Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Om man önskar avsluta sitt licensavtal för Visma Mamut så är det viktigt att uppsägningen av avtalet registreras via vårt uppsägningsformulär. Ni mottager då en bekräftelse på registrerad uppsägning med registrerat datum.   I nästa steg behandlar vi denna och avtalet kommer sedan avslutas enligt följande:   * Om ni fyllt i formuläret senast en månad före Er nästa faktureringsperiod påbörjas, kommer ert avtal upphöra vid innehavande periods slut.   * Om ni fyllt i formuläret mindre än en månad före nästa periodstart, så kommer ert avtal avslutas först efter den fakturaperioden.   Vill här också notera att det i formuläret finns en fråga rörande Titt-licens. Formuläret i länken är giltig för flertalet produkter inom Visma och den frågan gäller ej Mamut. Svara därför Nej på denna fråga när ni säger upp ert Mamutavtal. För Mamut gäller följande då licens avslutas: När er avtalsperiod för Mamut löper ut, ändras licens per automatik till Mamut Free. I Mamut Free kommer begränsas tillgång till att skriva ut rapporter från Mamut programmet. För att ha åtkomst till övriga delar av Mamut, behövs en giltig licens för minimum Mamut Office Start. Vänligen kontakta support om detta är aktuellt. Läs gärna mer information om Mamut Free här.   Om ni använder Mamut Application Hosting: Använder ni Mamut Application Hosting behöver ni genomföra uppsägning och bestämma ett datum för när säkerhetskopian ska skapas så att ni kan spara era data. Visma ansvarar ej för lagring av data efter avslutat licensavtal Det gör ni under "Customer Administration - Avsluta" när man loggat in på Mamut Application Hosting.     Om ni har aktiverat Autoinvoice: Har ni också aktiverat Autoinvoice tjänsten, måste ni inaktivera denna. Det gör ni från Mamuts skrivbord.  Välj Autoinvoice i menyn på vänster sida. Klicka sedan på Aktivera Autoinvoice. I fönstret som öppnas, väljer ni Inaktivera. Klicka sedan på Ok.  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 16:02 (Uppdaterad 26-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 306 Visningar
Om du skall byta system från Mamut så finns det några saker som är viktiga att tänka på. Skapa först en standard säkerhetskopia av dina data för att säkerställa att det finns en backup. Spara sedan säkerhetskopian på en säker plats.   Vid ett systembyte önskar man ofta att ta med sig grunddata som Produkt, Kund och Leverantör- information. I Mamut finns det flera olika möjligheter att exportera data beroende på hur utförlig information man önskar överföra till ett nytt system. I artikel Filexport från Visma Mamut finns instruktioner hur man kan exportera bl.a “Lista över kontakter”, “Kund/Leverantörsreskontralista” samt lista över “Anställda”. För att förenkla export av grunddata vid ett systembyte från Mamut har vi skapat olika export script som kan köras direkt via tilläggsprogrammet Visma Mamut Script Tool. Installationsfil hittar du här. OBS: Tilläggsprogrammet kräver att din version av Mamut är 24.0.1034 eller högre. Kontrollera ditt versionsnummer via Hjälp/Om i programmet och vid behov uppgradera Mamut innan du går vidare. Använder du Mamut Application Hosting och önskar exportera via script, kontakta support   Vilka grunddata kan jag exportera via script? Dataexport från Mamut Namn på script i Visma Mamut Script Tool Projekt Eksport_MBS_Prosjekt Avdelning Eksport_MBS_Avdelinger Produkter med lager Eksport MBS lagervarer SE Leverantörer Eksport MBS leverandører SE Kunder Eksport kunder MBS SE Produkter utan lager Eksport_MBS_ikke lagervarer SE   Verifiera data innan export till annat system Notera att script endast exporterar aktiv data. Det rekommenderas därför att man vid systembyte passar på att städa upp i sina kunddata genom att markera produkter, kunder och leverantörer m.m. som inaktiva i programmet innan man exporterar ut sina data. Man bör också säkerställa att man anonymiserat och/eller raderat data relaterat till GDPR, läs mer om Skript för att hantera GDPR i Mamut. Använda Visma Mamut Script Tool När tilläggsprogrammet är installerat loggar du in med följande uppgifter: Customer: 1212 Password: 1212 1. I Mamut Script Tool väljer du först vilket företag du skall exportera data ifrån genom att välja “Select company database”. OBS: Kryssa inte i ruta för "More than one database (not export scripts)", man måste köra separata exporter per företag. 2. Välj Excel som Export format och klicka på rutan med tre prickar för att välja var du skall spara den exporterade filen på din dator. 3. Markera det export script som skall användas och klicka sedan på “Run”. OBS: Använd endast de script som är angivna i tabell ovan Office 2013 eller nyare måste vara installerat på din dator för att kunna exportera till Excel. Om du upplever problem med Visma Mamut Script tool eller har frågor relaterat till systembyte och export av data från Mamut är du välkommen att kontakta support. Att tänka på i övrigt då man byter system Har du aktiverat Visma Autoinvoice i Mamut? Då är det viktigt att du inaktiverar Autoinvoice i programmet när du genomför systembytet. Detta gör du i meny för Autoinvoice i Mamut genom att klicka på ikonen "Aktivera Autoinvoice" och därefter klicka på “Inaktivera”.  
Visa fullständig artikel
22-04-2023 12:42
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 247 Visningar
   Om ni har valt att avsluta er koppling till Mamut Application Hosting, ska ni ta kontakt med oss på Mamutsupporten. Efter att ni sänt önskan om uppsägning av avtal, eller bara att ni önskar koppla bort Mamut Application Hosting från ert avtal för att istället använda systemet lokalt, kommer ni motta en bekräftelse. I bekräftelsen kommer det även stå vilket datum som ändringen/uppsägningen av tjänsten eller avtalet kommer kommer vara aktuell från.        Efter det att ni mottagit bekräftelsen av ändringen/uppsägningen, måste ni följa nedan instruktioner för att försäkra er om att ni kommer få en säkerhetskopia utskickad till er. Denna säkerhetskopia innehåller all er Mamutdata som vi har hanterat på våra servrar under den tid ni vart aktiva med Mamut Application Hosting.    Börja med att logga in i Mamut Application Hosting portalen på asp.mamut.net   Väl inloggade där, trycker ni på knappen Customer Administration.   Det kommer nu öppnas ett fönster där ni har tillgång till olika verktyg.   I menyn på vänster sida, klickar ni på knappen Avsluta.   Det följer där instruktioner om vad som gäller vid nerstängning av Mamut Application Hosting.   Se till att rutan för Jag vill avsluta Mamut Application Hosting är ibockad. Fyll i det datum då ni önskar att ert Mamut Application Hosting ska avslutas, samt säkerhetskopian ska sändas ut. Fyll i den adress som ni önskar motta säkerhetskopian på. Ni har sedan extra möjlighet att få ut säkerhetskopia som ni kan sända till revisor. Detta gör ni genom att bocka i rutan för Jag vill ha en extra säkerhetskopia till revisor (utan systemfiler). När ni har ställt in enligt önskemål och bekräftat att ni läst och förstått instruktionerna, så kommer en Spara-knapp bli synlig nere i högra hörnet av fönstret.   Tryck på denna för att bekräfta avslutningen av Mamut Application Hosting, enligt vad ni fyllt i. Obs! Notera att när ni väl tryck på Spara så kommer denna avslutning av tjänsten att påbörjas. Det är därav väldigt viktigt att ni är säkra på att ni fyllt i korrekt information.    Er koppling till tjänsten Mamut Application Hosting kommer upphöra från det datum ni angett och ni kommer att motta en säkerhetskopia för lokal installation av Mamut Enterprise till den adress ni angett.      Ni kan i följande artikel se hur ni gör för att installera Mamut Enterprise på en lokal dator:   Att Installera eller Uppgradera Mamut  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 09:22 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 120 Visningar
Du kan arbeta med Mamut Application Hosting på Mac OS X genom att använda Microsoft Remote Desktop. Ladda ner Microsoft Remote Desktop här. Starta Microsoft Remote Desktop från Dock eller Launchpad.  Klicka på menyn Connections och välj Add Remote Resources Feed. Som alternativ kan du klicka på knappen med plus-tecknet och välja Remote resources. Om du har använt Microsoft Remote Desktop version 8 tidigare, kan du välja Import from Microsoft Remote Desktop 8 från menyn Connections, för att överföra existerande inställningar till version 10. Lägg in https://asp.mamut.net i fältet URL och klicka på find feed. Välj Add user account... Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting i fältet för User name och Password. Det bör då se ut så här:  Klicka på Save. Klicka därefter på Add feed Efter några sekunder ska du se de olika programmen du har tillgång till på Application Hosting:  Dubbelklicka på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få meddelandet om Untrusted connection. Välj då Connect always. När du är inloggad kan du högerklicka på Microsoft Remote Desktop ikonen för att byta mellan programmen du har öppnat. Klicka på Microsoft Remote Desktop för att komma tillbaka till huvudmenyn så att du kan öppna ett annat program:   Använd programmet Close All Applications för att logga ut från Application Hosting.   OBS: Vi har inte support på användningen av Microsoft Remote Desktop utöver installationshjälp för att ansluta till Mamut Application Hosting. Det är programleverantören som är ansvarig för nya versioner och kvaliteten på programmet. Läs mer om Microsoft Remote Desktop för Mac OS X på Microsofts sida här   
Visa fullständig artikel
24-08-2018 15:58 (Uppdaterad 10-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1161 Visningar
Officepaketet är tillgänglig via Mamut Application Hosting-tjänsten och du kan där sätta upp ditt E-post konto i Outlook. Du kommer därmed ha tillgång till din E-post, när du loggar in på Outlook via Application Hosting platformen, och kan därför använda dig av integrationen mellan Mamut och Outlook.   Följ nedan steg för att sätta upp ditt konto och för att föra över din E-post och kalenderuppdateringar. Förutom E-postadressen och typen av E-post, kommer du också behöva ett Användarnamn, Lösenord, Servernamn osv. Detta kommer du behöva kontakta din E-postleverantör om.   Så här sätter du upp ditt E-postkonto:   1) Logga in på Mamut Applocation Hosting som vanligt. Väl inloggad på platformen, väljer du att starta Mail Control Panel.   Var uppmärksam på att om det är första gången som du öppnar denna kontrollpanel, så kan det ta lite längre tid.   2) Klicka sedan på Visa Profiler   3) Klicka på knappen Add/Lägg till... för upprätta en ny E-postprofil.     4) Lägg in önskat profilnamn i fältet Profile name/Profilnamn och klicka på OK     5) Du kommer nu få upp en standard Outlook-vägvisare där du kommer behöva gå igenom för att sätt aupp ditt konto. Om du är osäker på dessa steg, var god kontakat din E-postleverantör för assistans.   6) När vägvisaren är klar, bockar du i "Always use this profile"/"Använd alltid denna profil" i nedre delen av fönstret. Notera att du väljer profilen som du precis lagt in under steg 4 ovan.     7) Klicka på Ok för att avsluta guiden.   Starta sedan Outlook från Application Hosting platformen.
Visa fullständig artikel
10-05-2021 16:09 (Uppdaterad 10-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 503 Visningar
Den här artikeln beskriver hur du ansluter till Mamut Application Hosting från en Android-surfplatta eller -telefon, med hjälp av Microsoft Remote Desktop för Android. Se här för beskrivning och nedladdning av Microsoft Remote Desktop   Starta Microsoft Remote Desktop Tryck på + tecknet i övre högra hörnet och välj Remote Resource Feed från menyn: Klicka på Email address or web feed URL, skriv in följande adress https://asp.mamut.net Klicka på Choose user account, och sedan Add user account. Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting i fälten User name och Password. Klicka på Save. Det ska se ut så här: Tryck på Save. Välj APPS och de olika programmen som finns tillgängliga på Application Hosting ska nu visas: Tryck på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få upp ett felmeddelande om Untrusted connection. Välj då Connect always. När du är inloggad kan du klicka på menyn längst uppe på skärmen för att få fram ett verktygsfält, som låter dig öppna flera applikationer och växla mellan de öppna programmen: Klicka på Start new för att öppna ett nytt program, eller > tecknet för att växla mellan öppna program: Använd Close All Applications för att helt logga ut från Application Hosting.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet. Här kan du läsa mer om Microsoft Remote Desktop for Android. Se även Microsoft Supportforum.
Visa fullständig artikel
19-06-2019 08:39 (Uppdaterad 30-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1259 Visningar
För att undgå många inloggningar, rekommenderar vi att du aktiverar inställningen för automatisk inloggning i Mamut One. Inställningen innebär att inloggningsfönstret inte visas för Mamut-programmet när det öppnas. Så här aktiverar du automatisk inloggning: Öppna Mamut. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Ändra användarnamnet så att det är det samma som användarnamnet du använder för att logga in på Mamut Application Hosting, men byt ut snabel-a '@' med understreck '_' (t.ex. skrivs "support@mamut.se" som "support_mamut.se"). Om du har mer än 20 tecken i e-postadressen som du använder som användarnamn skriver du bara de 20 första tecknen. Kryssa i Automatisk inloggning när anv.namnet är samma i operativsystemet. Klicka Spara. Inställningen är nu aktiverad och du ska kunna logga in dig till Mamut utan att ange ditt användarnamn och lösenord.
Visa fullständig artikel
12-07-2019 13:44 (Uppdaterad 12-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4149 Visningar
Application Hosting ska fungera på alla moderna webbläsare. Internet Explorer har dock ett tillägg som gör det lättare att starta applikationer, eftersom du inte behöver ange lösenordet flera gånger. Detta tillägg finns endast i Internet Explorer, därför rekommenderar vi att du använder Internet Explorer för att logga in på Application Hosting. Lägg märke till att inloggning via webbläsare endast stöds på datorer med Windows. Se följande artikel för inloggning via Mac, iPad eller Android. Inloggning på Application Hosting med Internet Explorer (rekommenderas) Internet Explorer är installerat på alla datorer med Windows. Om du inte hittar den i aktivitetsfältet kan du klicka på startknappen och söka upp den. Starta Internet Explorer och gå till adressen asp.mamut.net Första gången du besöker sidan, kan det visas en gul och vit linje längst ner på skärmen med frågan om du vill köra tillägget Klicka på Tillåt. Du behöver bara göra det en gång. Logga sedan in med ditt användarnamn och lösenord och starta de program du önskar. Du bör inte bli ombedd att ange ett användarnamn eller lösenord vid start av programmen, eftersom tillägget är aktiverat. Inloggning på Application Hosting med andra webbläsare Starta önskad webbläsare och gå till adressen asp.mamut.net Logga in med ditt användarnamn och lösenord och starta ett av programmen En fil laddas nu ner till din dator. Klicka för att öppna filen (beroende på din webbläsare måste du kanske klicka på Spara och sedan Öppna). Fönstret «Ange dina autetinseringsuppgifter» ska visas. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK. Du behöver endast ange dessa uppgifter när du öppnar det första programmet efter inloggningen.   Felmeddelande vid start av programmen Om du får ett felmeddelande när du försöker starta ett program på Application Hosting, kan det bero på vissa säkerhetsinställningar som saknas eller att vissa program på datorn orsakar fjärrskrivbordsproblem. Anslutning till fjärrskrivbordet har slutat att fungera Vi har upplevt att vissa program från HP och Lenovo kan orsaka att anslutningen till fjärrskrivbordet kraschar. Det gäller följande program: HP ProtectTools HP SimplePass HP Fingerprint Manager Pro Lenovo Fingerprint Manager Pro Kontrollera om du har ett eller flera av dessa program installerade på din dator under Start - Kontrollpanel - Avinstallera program (Windows 7) eller Start - Inställningar - Appar (Windows 10). Vi rekommenderar då att avinstallera dem och starta datorn på nytt. Kontrollera därefter om det fungerar att starta programmen på Application Hosting. Om du önskar att använda HP/Lenovo programmen, försök ladda ner och installera de senaste versionerna från HP/Lenovos hemsida.   Datorn kan inte ansluta till fjärrdatorn eftersom ett fel inträffade på datorn som du vill ansluta till. Detta meddelande beror förmodligen på en felaktig inställning för säkerhetsnivå på din dator. Lösningen är då att ändra ett värde i registret: Klicka på start-knappen i Windows, skriv in regedit och klicka OK. Bläddra dig till HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa. Dubbelklicka på LmCompatibilityLevel Notera vad som står i fältet Data i fall du behöver sätta det tillbaka. Bytt ut siffran i Data med siffran 3 och klicka OK. Stäng Registereditorn. Kontrollera därefter om det fungerar att starta programmen på Application Hosting.
Visa fullständig artikel
05-07-2019 10:09 (Uppdaterad 05-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1533 Visningar
Den här artikeln beskriver hur du ansluter till Mamut Application Hosting från en iPad eller iPhone med hjälp av Microsoft Remote Desktop för iOS. Se här för beskrivning och nedladdning av Microsoft Remote Desktop Starta Microsoft Remote Desktop appen. Tryck på + tecknet i övre högra hörnet och välj Exsterna ressurser Klicka på E-post eller URL-adress, skriv in följande adress: https://asp.mamut.net och klicka på Slutför Klicka på Användarkonto och därefter Lägg till användarkonto. Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting och klicka Spara Klicka Sök efter feed. De olika programmen som finns tillgängliga på Application Hosting ska nu visas  Tryck på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få upp ett felmeddelande om Untrusted connection. Välj då Connect always När du är inloggad kan du klicka på menyn längst uppe på skärmen för att få fram ett verktygsfält som låter dig öppna flera applikationer och växla mellan de öppna programmen: Klicka på Start ny för att öppna ett nytt program, eller > tecknet för att växla mellan öppna program: Använd Close All Applications för att helt logga ut från Application Hosting.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet. Här kan du läsa mer om Microsoft Remote Desktop for Android. Se även Microsoft Supportforum.   Vi hoppas denna artikel har varit till hjälp för er trots att skärmbilder är på norska 🙂 Dessa ska bytas ut så småningom
Visa fullständig artikel
19-06-2019 11:16 (Uppdaterad 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1064 Visningar
För att kunna använda Mamut Application Hosting på en enhet som inte kör Windows operativsystemet, måste man installera och konfigurera Microsoft Remote Desktop. Annars är det inte möjligt att logga in direkt på Application Hosting-webbplatsen.   Microsoft Remote Desktop-klienten kan laddas ner gratis till Mac OS X, iOS (iPad / iPhone) och Android. Se länkarna nedan.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet.   Microsoft Remote Desktop for Mac OS X Ladda ner programmet här. Se vägledning för konfiguration här. Microsoft Remote Desktop for iOS Ladda ner programmet här. Se vägledning för konfiguration här. Microsoft Remote Desktop for Android Ladda ner programmet här. Se vägledning för konfiguration här.
Visa fullständig artikel
19-06-2019 08:37 (Uppdaterad 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1154 Visningar
Genom Windows Explorer i Mamut Application Hosting får du tillgång till dina lagringsområden i lösningen. Du får även tillgång till din lokala hårddisk om du har valt detta. För att få tillgång till din lokala hårddisk måste du välja att tjänsten ska ha tillgång till Drives vid uppstart. Hur du gör detta kan du läsa mer om här. Du öppnar utforskaren genom att klicka Windows Explorer i Mamut Application Hosting-menyn. Följande fönster visas då: Följande filområden är tillgängliga: Home (H: ) är ett gemensamt lagringsområde på servern. Om du har flera användare på Mamut Application Hosting får alla användare tillgång till filerna som sparas här. Profile (P: ) är din användares privata lagringsområde på servern. C on computername (där [computername] är namnet på din dator) är din lokala hårddisk. Här får du tillgång till alla filer som finns sparade på din dator. Om du har flera hårddiskar (C, D, E, osv.) visas även dessa i listan . För att flytta/kopiera filer på Application Hosting kan du använda vanlig "dra-och-släpp" funktion, snabbkommandon eller högerklicksmenyn i utfoskarfönstret    Lägg märke till att mapparna Desktop, Documents, Downloads osv. som visas i utforskaren tillhör profilen P: på Application Hosting och är inte de som ligger lokalt på din dator. För att hitta en fil som sparas på skrivbordet på lokal dator måste du bläddra dig fram via   «C on Computername – Users – [Ditt användarnamn] – Desktop».  Sökvägen via Windows Explorer på Application Hosting blir då t.ex. \\tsclient\C\Users\Användarnamn\Desktop\.  Uppsättning av OCR/utbetalningsfiler/factoring/inkasso Om du använder OCR, utbetalningsfiler, factoring eller export till inkassobyrå kan du i  inställningarna för detta välja om du vill använda lokal disk eller Home (H: ). Användning av lokal disk tar troligen längre tid än import/export direkt mot H-enheten på lösningen, men du slipper att manuellt kopiera filer mellan server och lokal disk.   Så här anger du att filområdet H ska användas: Öppna Windows Explorer på Mamut Application Hosting. Se till att du har öppnat katalogen Home (H: ). Klicka på New Folder (Ny mapp) överst i fönstret. Ge mappen ett namn, t.ex. OCR (eller Utbetalningsfiler, Factoring, Inkasso). Starta Mamut på Mamut Application Hosting. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget importerar filer från bank (t.ex. OCR) (eller motsvarande alternativ). Ange sökvägen till mappen du skapade i steg 4, t.ex. H:\OCR\, i fältet Mapp, och klicka därefter OK.   Om du mottar OCR-filen på din lokala dator måste du öppna Windows Explorer i Mamut Application Hosting och kopiera filen till korrekt mapp. Du måste dessutom kopiera exempelvis utbetalningsfilen från Mamut Application Hosting till din lokala dator om du ska skicka den till nätbanken   Så här anger du att lokal disk (C: ) ska användas Du hänvisar till din lokala C-enhet med sökvägen \\tsclient\c\. Om du t.ex. har en mapp med namnet OCR direkt på din C-enhet, blir sökvägen till denna mapp \\tsclient\c\OCR\.   Öppna Windows Explorer på din lokala dator. Klicka på din lokala disk (C: ). Högerklicka i fönstret och välj Ny - Mapp. Ge mappen exempelvis namnet OCR. Starta Mamut på Mamut Application Hosting. Klicka Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra. Klicka Inställningar till höger om t.ex. Företaget importerar filer från bank (t.ex. OCR) (eller motsvarande alternativ). Ange sökvägen till mappen som du skapade i steg 4, t.ex. \\tsclient\c\OCR\, i fältet Mapp, och klicka därefter OK. Vid import av OCR-filer till Mamut kommer nu denna placering att föreslås.   Obs! Om du väljer att använda lokal sökväg, kommer inte importen/exporten att fungera från andra datorer. Detta för att Mamut  kommer att läsa/skriva till den lokala C-enheten på datorn som du sitter vid.
Visa fullständig artikel
28-06-2019 08:37 (Uppdaterad 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1131 Visningar