Användartips för Visma Control

Sortera efter:
 Hej!   Nu när julen står runt hörnet och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13     God Jul och Gott nytt år!
Visa fullständig artikel
22-12-2021 10:28
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 24 Visningar
Här kommer ett tips nu vid årsskiftet. Det finns en parameter i  EFH modulen DCE som heter BookDateReverseDays.   Om en fakturas bokföringsdatum, vid import, faller inom det angivna antalet dagar in i en månad justeras datumet till den siste i föregående månad. Det betyder att om man sätter denna parametern till "5" så kommer fakturor som importeras med ett bokföringsdatum som är inom de första fem dagarna i månaden automatiskt sättas till den siste i föregående månad. Detta kan underlätta vid tex årsskifte då man vill att fakturor som importeras in de första dagarna på det nya året men egentligen tillhör det gamla året automatiskt ska få bokföringsdatum i föregående år.   Parametern hittar man i DCE Administrator under Enheter - Den aktuella enheten - Enhetsregister - Inställningar - fliken Enhetsparametrar.
Visa fullständig artikel
07-12-2021 15:53
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 65 Visningar
Om man arbetar med en leverantörsfaktura i Visma Control och vill ha mer information om ex fakturans flöde, hantering, attestanter, fakturabild m.m går det att öppna fakturan i DCE direkt från Control. Detta görs via "DCE-ikonen" som bland annat finns i reskontra-, betalnings- och redovisningsvyn.   Syns inte kolumnen går det att lägga till via kolumnväljaren enligt ovan bild.   Notera att användaren måste ha sökbehörighet för fakturan i DCE för att få öppna den.
Visa fullständig artikel
26-11-2021 16:51
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 61 Visningar
Funktionen periodisering läser konton och koddelar direkt från redovisningen och håller koll på bokföringsdatum. Vid  defbokningen uppdateras periodiseringsregistret i redovisningen.    Om ni har många konteringsrader kan ni enklet markera alla rader genom att markera översta rubrikraden i konteringsfönstret och då markeras samtliga rader. Alternatviet är att markera de rader som är akutella för periodisering.  Vem som får periodisera styrs av era rättigheter via roller eller användare.   Hur man gör kan ni se här:        
Visa fullständig artikel
23-11-2021 15:01
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 51 Visningar
Har ni någon leverantör som skickar sina fakturor via exempelvis skanning men som egentligen har möjligheten att skicka som e-faktura? Det är enkelt att kontrollera. E-fakturor är ett snabbare, säkrare och mer informationsrikt alternativ. (Nedan beskrivning utgår ifrån att Inexchange är er tjänsteleverantör) Logga in i Inexchanges portal via: https://web.inexchange.se/inexchange/Start/Account/Login  Välj "Utöka ditt nätverk" Sök fram leverantören på Namn, org.nr eller GLN Visas nedan symbol har leverantören möjlighet att skicka e-fakturor.
Visa fullständig artikel
01-10-2021 16:47 (Uppdaterad 11-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 161 Visningar
Visste ni att det går att lägga till bilagor och meddelande även på sluthanterade fakturor? Om fakturan exempelvis behövts makuleras manuellt i ekonomisystemet eller det tillkommit något dokument kan det vara bra att lägga till informationen på fakturan i DCE för lättare spårning.   Då fakturan är sluthanterad nås den inte via köerna utan hittas via "Sök faktura". Eventuella bilagor och meddelande läggs sedan till precis som vanligt, dvs via fliken "Meddelande" eller "Bilagor".  
Visa fullständig artikel
11-11-2021 09:12
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 80 Visningar
Steget Leveranskontroll ligger i Sakgranskningssteget. Funktionen är till för om bolaget har användare som bara skall ”godkänna” inköpet men inte kontera det. Förslagsvis skapas en ny roll där rättigheten för "kontera fakturor" inte tilldelas. (se förslag nedan)     Exempel på flödet kan vara att fakturan skickas till en ”Godkännare” med automatik via adresseringsreferensen på fakturan. Fakturamottagaren godkänner hela fakturan och vidarebefordrar den till vald sakgranskare som konterar fakturan och skickar vidare till attest.   När en användare tar emot och ska godkänna en fakturan för leveranskontroll går dom via Övriga åtgärder>Leveranskontroll. En ruta dyker då upp med automatik för att välja till vilken sakgranskare fakturan ska gå och "godkännarens" signatur läggs i fältet "Leveranskontroll sign".  
Visa fullständig artikel
29-10-2021 15:55
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 97 Visningar
Överskriden tid är en gruppkö i Visma DCE dit fakturor flyttas när en angiven tidsgräns passeras. Om steget är aktivt eller inte styrs av enhetsparametern "UseExpire".   När hamnar en faktura i Överskriden tid? Enhetsparametrarna "AttestdeadlinePercentage" eller "CheckDeadlinePercentage" styr hur många procent av fakturans livslängd den får ligga i varje steg.   Exempel hur det fungerar med en faktura som har 30 dagar som betalningsvillkor: Sakgranskning CheckDeadlinepercentage 50% 30 dagar x 50% = 15 dagar ExpireDays 1 dag 15 dagar + 1 dag = Efter 16 dagar så lägger den sig i Överskriden tid från steget sakgranskning   Attest AttestDeadlinepercentage 70 % 30 dagar x 70% = 21 dagar ExpireDays 1 21 dagar + 1 dag= Efter 22 dagar så lägger den sig i Överskriden tid från steget Attest.   Parametrarna "AttestDeadlinePercentage" och "CheckDeadlinePercentage" utgår alltid från hela antalet förfallodagar på en faktura och de hör ej ihop. Därav mer än 100% tillsammans. Om ni skulle stänga av överskriden tid, "UseExpire", så skulle fakturorna istället ligga kvar hos användaren i det steget den befinner sig.
Visa fullständig artikel
18-10-2021 11:54
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 124 Visningar
Visste du att det finns en inställning i DCE som gör att alla fakturor som innehåller en periodisering lägger sig i gruppkön Validera Objekt? Detta är en bra funktion om man på ekonomiavdelning vill kontrollera så att periodiseringarna är korrekta innan fakturan går vidare i flödet.   Inställningen hittas i DCE Administrator under fliken enhetsparametrar och heter "ValidatePeriodics". Om denna sätts till värdet 1 så är funktionen aktiv och alla fakturor med en periodisering lägger sig i Validera objekt efter steget sakgranskning.
Visa fullständig artikel
18-10-2021 11:37 (Uppdaterad 18-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 122 Visningar
Om en faktura gått ut i flödet med fel uppgifter, exempelvis fel fakturanummer kan du välja att starta om den istället för att skanna den på nytt. Funktionen innebär att fakturans ankomstbokning annulleras i ekonomisystemet och att fakturan startas om på nytt och lägger sig i ankomstregistreringen. Vid val att starta om faktura krävs att ett meddelande skrivs där orsak till omstarten anges. Omstart görs från gruppkön Utredning.    
Visa fullständig artikel
24-09-2021 16:35
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 122 Visningar
Tips till er som lägga upp nya användare. Utnyttja funktionen Kopiera för att enkelt kunna skapa en ny användare med samma eller liknande inställningar som en befintlig användare. Uppgifter som går att kopiera, för en eller samtliga enheter är: Enhetstillhörigheter Kö- och rollmedlemsskap Rättigheter för enhet Sök-, konterings- och attestbehörigheter Ersättare Börja med att skapa användaren som vanligt via Redigera>Ny användare alternativt Arkiv>Importera användare. Komplettera informationen efter behov och spara. Gå därefter till fliken Kopiera. Här går det att välja att kopiera alla inställningar eller specifika. I exemplet nedan väljer jag att kopiera alla inställningar från Anders till min nya användare, men endast för enheten AB2.
Visa fullständig artikel
10-09-2021 15:13
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 154 Visningar
 Här kommer några tips du kan undersöka om det är problem med att radera en användare i DCE.     - Kontrollera att användaren inte har några fakturor i sina köer genom att i DCE välja utökat sökläge och välja användaren i fältet för Fakturor i flödet, se bild ovan. Om det finns kan du i DCE Admin under Operationer och fliken Flytta faktura flytta de till en annan användare eller till utredning.    -Kontrollera att det inte finns några preliminärbokade fakturor i DCE där användaren har en konto-, sakgransknings- eller attestsignatur. Signaturen måste då tas bort eller måste den defintivbokas. För att undersöka detta väljer du utökat sökläge i DCE. Välj status Preliminärbokad och sen gör en sökning för varje typ av signatur, se bild ovan.   - Kontrollera om det finns några konteringsmallar med användaren som ägare och markerade som publik. Detta gör du under varje enhet i DCE Admin - Enhetsregister - Konteringsmallar. Om det finns måste de redigeras och avmarkeras som publik innan användaren går att radera. Tänk på att när en delad konteringsmall avmarkeras som publik blir den raderad tillsammans med användaren.   - Om ni har Avtal i DCE får användaren inte ligga med sitt namn i fältet Påminnelse till för några avtal. Om det finns måste du ta bort/byta användaren i fältet Påminnelse till för alla avtal.   Om det fortfarande inte skulle gå att radera användaren även om du gått igenom ovanstående punkter kan du ta kontakt med DCE supporten för hjälp.  
Visa fullständig artikel
16-08-2021 13:51
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 207 Visningar
Om ni vill ha extra koll på alla eller specifika fakturor kan steget "Utanordning" aktiveras i DCE. Steget ligger efter attest och används som en extra, sista kontroll av fakturor innan dom går vidare för definitivbokning och betalning.      Funktionen går att styra så att alla fakturor, endast fakturor över ett visst belopp och/eller från specifika leverantörer stannar i kön.   Steget aktiveras och konfigureras via följande enhetsparametrar i DCE-admin: UsePayOK - aktiverar (1) och avaktiverar (0) steget utanordning. UsePayOKLimit - styr beloppsgräns, fakturor över detta belopp kommer stanna i kön. Det går även att ställa in så att fakturor från en specifik leverantör inte stannar i kön. Detta görs via DCE-admin>Enhetsregister>Leverantörer, fliken Extra info och rutan "Skicka inte faktura till Utanordning".    
Visa fullständig artikel
16-08-2021 13:39
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 192 Visningar
För att se vilken version av DCE som ni har gör du enklast så här. Klicka på ditt användarnamn uppe till höger i DCE Välj "Användarinställningar" I botten av rutan som öppnas ser du version  
Visa fullständig artikel
11-08-2021 08:59
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 166 Visningar
Visste du att det finns en rapport som listar samtliga referenser på vald enhet?    Rapporten hittas i DCE-webb under menyn "Rapporter" och heter "Referenser". Den går att exportera till flera olika format exempelvis PDF eller Excel för vidare hantering.   För att rapporten ska vara tillgänglig behöver den aktiveras via DCE-admin>enhetsregister>Rapporter. Tänk även på att rättigheter kan behöva tilldelas till användare som ska ha tillgång till rapporten.  
Visa fullständig artikel
14-06-2021 16:35 (Uppdaterad 14-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 227 Visningar
 Hej!   Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13  
Visa fullständig artikel
14-06-2021 14:14 (Uppdaterad 14-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 262 Visningar
Har en faktura inte gått att preliminärboka eller lagt sig i manuell definitivbokning? Kontrollera vad orsaken är under fliken "systemlogg" på fakturan.   Det är även viktigt att ta med meddelandet vid eventuell kontakt med supporten, vi kommer alltid att efterfråga informationen.  
Visa fullständig artikel
04-06-2021 14:48
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 203 Visningar
Funktionen Kopia till anläggning kan vara till stor nytta för att fånga upp fakturor som bokförs på inventarier/-anläggning eller andra konton.   Det finns två funktioner. 1. Att det skapas en kopia på varje faktura som har markeringen i kontoregistret från  redovisningen eller om detta  görs manuellt ute i leverantörsfakturaflödet.  2. Skapa en preliminär anläggning till anläggningsregistret  vid definitivbokningen. Detta styrs av enhetsparameterna "Create asset" = 1  som finns i Visma Administrator   Om ni har flaggade konton i redovisningen att det är ett anläggningskonto så kommer en kopia på varje leverantörsfaktura som innehåller märkta konton att finnas i gruppkön "Kopia anläggning. Samma sak gäller om en användare som har rättighet att markera fakturan som "kopia anläggning att landa i denna kön. Kan vara bra om användaren är osäker på t ex förbrukningsinventarier över ett visst belopp skall bokföras som en kostnad men ändå vill hålla koll på inköpta telefoner eller annat.  Kopia på fakturan ligger kvar i gruppkön tills ni väljer att ta bort den från kön. Man kan även se fakturabild  och alla info från EFH modulen inne i redovisningen där DCE ikonen visas.                         
Visa fullständig artikel
28-05-2021 10:07
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 239 Visningar
På startsidan av DCE går det att se statistik för dagens fakturaimporter. Här visas exempelvis antalet lyckade/misslyckade importer, vilket format fakturorna har inkommit i och om någon har matchats mot en återkommande fakturamall. Statistiken är ett bra komplement till de standard mailutskicken och kan vara värt att hålla ett öga på.  
Visa fullständig artikel
21-05-2021 14:04
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 216 Visningar
När ett nytt konto eller objekt har skapats i Visma Control behöver oftast konteringsbehörigheter tilldelas för att användarna ska kunna nyttja dom i DCE. Inställningarna hittas i DCE admin, på respektive enhet, under Enhet>Behörigheter>Behörigheter, fliken "Konteringsbehörigheter". Markera den roll eller användare som ska kompletteras. Välj om det gäller ett konto eller objekt. Markera ett eller fler värden under "Tillgängliga värden" och flytta till "Valda värden". Spara ändringen. Tänk på att inställningen kan ta några minuter innan den slår igenom i DCE-webb.  
Visa fullständig artikel
07-05-2021 16:16
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 263 Visningar
Etiketter