Mijn Communities
Help

Self Service Business afgehandeld 2021

05-07-2021 14:52 (Bijgewerkt op 20-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 11229 Weergaven

Self Service - Problemen met 500-meldingen

Update 18 november 2021 - 19:00 uur - De problemen zijn opgelost en alle vastgelopen mutaties zijn vrijgegeven.

Update 18 november 2021 - De release voor het oplossen van de 500-meldingen leek gisteren opgelost, maar desondanks bleken verschillende klanten toch nog problemen te ondervinden bij Self Service. Er is op woensdagavond opnieuw een release uitgevoerd waarmee dit nu is verholpen. De geblokkeerde mutaties en bijlagen van dinsdag 16 november worden in het begin van de middag vrijgegeven. Mutaties van na 16 november zijn overigens allemaal goed doorgekomen, dus het gaat alleen om de mutaties van dinsdag 16 november.

Update 17 november 2021- Het probleem met de 500-meldingen is opgelost. Er zal nog een release plaatsvinden wat ervoor zorgt dat dit probleem zich niet meer voor zal doen. Tijdens de verstoring is gebleken dat er ook mutaties geblokkeerd zijn die in deze periode geplaatst zijn. Hier wordt door ons hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat deze alsnog worden vrijgegeven. De verwachting is dat dit einde van deze werkdag is opgelost. Het probleem met de 500-meldingen is verholpen, dus mutaties die vandaag gedaan worden, verlopen verder goed.

16 november 2021 - Op dit moment is er helaas sprake van instabiliteit binnen Self Service wat samen lijkt te hangen met de verstoring van vanochtend. Hierbij komen onder andere '500-meldingen' voor. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte.

Problemen aanroepen Self Service

Update 6 oktober 2021 - 11.30 uur - De problemen zijn opgelost. Gisteren is er rond het middaguur een afsluitende actie geweest, waarna Self Service weer goed is gaan functioneren. In de loop van de ochtend hebben wij de performance nauwlettend in de gaten gehouden en geconstateerd dat deze stabiel is gebleven en nog steeds is.

5 oktober 2021 - 12.00 uur - De netwerkproblemen die zich vanochtend voordeden zijn opgelost. Echter, op dit moment zijn er problemen met het aanroepen van Self Service. De oorzaak hiervan is gevonden en wij herstarten de servers om het probleem op te lossen. Onze verwachting is dat iedereen over een half uur Self Service weer kan benaderen.

Autorisatiefout bij workflows

1 oktober 2021 - 11:00 uur - De storing is verholpen. De autorisatiefout treedt niet meer op.

1 oktober 2021 - Self Service toont momenteel een autorisatiefout wanneer je toegang probeert te krijgen tot de workflows. We werken met spoed aan een oplossing en houden je op de hoogte.

Probleem met intrekken verlofmutaties

24 september 2021 - Voor de oplossing zie het release bericht van 23 september.

23 september 2021 - Dit bericht is alleen bestemd voor klanten van Self Service Business.

We hebben een verbetering uitgebracht om een ​​oude gegevenskolom uit de workflows voor het intrekken van verlof te verwijderen, omdat de informatie niet relevant was voor de gebruiker. Door deze wijziging worden op dit moment de intrekken verlofmutaties ten onrechte geëxporteerd naar HR Core Business.

We werken aan een oplossing om dit probleem op te lossen, die in de komende uren zal worden geïmplementeerd. Nadat de fix is ​​geïmplementeerd, wordt er ook een batchexport uitgevoerd om de intrekken verlofmutaties, die tijdens deze periode niet zijn verwerkt, alnog te verwerken.

Daarnaast wordt er contact opgenomen met de betrokken klanten als ze willen dat wij de onterecht geëxporteerde intrekken verlofmutaties corrigeren.

Foutmelding bij toegang tot workflows

23 september 2021 - De problemen met de toegang tot de workflows is opgelost.

22 september 2021 - Self Service ondervindt op dit moment problemen, waarbij een autorisatiefout wordt getoond wanneer de gebruiker toegang probeert te krijgen tot de workflows. Wij zijn bezig met het analyseren en oplossen van deze bevinding.

Probleem met Digitaal Ondertekenen

22 september 2021 - Met het onderhoud van gisteravond, is de storing opgelost.

16 september 2021 - Op dit moment is er een probleem met Digitaal Ondertekenen in Self Service, waardoor sommige gebruikers de informatie niet kunnen invullen in de pop-up die wordt gebruikt om de documenten ter ondertekening te verzenden. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte.​

Storing template in workflowdefinitie

15 september 2021 - Met het onderhoud van gisteravond, is de storing opgelost.

10 september 2021 - Wanneer een beheerder bij een activiteit in een workflowdefinitie bij een specifieke template een conditie wil aanmaken en/of wijzigen, kan er een 500 error optreden.
Wij hebben dit probleem in onderzoek en zullen je op de hoogte houden van de voortgang.

Documenten niet aangemaakt en e-mails niet verzonden

24 augustus 2021 13:45 uur - De documenten en e-mails zijn gegenereerd. Het probleem is opgelost.

24 augustus 2021 08:35 uur - Sinds gisteravond ondervinden we problemen met het aanmaken van documenten en e-mails. Er worden geen documenten aangemaakt en geen e-mails verzonden in Self Service. We onderzoeken de oorzaak en gaan deze zo snel als mogelijk verhelpen. We houden je op de hoogte.

Probleem templates - Herstart Template Manager server noodzakelijk om 18:00 uur

19 juli 2021 08:00 uur - Het opnieuw opstarten heeft het probleem opgelost. De functionaliteit om een template te bewerken, werkt weer zoals het hoort.

16 juli 2021 15:00 uur - Er is een probleem met de Template Manager. De functionaliteit om een template te bewerken, werkt momenteel alleen als je een nieuwe maakt.
We hebben het probleem gevonden en gaan de oplossing vanavond om 18:00 uur releasen. We moeten de Template Manager server opnieuw starten. De Template manager is ongeveer een uur niet beschikbaar.

Probleem met databaseverbindingen

16 juli 2021 - Na een periode van intensief monitoren blijkt het probleem opgelost.

30 juni 2021 - Self Service toont fouten met betrekking tot databaseverbindingen (Foutnummer: 2147467259). Als je dit probleem ervaart, zorg er dan voor dat je de Self Service-sessie niet in twee verschillende browsers, in verschillende tabbladen of vensters van dezelfde browser hebt geopend. Probeer Self Service te openen met een andere browser. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte.

Willekeurige autorisatiefout bij werknemers

16 juli 2021 - Na een periode van intensief monitoren blijkt het probleem opgelost.

28 juni 2021 update - We monitoren deze foutmelding zorgvuldig (door extra logging aan te brengen) om te achterhalen waar de oorzaak ligt. Als een medewerker deze melding heeft gehad, willen we graag weten op welk tijdstip en op welke positie dit heeft plaatsgevonden. Daarnaast willen we ook je klantnummer weten. Dit kun je melden via het creëren van een request. We houden je op de hoogte.
24 juni 2021 - Sinds 7 juni kunnen sommige Level-1 gebruikers (werknemers) een autorisatiefout krijgen met de melding: 'Sorry, U bent niet meer geautoriseerd voor deze functie'. Deze fout verschijnt willekeurig en komt alleen voor bij werknemers. We onderzoeken de fout en houden je op de hoogte.

Performance problemen

16 juli 2021 - De performance problemen zijn opgelost.

14 juli 2021 - Momenteel kun je performance problemen ondervinden bij het gebruik van Youforce en met name Self Service. Dat geldt zowel voor het manager/medewerker portaal als voor het professional portaal. We onderzoeken de oorzaak en werken aan een oplossing.

Self Service toont kortstondig fouten - update 24 juni

24 juni 2021 17:00 uur - Het probleem met de configuratie op Microsoft-servers is al door hen opgelost en de gebruikers zouden deze databaseverbindingsfouten niet meer moeten hebben. Van onze kant hebben we nieuwe foutlogboeken in onze systemen toegevoegd om fouten te identificeren en waar mogelijk te beperken als deze zich opnieuw voordoen.
22 juni 2021 14:20 uur - Dit probleem is gerelateerd aan een configuratie op Microsoft servers. Het is Microsoft gemeld en wij zijn afhankelijk van hun teams voor de oplossing. In de tussentijd onderzoeken we de mogelijkheden om de gevolgen van dit probleem voor onze gebruikers te beperken.
22 juni 2021 08:00 uur - Self Service toont kortstondig fouten, onder meer fout 2147467259. Het probleem openbaart zich tijdelijk en na een paar minuten kunnen gebruikers weer in het gedeelte van Self Service waar ze probeerden toegang toe te krijgen toen de melding verscheen. We zijn het probleem aan het analyseren en werken aan de oplossing.

Gebruikersrollen verwijderd

16 juni 2021 - Het herstel van de verwijderde rolinformatie is voltooid.
8 juni 2021 - In Self Service zijn onbedoeld gebruikersrollen verwijderd die aan een (oud) contract waren gekoppeld. Dit probleem deed zich voor tijdens het implementeren van nieuwe functionaliteit voor onderwijsklanten, die de gebruikersrollen gebruiken om de toegang tot Self Service te autoriseren voor Managers (wanneer geen gebruik wordt gemaakt van Gebruikersbeheer), HR-professionals en externe medewerkers.
We werken aan het herstellen van de verwijderde rolinformatie. Na het herstel is geen verdere actie nodig. We houden je op de hoogte.

Storing in rekenblad Excel sheet (vervolg) - update

17 juni 2021 - Afgelopen week hebben we een component geüpdatet dat wordt gebruikt voor de Excel rekenbladen. Deze update past het bestandsformaat aan naar XLS in plaats van XML.
Deze update had helaas een ongewenste bijwerking; de keuzelijsten worden automatisch ingevuld met de eerste waarde. De lege cellen worden overgeslagen en in de rekenbladen staan hierdoor incorrecte gegevens.
Als workaround hebben we in december 2020 geadviseerd om als eerste keuze geen lege cel te hebben maar een streepje (“-”). Lees het artikel.

Deze fout ontstond na de release op maandag 14 juni 2021 om 18:00. Hij beïnvloedde alle declaraties die gestart of geopend zijn na dat moment. Inmiddels hebben wij een rollback uitgevoerd; dit lost het probleem echter niet helemaal op. Aanvullend op deze rollback moet je de volgende acties uitvoeren om te helpen dit probleem op te lossen.

Wij analyseren welke declaraties zijn geraakt. Het Service Center benadert de betreffende klanten individueel voor eventuele herstelacties.

Voor beheerders geldt dat we een oplossing hebben waarbij het niet nodig is om de Excel opnieuw in de configuratie te üploaden.

Storing in rekenblad Excel sheet

17 juni 2021 - Voor het vervolg van deze melding zie het betreffende bericht hierboven.
16 juni 2021 - Als gevolg van een upgrade in de Excel sheets die worden gebruikt in de Declaraties in Self Service, kunnen sommige uitgaven automatisch de cellen vullen met de eerste beschikbare waarde in een vervolgkeuzelijst. Dit werd al gecommuniceerd in de release notes van december onderwerp Eerste waarde van een keuzelijst vervangen met een (-), maar met de laatste wijzigingen gebeurt dit voor meer klanten.
We werken aan een oplossing, maar we raden aan om de komende 24 uur geen nieuwe op Excel gebaseerde declaraties aan te maken of te openen.

Medewerkers
Actieve onderwerpen