Visma TransPA
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Visma TransPA

***Under uppbyggnad***

Med Visma TransPA får transportföretag full koll på sin viktigaste resurs och största investering – personalen. Mobil, säker och sökbar tillgång till viktiga uppgifter och aktuella dokument, enkel tidrapportering med koppling till olika branschavtal, automatiska kontrollfunktioner samt möjlighet att utbyta data med andra system och uppkopplade enheter i fordon är några av de smarta funktioner som gör det möjligt för dig att utveckla ett flexibelt, proaktivt och lönsamt företag.

Håll dig uppdaterad, få smarta tips och utbyt erfarenheter!
Här i Visma TransPA community får du löpande information om nya smarta funktioner som utvecklas i vårt system samt om webinars och utbildningstillfällen som erbjuds. Du får tips om smarta funktioner som du kanske ännu inte har upptäckt, kan ställa frågor till vår branschkunniga personal eller dela erfarenheter med andra TransPA-användare.
Recent topics

No topics to display
Elefanten i rummet