Mijn Communities
Help

Thema's Wet- en regelgeving

Sorteren op:
De meeste onderdelen van de WAB, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking. In dit kennisdocument  wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW. De Wet arbeidsmarkt in balans zoals gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 219 en 266) en de lagere regelgeving gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 236; 2019, 233) en de Staatscourant (Stcrt. 2019, 38919) zijn leidend.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 316 Weergaven