Mijn Communities
Help

Software & Services YouServe

Sorteren op:
Enkele klanten hebben deze week problemen ervaren met het inloggen in Self Service. Wij hebben de oorzaak hiervan gevonden. Afgelopen weekend hebben wij in Self Service enkele URL's omgezet naar YouServe benamingen. Deze nieuwe URL genaamd: https://cdn.hrss.youserve.app/ dient te worden toegevoegd als Trusted site in je Firewall. Hierna kun je weer gewoon inloggen in Self Service.
Volledig artikel weergeven
22-12-2022 10:38 (Bijgewerkt op 22-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
1 december 2022 - 11.30 Op 18 november hebben we geconstateerd dat de resultaten in loonstaat 14 en loonstaat 15 niet correct zijn. Dit komt alleen voor wanneer er een transitievergoeding is uitbetaald in 2022 voor één of meerdere medewerkers.Hierdoor kunnen er verschillen zijn in de aansluiting met de loonaangifte.  Op 23 november om 13:00 uur hebben we een fix uitgerold die de payroll resultaten heeft hersteld.   Na de uitrol van de fix op 23 november onderkennen wij de volgende 2 situaties:   1) Klant heeft verschillen n.a.v. de normale november run en geen aanvullende run meer gedraaid over de maand november nadat op 23 november om 13.00 uur de fix is uitgerold   In deze situatie heb je een verschil in de berekening van de loonheffingen tussen Payroll Business en de loonaangifte Dit verschil kun je zien door de afrekenmatrix per periode te vergelijken met het overzicht uit de loonaangifte module. Dit geeft in november een verschil. Indien je de overzichten vergelijkt nadat je de loonaangifte voor december hebt ingestuurd, zul je zien dat cumulatief alles weer aansluit. Bij aansluiting van december zie je dat het verschil van november in december tegen geboekt wordt.   2) Klant heeft een aanvullende run gedraaid nadat de fix op 23 november om 13.00 uur is uitgerold.   Op 23 november hebben we jullie een advies gegegeven om hiervoor een extra run te draaien. Daarna voor de klanten die dit met een aanvullende run wilden oplossen dat hier indien geen medewerkers mutaties aanwezig zijn je dan een geavanceerde berekening moet starten. Helaas blijkt nu dat dit niet het volledige probleem richting de loonaangifte heeft opgelost. De loonheffing wordt wel weer correct geboekt op het witte contract alleen de terugboeking van het foutieve bedrag loonheffing op het transitie contract vindt niet plaats. Hierdoor houdt je verschillen tussen de payroll resultaten en het overzicht uit de loonaangifte module.. Dit verschil kunt u zien door de afrekenmatrix per periode te vergelijken met het overzicht loonaangifte. Dit geeft in november een verschil. Indien u de overzichten vergelijkt nadat je de loonaangifte voor december hebt ingestuurd, zul je zien dat cumulatief alles weer aansluit. Bij aansluiting van december zie je dat het verschil van november in december tegen geboekt wordt.   Onze excuses voor deze fout.   23 november 2022 - 14.00 uur  De fix is vandaag  succesvol  uitgerold tussen 12.00 uur en 12.30 uur.   23 november 2022 - 9.15 uur  We gaan de software fix uitrollen tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Wij verzoeken jullie in dit tijdframe geen payroll te draaien of vooraf op te starten. We adviseren om na deze uitrol een extra run te draaien.  Dit laatste is van toepassing indien de november run nog niet is afgesloten.   23 november 2022 - 8.15 uur  Helaas is de uitrol van de software fix door technische problemen nog niet gelukt. Op dit moment werken we aan de oplossing en laten jullie z.s.m. weten wanneer de software fix vandaag wordt uitgerold.   22 november 2022 - 20.10 uur  Door technische problemen is de software fix nog niet uitgerold. De uitrol zal nu vanavond om 23.00 uur plaatsvinden. We adviseren om na deze uitrol een extra run te draaien. Dit laatste is van toepassing indien de november run nog niet is afgesloten.   22 november 2022 - 14.30 uur  Vanavond gaan we een software fix uitrollen tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Hierdoor komt de payroll tijdelijk stil te staan. Deze software fix is voor al de klanten die dit jaar een transitievergoeding hebben uitbetaald en in dezelfde periode een uitbetaling op het normale contract hebben gedaan. Dit veroorzaakt herberekeningen voor het hele jaar. Daarom adviseren wij Indien november nog niet is afgesloten om een extra run vanavond (20.00 uur of later) in te plannen.   21 november 2022 - 16.30 uur  Op dit moment hebben we de software fix gereed. Deze zal vandaag en morgen uitvoerig getest worden. We verwachten deze morgenavond uit te rollen. We zullen jullie morgen hier uitgebreid over informeren.   21 november 2022 - 12.10 uur  Op dit moment zijn we nog  druk bezig te onderzoeken hoe we het probleem kunnen verhelpen.   We geven vandaag om 16.30 uur een nieuwe update over de voortgang.   18 november 2022 - 16.30 uur  We hebben de oorzaak gevonden. Op dit moment zijn we druk bezig te onderzoeken hoe we het probleem kunnen verhelpen.   We geven maandag om 12.00 uur een nieuwe update over de voortgang.   18 november 2022 - 14.00 uur  Op dit moment zijn we nog druk bezig met het probleem te analyseren.  Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.   We geven vanmiddag (16.30 uur) een nieuwe update over de status.   18 november 2022 - 9.40 uur  Op dit moment hebben we geconstateerd dat de resultaten in de loonstaat 14 en loonstaat 15 niet correct zijn, wanneer er sprake is van een uitbetaalde transitievergoeding in 2022. Dit betekent dat wanneer de payroll reeds is afgesloten na de release van november 2022 de loonaangifte verkeerd kan zijn.   Op dit moment zullen wij geen nieuwe loonaangiftes aanmaken totdat dit probleem is opgelost. We adviseren om loonaangiftes die al klaar staan niet in te zenden. Verder advies met betrekking tot herstelacties volgt als we het probleem hebben opgelost.   Op dit moment werken wij aan een oplossing.    We geven vanmiddag (14.00) uur een update over de status.
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 14:07 (Bijgewerkt op 01-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1134 Weergaven
Dit probleem is opgelost met de release van 13 september 2022. We sluiten de melding.   9 september 2022 - In sommige gevallen wordt de  ToDo lijst niet bijgewerkt, wanneer deze wordt geopend door de gebruiker. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing die gisteren is uitgerold. Wij zijn bezig om het deel van de release dat dit probleem veroorzaakt terug te draaien. Tot die tijd adviseren wij om de F5 toets te gebruiken om de pagina te vernieuwen zodat de bijgewerkte ToDo lijst wordt getoond.
Volledig artikel weergeven
09-09-2022 08:47 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 223 Weergaven
9 november 2022 - Het proces Intrekken verlof werkt weer naar behoren. We sluiten deze melding.   2 november 2022 - 10.00 - Momenteel zijn er problemen met het proces Intrekken verlof. Wij zien dat er veel uitval ontstaat na het intrekken van verlof. De verlofaanvraag is echter wel verwijderd uit HR Core Business en er ontstaat dus ten onrechte uitval.   Geen Intrekken verlof Indienen Zolang het probleem niet is opgelost, verzoeken we om het proces Intrekken verlof niet te gebruiken. Wij werken met hoge prioriteit aan dit probleem en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
02-11-2022 10:03 (Bijgewerkt op 09-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 237 Weergaven
09.11.2022 De performance is stabiel gebleven. We sluiten deze melding.   19.10.2022 17:00 De performance is vandaag stabiel gebleven. Wij blijven dit nauwlettend monitoren. Mocht hier aanleiding toe zijn, dan zullen wij weer een update publiceren.   18.10.2022 17:00 De performance is op dit moment stabiel. Vanochtend is er sprake geweest van een korte verstoring in één van onze DNS servers. Dit leidde tot verschillende foutmeldingen bij inloggen en navigeren in het portaal. De oorzaak is inmiddels weggenomen. Wij blijven de stabiliteit monitoren. Als de performance op dit niveau blijft is de volgende update morgen om 17.00 uur.   18.10.2022 9:00 De performance is op dit moment stabiel en in onze monitoring zien wij geen bijzonderheden. Wij blijven de stabiliteit monitoren. Om 17.00 uur volgt een nieuwe update.   17.10.2022 17:30 Door het verhogen van de capaciteit is de performance vandaag stabiel gebleven. Om 16.22 was er sprake van een kleine verstoring. Deze veroorzaakte foutmelding 304 (Controle van autorisatie mislukt) veroorzaakte. Dit is om 16.26 opgelost. Wij blijven de performance nauwlettend monitoren. Morgen om 09.00 uur volgt er een nieuwe update.   17.10.2022 14:30 Vanaf vanmorgen zien we dat de load heel hoog is waardoor het heel druk is op de omgeving. We hebben in de loop van de ochtend de capaciteit verhoogd waardoor de performance verbeterde.  Uiteraard blijven we dit scherp monitoren.    Een uitleg over de performance problemen van afgelopen vrijdag vindt je hier.   17.10.2022 9:00 Tijdens het weekend is de performance stabiel gebleven. Ook op dit moment zien wij geen bijzonderheden. Wij blijven dit scherp monitoren.    14.10.2022 22:30 Vanaf vanmorgen 7.30 uur hebben we onverwachte effecten geconstateerd in één van de componenten van onze HR Self Service oplossing. We zijn gelijk gestart met de analyse en vanavond hebben we het probleem kunnen isoleren en mitigeren. Nadat we de oplossing naar productie hebben gebracht, hebben we de nodige “load tests” uitgevoerd. Zo zijn we er zeker van dat het systeem ook blijft functioneren wanneer meer gebruikers tegelijkertijd HR Self Service benaderen.   We blijven de komende dagen, samen met onze leverancier, de onderliggende oorzaak onderzoeken. 14.10.2022 17:45 Wij werken nog steeds met de hoogste prioriteit aan een oplossing. Helaas hebben we op dit moment de oorzaak nog niet gevonden. Wij blijven ook gedurende het weekend doorwerken aan het probleem. Zodra we een oplossing gevonden hebben melden we dit hier. In ieder geval volgt er dit weekend een nieuwe update.   14.10.2022 15:30 Op dit moment zijn er nog geen nieuwe inzichten te melden over de oorzaak. Wij geven je een nieuwe update rond 17:00 uur.   14.10.2022  Er zijn op dit moment performance problemen in het Youforce portaal welke zich manifesteren in de onderliggende modules. Dit veroorzaakt time out (500) errors.   Er wordt met de hoogste prioriteit gewerkt aan en oplossing.
Volledig artikel weergeven
14-10-2022 10:31 (Bijgewerkt op 09-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 433 Weergaven
07 november 2022 - 07.15 - De achterstand met de verwerking van de HR Core Business gegevens zijn ingelopen en de DataFeed bestanden zijn afgelopen nacht weer geleverd. 06 november 2022 - 19.00 - De Management Information services werden herstart na implementatie van de structurele oplossing.  06 november 2022 - 12.00 - Het aanleveren van de HR Core Business data aan Management Information loopt op schema en is bijna afgerond. In een volgend bericht zal u bevestiging krijgen wanneer de Management Information services zijn herstart en we opnieuw volgens de gebruikelijke gang van zaken  werken. 04 november 2022 - 15.00 - Het aanleveren van de HR Core Business data aan Management Information is aan de gang en zal naar verwachting zondagavond afgerond zijn. 04 november 2022 - 09.00 - De oplossing is uitgerold naar de HR Core Business productieomgeving.  Het aanleveren van de HR Core Business data aan Management Information is aan de gang en zal ten laatste zondagavond afgerond zijn. 03 november 2022 - 15.30 - De oplossing wordt uitgerold naar de HR Core Business productieomgeving. Als volgende stap wordt de data vanaf 29 oktober 2022 opnieuw aangeboden aan Management Information (MI).  Gelieve er rekening mee te houden dat het synchroniseren van de data pas in het weekend afgerond zal zijn.     03 november 2022 - 09.30 - De oorzaak is geïdentificeerd en de de oplossing wordt momenteel  uitvoerig getest alvorens naar productie uit te rollen.  In de tussentijd hebben we export services vanuit HR Core Business naar Management Information (MI) stop gezet. Na de uitrol van de oplossing zullen we de data opnieuw synchroniseren.  We houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte van onze vooruitgang.   03 november 2022 - 08.00 - Sinds afgelopen weekend is niet alle data in sync met HR Core business.  We werken aan de oplossing en houden je op de hoogte via dit kanaal. 
Volledig artikel weergeven
03-11-2022 08:07 (Bijgewerkt op 07-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 585 Weergaven
1 november 2022 - 16.30 - Het probleem met het verwerken van de verlofaanvragen voor 2023 is opgelost. De functionaliteit werkt weer zoals het hoort en je kunt weer reguliere verlofaanvragen indienen over de jaargrens heen. We sluiten deze melding.   Actie Wij adviseren om een controle uit te voeren via Rapporten > Gegevensuitwisseling > Uitgevallen HRSS mutaties. Mogelijk dat hier mutaties staan die door de fout zijn uitgevallen en niet verwerkt. Deze mutaties moet je dan opnieuw invoeren.   1 november 2022 - 13.00 - Momenteel ondervinden wij problemen met het verwerken van reguliere verlofaanvragen over de jaargrens heen (2023). In een normale situatie zou je als medewerker vier keer de arbeidsduur aan verlof kunnen aanvragen voor het nieuwe verlofjaar, zonder dat het verlofjaar is geactiveerd. Deze functionaliteit werkt nu echter niet goed. Wij zijn met de hoogste prioriteit bezig de oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen. We houden je op de hoogte.   Geen verlofaanvragen indienen voor 2023 Zolang het probleem niet is opgelost, verzoeken we om geen verlofaanvragen in te dienen voor 2023 en later.
Volledig artikel weergeven
01-11-2022 13:21 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 181 Weergaven
27 oktober 2022 - 13.15 - De oorzaak van de trage werking was overbelasting van de CPU's. Door de aanpassingen die we hebben gedaan om dit in orde te maken, is de performance nu weer stabiel. Daarom sluiten we deze melding.   27 oktober 2022 - 09.15 - Op dit moment is er sprake van traagheid binnen Self Service, wat resulteert in 500-meldingen. We onderzoeken de oorzaak en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
27-10-2022 09:18 (Bijgewerkt op 27-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 199 Weergaven
4 oktober 2022 - 16:00 - Wij hebben de performance verder gemonitord. Wij zien dat deze is verbeterd en dat de problemen van gisteren niet zijn teruggekomen. Door de aanpassingen die we hebben uitgevoerd,  is het probleem verholpen. Daarom sluiten we hiermee deze melding.   De problemen van gisteren stonden los van de problemen van vorige week. Over deze problemen zullen wij nog een analyse van de dieperliggende oorzaak geven. Een aantal klanten heeft aangegeven dat zij nog performance problemen hebben. Deze zijn niet gerelateerd aan de problemen van gisteren; wij gaan dit via de ingediende ITRP-tickets verder onderzoeken.   3 oktober 2022 - 16:30 - De Firewall is aangepast en we zien dat deze hierdoor weer goed werkt. De storing in de firewall veroorzaakte ook problemen in systemen binnen HR Self Service. Deze systemen hebben we opnieuw opgestart en ze werken nu ook weer naar behoren. Hoewel meerdere klanten ons hebben laten weten dat het weer goed werkt, lijken er voor sommige klanten nog steeds vertragingen te zijn. Wij blijven de performance monitoren en zullen acties ondernemen waar nodig. We zijn aan het onderzoeken waarom het nog niet bij iedereen goed werkt. Morgenochtend volgt een nieuwe update.   3 oktober 2022 - 10:40 - Wij hebben zojuist een aantal aanpassingen gedaan, waardoor je geen foutmeldingen meer te zien krijgt. Er ging iets niet goed in de Firewall die wij gebruiken. Hierdoor werden veel aanvragen afgewezen en dat gaf foutmeldingen. Dit gebeurde voornamelijk in HR Self Service, maar ook andere modules werden hierdoor geraakt. Inmiddels hebben wij aanpassingen gedaan en zien dat de Firewall nu weer alle aanvragen kan behandelen. Als je nog steeds dergelijke meldingen krijgt, horen wij dat graag. Wij onderzoeken momenteel waardoor dit probleem is ontstaan. Als wij hier meer informatie over hebben, laten we dit weten via een update van dit bericht.   3 oktober 2022 - 09:40 - Momenteel komen er veel foutmeldingen in HR Self Service. Voornamelijk de 500-melding, de melding dat de webpagina problemen ondervindt en mogelijk is verplaatst naar een ander webadres. Wij zijn deze problemen aan het onderzoeken. Zodra er meer informatie is, plaatsen we een update. 
Volledig artikel weergeven
03-10-2022 09:45 (Bijgewerkt op 04-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 335 Weergaven
Update 30 september 2022: 10:30 De performance is de afgelopen 2 dagen stabiel gebleven. Wij sluiten deze storingsmelding. Wij blijven de performance monitoren en werken aan verbeteringen. Uiterlijk maandag volgt er een update aan alle klanten op het eerder deze week verzonden statement.   Update 29 september 2022 - 17:00 - De performance is vandaag stabiel gebleken en gebleven. Uiteraard blijven we dit nog steeds scherp monitoren. Morgenochtend volgt een nieuwe een update.   Update 29 september 2022 - 09:15 - Uit onze monitoring blijkt dat de performance stabiel blijft door de gisteren doorgevoerde verbeteringen. Uiteraard blijven we dit scherp monitoren en werken aan verbeteringen. Aan het eind van de middag publiceren we weer een update.   Update 28 september 2022 - 17:00 - De performance is nog steeds stabiel. Een aantal klanten heeft gemeld dat zij nog foutmeldingen zien, zowel bij het inloggen als in het systeem zelf. We adviseren je om bij een foutmelding de pagina opnieuw te laden. We zijn nog druk bezig om deze foutmeldingen op te lossen. Morgenochtend zullen wij opnieuw een update publiceren.   Update 28 september 2022 - 15:30 - De performance lijkt stabiel, maar we blijven scherp monitoren. Het onderzoek naar de oorzaak is nog gaande. Aan het eind van de middag publiceren we de volgende update.   Update 28 september 2022 - 13:45 - De oplossing voor de performanceverbeteringen is zojuist uitgevoerd. We zien een verbetering in de performance. Deze lijkt nu weer op het niveau van voor afgelopen dinsdag 20 september te zijn. We blijven hier scherp op monitoren. Vanmiddag rond 15:15 uur volgt een volgende update.   Update 28 september 2022 - 11:45 - Rond 12.00 uur worden er opnieuw verbeteringen doorgevoerd om de performance te verbeteren. Wij werken nog steeds met de hoogste prioriteit en alle benodigde capaciteit aan een structurele oplossing. Vanmiddag volgt een nieuwe update.   Update 28 september 2022 - 09:00 - De doorgevoerde verbeteringen hebben niet het gewenste effect gehad. Wij werken nog steeds met de hoogste prioriteit en alle benodigde capaciteit aan een oplossing. Aan het eind van de ochtend volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 17:00 - Het doorvoeren van de verbetering is succesvol verlopen. Op dit moment is het aantal actieve gebruikers ongeveer 50% vergeleken met een willekeurige werkdag om 8.30. Uit onze monitoring blijkt dat de performance met dit volume aan gebruikers stabiel is. Vanavond gaan we nog verdere verbeteringen doorvoeren. Wij blijven de performance monitoren. Morgenochtend volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 14:30 - Het doorvoeren van de verbetering is vertraagd tot minimaal 15.15 uur. Wij hebben meer tijd nodig om de oplossing grondig te testen. Einde van de middag volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 12:00 - Rond 14.00 uur gaan wij, op basis van de aanbevelingen van Microsoft, een aantal verbeteringen doorvoeren. Dit zou moeten bijdragen aan een verbetering in de performance. Daarbuiten blijven wij uiteraard de performance monitoren. Aan het eind van de middag volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 09:30 - De doorgevoerde aanpassingen hebben nog niet het gewenste effect gehad. Diverse klanten ervaren nog steeds performance problemen. Microsoft heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden momenteel verder geanalyseerd en onderzocht. De verwachting is dat we, op basis hiervan, in de loop van de dag een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Het opleveren van deze oplossingen kan een korte periode extra negatieve invloed hebben op de performance. Hierover informeren we jullie via een update van dit bericht. Deze volgt, naar verwachting, aan het eind van deze ochtend.   Update 26 september 2022 - 17:30- Wij hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd, waardoor uit onze monitoring een verbetering in de performance blijkt. Samen met Microsoft werken wij nog steeds aan een definitieve oplossing. Tot de problemen volledig zijn opgelost, blijven wij de performance continu monitoren. Morgenochtend volgt de volgende update.   Update 26 september 2022 - 13:55- Deze ochtend hebben we op basis van de aanvullende monitoring een crash logboek gegenereerd, dat is gedeeld met Microsoft. Het genereren van een crash logboek heeft helaas ook invloed op de performance van Self Service, maar is noodzakelijk om de dieperliggende oorzaak van de problemen te vinden. Onderzoek naar de oorzaak van deze problemen in Self Service heeft de hoogste prioriteit. We houden je van onze bevindingen op de hoogte.   Update 26 september 2022 - 12:15 - Vanmorgen hebben wij weer overleg met Microsoft gehad om de performance problemen verder te onderzoeken. Helaas is de oorzaak van het probleem nog niet gevonden. Ook wij zien nog steeds performance problemen in Self Service. Inmiddels zijn er binnen Visma meer mensen bijgesprongen om de problemen op te lossen. Daarnaast blijven wij aanvullende informatie naar Microsoft sturen zodat ook zij dit probleem verder kunnen onderzoeken. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dit met jullie delen. Aan het einde van de middag plaatsen wij in ieder geval nog een update.   Update 26 september 2022 - 09:30 - Momenteel zijn er opnieuw performance problemen binnen HR Self Service. Dit is gerelateerd aan de corrupte server waar wij vorige week ook problemen mee hadden. Wij zijn acties aan het ondernemen om de performance weer op peil te krijgen. Afgelopen vrijdag is er een overleg geweest tussen Microsoft en ons team. Helaas is de oorzaak van het probleem nog niet gevonden. Wij hebben aanvullende monitoring ingesteld om dit verder te onderzoeken. Ook is Microsoft dit vanaf hun kant verder aan het onderzoeken. We houden je hiervan op de hoogte.   Update 23 september 2022 - 10:15 - Op dit moment  ervaren wij weer performance problemen binnen HR Self Service. Hierdoor verschijnen er ook veel 500 meldingen. Dit heeft nog steeds te maken met de server van Microsoft. Wij hebben inmiddels acties ondernomen om de performance weer op peil te krijgen.    Daarnaast is er vandaag om 10:30 een meeting tussen Visma en Microsoft om de problemen met deze server verder te behandelen. Wij hopen dat Microsoft hiermee de problemen met deze server kan oplossen. Update 22 september 2022 - 16:00 - Vanochtend hebben wij een storing gehad waardoor veel klanten performance problemen ondervonden. Ook waren er problemen met het inloggen in HR Self Service en andere foutmeldingen. De oorzaak van dit probleem was hetzelfde als afgelopen dinsdag. Eén van de Microsoft-servers werkt niet goed en veroorzaakt deze problemen. Wij hebben deze problemen gemeld bij Microsoft.   Omdat dit probleem buiten Visma | YouServe ligt, zijn wij afhankelijk van Microsoft voor het oplossen ervan. Wij hebben hierover intensief contact met Microsoft. Totdat Microsoft het probleem heeft opgelost, kan het opnieuw storingen veroorzaken. Wij hebben nu extra monitoring ingesteld zodat wij adequaat kunnen reageren mocht dit probleem weer ontstaan. Hierdoor kunnen wij de performance sneller herstellen. Onze oprechte excuses voor al het ongemak van de afgelopen dagen hierdoor. Wanneer er meer informatie is over de voortgang van het onderzoek, brengen wij je hiervan op de hoogte. Voor nu sluiten we deze melding.   22 september 2022 - Op het moment is er sprake van vertraging binnen Self Service. Dit veroorzaakt verschillende foutmeldingen. We werken hard aan een oplossing en houden je op de hoogte. 
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 09:47 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 601 Weergaven
Update 21 september 2022 - 09:00- We zien dat de acties die we gisteren hebben uitgevoerd, hebben geholpen en dat de performance van Self Service weer stabiel is. Hiermee sluiten we dit bericht.   Update 20 september 2022 - 17:00 - We hebben een aantal corrupte bestanden verwijderd en verwachten dat de performance in de loop van de avond verbetert. We nemen nog contact op met Microsoft Azure om de dieperliggende oorzaak te achterhalen. Morgen volgt er een nieuwe update.   20 september 2022 - 14:00 - Op dit moment is er sprake van een verstoring binnen Self Service waarbij verschillende foutmeldingen optreden waardoor de toegang is vertraagd  of geblokkeerd. We onderzoeken de oorzaak en houden je op de hoogte. 
Volledig artikel weergeven
20-09-2022 14:08 (Bijgewerkt op 21-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 233 Weergaven
4 augustus 2022 - 09.50 uur - Alle bestanden zijn verwerkt, er is geen vertraging meer. We sluiten deze melding.   4 augustus 2022 - 07.00 uur - Het importeren van gegevens was gisteren vertraagd en heeft gistermiddag even stil gelegen. We verwachten dat de wachtrij die hierdoor is ontstaan in de loop van deze ochtend wordt verwerkt en de bestanden weer met normale snelheid worden geïmporteerd. We houden je op de hoogte
Volledig artikel weergeven
04-08-2022 06:57 (Bijgewerkt op 04-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
Update 21 juli 2022 - 10:25 uur De storing bij Microsoft Azure is opgelost en onze sanity checks zijn succesvol uitgevoerd.  We hebben zojuist onze modules weer open gezet voor alle gebruikers in alle omgevingen!   Update 21 juli 2022 - 10:15 uur Het incident met Microsoft Azure in West-Europa wordt opgelost. Wij controleren nu of de links naar Microsloft Azure werken en voeren tests uit om na te gaan of het probleem daadwerkelijk is opgelost. Hierna stellen we de applicatie zo snel mogelijk weer beschikbaar.   21 juli 2022 - Vanwege een (Europese) storing bij Microsoft Azure is Self Service Business op dit moment niet beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij houden je op de hoogte.    Zie ook onze berichtgeving op onze YouServe community: Storing Microsoft Azure Europe - Modules niet of verminderd beschikbaar  
Volledig artikel weergeven
21-07-2022 09:41 (Bijgewerkt op 04-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 247 Weergaven
21 juli 2022 - Het probleem is opgelost. Er verschijnt geen foutmelding meer en het indienen van declaraties via een spreadsheet is weer mogelijk. We sluiten deze melding.   1 juli 2022 - 14:45 - Momenteel is er een storing in Self Service in mutaties met een Excel rekenblad. Wanneer er op Verder geklikt wordt, verschijnt de foutmelding: Onbekende fout opgetreden tijdens het opslaan van de gegevens'. Hierdoor is het niet mogelijk om een declaratie met een rekenblad in te dienen. We werken met spoed aan een oplossing en houden je op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
01-07-2022 14:51 (Bijgewerkt op 21-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 309 Weergaven