Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
   I Mamut har ni möjlighet att exportera räkenskapsfiler för SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikationer för året.     Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som har en av följande Behörighetsprofiler; Superanvändare, Administrator eller Redovisning.      Vi rekommenderar att ni uppdaterar till senaste version av Mamut Business Software innan ni använder Mamut Import/Export. (Kunder som arbetar i Mamut via Application Hosting behöver inte tänka på detta.)    Ni kan ladda ned den Senaste versionen här.  För att exportera ut SIE-4 transaktionsfil gör ni enligt följande: Gå till Visa - Inställningar - Redovisning Ändra där i rullgardinsmenyn för Aktivt räkenskapsår (uppe till höger) så att det visar det räkenskapsår du önskar exporta filen för Tryck på knappen Spara i verktygsraden  Stäng fönstret för Redovisningsinställningar Ni ska kunna se att datumen längst upp i Mamut, nu har ändras till för det räkenskapsår som ni precis valt i steg 2-3 Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner) Välj den företagsdatabas som ni önskar exportera SIE-4 filen från Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg) Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se" Om ni utför exporten från Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:) Klicka på Slutför I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval  och klickar på Nästa, har du större möjlighet att begränsa vilka verifikationer som SIE-4 exporten ska innehålla   Klicka sedan på Nästa Exporten körs nu När exporten är klar dyker följande fönster upp   Klicka på Stäng för att avsluta exportguiden Om ni önskar öppna SIE-4 filen, gå till mappen där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). Om detta inte är inställt automatiskt, högerklickar du på filen och väljer där Öppna med. Välj sedan Anteckningar ur listan för att öppna filen.      
Visa fullständig artikel
18-03-2019 15:43 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1242 Visningar
Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Kredit lägger du in 800 500. Fältet Debet blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:32 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 886 Visningar
Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Debet lägger du in 800 500. Fältet Kredit blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:34 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 884 Visningar
Du måste rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. Med hjälp av rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som innehåller både varor och tjänster kan du rapportera en sammanställning över din EU-handel till myndigheterna. Du hittar rapporten under Akriv - Skriv ut - Redovisning   Text vid EU-handel finns infogat på fakturautskrifter och fotnoter. Standardtexten i systemet är: EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services. Du kan dock anpassa denna text enligt dina egna behov (se nedan)   När du infogar produkter med en momskod för EU-export i en order, kommer en varningstext visas om kunden inte är registrerat med ett Moms-nr. Att utelämna denna information kan leda till böter från myndigheterna. Exempel på användning av moms vid EU-handel Om en svensk bilverkstad reparerar en bil för en dansk företagskunds räkning, innehåller fakturan ingen moms. Den danska företagskunden måste då betala moms på tjänsten i Danmark.   Lägg till momshantering för EU-handel i en försäljningsorder Du väljer momshantering för EU-handel på samma sätt som du hanterar andra momshanteringar på försäljningsorder. Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Moms på den aktuella orderraden i försäljningsordern och välj Export, varor, annat EU-land (om det är en vara) eller Export, tjänster, annat EU-land (om det är en tjänst). När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas.   Text på fakturor med EU-handel av varor/tjänster När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas under orderraderna. Standardtexten i ditt system är: “EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services.” Du kan ändra denna text i Grundinställningarna eller skriva din egen text. Vilken text som ska visas på fakturor väljer du under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning&fakturering - fliken Annat - rullgardinsmenyn Text vid EU-handel. Genom att högerklicka i rullgardinsmenyn kan du även härifrån öppna Grundinställningarna för att ändra eller lägga till en ny text.   Rapportera EU-handel med rapporten “Periodisk sammanställning, EU, redovisning” Du måste regelbundet rapportera din handel med andra EU-länder. Rapporteringsdatum fastställs av respektive lands skattemyndigheter. Företag som handlar med andra företag enligt den omvända momsredovisningen är skyldiga att rapportera en periodisk sammanställning över handel inom EU. Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i vänstra menyn och markera rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning i listan till höger. Välj önskat format och klicka på Skriv ut. I urvalsföntret som öppnas anger du vilken period och räkenskapsår som du vill rapportera för. Klicka OK för att skapa rapporten. Har du kunder som bara förknippas med EU-export? Om du har företagskunder i andra EU-länder kan du ange momshanteringen för EU-handel på dessa kunder direkt i kontaktregistret. Öppna det aktuella kontaktkortet genom att gå till Visa – Kontakt – Kontakuppföljning och leta upp kontakten i fråga. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I rullgardinsmenyn Moms väljer du Handel inom EU. Observera att du även måste registrera kundens momsnummer i fältet Moms-nr på fliken Övrig info för att momsinställningen ska ha effekt. När du sedan skapar en försäljningsorder på denna kund och lägger till en produkt eller tjänst läggs momskoden för EU handel till automatiskt. Varor får momskoden Export, varor, annat EU-land och tjänster får momskoden Export, tjänster, annat EU-land. Ingen av dessa momskoder resulterar i momsavdrag på fakturan.
Visa fullständig artikel
04-02-2019 15:24 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1932 Visningar
Om du har korrekta balanser för årsbokslutet, och disponeringen av resultatet redan är gjord, men du ändå får meddelande i programmet om att disponera överskott/underskott innan du kan genomföra årsbokslut så bör du kontrollera nedanstående. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning och skriv ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) för det aktuella året.  Kontrollera om det är några balanskonton (konto 1000-2999) som kommer med på resultaträkningen eller om det är några resultatkonton (3000-9999) som kommer med på balansrapporten. Om det är det så kan detta vara orsaken till att du får besked om att disponera överskott/underskott. Du kan då försöka med att ändra på redovisningsplanen för de aktuella kontona.   Ändra kontoplansuppställningen för konto som ligger fel Ta först en standard säkerhetskopia genom att gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan och leta fram det aktuella kontot. Klicka på knappen Föreslå kontouppställning under fliken Redovisningsplan och kontrollera om kontot hamnar på rätt plats. Klicka sedan på ikonen Spara. Därefter kan du skriva ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) igen. Nu borde du se att årets överskott/underskott är lika stort som disponeringen. Det rekommenderas att du visar dessa rapporter för din revisor för att få en bekräftelse på att de aktuella kontona är placerade korrekt i kontouppställningen.   Om du inte är nöjd med rapporterna efter redigering av redovisningsplanen så kan du återställa säkerhetskopian som du skapade tidigare.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:47 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 843 Visningar
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerade med en akronym för att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen är exporterad från. När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas SIE synkronisering-fönstret i vilket du måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras. I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymer transaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nu synkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att välja önskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet.   Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste du kontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar för verifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvis Diverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara den verifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIE synkronisering.    Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIE synkronisering .  
Visa fullständig artikel
04-12-2018 14:16 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1029 Visningar
I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta. På fakturan kan du göra en hänvisning till: Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet En annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Om du inte vet vilken bestämmelse som är relevant kan du i klartext ange skälet till att omvänd skattskyldighet ska användas. Om det gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn kan du t ex skriva "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster" på fakturan. Hur du redigerar denna text kan du läsa här I skattedeklarationen kan du redovisa försäljningen i ruta 41 "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige". För mer information, se www.skatteverket.se Det finns två olika sätt att gå tillväga för att arbeta med omvänd skattskyldighet i Mamut Business Software: Alternativ 1 (rekommenderas) Enklaste sättet att arbeta med omvänd skattskyldighet är att upprätta specifika produkter som du använder dig av vid försäljning som faller inom ramarna för omvänd skattskyldighet. För att skapa nya produkter gör du enligt nedan: Gå till Visa - Produkt – Produktregister. Klicka på knappen Ny. Välj vilket produktnummer den nya produkten skall ha och namnge produkten. I rullgardinsmenyn för Utgående moms väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Gör övriga inställningar du önskar på produkten. Spara dessa inställningar. Använd sedan den nyskapade produkten när du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller.   Alternativ 2 Du kan även upprätta ett eget försäljningskonto med en momshantering som behandlar omvänd skattskyldighet. Försäljningskontot kan sedan användas på specifika produkter. När du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller väljer du dessa produkter.   Gå till Visa – Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny och skriv önskat kontonummer. Lägg in önskat namn/beskrivning på kontot. Välj Momshantering: Ingen på kontot. Gå in på fliken Avancerat och ange momskod 41 i rullgardinsmenyn Momskod. Spara dessa inställningar. När du sedan skall fakturera order med produkter som skall nyttja omvänd skattskyldighet får du på respektive orderlinje på ordern överstyra momshanteringen. Gör enligt nedan: Ställ in visning av moms på ordern (detta är en användarinställning som endast behöver sättas en gång) Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Orderrader. Bocka för rutan framför Moms. Klicka sedan på OK. Ändra moms på orderlinjer Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Leta fram aktuell order. I kolumnen Moms på orderlinjen som gäller den omvända skattskyldigheten väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Lägg in momsnummer på kund Oberoende av vilket av ovanstående alternativ du valt att använda måste du lägga in momsnummer på de kunder du använder omvänd skattskyldighet på. När du har gjort detta kommer kontaktens momsnummer att dyka upp på fakturautskriften. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram aktuell kund. Gå in på fliken Övrig info. I fältet Moms-nr skriver du kunden momsnummer (VAT-nummer).
Visa fullständig artikel
06-09-2018 12:22 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2163 Visningar
Vid övergång från ett bokföringsår till ett annat, kan det vara nödvändigt att bokföringen på det nya räkenskapsåret kan fortsätta, innan det föregående året är avslutat och slutgiltig balans överförs. Till exempel om du vill stänga januari och efterföljande perioder innan du har avslutat föregående år. Om du önskar fortsätta med bokföring på det nya året, och få information om ingående balans från det föregående året innan detta är avslutat, kan du överföra en preliminär ingående balans. Genom att överföra preliminär ingående balans får du bättre förutsättningar för att värdera företagets balansposter under denna tidsperiod. Gå in på Visa - Redovisning - Överför preliminär ”Ingående balans”. Välj vilka två räkenskapsår preliminär Ingående balans ska överföras emellan. Klicka OK. Ett verifikat skapas för det nya räkenskapsåret med verifikationstyp IB (Ingående balans) som innehåller alla balanskonton. Ta eventuellt ut en balansrapport för det nya året för att verifiera att balansen är uppdaterad. Upprepa proceduren varje gång du ändrar balansen för det gamla året. Samma verifikat uppdateras då med nytt saldo. När du gör årsavslut så kommer den slutliga ingående balansen att uppdatera den preliminära ingående balansen med slutgiltigt saldo. Obs! Om du har lagt in en manuell ingående balans i det nya året, så måste denna bokas bort innan du överför den preliminära ingående balansen via programmet. Om du inte gör detta kommer den ingående balansen att bli dubbelbokad.
Visa fullständig artikel
25-09-2018 19:59 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1129 Visningar
Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus.   Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra  Leta fram aktuell post Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder Kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det.
Visa fullständig artikel
24-09-2019 09:21 (Uppdaterad 14-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1333 Visningar
När det är mindre än 2 månader till det nya året frågar Mamut automatiskt om du vill skapa nytt räkenskapsår. Om du inte gör det kommer du inte att ha möjlighet att fakturera, skapa verifikat, bokföra inköp osv i det nya året innan detta har skapats. Det lättaste sättet att upprätta nytt år då detta meddelande visas, är att klicka på Nästa och därefter Slutför. Men det är alltid möjligt att skapa året manuellt:  Välj Visa - Inställningar - Redovisning. Klicka på knappen Ny (Ctrl + N) överst i vänstra hörnet. Kontrollera att Antal momsperioder stämmer. Klicka på OK. När man skapar ett nytt år kommer verifikatnummerserien på det nya året att starta med 1. Om du vill fortsätta med din nummerserie kan du läsa mer om det här. Fakturanummerserien kommer att fortsätta från föregående år vid upprättande av nytt räkenskapsår. Om du har haft gemensam nummerserie så kommer det nya året även få gemensam nummerserie. Om du önskar ändra på detta i det nya året måste detta göras innan du börjar bokföra. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka på knappen Verifikationstypinställn. och nummerserier. Välj fliken Nummerserier. Ta bort markeringen för Gemensam nummerserie för alla ver.typer.
Visa fullständig artikel
02-10-2018 12:13 (Uppdaterad 22-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1129 Visningar
I Mamut har du möjlighet att registrera en oberoende kreditnota (som inte är knuten mot en bestämd faktura), genom att att välja obehandlad kreditnota när du registrerar en order.   Såhär gör du för att att upprätta en obereoende kreditnota: 1. Gå till  Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering 2. Klicka på pilen bredvid Ny-knappen upp till vänster i verktygsraden och välj Obehandlad kreditnota. 3. Välj rätt Kontakt och tryck sedan på Ok. 4. Ett nytt fönster kommer då att dyka upp, där du har möjligehten att lägga in ett fakturanummer.     Obs: Du kan här knyta kreditnotan mot en specifik faktura om du så önskar.    Ska du till exempel kreditera mer på en faktura där du redan gjort en delkreditering, kan du knyta kreditnotan mot denna faktura.    Har du redan tidigare upprättat en kreditnota mot en faktura där kreditnotan använd ännu, behöver du istället göra en manuell kreditnota.    Däremd kan denna sedan kopplas till fakturan i detta fönstret. Om vi inte ska knyta kreditnotan mot någon bestämd faktura, trycker vi bara på OK. 5. Lägg till de produkterna du vill kreditera, genom att trycka på Ny vid fönstret för produktlinjerna och lägg till det som du önskar. 6. I fältet kan antingen skriva in krediteringen enligt följande; i kolumnen för antal skriver du antalet du vill kreditera med ett minus framför.    Du kan antingen skriva in det i korrekt antal och styckpris, eller som antal "en" och totalsumma.    Om du har 5 produkter du vill kreditera med ett pris på 50/st, kan du skriva enligt nedan:          * Antal -5, pris 50:- eller * Antal -1, pris 250:- 7.  När du fyllt i det du vill kreditera, tryck på knappen Fakturera. 8.  Du får då frågan om vilken typ av Fakturering du vill göra. 9.  Om det finns fler val, markera Kreditnota. 10.  Tryck på OK. 11. Om du kryssat i att Testutskrift till skärm, kan du kolla här om allt ser korrekt ut. 12. Om du får frågan om Lagret ska uppdateras, är det upp till dig om du väljer att uppdatera detta. 13. Du kommer sedan får frågan om det ska fakturers. Är allt korrekt, tryck på Yes. 14. Kolla igenom utskriften och svara Yes eller No om du godkänner utskriften.
Visa fullständig artikel
05-09-2019 15:44 (Uppdaterad 21-12-2020)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1397 Visningar
I Mamut Enterprise E5 kan du välja att aktivera kostnadsföring (automatisk uppdatering av lagervärdet), då bokförs händelserna såhär. Händelse Debet Kredit Vid varumottagning 1400 2280 Bokföring av ingående faktura 2280 2440 När varor skickas till kunden 1795 1400 När utgående faktura verkställs 3051 1510   4011 1795   Konto 2280 är alltså ett av de konton som påverkas av de automatiska bokföringar som görs. Har du ett saldo på konto 2280 så kan det bero på att du har varumottagit ett inköp men ännu inte bokfört det, eller tvärtom. En annan orsak till ett saldo på konto 2280 är att du har bokfört manuellt mot detta konto. Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5 här och ladda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror under användarguider.   Vid kreditsaldo på 2280 Kreditsaldo kan bero på att du har varumottagit produkter som ännu inte har bokförts. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Mottagna inköp och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har statusen Varumottagen. Inköp får automatiskt denna status så fort du varumottar något på inköpet. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Bokfört antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis varumottagna, men ännu inte fullt bokförda. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett kreditsaldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapport endast skriver ut inköp som är helt eller delvis varumottagna, OCH har statusen Varumottagen. Om du har satt ett inköp som Färdigbehandlad så kommer det inte att visas på utskriften, oavsett om inköpet är bokfört eller ej.   Vid debetsaldo på 2280 Debetsaldo kan bero på att du har bokfört produkter som ännu inte varumottagits. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Bokförda inköpsorder och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har bokförts. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Mottaget antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis bokförda, men ännu inte fullt varumottagna. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett debetsaldo på konto 2280. Ytterligare en orsak till att du har ett saldo på konto 2280 kan även vara att du har bokfört manuellt mot detta konto. Bokfört manuella verifikat mot konto 2280? Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Redovisning. Markera rapporten Verifikationslista (huvudbok) rad för rad och välj Skicka till = Fil/Excel. Denna rapport visar verifikatrader inom det urval som sätts. Klicka därefter på Skriv ut. Gå in på fliken Standard under fliken Redovisning i urvalsfönstret som kommer upp och ange konto 2280 i fr o m och t o m. Klicka därefter på OK igen för att skriva ut rapporten. Välj format .XLS och vart du vill spara filen. Tryck sedan Ok. Du kommer nu få en Excelfil som visar alla verifikatrader som är bokade mot konto 2280. I kolumnen (K) med rubrik automatic visas 1 eller 0 för respektive rad. Står det 0 på någon verifikatrad så innebär det att detta verifikat har bokats manuellt. Med hjälp av denna rapport kan du därmed urskilja manuella bokningar mot konto 2280, som kan orsaka att du har ett saldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapporter endast är tänkta som hjälpmedel till att urskilja eventuella differenser som uppstått på konto 2280, men inte fungerar som heltäckande avstämningsrapport för kontot. Om du har ett saldo på konto 2280 så måste du själv gå igenom de olika inköp och tillhörande verifikat som kan ligga till grund för detta, t ex med hjälp av ovanstående instruktioner.
Visa fullständig artikel
06-09-2018 09:22 (Uppdaterad 10-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1316 Visningar
En differens mellan momsen i momsrapporten och momsen i huvudboken kan ha flera orsaker. Om momsen inte stämmer, börja med att skriva ut Skattedeklaration - Avstämning som du hittar under Arkiv - Skriv ut - Redovisning. Du kan också skriva ut rapporten Skattedeklaration - detaljerad. Den upplyser om vilka verifikat som som utgör underlag för de olika posterna i Skattedeklaration - momsrapport, som i sin tur utgör underlag för det som ska fyllas i på skattedeklarationen.   Bokföring har skett direkt på konto för utgående moms Med bokföring direkt mot konto för moms avses att någon användare har bokfört direkt mot exempelvis konto 2611 i verfikatregistreringen. Om du bokför på det sättet registreras inte någon omsättning och det blir därmed en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning.   Bokföring på konto med momskod, där momsinställningarna kan ha blivit ändrade eller raderade från Verfikatsregistreringen Detta medför en differens mellan momspliktig omsättning och utgående moms. Användaren bör bokföra utgående moms manuellt i Verifikatsregistrering med verifikationstypen Momsredovisning.   Ett momskonto har ett ingående saldo Konton 2611-2632 ska inte ha något ingående saldo. Före avslutandet av räkenskapsåret ska alla momskonton ha tömts mot momsredovisningskontot. Saldo på dessa konton korrigeras i verifikatregistreringen mot momsredovisningskonto 2650 och med verifikattypen momsredovisning.   Ingående saldo med momskod eller ingående saldo på resultatkonto Om ingående saldo blivit bokfört med momskod på något konto, kommer det bli fel i momsrapporten. Detta korrigeras i Verifikatsregistreringen. Inget resultatkonto (Kontonummer 3000-9999) ska ha ingående saldo på räkenskapsårets början. Om ingående saldo ska läggas in mitt under året görs detta i perioden innan perioden då bokföringen startar och ingående balans förs över vid periodavslutning.   Bokföring av utgående moms mot konto utanför 3000-serien Om det bokförs verifikat med momskod gällande utgående moms utanför 3000-serien kommer utgående moms med i momsrapporten, men inte i momspliktig omsättning. Därmed blir det en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning. Ett exempel på ett konto där detta kan vara aktuellt är kundförluster.   Du kan läsa mer om momskoder och momshanteringskoder i denna artikel   Obs! Mamut Supporten bistår inte användare med själva avstämningen av momsrapporten. Om momsrapporten inte stämmer med huvudboken får användaren själv gå igenom huvudboken och hitta felet. Avstämning är ett redovisningstekniskt arbete som utförs av alla redovisningskonsulter och det ingår inte i serviceavtalet.
Visa fullständig artikel
03-10-2018 11:35 (Uppdaterad 30-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 3945 Visningar
Den som har fått utfört hushållsarbete (tidigare hushållsnära tjänster) och ROT-arbete (de ROT-tjänster som fanns tidigare) genom fakturamodellen kan ha rätt till skattereduktion för detta. Tjänsterna du kan få skattereduktion för kallas med ett gemensamt ord för husarbete. Husarbete inkluderar reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete), samt hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete och barnpassning och annan tillsyn.   Skattereduktionen innebär att kunden endast behöver betala hälften av arbetskostnaden för husarbete. Aktuella maxbelopp för ROT och RUT-avdrag kan du kolla upp på skatteverkets hemsidor. Den del som kunden får skattereduktion för betalas av Skatteverket och företaget får detta betalt efter ansökan om utbetalning av Skatteverket.   Den som behöver bokföra husarbete med skattereduktion ska använda konto 1513 Kundfordringar – delad faktura.   Obs! Om du idag använder konto 1513 för något annat, så måste detta bokas om till ett annat konto. 1513 är programmerat för att endast användas för skattereduktion.   När du skapar konto 1513 så kan det INTE vara valt som ett reskontra konto. Om du redan har skapat 1513 och detta är ett reskontra konto, vänligen kontakta supporten för mer information. Notera att konto 1513 eventuellt redan är skapat med de rätta inställningarna i ditt program, beroende på vilken version du använder.   Skapa konto 1513 “Kundfordringar – delad faktura”. Skapa en Produktgrupp som du kallar för Skattereduktion, i Grundinställningarna. Skapa en produkt som du ger produktnummer SKATTEREDUKTION, och kallar för Husarbete eller liknande i produktregistret. Denna produkt ställer du in på Utgående moms = Skattereduktion, och anger Momsfritt säljkonto = 1513 på fliken Inställningar. I rullgardinsmenyn för Produktgrupp anger du den nya produktgruppen Skattereduktion, som du upprättat i punkt 2 ovan. På ordern lägger du sedan till den nyskapade produkten, anger minus ett (-1) som Antal och lägger in det belopp som ska motsvara skattereduktionen i fältet Pris. Notera att beloppet som ska dras av, måste räknas ut manuellt och anges på ordern. För att all nödvändig information ska visas korrekt på rapporter bör du sätta några ytterligare inställningar. Vi rekommenderar att du läser igenom instruktionerna i Onlinehjälpen för att få samtliga fält ifyllda korrekt. Fakturera därefter ordern.   Exempel: Köpet gäller ett husarbete (RUT) på 25 000 kronor inklusive moms. I tillägg ska kunden som är över 65 år faktureras för övriga produkter, till en summa av 3 425 kronor inklusive moms. Totalbeloppet för denna faktura skulle då ha blivit 28 425 kronor inklusive moms (22 740 kronor exklusive moms) om det varit en vanlig faktura utan avdrag för preliminär skattereduktion. I och med att kunden ska få preliminär skattereduktion på 50% av 25 000 kronor inklusive moms så kommer fakturan istället bli på 15 925 kronor inklusive moms eftersom 12 500 kronor dras av från arbetet som kostade 25 000 kronor.   En faktura med ovanstående priser skulle se ut så här utan preliminär skattereduktion: Beskrivning Pris exkl. moms Pris inkl. moms Husarbete 20 000 25 000 Övriga produkter 2 740 3 425 Momsunderlag (Netto) 22 740   Moms 5 685   Brutto (att betala) 28 425     Men eftersom fakturan ska innehålla preliminär skattereduktion på 50% av 25 000 så blir underlaget istället följande: Beskrivning Pris exkl. moms Pris inkl. moms Husarbete 20 000 25 000 Övriga produkter 2 740 3 425 Preliminär skattereduktion 12 500   Momsunderlag (Netto) 12 740   Moms 3 185   Brutto (att betala) 15 925     En sådan faktura med skattereduktion skulle då bli bokförd enligt följande i Mamut One om du följer ovanstående tillvägagångssätt: Konto Beskrivning Debet Kredit 1513 ROT-avdrag 12 500   1510 Kundfordringar 15 925   3051 Försäljning   22 740 2611 Utgående moms   5 685   För att få återstående belopp av Skatteverket ansöker man sedan om utbetalning på blanketterna SKV 4528, Begäran om utbetalning hushållsarbete, respektive SKV 4529, Begäran om utbetalning ROT-arbete. Utbetalningen från Skatteverket bokförs sedan mot konto 1513. Denna bokföring kan se ut enligt nedan om betalning går in på konto 1930: Konto Beskrivning Debet Kredit 1513 ROT-avdrag   12 500 1930 Checkräkningskonto 12 500   På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vad husarbete är samt information om vad som krävs för att få skattereduktion för detta. Där finner du även blanketterna som ska användas vid ansökan om utbetalning.   Om konto 1513 har tömts i samband med stängning av momsperiod så måste du kontakta supporten för vidare hjälp.
Visa fullständig artikel
04-06-2019 15:28 (Uppdaterad 29-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 7403 Visningar
Om du får meddelande Det finns inte bokfört något verifikat för Ingående Balans i period 1. Om detta skall göras kan du inte avsluta period 1 förrän du lagt in Ingående Balans. Ångra genom att trycka på Avbryt när du försöker att avsluta period 1 beror det på att du inte har bokfört någon ingående balans. Detta meddelande är endast en upplysning om att det inte är bokfört någon Ingående Balans i period 1. Vid ett årsbokslut i Mamut One blir det automatiskt genererat ett ingående balansverifikat i den första öppna perioden i det nya året. Detta är vanligtvis period 1, men om period 1 är stängd så blir det ingående balans verifikatet bokfört på första öppna perioden, som t ex period 2. Får du meddelandet om att det inte finns någon ingående balans i period 1 måste du därmed ta ställning till om du ska avbryta periodavslutningen och lägga in ingående balans, eller om det är ok att den ingående balansen hamnar i en senare period.
Visa fullständig artikel
13-12-2018 12:51 (Uppdaterad 06-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 987 Visningar
Om du arbetar med lagerprodukter måste du bestämma hur du ska redovisa lagervärdet. Om du har Mamut Enterprise E5 kan du ställa in programmet för att uppdatera lagervärde automatiskt. Ladda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror under användarguider   För att dessa automatiska lagervärden ska bli korrekta förutsätts att du underhåller och registrerar inköpspriser och inköpskostnader på ett korrekt sätt i programmet. Gå till Visa - Inställningar - Företag. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på Produkt. Gå in på fliken Prishantering. Under rubriken Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde anger du om du önskar automatiskt uppdatering av lagervärde eller inte. Kostnadsför vid inköp Detta alternativ innebär att ingen lagerbokföring sker per automatik i programmet. Du får därmed ingen automatisk bokning på balanskonton för lagervärde och ändringarna i lager kommer inte att visas alls i redovisningen. Kostnaden för inköp redovisas i samband med registrering av leverantörsfaktura. Denna metod är mest aktuell för företag med litet lager eller företag som redovisar lagerförändringar genom regelbunden lagerinventering och manuell bokföring av lagervärde. Kostnadsför när vara tas ut ur lagret Detta alternativ innebär att de transaktioner du utför i programmet som har påverkan på lagret, kommer att återspeglas i redovisningen med automatisk uppdatering av lagervärde. In- och utgående lagertransaktioner kommer automatiskt att bokföras som lagerförändringsverifikat (LF) i redovisningen. Kostnaden för inköp kommer att redovisas i samband med försäljning (när produkten tas ut ur lagret). Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde Detta alternativ innebär att du för varje enskild produkt måste ta ställning till om den ska ha automatisk uppdatering av lagervärde eller inte. Väljer du detta alternativ får du upp ett extra val under fliken Inställningar i produktregistret. Du måste där välja Kostnadsför vid inköp (ingen automatisk bokföring av lagervärde) eller Kostnadsför när vara tas ut ur lagret (automatisk bokföring av lagervärde) för bokföring på respektive produkt. Det rekommenderas att du tar kontakt med din revisor/redovisningsbyrå innan du tar ställning till vilken av ovanstående metoder som ska användas i ditt företag. När du anger önskat alternativ för uppdatering av lagervärde måste du även ta ställning till ett par ytterligare val. Under rullgardinsmenyn där du valt typ av Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde har du två rutor: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Om du markerar detta val kommer självkostnadspriset på lagertransaktionen att ligga till grund för det automatiska lagerförändringsverifikatet som bokförs. Det är då viktigt att du alltid anger korrekta kostnader vid inköp. Använd båda metoder för bokföring av lagerförändringar Om du markerar detta val kommer det att bokföras två extra verifikatrader vid varumottagning och utleverans av produkter. Det är då kostnadskonto för inköp och balanskonto för lagervärde som påverkas. Vi rekommenderar inte att man har denna inställning aktiverad då dessa verifikat ofta anses överflödiga och ibland skapar förvirring. Bokningarna går även i noll efter att varumottagning och utleverans är gjorda.   I samma inställningsfönster har du också valet Underlag för självkostnadspris. Om du har valt Produktregister som underlag, kommer inte täckningsbidrag/täckningsgrad på försäljningsordern och statistiken att stämma med den automatiskt bokförda (verkliga) kostnaden. Detta beror på att den automatiska kostnadsföringen till redovisningen hämtar data från den verkliga lagertransaktionen, medan försäljningsordern (med Produktregister som underlag) hämtar data från produktregistret. Det rekommenderas därför att du använder Inköpspris som Underlag för självkostnadspris när du lagerför produkter, så att den verkliga kostnaden från inköpet används vid bokföring istället för de uppgifter som lagts in i produktregistret.   Vilka konton används för de automatiska verifikaten som uppdaterar lagret? Det finns redan inställda systemkonton som används vid automatiskt upprättade verifikat från olika moduler i systemet. Vilka dessa systemkonton är kan du se under Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Redovisningsinställningar - Systemkonton. Här har du t ex konton för Lager, Behållningsändring, Faktura ej mottagen osv. Produkter som är inställda som Lagervaror kommer i utgångsläget att använda dessa konton i den automatiska redovisningen av lagertransaktioner. Önskar du överstyra systemkontona med andra konton kan du göra det här, men vi rekommenderar att du först tar kontakt med revisor/ redovisningsbyrå så att ni inte riskerar göra fel i er redovisning. Du kan även överstyra systemkontona per produkt, till exempel om du önskar ha olika lagervärdeskonton för olika produkter. Detta gör du i produktregistret under fliken Inställningar på respektive produkt.   När bokförs de automatiska lagerförändringsverifikaten om kostnadsföring är aktiverat? De automatiska lagerförändringsverifikaten bokförs när produker registreras in- och ut ur lagret. Detta för att det inte ska uppstå avvikelser mellan lagerbehållningen i redovisningen och i logistikmodulen. Konteringarna genomförs vid: Registrering av varumottag Registrering av leverantörsfaktura Leverans av varor till kund Registrering av faktura till kund
Visa fullständig artikel
06-09-2018 09:04 (Uppdaterad 06-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1747 Visningar
I redovisningsmodulen finns det olika sätt att sortera verifikaten. Vilket sätt som passar bäst beror på vilka behov som finns och hur man är van att arbeta sedan tidigare. Det finns tre huvudtyper av nummerserier för verifikat. Inställningarna måste göras innan verifikattyperna börjar att användas.   En nummerserie per verifikattyp Denna typ blir automatiskt förinställd vid skapandet av företagsdatabasen. Det innebär att varje verifikattyp har en egen nummerserie som börjar på 1 (eller det nummer du har valt). Fördelen med denna inställning är att du lättare kan skilja på de olika verifikattyperna. Den unika nyckeln för ett verifikat blir förkortningen på verifikattypen och numret på verifikatet, t ex B2 för bankverifikat nummer två. Om du har många verifikat per bokföringsår, kan det underlätta om du väljer en nummerserie per verifikattyp.   En nummerserie per verifikattyp med användardefinierade intervaller Om du ska använda dig av fyra verifikattyper under bokföringsåret, UF, B, IF, D och inte vill ha hoppande nummerserier, så kan du ange att UF ska börja på nummer 2000, B på 4000, IF på 6000 och D på 8000 exempelvis. Därmed kommer varje verifikattyp att ha en egen nummerserie men i praktiken ser det ut som om du har en gemensam nummerserie med olika intervaller. För att göra detta måste du gå in på de olika verifikattyperna som ska användas och ange startnummer. Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning, gå vidare till fliken Redovisning och klicka på Verifikationstypsinställn. och nummerserier och sedan fliken Nummerserier. För att ändra vilket nummer verifikattypen ska börja med, anger du det önskade numret i kolumnen Första nummer på raden för aktuell verifikattyp.   Gemensam nummerserie för alla verifikattyper. Vill du använda gemensam nummerserie för alla verifikattyper måste du ange detta på samma ställe som ovan. Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning, gå vidare till fliken Redovisning och klicka på Verifikationstypsinställn. och nummerserier och sedan fliken Nummerserier. Bocka sedan för Gemensam nummerserie för alla ver.typer. Du kan även här ange vilket nummer som ska vara startnummer på din gemensamma nummerserie. Detta gör du genom att bocka för Gemensam nummerserie för alla ver.typer, spara denna inställning och sedan på nytt klicka på Verifikationstypsinställn. och nummerserier och fliken Nummerserier. Här kan du ändra under kolumnen Första nummer. Obs! Inställningarna för nummerserier som beskrivs ovan kan du bara göra då du har skapat ett nytt företag (en ny företagsdatabas) och ännu inte har använt nummerserierna.
Visa fullständig artikel
30-05-2019 13:59
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1108 Visningar
SIE betyder Standard, Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. SIE finns i applikationen Mamut Import Export. Programmen stödjer följande SIE-format: SIE 1 - Export av bokslutsaldo Används ibland av företag som skickar en fil till sin revisor för att göra årsbokslut. Formatet tar med ingående och utgående saldo per konto aktuellt år och föregående år. SIE 2 - Export periodsaldo Denna export baseras på SIE1 men innehåller även konto saldo specificerat per period. SIE 3 - Export av objektsaldo Export som baseras på SIE1 men med koppling till avdelning/projekt, saldo per period. SIE 4 - Import och Export av transaktioner Detta är det vanligaste formatet som används av SIE formaten. Formatet används vid utbyte av verifikationer. SIE4 kan exporteras från så kallade försystem. Ett exempel på försystem är ett löneprogram. Ett exempel är filen från Visma Lön. SIE4 formatet innehåller endast transaktionsdata ”verifikationer” och innehåller inte ingående/utgående belopp eller saldoberäkningar. SIE4 kan exporteras från försystem eller från andra ekonomisystem. Programmet stödjer både import och export av detta format.
Visa fullständig artikel
18-03-2019 16:03
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1791 Visningar
Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det direkt i Huvudboken. Gå till Visa – Redovisning – Huvudbok. Leta fram det verifikat du önskar korrigera och markera det. Klicka på ikonen Radera (det svarta krysset i verktygsraden) I fönstret som öppnas har du möjlighet att klicka på Huvudbok för att korrigera verifikatet i huvudboken. Då kommer ett nytt verifikat genereras som motbokar originalverifikatet. Verifikatet får samma verifikatstyp, datum, period, och räkenskapsår som var valt på originalverifikatet. För att se verifikatet som genererades måste du stänga fönstret och därefter öppna huvudboken igen så att det blir uppdaterat. Rapporten Journal över Poster skrivs ut. Om du istället klickar på Verifikatsregistrering så kommer verifikatet att öppnas och korrigeras i verifikatsregistreringen. Här kan du t ex ändra på verifikattyp och verifikationsdatum innan du sparar korrigeringen till huvudbok. Verifikatet som ska korrigeras: Korrigeringsverifikatet som genereras: Obs! Om den aktuella perioden som verifikatet ligger i är stängd är det inte möjligt att korrigera verifikatet i huvudboken. Verifikatet måste då korrigeras i en öppen period, enligt beskrivning här.
Visa fullständig artikel
10-09-2018 11:28 (Uppdaterad 04-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1195 Visningar
Du kan importera en SIE4-fil med räkenskapstransaktioner från revisorn/revisionsbyrån till ditt program. Det rekommenderas att du har senaste versionen av Mamut Business Software installerad för att ha tillgång till uppdaterad SIE-funktion i programmet. Notera att importfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Obs! Ta alltid en säkerhetskopia innan du importerar något till programmet. Gå till Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som filen ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till sökvägen där importfilen ligger sparad. Klicka därefter på Import för att starta importen. I nästa fönster SIE synkronisering ska verifikationstyper från importfilen synkroniseras med verifikationstyper i programmet. Välj i rullgardinsmenyn till höger de verifikationstyper i programmet som ska synkroniseras med verifikationstyperna i filen (listade till vänster). Klicka på OK. Om det inte finns något annat som programmet reagerar på i importfilen så får du till sist ett meddelande om att importen är klar. Klicka på Avsluta för att avsluta eller Föregående för att fortsätta importera/exportera. Verifikaten finns nu i Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering och måste överföras till huvudbok. Innan du för över verifikaten till huvudboken Skriv ut rapporten Öppna verifikat rad för rad som du hittar under Visa - Redovisning - Rapport. Kontrollera med försystemet att saldot stämmer. Vid import av SIE så sker ingen registrering av momshantering/momskod. Orsaken till detta är att det blir fel om man använder den automatiska momsberäkningen i samband med SIE-import. Programmet hämtar momskoder från existerande konton/momshanteringskoderna Konton upprättas automatiskt om de inte existerar vid import. Det är dock viktigt att ändra Momskoder på alla nya konton innan du börjar bokföra annars blir det fel i momsredovisningen. Detta gör du via Visa - Redovisning - Kontoplan. Du måste också på enstaka verifikat ange rätt Momskod vid import av SIE-verifikat i de perioder där momsavslut inte är gjord. När kontaktinformation - dvs. kunder och leverantörer - saknas i importfilen kommer programmet att upprätta interimskonton som beloppen förs emot. Konto 1511 kommer att skapas för 1510 och 2441 för 2440. Därefter får du manuellt boka in fordringarna/skulderna på rätt konto i Verifikatregistreringen och boka bort interimskonton. Perioder som du importerar till måste vara öppna i programmet. Om de inte är det så lägger sig verifikaten på första nästkommande period som är öppen. För över verifikaten till huvudbok från verifikatregistrering genom att klicka på ikonen Överför till huvudbok. Matcha och koppla öppna poster När verifikaten förts över till huvudboken behöver du Matcha och koppla ihop alla poster som tillhör varandra i leverantörs och kundreskontran. 
Visa fullständig artikel
10-02-2019 11:16 (Uppdaterad 10-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2383 Visningar