Mijn Communities
Help

Software & Services YouServe

Sorteren op:
Update maandag 17 juni 2024 - 17:00 uur Update : We hebben de oplossing in productie genomen. Je kunt nu op de knop Verder klikken en continueren met het proces Nieuwe medewerker. De foutmelding wordt niet meer getoond.   Als een medewerker wordt aangemaakt, krijg je bij het eerste formulier als je klikt op de knop Verder een foutmelding: Fout bij aanmaken dienstverband volgnummer voor nieuwe medewerker.   Je kunt nu niet verder omdat het proces nu geblokkeerd is. We hebben de oplossing en zijn nu bezig dit zo snel als mogelijk in productie te brengen. We houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
17-06-2024 09:43 (Bijgewerkt op 17-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 267 Weergaven
Update woensdag 12 juni 2024 - 09:00 uur Dinsdagavond hebben wij een fix uitgerold. Managers met managerrechten of medewerkers met individuele bevoegdheden kunnen hun medewerkers en mutaties weer zien en benaderen. De knoppen (linksonder) van Manager of Indivuele bevoegdheden zijn weer zichtbaar.   Dinsdag 11 juni 2024 - 12:00 uur We hebben diverse meldingen gekregen dat managers met managerrechten of medewerkers met individuele bevoegdheden hun medewerkers en mutaties niet meer zien en niet meer kunnen benaderen. De knop (linksonder) Manager of Indivuele bevoegdheden ontbreekt namelijk op het menu. We hebben de oorzaak gevonden en zijn bezig met de oplossing. Totdat wij de oplossing in productie hebben gebracht kun je de volgende workaround gebruiken: 1. Ga naar: Beheer/Gebruikersdefinitie/Eindgebruikers; 2. Selecteer betreffende Eindgebruiker; 3. Vul het veld: Medewerker ID Manager met zijn haar medewerkernummer. Na opnieuw inloggen zullen de beteffende Manager of individuele bevoegdheden knoppen weer zichtbaar zijn.   English: Update Wednesday, June 12, 2024 - 9:00 AM We rolled out a fix on Tuesday evening.Managers with manager rights or employees with individual rights can see and access their employees and changes again.The buttons (bottom left) for Manager or Individual authorizations are visible again.   Tuesday, June 11, 2024 - 12:00 PM We have received several reports that managers with manager rights or employees with individual rights no longer see or can no longer access their employees and changes.The button (bottom left) Manager or Individual authorizations is missing from the menu. We have found the cause and are working on the solution. Until we have put the solution into production, you can use the following workaround: 1. Go to: Management/User definition/End users; 2. Select the relevant End User; 3. Fill in the field: Employee ID Manager with his/her employee number.   After logging in again, the relevant Manager or individual permissions buttons will be visible again.
Volledig artikel weergeven
11-06-2024 10:24 (Bijgewerkt op 12-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 232 Weergaven
09:45 uur - Self Service is weer bereikbaar en performance is weer terug naar het normale niveau.    Dinsdag 12 maart 2024 - 09:15 uur - Je komt momenteel Self Service niet in of Self Service is erg traag. We hebben dit in onderzoek. We zijn bezig om dit zo snel mogelijk te herstellen.
Volledig artikel weergeven
12-03-2024 09:30 (Bijgewerkt op 12-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 156 Weergaven
Update woensdag 6 maart 2024 - 09:00 uur - De oplossing js vrijdagavond in productie geïmplementeerd waardoor het probleem zich niet meer voordoet.  Update vrijdag 1 maart 2024 - 15:00 uur - We implementeren de oplossing vanavond rond 18 uur in productie. Update vrijdag 1 maart 2024 - 13:00 uur - We hebben de fout gevonden en zijn momenteel bezig met het uitwerken van de oplossing. We streven ernaar om de oplossing vanmiddag in productie te implementeren. Vrijdag 1 maart 2024 - 10:00 uur - Het kan voorkomen dat je tijdens een HR Self Service-proces na het verschijnen van een pop-upmelding niet meer verder kunt. We zijn momenteel bezig om dit zo snel mogelijk te herstellen.
Volledig artikel weergeven
01-03-2024 11:13 (Bijgewerkt op 06-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 298 Weergaven
Update maandag 19 februari 2024 - 10:45 uur - Self Service is weer beschikbaar.   Maandag 19 februari 2024 - 10:00 uur - Vanwege een technisch storing op onze servers is Self Service niet beschikbaar. We zijn bezig om dit zo snel als mogelijk te herstellen.
Volledig artikel weergeven
19-02-2024 10:08 (Bijgewerkt op 01-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven
Update dinsdag 20 februari 2024 - 11:00 uur - Self Service is weer beschikbaar.   Dinsdag 20 februari 2024 - 10:00 uur - Vanwege een technisch storing op onze servers is Self Service niet beschikbaar. We zijn bezig om dit zo snel als mogelijk te herstellen.
Volledig artikel weergeven
20-02-2024 10:18 (Bijgewerkt op 01-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 501 Weergaven
Vrijdag 27 oktober 2023 - Tussen 22:00 en 6:00 voert onze leverancier onderhoud uit. Dit zou geen invloed moeten hebben op onze dienstverlening. Mocht u desondanks een melding ontvangen, dan betreft het een tijdelijke onderbreking die na nog een poging verholpen moet zijn.
Volledig artikel weergeven
27-10-2023 12:57 (Bijgewerkt op 12-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
Maandag 6 november 2023 13.00 uur Op dit moment zien we dat er vertraging is op de mail servers. Dit houdt in dat mails zoals gebruikers informeren/notificatie verzenden of een aanvullende email in vertraagd bij de gebruiker binnen komen.  We hebben de oorzaak gevonden en opgelost. Op dit moment constateren we een aanzienlijke afname van de wachtrij, waardoor de reactietijden verkort worden. 
Volledig artikel weergeven
06-11-2023 14:03 (Bijgewerkt op 12-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
Update Vrijdag 9 februari 2024 - 15:00 uur - De fix is gedeployed. De problemen zouden nu verholpen moeten zijn.     Update Vrijdag 9 februari 2024 - 11:15 uur - Self Service is weer beschikbaar. Het kan zijn dat je soms wat vertraging opmerkt. We implementeren vanmiddag een oplossing zodat deze performance problemen niet meer zullen voorkomen.  Update Vrijdag 9 februari 2024 - 10:15 uur - Helaas is Self Service op dit moment niet beschikbaar. We zijn bezig om dit zo snel als mogelijk te herstellen. Update Vrijdag 9 februari 2024 - 10:00 uur - Self Service is weer beschikbaar.  Vrijdag 9 februari 2024 - 09:00 uur - Vanwege een technisch storing op onze servers is Self Service niet beschikbaar. We weten de oorzaak en we zijn bezig om dit zo snel als mogelijk te herstellen.
Volledig artikel weergeven
09-02-2024 09:01 (Bijgewerkt op 12-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 349 Weergaven
Update Maandag 5 februari 2024 - 10:00 uur - Self Service is weer beschikbaar. We onderzoeken nog wat de storing heeft veroorzaakt.   Maandag 5 februari 2024 - 09:30 uur - Vanwege een technisch storing op onze servers is Self Service niet beschikbaar. We zijn bezig om dit zo snel als mogelijk te herstellen.
Volledig artikel weergeven
05-02-2024 09:42 (Bijgewerkt op 09-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 334 Weergaven
Update 9 oktober 2023 - 13:00 uur - Alle documenten zijn vorige week opnieuw gegenereerd.  Je kunt een request indienen mocht je nog iets tegenkomen wat niet goed is gegaan. We zullen dat dan zo snel mogelijk herstellen.   Update 25 september 2023 - 10:00 uur - mutaties waarbij geen documenten zijn gegenereerd In het tijdsframe van maandagmiddag 4 september 16 uur t/m dinsdagavond 5 september 19 uur was het proces waarin het genereren van documenten plaatsvond, corrupt. In de meeste gevallen werd een document niet gegenereerd na een activiteit of bij het versturen van een e-mail waarbij een document werd aangemaakt.   Het Self Service-team heeft een lijst met mutaties aangemaakt waarbij documenten niet werden aangemaakt terwijl dit wel had gemoeten. Wij, Self Service, gaan de niet gegenereerde documenten aanmaken en plaatsen deze documenten in de betreffende activiteit(en). Het document zal altijd de laatste informatie bevatten. Digitale handtekening Als dit het geval is geweest, zullen we het betreffende document in de Batch-signing plaatsen. Je kunt dan zelf het document naar de betreffende persoon versturen om de digitale handtekening alsnog te laten plaatsen in het document.   De lijst met mutaties wordt met jullie gedeeld via onze Servicedesk zodat jullie kunnen beoordelen of de documenten op de juiste plaats staan en volledig zijn.   Bij deze mutaties kunnen de volgende situaties zich voordoen: Als de mutatie nog niet definitief was, zijn nu de juiste documenten aangemaakt. Als de mutatie nog vaststond omdat deze wachtte op een document, is deze nu vrij om verder te gaan in de workflow. Het kan ook voorkomen dat e-mails worden verstuurd die al eerder zijn ontvangen, dat is helaas niet te voorkomen. Als mutaties al definitief waren omdat bijvoorbeeld het probleem handmatig is opgelost en er toen wel documenten zijn aangemaakt, moet je er rekening mee houden dat deze dubbel zijn aangeleverd aan het Personeelsdossier. Afhankelijk van hoe het Personeelsdossier is ingesteld, kunnen er dubbele documenten zichtbaar zijn. In dat geval kun je er een verwijderen. Het kan ook voorkomen dat e-mails worden verstuurd die al eerder zijn ontvangen, dat is helaas niet te voorkomen. Documenten die handmatig doorgezet worden richting Personeelsdossier moet je zelf toevoegen aan het Personeelsdossier, dat kunnen wij niet automatiseren. Digitale handtekeningen blijven ongewijzigd (indien aangemaakt in een latere fase van de workflow) of staan klaar voor Batch-signing om te worden doorgestuurd naar de persoon die moet ondertekenen. Mutaties die al definitief zijn, hebben hun gegevens al doorgestuurd naar HRcore. Deze oplossing zal geen gegevens dubbel aanbieden aan HRcore, maar zal alleen de documenten genereren die tijdens de storing niet zijn aangemaakt. We zijn bezig om een structurele oplossing te implementeren zodat deze situatie niet meer kan voorkomen. Onze excuses voor het ongemak!    Het Self Service team   6 september 2023 - 15:00 uur - We hebben de oorzaak gevonden! In het tijdsframe van maandagmiddag 4 september vanaf 16 uur tm dinsdagavond 5 september 19 uur was het proces waarin het genereren van documenten plaatsvond corrupt. In een aantal gevallen werd een document niet gegenereerd. Het genereren van documenten proces verloopt sinds gisteravond 19 uur weer normaal. Je kunt dus de geaffecteerde open mutaties verwerken zodat de documenten weer worden gegenereerd. De documenten zullen dan normaal worden aangemaakt en eventueel worden verzonden naar het Personeelsdossier. Wij zullen een lijst maken van de geaffecteerde mutaties met de niet genereerde documenten om te bekijken welke acties er nog meer dienen te worden uitgevoerd.   6 september 2023 - 09:00 uur - Sinds gisteren kan het voorkomen dat documenten niet altijd worden gegenereerd terwijl deze wel hadden moeten worden aangemaakt. We zoeken naar de oorzaak en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
06-09-2023 08:53 (Bijgewerkt op 09-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 507 Weergaven
Update Woensdag 4 oktober - Gistermiddag rond 16 uur hebben we bij de geaffecteerde mutaties (38 in totaal) de documenten opnieuw getrigged en aangemaakt. Je hoeft hier niets meer voor te doen.   Dinsdag 3 oktober - Vanaf 13:15 uur tot 15:06 uur zijn we geconfronteerd met hetzelfde probleem als begin deze maand dat er geen documenten zijn gegenereerd.  Dit probleem vindt plaats in Azure. Microsoft heeft dit probleem in onderzoek. We zijn bezig om een structurele oplossing te implementeren zodat deze situatie niet meer kan voorkomen. Onze excuses voor het ongemak!    Het Self Service team
Volledig artikel weergeven
03-10-2023 15:59 (Bijgewerkt op 04-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 216 Weergaven
Update 20 September - 12:00 uur - Vanavond wordt de oplossing gereleased. De datum zal nu altijd gevuld zijn en de declaratie kan nu worden ingediend.   Update 19 September - 16:00 uur - We hebben de fout gevonden en testen nu onze oplossing. Als de testen zijn geslaagd zullen we de oplossing zsm in productie zetten en kun je de declaratie weer doorzetten naar de volgende activiteit. We houden je op de hoogte.   18 september - In Self Service wordt soms de ingangsdatum niet opgeslagen na het indienen van een declaratie. Dit veld blijft leeg. Hierdoor is het niet mogelijk om een declaratie in te dienen. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
18-09-2023 16:48 (Bijgewerkt op 25-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
Update 14 september 2023 - 12:00 uur - We hebben afgelopen week onze processen gemonitord en de onterechte foutmelding komt niet meer voor. De nog niet verzonden documenten zijn alsnog aangeboden aan het Personeelsdossier en verwerkt. Deze verstoring wordt nu afgesloten.   Update 6 september 2023 - 11:00 uur - Gisteravond hebben we de oplossing gereleased. De onterechte autorisatie melding zal niet meer voorkomen. We zijn  bezig om de nog niet verzonden documenten naar het dossier alsnog aan te bieden aan het Dossier (Personeelsdossier). Als het goed is heb je aangegeven via het request welke mutaties en documenten het betreft zodat wij die kunnen gaan verwerken.   Update 5 september 2023 - 12:00 uur - Vanavond gaan we de oplossing releasen zodat de mutaties niet meer vastlopen en je niet meer een onjuiste foutmelding krijgt. De documenten zullen hierna weer altijd naar het dossier worden verzonden. We zullen morgen starten met het verzenden van de nog niet verzonden documenten naar het dossier. Als het goed is heb je aangegeven via het request welke mutaties en documenten het betreft. Update 1 september 2023 - 11:00 uur - De autorisatiemelding verschijnt soms onterecht. We onderzoeken de oorzaak. In enkele gevallen worden documenten daardoor niet naar het dossier verzonden. Maak een request aan, mocht je tegen dit probleem zijn aangelopen. Om te bepalen welke documenten alsnog naar het Dossier moeten worden verzonden dien je in een lijst aan te geven welke documenten in welke mutatie alsnog naar het dossier moeten worden verzonden. We hebben dan onderstaande gegevens nodig: Mutatienummer - naam document - Bestemming naar welke map deze moet in het Dossier. Het Self Service team zal ervoor zorgen dat de documenten alsnog naar het Dossier worden verstuurd.   31 augustus 2023 - Soms krijg je een onterechte autorisatiemelding die het mutatieproces verstoort. We zoeken naar de oorzaak en houden je op de hoogte.  
Volledig artikel weergeven
31-08-2023 14:58 (Bijgewerkt op 14-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 340 Weergaven
Update 3 augustus - 13.55 uur - Het probleem met de sms-berichten is opgelost. Je kunt de service Digitale handtekening weer gebruiken.   Donderdag 3 augustus 2023 - 12.45 uur - We hebben momenteel een probleem met het verzenden van sms-berichten. Hierdoor is de service Digitale handtekening niet beschikbaar. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
03-08-2023 12:51 (Bijgewerkt op 03-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 125 Weergaven
Update zaterdag 29 juli 2023 - 10:45 uur - De storing is opgelost alles werkt weer normaal.   Zaterdag 29 juli 2023 - 06:45 uur - Vanwege technisch storing op onze servers is Self Service tijdelijk niet beschikbaar. We zijn bezig om dit z.s.m. te herstellen.
Volledig artikel weergeven
29-07-2023 07:54 (Bijgewerkt op 29-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 122 Weergaven
Update Dinsdag 20 juni 2023 - 10:00 uur - Het probleem is opgelost door Microsoft alles werkt weer normaal. vrijdag 16 juni 2023 - Microsoft heeft een probleem geïdentificeerd om 03:32 UTC op 16 juni 2023 en heeft gevolgen op onze applicatie. Het probleem is nog niet opgelost, we zullen je op de hoogte houden zodra Microsoft een nieuwe update heeft.
Volledig artikel weergeven
16-06-2023 09:33 (Bijgewerkt op 20-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 175 Weergaven
Dinsdag 6 juni 2023 - Het aanmaken van documenten in Self Service duurt soms langer dan een uur in plaats van een aantal minuten. We onderzoeken nu de oorzaak van dit probleem en houden je op de hoogte.  
Volledig artikel weergeven
06-06-2023 15:24 (Bijgewerkt op 06-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 229 Weergaven
Update Donderdag 1 juni - 13:20 uur - Het verlofproces vanuit HRCore Business is herstart en alles werkt weer normaal. Donderdag 1 juni - 13:00 uur - Vanaf vandaag zijn Verlofmutaties en ook het verlofoverzicht niet gevuld (ook de header niet) of je krijgt een interne systeemfout melding waardoor je niet in de mutatie komt. Het lijkt erop dat wij vanaf 11 uur vanochtend geen verlofinformatie meer krijgen vanuit HRCore. We hebben dit in onderzoek en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
01-06-2023 12:59 (Bijgewerkt op 01-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 148 Weergaven
Donderdag 30 maart 2023 - Sinds vanochtend kan het zijn dat je na het inloggen in Self Service direct wordt doorgezet naar het startmenu met een lege Te doen lijst. Na 1 a 2 minuten worden de Te doen mutaties zichtbaar.  Onderstaand bericht wordt nu niet meer getoond. We zijn aan het onderzoeken waarom dit bericht niet meer wordt getoond en zullen dit z.s.m. weer tonen.     
Volledig artikel weergeven
30-03-2023 09:37 (Bijgewerkt op 30-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven