Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
Ibland kan det uppstå förvirring kring semesterdagars förflyttning till förskjutet saldo efter semesteruppdateringen. Till exempel, efter senaste uppdateringen har en anställd noterat att de har fem dagar i förskjutet saldo. Varför detta?   För att förstå detta, är det viktigt att reflektera över semesterlagens regler. Enligt lagstiftningen kan anställda endast spara de betalda semesterdagar som överstiger 20 vid starten av semesteråret. I det scenario som vi gått igenom här, kan det vara så att den anställde inte hade full betald semester under det nuvarande året. Antagligen mottog denne bara 20 betalda semesterdagar. Om den anställde bara hade tagit ut 15 av dessa dagar, blir de återstående fem dagarna förskjutna enligt de lagstadgade principerna. När semestern uppdateras nästa gång, kommer dessa fem dagar i 'förskjutet saldo' verka till den anställde som om de 'räknas dubbelt'. Men i själva verket representerar de bara de oanvända dagarna från föregående års semester som har sparats enligt Semesterlagen.
Visa fullständig artikel
21-05-2024 09:19 (Uppdaterad 21-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 13 Visningar
När det gäller bevarade semesterdagar i År-6 kan det uppstå frågor kring om dagarna kommer att försvinna eller om de fortsätter att vara bevarade. Det är viktigt att förstå att de sparade semesterdagarna i År-6 inte kommer att försvinna. Vid nästa semesterberäkning kommer eventuella dagar som finns i Sparat År -5 att 'ramla ner' och ackumuleras med dagarna som ligger i Sparat År-6. Systemet kommer att visa en genomsnittlig sysselsättningsgrad baserad på de data som finns i År -5 och År-6 och dessa ackumulerade dagar blir värda genomsnittet. Enligt Semesterlagen har anställda rätt att spara sina semesterdagar under en period av fem år. Om sparade semesterdagar inte tas ut inom denna period, upphör rätten till semesterledighet. I sådana fall kan arbetsgivaren välja att reglera ut den sparade semestern i pengar. Beroende på valt alternativ kommer systemet att hantera dessa dagar på följande vis: Om du väljer att behålla dagarna i Sparat År-6, kommer systemet automatiskt att använda dessa dagar när personen tar ut sparad semester. Om du väljer att betala ut dagarna i År-6 i pengar, måste detta göras med löneart 752. Vid registrering behöver du ange löneutbetalningsdatumet i fälten för 'från och med' och 'till och med' datum. I fältet för 'Antal' anger du hur många sparade dagar som ska utbetalas, som är antalet dagar som finns i År-6. Förståelse för dessa funktioner i vårt system är nödvändigt för att säkerställa korrekt hantering av sparade semesterdagar och för att uppfylla de lagkrav som ställs av Semesterlagen.
Visa fullständig artikel
20-05-2024 23:13
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 43 Visningar
I denna guide går vi igenom hur du stegvis registrerar och bevakar föräldraledighet i Visma.net Payroll SE. Detta system ger dig möjligheten att hantera föräldraledighetsdagar effektivt för att säkerställa korrekt semestergrundande tid. Följ instruktionerna nedan för att navigera i systemet och utföra nödvändiga registreringar.   Steg 1: Registrering av Barn När du har loggat in i Visma.net Payroll SE: Gå till Personal och öppna dropdownmeny med olika alternativ relaterade till personaladministration. Välj Personalregister: Inom dropdownmenyn väljer du alternativet "Personalregister". Detta leder dig till sidan där du kan hantera individuella anställda. Använd sökfältet eller bläddra i listan för att hitta den anställda du behöver registrera föräldraledighet för. Klicka på fliken Allmänt för att se generell information och inställningsmöjligheter för den valda anställda. Gå till Bevakning av föräldraledighet längst ner på sidan   Tryck på knappen med tre punkter för att öppna ett nytt popup-fönster Tryck på plus-knappen för att lägga till första och nästa barn Ange relevant information om ditt barn. Det är obligatoriskt att ange barnets fullständiga namn, och det är valfritt att lägga till barnets personnummer. Om du har ensam vårdnad är det viktigt att notera detta, då det påverkar antalet semestergrundande dagar. Om du redan har använt föräldraledighetsdagar som är semestergrundande, ange detta i fältet Antal frånvarodagar. Det hjälper till att hålla reda på återstående tillgängliga dagar. Steg 2: Registrera Frånvaro för Föräldraledighet För att registrera en specifik frånvaro: Använd Frånvaroknappen i Löneberäkningen: För att specificera frånvaro för ett specifikt barn bör du registrera föräldraledigheten genom Frånvaroknappen.   Importering av frånvaro: Om frånvaro importeras från ett annat system, kan du inte specificera vilket barn frånvaron gäller. För fler barn registrerade i systemet, och vid import av frånvaro, kommer den inte att kopplas till något specifikt barn. Via PAxml (2.0): Genom att använda filformatet PAxml (2.0) för import till lönesystemet, kan du inkludera barnets personnummer. Detta möjliggör registrering av föräldraledighet för rätt barn, förutsatt att personnumret anges korrekt.   Steg 3: Uppföljning och Rapportering Efter att ha registrerat föräldraledighet: Frånvarokalendern: Genom denna funktion kan du få en överblick över registrerad frånvaro. Det ger en klar bild över utnyttjade och kvarstående semestergrundande dagar.   På utskriften kan du också se information specificerad per barn. Tryck på skriv ut I utskriftsalternativ välj om du vill skriva ut all frånvaro eller begränsa urvalet enligt dina behov Välj hur du vill hantera rapporten: antingen  förhandgranska rapporten direkt på skärmen eller spara den i PDF eller CSV-formatet. Längst ner i rapporten hittar du en sammanställning. Där kan du tydligt se vilket barn frånvaron gäller   Denna guide är tänkt att underlätta arbetet med att dokumentera och följa upp föräldraledighet. Vi hoppas att de stegvisa instruktionerna ger dig den hjälp du behöver för att navigera systemet effektivt. Har du ytterligare frågor eller behöver assistans, tveka inte att kontakta din parnter
Visa fullständig artikel
10-05-2024 11:34 (Uppdaterad 20-05-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 69 Visningar
IBAN-nummer är obligatoriskt när du skapar en utbetalningsfil med filtyp ISO 20022. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du använder funktionen Beräkna IBAN för anställda, som finns tillgänglig i Payroll SE.      Funktionen genererar IBAN-nummer baserat på de anställdas befintliga clearingnummer och kontonummer. Observera att funktionen endast kan skapa IBAN-nummer för svenska bankkonton.     Vänligen notera att för vissa Nordea-kontotyper, dvs. Personkonto och PlusGiro, kan denna beräkningsfunktion inte tillhandahålla något IBAN-nummer. Vid dessa fall behöver du manuellt tilldela dina anställdas IBAN-nummer i deras anställningsprofiler.   När du använder funktionen Beräkna IBAN för anställda, kan du välja om IBAN-nummer ska genereras för Alla anställda eller begränsas Enligt urval. Du kan också granska resultatet innan du gör den slutliga begäran genom att trycka på knappen Förhandsgranska. Vi rekommenderar att du först granskar resultatet innan du genererar IBAN-nummer.  Klicka på knappen Förhandgranska. Välj om du vill se resultatet i samma fönster eller öppna det i PDF resp. CSV formatet.     När du klickar på knappen Beräkna, kommer de genererade IBAN-numren att lagras i Personalregistret under fliken Allmänt och sektionen Bank. Dessutom genereras information för fälten BIC och Landskod, vilka finns på samma ställe   Rapporten som skapas av denna funktion ger dig information om vilka anställda som har blivit godkända eller ej. Dessutom genereras en rapport med namnet "IBAN - beräknade kontonummer", som automatiskt sparas i Filhantering under mappen Exportera, i undermappen Utbetalning.    Denna rapport ger en detaljerad redovisning av de beräknade IBAN-numren.
Visa fullständig artikel
20-05-2024 16:22
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 12 Visningar
Det finns tillfällen då det kan vara nödvändigt att justera semesterrätten för anställda under ett redan pågående intjänandeår. I denna artikel hittar du en enkel steg för steg guide för att gå igenom processen så smidigt som möjligt.   Gå till Personal - Personalregistret  Öppna fliken Semester     Justera Semesterrätt Brutto: Inom fliken Semester ska du se en översikt över semesterrättigheter. Leta upp knappen med tre punkter som finns till höger om fältet Semesterrätt Brutto. Klicka på denna knapp för att påbörja ändringar av semesterrätten. OBS! Det måste finnas ett semesteravtal för att knappen ska vara aktiv!   Lägg in datum och ny semesterrätt: Efter att du har klickat på knappen för att ändra semesterrätt, kommer ett nytt popup-fönster upp. Här trycker du på plusknappen för att lägga till en ny rad. Ange det datum då den nya semesterrätten börjar gälla och det nya värdet.   Bekräfta ändringarna genom att klicka sedan på knappen spara. Payroll SE kommer nu att ta hand om de matematiska beräkningarna och uppdatera den anställdas semesterrätt baserat på de informationer du angav. Vi hoppas denna artikel har hjälpt dig att uppdatera semesterrätten för dina anställda. Om du skule stöta på några oklarheter tryck på F1-knappen för att nå dokumentationen till just denna modul du jobbar i!
Visa fullständig artikel
16-05-2024 15:25
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 23 Visningar
När du stöter på situationer där en anställd varken har ett personnummer eller ett samordningsnummer är det viktigt att veta hur du ska gå tillväga. I dessa fall bör den anställda registreras i Personalregistret med ett temporärt personnummer.    I programmet gå till meny för Personal och välj Personalregister På fliken Allmänt ange Personnummer i format ÅÅ0000-0000 På fliken AG-deklaration aktiveras nu fältet för Födelsetid, vilket är ett krav för att kunna fortsätta registreringsprocessen.     Angivande av Födelsetid Enligt Skatteverkets riktlinjer ska Födelsetid anges med år, månad och dag, följt av tre siffror som representerar ett löpnummer, i formatet ÅÅÅÅMMDD-000. Dessa tre sista siffror är valfria och kan bestämmas fritt. När relevanta filer skapas för rapportering, kommer denna Födelsetid användas för att identifiera den anställda istället för ett personnummer eller samordningsnummer. Detta säkerställer att även anställda utan formella svenska identitetsnummer korrekt kan rapporteras. Vidare ska adressuppgifter för den anställde inkluderas i rapporteringsfilen.   Obligatoriska uppgifter När Födelsetid anges, är det även nödvändigt att fylla i information i fälten för Landskod medborgare, Födelseort, samt Landskod födelseort. Detta är viktigt för att ge en fullständig bild av den anställdes ursprung och säkerställa korrekt behandling. Landskod medborgare: Denna uppgift är särskilt relevant för personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Landskoden består av två bokstäver, i enlighet med Skatteverkets standard för landskoder. Födelseort: Här anger du orten där den anställda är född. Landskod födelseort: Ange landskoden för den anställdas födelseort. Precis som för Landskod medborgare, används två bokstäver enligt Skatteverkets landskoder. Vikten av att kontrollera arbetsgivaravgiften Det är även av stor vikt att du som arbetsgivare kontrollerar arbetsgivaravgiften. Korrekt hantering av detta säkerställer att alla arbetsgivaravgifter och rapporteringar till skattemyndigheterna sköts på ett korrekt sätt.
Visa fullständig artikel
09-05-2024 13:08
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 61 Visningar
I hanteringen av löner är det viktigt att förstå skillnaden mellan en ordinarie lönekörning och en extra lönekörning. Dessa två typer av lönekörningar spelar olika roller i löneadministrationen, och deras funktioner anpassar sig efter olika behov inom företaget.     Ordinarie lönekörning Ordinarie lönekörningar sker regelbundet varje månad för att generera arbetsscheman för anställda. För den aktuella löneperioden, vare sig det är månadslön eller timlön, skapas ett arbetsschema baserat på fördefinierade mallar som finns tillgängliga i Payroll SE. Förutom att använda dem, erbjuds också alternativet att importera arbetsscheman direkt från ditt tidredovisningssystem. Detta ger en smidig och effektiv process för att ställa samman de nödvändiga uppgifterna för lönekörningen. Extra lönekörning Ibland uppstår situationer där det blir nödvändigt att utföra utbetalningar utöver den vanliga lönen. Det är där extra lönekörningar kommer in i bilden. Detta alternativ bör användas när du behöver göra utbetalningar som inte ingick i den ordinarie lönekörningen, såsom retroaktiv lön eller separat utbetalning av exempelvis reseräkningar. Viktigt att notera är att extra lönekörningar inte har möjlighet att generera eller importera arbetsscheman, vilket skiljer dem tydligt från de ordinarie lönekörningarna. Man bör se till att noggrant planera för både ordinarie och extra lönekörningar för att säkerställa att alla utbetalningar görs korrekt samt i enlighet med interna riktlinjer och externa lagkrav. Korrekt användning av dessa två typer av lönekörningar underlättar en effektiv och problemfri löneprocess.   För ytterligare information och vägledning om när och hur man bör använda ordinarie respektive extra lönekörningar, vänligen konsultera vår användarmanual eller kontakta din partner.
Visa fullständig artikel
09-05-2024 11:59
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 48 Visningar
  För att komma igång med Visma.net på bästa sätt har vi för dig som ny användare samlat ett antal artiklar och guider som går igenom de första delarna du stöter på som ny användare i Visma.net.    Ny användare i Visma.net Visma Home Administrering av Visma.net Användare och roller Visma.net Admin - Supportkontakt Visma.net Financials - Startsida Visma.net Financials - Navigering, arbetsytor och menyer Olika moduler i Visma.net Financials       Kom igång med Visma.net Nästa >>
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:03 (Uppdaterad 08-05-2024)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 236 Visningar
När du lagts till som ny användare i Visma.net ERP får du en e-post med med information om hur du aktiverar ditt konto. Ditt användarnamn för inloggning i Visma.net ERP är alltid din e-postadress. (Avsändare för denna e-post är “do.not.reply@platform.visma.com”)      För att aktivera ditt konto använder du knappen Klicka här i e-postmeddelandet. När kontot har aktiverats får du en ny e-post där du kan skapa ett lösenord för din aktiverade användare. (Avsändare för denna e-post är do.not.reply@email.connect.visma.com). Klicka på Ange nytt lösenord för att skapa ditt lösenord. För Visma så är säkerhet för våra användare viktigt och av denna anledning har vi höga krav för hur lösenord skall upprättas. Var noga med att uppfylla dessa krav som ställs för att skapa ett säkert lösenord.   Du kan sedan logga in i Visma.net via connect.visma.com genom att ange din e-postadress och ditt skapade lösenord. Efter inloggning så öppnas programmets huvudfönster - Home - där man har översikt över alla de program och tjänster din användare har tilldelats behörighet.     << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:08 (Uppdaterad 08-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 144 Visningar
Visma.net består av många olika moduler och då systemet är modulbaserat är det viktigt att respektive uppgifter genomförs i korrekt modul. Dvs. att allt som har med kund att göra genomförs i kundreskontra, allt som har med leverantör att göra i leverantörsreskontra osv. Nedan i denna artikel kommenterar vi de mest använda modulerna i det dagliga arbetet.    Redovisning Modulen Redovisning är själva kärnan i Visma.net Financials och den är integrerad med övriga modulerna i systemet. Här hittar du alla verifikat som genereras via andra moduler och du har därmed tillgång till all redovisningsdata i modulen. Varje gång en transaktion uppdateras i en annan modul blir verifikationen tillgänglig i din redovisning Anläggningsregister Under Anläggningsregister kan du upprätta dina anläggningar och tillgångar med full översikt under dess levnadstid. I tillägg kan du både avskriva och utrangera dina tillgångar i denna modulen.       Bank/likvidhantering Den här modulen ger en översikt över alla betalningskonton, betalningsmetoder och verifikationstyper som är registrerade i systemet. Vidare kan man här behandla filer från Autopay samt behandla olika banktransaktioner och manuella betalningar i modul, inklusive transaktioner med moms. Valutahantering Här har man möjlighet att justera valutakurser. I tillägg kan man köra valutajustering för kunder, leverantörer och huvudbok.         Leverantörsreskontra I leverantörsreskontra registreras alla dina leveratörer och du kan även få in alla inkommande fakturor i denna modul via fakturainkorgen och AutoInvoice. Det är från denna modul du kan skicka leverantörsutbetalningar till banken via Autopay. Här har du också översikt på vilka leverantörsfakturor som är öppna och stängda. Skattehantering I denna modul genererar du och behandlar momsrapportering. Här finner du alla momskoder som används i övriga moduler. Du kan både ändra befintliga, skapa nya samt styra hur de skall hanteras i systemet.         Kundreskontra I kundreskontra har du full översikt över alla dina kunder, utgående fakturor och ingående betalningar på skickade fakturor. Här har du också en översikt över alla öppna poster samt kan skicka påminnelser till de kunder som har obetalda fakturor. Periodisering Det är möjligt att periodisera både intäkter och kostnader i systemet och detta administreras via modulen periodisering. Här kan du skapa egna periodiseringsnycklar som används för att utföra periodiseringen i andra moduler. I tillägg är det i denna modul alla periodiseringsverifikat bokförs.     Detta är den sista artikeln i vår introduktionsguide för dig som ny användare om hur man kommer igång med Visma.net.    Här kommer inom kort att publiceras en direktlänk till nästa steg där vi introducerar övriga moduler i Visma.net med guider hur man genomför olika processer i systemet.  Vi går då igenom följande: Redovisning Kontoplan Verifikatsregistrering Kundreskontra Fakturaprocess från kundkort till faktura och betalning Leverantörsreskontra från kundkort till faktura och betalning Fakturainkorg Betalningar: Autopay/Manuell Approval Bank/Likvidhantering, in & ut-betalningar Avstämning mot bankkonto Momshantering - hur fungerar det i Visma.net Momsrapportering     << Föregående Kom igång med Visma.net
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:20 (Uppdaterad 08-05-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 110 Visningar
När en anställd avslutar sin anställning i april är det viktigt att de rätta åtgärderna vidtas för att säkerställa att semesterberäkningen och slutlönen hanteras korrekt. För att undvika eventuella komplikationer rekommenderar vi att följande steg genomförs i tur och ordning. 1. Fastställ löneutbetalningen för april Innan slutlöneberäkningen kan genomföras är det viktigt att löneutbetalningen för april är fastställd. Detta beror på att eventuella avvikelserapporteringar, som normalt kan uppstå retroaktivt, behöver beaktas i slutlöneberäkningen. I programmet, gå till menyn för Löneperiod och välj Fastställa. I listan över löneperioder syns endast ej fastställda löneperioder. Välj April och tryck på fastställ.   2. Säkerställ att all frånvaro för mars är registrerad Det är av yttersta vikt att all frånvaro som avser mars månad är korrekt registrerad och fastställd. Denna information är kritisk eftersom den kan påverka resultatet av semesterberäkningen. Kontrollera att all nödvändig information avseende arbetstidsförkortning, sjukdagar och annan relevant frånvaro är korrekt rapporterad innan du fortsätter. I programmet finns det rapporter som du kan använda som hjälpmedel Gå till Rapporter och t.ex. frånvarostatistik Du kan välja Total frånvaro eller skapa en egen listvariant Du kan också skapa egna rapporter i rapportgeneratorn     3. Genomför semesterberäkningen Nästa steg är att genomföra semesterberäkningen för det gångna semesteråret. För att detta ska kunna göras måste de tidigare stegen vara avklarade. Semesterberäkningen kommer att ligga till grund för hur mycket semesterersättning den anställda har rätt till vid slutet av anställningen. I programmet, gå till menyn för Semester och välj Semesterberäkning. Kontrollera startdatumet för avtalet med intjänandeåret. Slutdatumet sätts automatiskt till 12 månader framåt i tiden. Välj ett avtal i taget och tryck på OK. Upprepa dessa steg för alla avtal som är listade. 4. Skapa extralön för slutlönen Efter att semesterberäkningen är genomförd, är det dags att skapa en extralön där slutlönen för den anställda beräknas och betalas ut. Denna slutlön ska inkludera semesterersättning och eventuell annan kompensation som den anställda har rätt till. I programmet, gå till menyn för Löneperiod och välj Löneperioder. Tryck på plusknappen för att skapa en ny löneperiod. Välj extra lönekörning.       OBS! Det är viktigt att alla dessa steg genomförs i nära samarbete med löneadministration och HR för att säkerställa att alla regler och riktlinjer följs. Att hantera slutlön och semesterberäkning på detta sätt säkerställer en smidig övergång för både arbetsgivare och anställd.     För ytterligare vägledning och detaljerad information, hänvisar vi till hjälpfiler inne i programmet. Vid behov tveka inte att ta kontakt med din partner
Visa fullständig artikel
07-05-2024 16:07 (Uppdaterad 07-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 72 Visningar
Välkommen till Visma.net Admin I adminmodulen styr du användare och företag. Här tilldelar man roller till olika användare samt aktiverar/inaktiverar tillgängliga tjänster till företag. Utöver det kan man här ge konsult/supportpersonal tidsbegränsad inloggning till företaget vid behov. Det första man möts av är Startsidan. Här får man bl.a en översikt över de företag och användare som skapats, man ser de senaste ändringarna som gjorts samt hittar länkar till nyttiga tips om adminmodulen:   Vidare i denna artikel kan du läsa mer om de olika flikar som är tillgängliga i Visma.net Admin.   Användare och roller Översikt av alla användare som tillhör kunden, här har du möjlighet att lägga till och ta bort olika roller för användare. Företag Visar alla företag som är kopplade till kunden, här har du möjlighet att aktivera och inaktivera olika tjänster för dina företag. Fakturor Översikt av fakturor som kommit från Visma. Support Område där du kan ge tillgång till partnerkonsult och/eller Visma personal vid behov för kontroll. Här kan du även revisor tillgång i samband med årsavslut. Inställningar Generell kundinformation och möjlighet att redigera vissa gruppinställningar samt säkerhetsinställningar. Användarnamn och kundnamn Här ser du vilken kund informationen som visas tillhör. Om du som användare har tillgång till flera olika kunder kan du välja dessa i denna meny.  Vidare kan du ändra information och inställningar för din användare som t.ex. språk, telefonnummer, samt hur du vill logga in i Visma.net.   << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:10 (Uppdaterad 07-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 88 Visningar
Det första fönstret som möter dig när du loggar in i Visma.net Financials är Startsidan. Sidan visar en översikt över viktig och nyttig information som är bra att ha tillgänglig för dig som användare. Startsidan är kopplad mot Visma Community, där man både som partner och kund hittar mycket hjälp och information om programmet.   Senaste Nyheter Visar de två senaste nyheterna i community, med direktlänk till hela nyhetsflödet om Visma.net ERP. Nya versioner Visma.net ERP uppdateras varje vecka och här ser du senaste artiklar som publicerats i samband med nya versioner. Senaste användartips Support skapar löpande nya användartips och de senaste visas här, med direktlänk till översikten för alla användartips för Visma.net ERP. Systemstatus Här visas aktuell driftstatus för de molnbaserade system som Visma levererar. Här publiceras information vid ev. driftstörningar.   Senaste förbättringsförslag Som användare kan man registrera förbättringsförslag i vårt community. Dessa utvärderas löpande av oss i Visma.  Rekommendationer vid registrering av förbättringsförslag  Driftinformation Under driftinformation listar vi kända fel där felsökning/åtgärder pågår.  Gå till Visma.net ERP Community Direktlänk till startsidan i community. Gå till Support Direktlänk till supportinformation för systemet.   << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:14 (Uppdaterad 07-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 91 Visningar
I Visma.net Admin administrerar man behörigheter för användare under fliken Användare och roller. Under fliken Användare listas alla användare som har tillgång till olika delar av företaget. Genom att klicka på en användare ser man en detaljerad översikt vilken tillgång den specifika användaren har i systemet. I kolumnen Koppling ser man vilka företag användaren har tillgång till medan övriga kolumner visar vilka roller man har i respektive företag. Vilka tjänster som visas i denna vy är beroende av vilka licenser som aktiverats för företaget. Tillgång till nya företag ges via rullgardinsmenyn Ge tillgång till.   Under fliken Roller har man istället möjlighet att välja ett företag för att sedan tilldela olika roller till flera användare samtidigt. Under fliken Företag ser man en översikt av alla licenser som är aktiverade på företaget, dvs. vilka tjänster som är tillgängliga i respektive företag. Välj ett företag i listan genom att klicka på det för att se mer specifik information om företagets information och aktiverade tjänster.  OBS! För möjlighet att skapa nya företag och ändra på vilka tjänster som skall vara aktiva för ett företag behöver användaren ha rollen Customer administrator.     << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:11 (Uppdaterad 07-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 85 Visningar
Det första som möter dig när du har loggat in i Visma.net är Visma Home. Här hittar du alla moduler och tjänster som din användare har tillgång till, och av denna anledning kan fönstret se olika ut för olika användare.   Viktigt! Saknar du någon modul eller tjänst i Visma Home måste en användare med behörighet som administratör ge dig tillgång genom att tilldela nödvändiga roller för det aktuella företaget.   Lite information om de vanligaste modulerna I den här modulen administrerar du användare och företag. Här tilldelar man roller till olika användare samt aktiverar/deaktiverar tillgängliga tjänster till företag. Notera att det är endats användare med administratörsroller som har tillgång till denna modul. I Approval har du möjlighet att godkänna fakturor, utlägg m.m. om du har rollen Invoice Approver. Är du dessutom Administratör i Approval kan du skapa godkännandeflöden för fakturor samt se alla fakturor som ligger i flödet för godkännande.   Fakturamotorn i Visma.net ERP heter Autoinvoice. Här kan du hantera både in- och utgående fakturor direkt i systemet oavsett hur de skickats eller mottagits. Autopay är betalningsförmedlaren och länken mellan Visma.net ERP och din bank. Det innebär att du kan hantera alla inkommande och utgående transaktioner direkt i systemet. Godkännandeprocessen är inbyggd och kan anpassas med hänsyn till de rutiner och krav som gäller i ditt företag.  När en utgående betalning är godkänd uppdateras din bank automatiskt och du kan följa med på alla transaktioner så att du alltid vet aktuell status på en utgående betalning.   Financials är ett molnbaserat ekonomisystem och är själva kärnan i Visma.net ERP. Systemet hjälper dig med olika områden inom redovisning och finans som exempelvis huvudbok, anläggningstillgångar, bank, valuta, projektredovisning, reskontra, abonnemang och periodisering. Här finns också möjlighet att automatisera och därmed också effektivisera alla processer i ekonomistyrningen.   << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:09 (Uppdaterad 07-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 92 Visningar
Menystrukturen i Visma.net är uppbyggd på liknande sätt i alla moduler i systemet. Du har som användare möjlighet att redigera olika menyer samt skapa egna vyer m.m. för att anpassa olika fönster efter ditt eget behov.  Nedan följer några korta instruktionsvideos om hur du som ny användare navigerar och hur du kan anpassa vyer m.m. i Visma.net FInancials.   Navigering i Visma.net Dölja och visa arbetsytor Listvyer   << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>  
Visa fullständig artikel
07-05-2024 12:18
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 63 Visningar
Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan.   Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget. Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter.   Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort) Avmarkera alla roller   Gå tillbaka till fliken Användare Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet. Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet. Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt: Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas Sätt ett slutdatum under kolumnen Till. Klicka på Spara nere till höger Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).*     *Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials.   Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005) Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara.     Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit.  I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel.   << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>   
Visa fullständig artikel
10-07-2018 11:00 (Uppdaterad 07-05-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1496 Visningar
Har du upprättat nya koddelar i Financials, men de visas inte i Approval? Denna artikel förklarar hur du kan lösa detta.
Visa fullständig artikel
23-07-2018 11:10 (Uppdaterad 19-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1461 Visningar
Vi har publicerat ett dokument om hur ni enkelt aktiverar AutoInvoice i Visma.net ERP. Dokumentet beskriver hur Ni enkelt aktiverar Autoinvoice för Visma.net ERP och kan börja skicka och ta emot fakturor direkt. Sedan kan ni enkelt skicka alla fakturor via Autoinvoice Läs mer här
Visa fullständig artikel
29-12-2021 15:57 (Uppdaterad 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1613 Visningar
För många användare är Fakturainkorgen ett nytt sätt att jobba på. Därför är det viktigt att man förstår hur den fungerar och vilka inställningar som påverkar.   För att läsa mer om detta kan du läsa genom dokumenationen som går genom detta.    
Visa fullständig artikel
18-02-2020 14:37 (Uppdaterad 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1714 Visningar