avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
 Driver man flere næringer må man levere en næringsoppgave og skille næringene på næringsoppgavens side 4. Det er da veldig praktisk å skille dette allerede ved innlesing av saldotall fra regnskapet.
Vis hele artikkelen
10-07-2018 12:31 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 376 Visninger
Det er mulig å oppheve alternativ henvisning til næringsoppgave / offentlig regnskap på en enkeltstående konto når alternativ lenking er slått på.
Vis hele artikkelen
15-03-2016 16:52 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 321 Visninger
Regnskapsregisteret endrer varslingsmåte ved manglende innsendelse av årsregnskaper. Dette medfører at den innsendingspliktige får varsling tidligere, men stiller større krav til de som kan bli pålagt gebyrer ved at elektronisk adresse må være oppdatert i Altinn for at meldingen skal komme frem til mottakeren.
Vis hele artikkelen
14-03-2016 23:11 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 337 Visninger
Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann.
Vis hele artikkelen
15-03-2016 18:40 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 316 Visninger
Det innføres en plikt til elektronisk innsendelse av årsregnskaper via Altinn fra 01.01.2015 for alle regnskapspliktige med unntak av indre selskaper og selskaper som anvender IFRS og resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanen etter regnskapslovens kapittel 6.
Vis hele artikkelen
15-03-2016 18:37 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 228 Visninger
Det er mulig å lage egen linje for totalresultat (vi vil komme funksjonalitet for dette siden), her finner du hvordan.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 10:35 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 256 Visninger
Skatteetaten har i tidligere år ikke anvendt sanksjoner ved forsinket innlevering av aksjonærregisteroppgaver. Dette endrer seg for oppgaven for 2016. Den nye skatteforvaltningsloven som trer ikraft fra 01.01.2017 har hjemmel for døgnmulkt, og Skatteetaten har besluttet å anvende denne hjemmelen for aksjonærregisteroppgavene. Det er derfor viktig å levere oppgaven i tide. Husk at du allerede nå kan sende inn oppgavene for 2016 med Visma Finale Årsoppgjør for 2015.
Vis hele artikkelen
14-10-2016 19:05 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 336 Visninger
 Feilen, Bryter med lenght-begrensning for 9- Kan ikke analysere elementet, tyder på at det er lagt inn tekst i et tallfelt eller tilsvarende ved innsendingen til Altinn, hvilket Altinn ikke kan ta i mot.
Vis hele artikkelen
10-07-2018 17:29 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 355 Visninger
Regnskapsmessig behandling av skattemessig finansiell leasing i tilfeller der avtalen regnskapsmessig behandles som operasjonell leasing
Vis hele artikkelen
05-07-2018 21:25 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 450 Visninger
Revisorforeningen har i sin spørretjeneste gitt et svar på følgende spørsmål: Ved regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt, hvilken effekt får den endrede skattesatsen f.o.m. 2016 på regnskapsføring av konsernbidrag i årsregnskapet for 2015?
Vis hele artikkelen
14-03-2016 23:07 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 381 Visninger
Denne artikkelen omtaler håndtering av stiftelsesutgifter i FINALE Årsoppgjør og sammen med NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.
Vis hele artikkelen
31-03-2016 21:40 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 360 Visninger
Regnskapsførere og revisorer får tildelt rettigheter automatisk fra Enhetsregisteret som gir rett til de mest vanlige operasjonene for disse for innsendelse til Altinn samt muligheter til å registrere opplysninger samt signere forsendelser på vegne av klientene. Her er en oversikt over hvilke rettigheter som kreves til de ulike operasjonene, og hva som må gjøres i tilfeller der man ikke har de nødvendige rettighetene.
Vis hele artikkelen
12-04-2016 23:25 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 364 Visninger
Ved innsendelse av aksjonærregisteroppgaver fra Visma Finale Årsoppgjør kan man komme opp i fusjoner og fisjoner både på eiersiden (f.eks. at to aksjonærer fusjoner) eller på selskapssiden ved at et selskap man rapporterer inn på, er involvert i en fusjon eller fisjon.
Vis hele artikkelen
17-01-2017 18:45 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 391 Visninger
Skatteetaten har nå rettet problemet med innsendelse av RF-1219 Gevinst- og tapskonto sammen med RF-1167 Næringsoppgave 2 for personlig næringsdrivende.
Vis hele artikkelen
11-04-2017 17:38 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 354 Visninger
Med virkning fra 2012 er treprosentregelen endret. Dette må selskapene ta hensyn til når de avsetter til utsatt skatt 31.12.2011, og fyller ut RF-1217 «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2011».
Vis hele artikkelen
31-03-2016 19:48 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 350 Visninger
Oppsett for regnskapsintegrasjon mot Tripletex v2
Vis hele artikkelen
11-05-2018 13:59 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 460 Visninger
Det er kommet ny funksjonalitet for registrering av grunnlagsdata for boligsameie og boligselskaper. Den tidligere funksjonen er fjernet fra eierregisteret. Det er kommet både nye datastrukturer og nye registreringsbilder for boligselskaper og boligsameie. Funksjonen er den samme men tilpasser automatisk til selskapstypen, og støtter både boligselskaper (borettslag), boligaksjeselskaper og boligsameie.
Vis hele artikkelen
14-03-2016 22:03 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 352 Visninger
Man jobber med en klient og programmet henger seg opp, eller det har skjedd en annen unormal avslutning (strømbrudd etc.)
Vis hele artikkelen
20-06-2018 15:22 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 597 Visninger
Skatteloven er endret slik at saldogruppe C har to ulike avskrivningssatser, en normal sats, og en forhøyet sats for vogntog, lastebiler og busser. Dette er løst i ligningsoppgavene ved at saldogruppen er oppdelt i to saldogrupper kalt C1 (varebiler, drosjebiler o.l.) og C2 (vogntog, lastebiler og busser). Denne artikkelen tar for seg konverteringsfunksjonene i Visma Finale Driftsmidler, og har en lenke til regelverket.
Vis hele artikkelen
27-06-2016 19:09 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 401 Visninger
Hvordan skal man gå frem for korrekt behandling av tilleggsutbytte/ekstraordinært utbytte i Finale?
Vis hele artikkelen
15-05-2018 14:14 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 450 Visninger