Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
När du vill göra en automatkontering som genereras av ett konto eller ett objekt direkt vid registrering av en verifikation eller faktura, väljer du en transaktionsbaserad automatkontering. Om du själv vill välja när automatkonteringen ska utföras, kan du istället sätta upp en saldobaserad. Du kan välja Saldobaserad IB om du vill att IB ska räknas med i saldobasen.    För den transaktionsbaserade automatkonteringen är utlösande konto eller objekt obligatoriskt som ID. Eftersom det kan underlätta sökningen och byte mellan transaktionsbaserad och saldobaserad automatkontering, är det möjligt att använda samma ID för en saldobaserad automatkontering som för en transaktionsbaserad. Kom ihåg att inaktivera den transaktionsbaserade automatkonteringen och du byter till saldobaserad så att du inte får dubbletter.     Har du frågor eller funderingar? Ställ en fråga i chatboten eller kontakta din support. 
Visa fullständig artikel
30-04-2024 13:00 (Uppdaterad 30-04-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 211 Visningar
Har du en kundfaktura du vill periodisera? Då kan du göra det direkt i fakturaflödet. Efter du har skapat din faktura i Control går du till fliken Inställningar på kundfakturan:   Periodisera på antal perioder: Här skriver du in antal perioder som fakturan ska periodiseras över.  Relativ startperiod: Den relativa startperioden bestämmer från och med vilken period fakturan ska börja periodiseras. Har du värdet 0 så är första perioden i samma månad som fakturadatum.  Periodiseringskonto: Här väljer du vilket konto som ska användas för periodisering.    Periodiseringsregistret uppdateras automatiskt när du bokför fakturan.    Har du frågor om periodiseringar? Ställ en fråga till vår AI-bot, eller kontakta supporten på visma.control@visma.com. 
Visa fullständig artikel
24-04-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 244 Visningar
För att hantera anläggningstillgångar som består av flera delar med skillnad i avskrivningstid enligt plan, kan anläggningen delas i komponenter. Varje komponent är en enskild anläggning, och komponenterna kopplas samman med begreppet Tillhör.  Då väljer du en anläggning till huvudanläggning dit de andra komponenterna kopplas. Du fyller i huvudanläggningens ID i fältet "Hör till" på fliken Anläggningsinformation i anläggningsregistret.   På fliken avskrivning väljer du aktuell avskrivning enlig plan. Om direktavdrag används för att de skattemässiga avskrivningarna ska baseras på skattemässigt inköpsbelopp, har du möjlighet att registrera ett sådant belopp. På den skattemässiga restvärdeslistan finns en kolumn för Direktavdrag.    I anläggningshistoriken under Anläggning / sök kan du ta fram en lista där du i fältet "Tillhör" ser vilka komponenter som tillhör samma anläggning. På rapporter som exempelvis avskrivningslista, restvärdeslista, och utrangeringsrapport kan du ta med fältet "Tillhör", så att komponenterna som hör till varandra grupperas och summeras tillsammans.    Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.    Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar. 
Visa fullständig artikel
10-04-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 175 Visningar
Ett sätt att automatisera processer är att använda schemaläggaren. Bl a kan du schemalägga intäkts- och kostnadsföring av periodiseringar för den aktuella perioden. Du kan välja att utföra schemat dagligen, eftersom det inte kommer orsaka att dubbletter skapas i din periodisering. Du kan sätta startdatum tidigast dagen efter dagens datum. Tänk på att du kan utföra periodisering framåt i tiden med schemaläggaren, t ex för nästa månad.        Gemensamma uppgifter för all schemaläggning är startdatum för jobbet, klockslag för start, hur ofta upprepning ska göras; t ex intervall 1 och återkommande månad för en gång varje månad, slutdatum om ett sådant finns. Det är möjligt att begränsa till exempelvis specifik affärsenhet, reskontraserie, verifikationsserie och periodiseringskonto i filtreringen.    Vi rekommenderar att du känner till hur periodiseringsprocessen fungerar utan schemaläggare innan du sätter upp schemaläggningen.   Har du frågor och funderingar som rör periodisering? Logga in i Visma Community för att testa vår AI chat!   Exempel på frågor du kan ställa till boten:   Varför stämmer inte rapporten Periodisering, specifikation med huvudboken? Hur kan jag se i rapporten Periodisering, specifikation om en faktura är bakåtperiodiserad?
Visa fullständig artikel
28-03-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 241 Visningar
Stämmer inte momsrapporten? För det har vi tagit fram ett dokument för felsökning och avstämning av momsrapporten som beskriver var rapporten hämtar uppgifterna ifrån. Se bifogade dokument.    Beskrivning av momsrapport 2022 är aktuell från och med version 14 av Control.  Beskrivning av momsrapport 2015 är aktuell upp till version 13 av Control.
Visa fullständig artikel
20-03-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 536 Visningar
Om du sätter upp en logg under Inställningar / Systeminställningar / Loggning så kan du följa de förändringar som görs.   Ett exempel är att du väljer Uppdatera och tabellen bank för de kolumner där du vill registrera förändringar, samt Infoga i kolumnen ID för att se nyupplagda banker.  Du kan välja mellan de fördefiniterade mallar på fliken Loggningsmallar, eller finjustering på fliken Loggning Administration.   Din rapport tar du fram under Inställningar / Systeminställningar Loggningsrapport eller i Utskriftscentralen. Du kan se alla ändringar som görs efter att din loggning är uppsatt.     
Visa fullständig artikel
28-02-2024 09:00 (Uppdaterad 11-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 317 Visningar
Du kan logga förändringar som görs i register. För att kunna göra detta behöver du ha satt upp loggningen under Inställningar / Systeminställningar / Loggning. Den loggning som görs avser tiden efter att du satt upp loggningen.    Under fliken Loggningsmallar finns fördefinierade mallar som avser de vanligaste registren för loggning. När du valt mall, kryssar du de fält du vill logga och klickar på Spara. Under fliken Logga Administration kan du ta bort rader, om du exempelvis bara vill logga när information infogas, uppdateras eller tas bort i någon tabell. Du kan också lägga till rader genom att fylla i loggtyp, aktuell tabell och vilket fält som ska loggas.   I loggningsrapporten som finns under Inställningar / Systeminställningar / Loggningsrapport kan du ladda fram vad som loggats för en specifik tabell, kolumn och loggtyp. Du kan göra urval för att begränsa resultatet i loggningsrapporten. I rapporten kan du också se datum för förändringen samt användaren som utfört den.   Från version 15 finns också en lite mer lättläst loggningsrapport under System / Dagliga rapporter i Utskriftscentralen. Här kan du även se när rapporten är utskriven och av vem.       
Visa fullständig artikel
06-12-2023 09:00 (Uppdaterad 27-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 431 Visningar
Att periodisera fakturor direkt från DCE är ett enkelt sätt att få ett väl fungerande flöde i periodiseringen. Du sätter upp periodiseringen och sparar.      För att det ska fungera att periodisera över flera år behöver du säkerställa att det nya året är skapat i Control. Det gör du under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder. Klicka på nytt för att skapa nytt år. Året behöver inte vara aktiverat, bara skapat. 
Visa fullständig artikel
07-02-2024 09:00 (Uppdaterad 13-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 432 Visningar
Om du har en aktiverad anläggningstillgång där det visar sig att du har råkat ange ett för högt inköpsbelopp, kan du inte ändra det i efterhand direkt på anläggningen.    Däremot kan du justera beloppet genom att registrera en negativ preliminär anläggning, som du slår ihop med din huvudanläggning. För att din huvudbok ska stämma överens med ditt anläggningsregister, behöver du registrera anläggningen via aktuellt konto i redovisningen.    Markera därefter huvudanläggningen i anläggningsregistret under Anläggning / Anläggning och välj Slå ihop.   Välj aktuellt datum. Du kan slå ihop anläggningen tidigast dagen efter att senaste avskrivning gjordes på huvudanläggningen. I listan ser du de anläggningar som är preliminära. Välj din preliminära anläggning. Klicka på Slå ihop. 
Visa fullständig artikel
07-02-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 406 Visningar
De flesta användare har någon sökning som görs återkommande. Det kan exempelvis vara de periodiseringskonton som används i kombination med Ägartyp Periodisering på en angiven affärsenhet under Redovisning / Sök. Resultatet av sökningen kan sparas. Det gör du genom att klicka på symbolen Spara filter uppe till höger på skärmen     Ange ett namn och spara. När du klickar på symbolen, visas en lista på sparade filter. Du kan rensa alla filter genom att klicka på symbolen Töm alla filter.       
Visa fullständig artikel
31-01-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 402 Visningar
Förra veckan tipsade vi om hur du kan hitta differenser mellan rapporten Periodisering, specifikation och huvudboken. Så här kan du göra för att redigera differenserna:    Gå till Redovisning / Sök / Verifikationsrader.  Fyll i endast periodiseringskonto. Kryssa Ladda även raderade rader.  Tryck på Ladda.  Kontrollera att alla poster finns och motsvaras av värdet i fältet Belopp och gröna bockar på utförda månader i periodiseringsregistret. Klicka på kugghjulet och välj att visa Ägartyp och Skapad av.  Stäm av att värdet Periodisering finns i alla fälten under Ägartyp, och att Periodisering finns i alla fälten under Skapad av. Klicka på mappen i fältet Verifikationsnr för att redigera eller kontrollera en verifikation. I de verifikationer där du kostnadsför, ska Ägartyp och Skapad av även finnas på raden med kostnadskonto.  Klicka på knappen Redigera, stryk felaktig rad med minustecknet på raden, och lägg till nya korrekta rader med plustecknet.  Kontrollera att det endast finns en post i periodiseringsregistret för den verifikation där periodiseringen sattes upp.  Om du har ett försystem för fakturering eller hantering av leverantörsfakturor, görs periodiseringen i regel där och kan behöva stämmas av direkt i försystemet. För att korrigera i en stängd period, kan du vända verifikationen i en öppen period, och vända tillbaka vändningen i samma period. Därefter kan du korrigera den senaste vändningen. Om det fortfarande inte stämmer; kontrollera hur du parametersatt rapporten och ta fram den för en senare period. Har du frågor? Vi hörs på visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
04-01-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 396 Visningar
Rapporten Periodiseringar, specifikation visar de periodiseringar som har en verifikationsrad med aktuellt periodiserings-ID i fältet Skapad av.    När du använt periodiseringskontot manuellt i bokföringen, är det vanligt att tillhörande periodisering i periodiseringsregistret saknas, eller att koppling mellan verifikationsrad och periodisering inte finns.  Vid korrigering av en verifikation kan en strykning ha gjorts av en rad där periodiseringskontot är bokat, medan den nya korrigerade raden saknar de värden i Ägartyp och Skapad av som fanns på den strukna raden. Då försvinner länken som gör att rapporten fungerar. När du registrerat en periodisering och behövt avbryta processen, kan registerposten fattas eller ha fått en ofullständig länk. På motsvarande sätt kan en dubblett ha skapats, om du avbryter och fortsätter processen senare. Om du saknar en periodiseringspost i registret och sätter upp en ny manuellt, behöver du länka posten till motsvarande verifikationer med hjälp av fälten Ägartyp och Skapad av för att rapporten ska visa aktuella belopp. Ursprungligt belopp inom parentes tyder på periodisering bakåt. Du kan då behöva ta ut rapporten för en senare period för att få aktuella värden.  Vi visar tips och trix om periodisering på våra kostnadsfria webbinar. Anmäl dig här!
Visa fullständig artikel
28-12-2023 12:00 (Uppdaterad 28-12-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 427 Visningar
Om du har registrerat funktionen periodisering på ett konto, föreslås kontot automatiskt i periodiseringsregistret när du periodiserar en verifikation.   Du sätter upp en manuell verifikation som vanligt med de kostnads- och intäktskonton som ska användas. Klicka på mappen vid det belopp som ska periodiseras, eller kryssa i rutorna för att periodisera flera rader samtidigt. När du väljer flera rader samtidigt, behöver du välja samma fördelningsdatum för alla rader. Fyll i fördelningen i fönstret som visas, och spara.        Om du väljer att periodisera enstaka rad, kommer du vidare till registret när du klickar på mappen. Där fyller du i de uppgifter som saknas och klickar på knappen Fördela.       När du sparat registerposten, kommer du tillbaka till verifikationen. Nu har kostnadskontot uppdaterats till aktuellt periodiseringskonto och i fälten Ägartyp och Skapad av finns nu den information som behövs för att länka transaktionerna till periodiseringsposten. För att periodiseringen ska fungera, behöver du nu spara verifikationen.      Det periodiserade beloppet kostnadsför du därefter under Redovisning / Operationer.
Visa fullständig artikel
20-12-2023 09:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 436 Visningar
  På våra kostnadsfria webbinar har du möjlighet att lära dig mer om Control och får se några av de tips & trix som finns för att underlätta din vardag. På vårens första webbinar, visar vi hur du själv kan hitta en lösning på vanliga frågor från användare om flöden och processer inom ekonomisk administration.    Varmt välkommen att anmäla dig här!
Visa fullständig artikel
13-12-2023 09:00 (Uppdaterad 11-12-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 699 Visningar
Du kan periodisera flera år framåt om du skapar de år som periodiseringen avser. Åren behöver bara skapas, inte aktiveras. Du skapar åren under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder.      Periodisera därefter som vanligt, från försystem, leverantörs- eller kundreskontra, alternativt från bokföringsorder.      Vill du veta mer om periodisering? Hör av dig till oss på visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
30-11-2023 09:00 (Uppdaterad 29-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 458 Visningar
En förutsättning för att momsrapporten ska fungera är att momskoderna är upplagda enligt standarduppsättning och kopplade till aktuella konton. Momskoderna har en fast definiering på momsrapporten som utgår från Skatteverkets regler. Du sätter upp och redigerar momskoderna under Redovisning / Register / Momskoder.    Momskoderna kopplar du därefter till de konton i din kontoplan som innehåller underlagen för moms. Från version 14 kopplar du även till de momskonton som innehåller momsen. Inställningarna gör du under Redovisning / Register / Konton. Vid kontering kommer då det aktuella kontots momskod och momssats att föreslås. Förslaget kan ändras i transaktionen.      En fördel med att momskontona markeras från version 14 är att du enkelt få en överblick över alla konton som innehåller moms med exempelvis 25 % under Redovisning / Sök / Verifikationsrader. Här kan du även i äldre versioner kontrollera vilka transaktioner som registrerats på vilken momskod. Som hjälpmedel vid misstämningar kan rapporten Momsavstämning i Utskriftscentralen användas.   Om du har frågor och funderingar som gäller moms, kontakta oss på visma.control@visma.com. 
Visa fullständig artikel
02-11-2023 09:00 (Uppdaterad 01-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 691 Visningar
I likviditetsanalysen kan du läsa in poster från kund- och leverantörsreskontran, men också lägga till manuella likviditetsposter som exempelvis löner och momsredovisning. Då kan du enklare få en överblick av in- och utbetalningar, samt planera ditt behov av likvida medel för kommande period.   Du hittar likviditetsanalysen under Redovisning / Sök / Likviditetsanalys. I kolumnen Disponibelt visas disponibelt belopp efter valt datumintervall. Du kan lägga in IB för att följa hur balansen kommer att förändras på ditt konto.Saldot ser du längst ner till höger i fönstret.    När du läser fram informationen, kan du välja om du vill inkludera: Redan förfallna fakturor Kund- eller leverantörsreskontra Ankomstregistrerade eller spärrade reskontraposter.      Nytt från version 15 är att du kan ställa in intervallet för likviditetsflödet som ett tal mellan 1 och 255. Tidigare fanns en maxgräns på 27. Antalet likviditetsposter i fältet typ har utökats med tre poster.    Har du frågor om likviditetsanalysen? Hör av dig till oss på visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
26-10-2023 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 412 Visningar
Under fliken Utbildning här på Visma Community kan du anmäla dig till våra kostnadsfria webbinar. Om du råkade missa något av dem, kan du i efterhand se en inspelning av genomgången.    Du kan se webbinaret här. 
Visa fullständig artikel
27-09-2023 09:30 (Uppdaterad 17-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 541 Visningar
Om du vill att en kontering ska triggas från ett ackumulerat saldo, kan du göra en saldobaserad automatkontering. Välj Redovisning / Register / Automatkonteringar för att sätta upp automatkonteringen.   Klicka på knappen Ny, och ange kategori Saldobaserad. Om du vill att även IB för saldobasen ska räknas in, väljer du istället Saldobaserad IB. Välj affärsenheter och specificera för vilka konton och ev objekt som saldot ska hämtas. Ange de konteringsrader som automatkonteringen ska generera. Genom att inte kryssa i fältet Fast belopp, tolkas ett värde i fältet Belopp som procentsats.  Klicka på spara. Tänk på att: I en saldobaserad automatkontering behöver de procentsatser anges totalt bli 100 % så att verifikationen kan balansera. Fältet Använd originalbokföring markeras om Control inte ska summera saldobasen, vilket då innebär att varje konteringskombination får en egen konteringsrad i den verifikation som genereras.  Automatkonteringar kan utföras flera gånger. Du får då en varningstext som säger att den redan är utförd.  Du utför saldobaserade automatkonteringar under Redovisning / Operationer / Utför automatkonteringar, där du markerar de automatkonteringar som ska utföras. 
Visa fullständig artikel
16-08-2023 12:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 383 Visningar
För att registrera den ränta som i internredovisning avser kostnaden för att binda kapital i anläggningstillgångar, väljer du Anläggning / Register / Anläggning. Räntesats, konto och objekt hämtas från aktuell anläggning. Uppgifterna kan alternativt hämtas från aktuell anläggningstyp, alternativt från systeminställningar och fliken Reskontra och anläggningsinställningar.    Klicka på Redigera för att lägga till internränta på en befintlig anläggningstillgång och välj fliken Internränta.  Ange startdatum, ränterutin samt debet- och kreditkonto med tillhörande objekt.  Klicka på Spara Du väljer därefter Anläggning / Internränta för att bokföra internräntan. Beräkningen görs på ingående bokfört restvärde för varje anläggning, där registrerad internränta finns.   Ange bokföringsdatum och fritext För simulering ska inte vara ikryssad Filtrera på affärsenhet eller anläggningstyp, eller lämna fälten tomma Klicka på Ladda   Om räntan är korrekt på anläggningarna, kan internräntan bokföras och en rapport skrivas ut.   Vill du veta mer om anläggningstillgångar? Välkommen till vårt webbinar! 
Visa fullständig artikel
09-08-2023 09:00 (Uppdaterad 25-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 413 Visningar