Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Morten A Karlsen VISMA ‎29-03-2019 11:48 )
Visma - Inaktiv bruker
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 52681 Visninger

Sjekkliste for forberedelser, gjennomføring og tilbakemeldinger.

 

A-melding - hvorfor

Sjekkliste

Innsending

Tilbakemelding

Rapport / kontroll

Spørsmål og svar

A-melding - hvorfor

I 2015 ble A-opplysningsloven innført, også kjent som EDAG (Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver).

Det er 3 hovedmål med prosjektet 

 • Den er et ledd i et systematisk arbeid for å redusere arbeidsgivernes oppgavebyrde overfor det offentlige.
 • Den skal bidra til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene.
 • Den skal legge grunnlag for bedre tjenester fra det offentlige overfor inntektsmottakere og arbeidsgivere 

EDAG prosjektet medfører en ny lov "A-opplysningslov" som setter krav om en "A-melding".

A-meldingen erstatter:

 • Terminoppgave
 • SSB-lønnsstatistikk
 • AA-register
 • Lønns og trekkoppgave
 • Årsoppgave

Må jeg levere A-melding?

I følge A-opplysningslovens § 4 skal du levere a-meldingen minst en gang for hver måned du har opplysningsplikt. Hvis du ikke har forhold som utløser opplysningsplikten, for eksempel lønnsutbetaling eller ansatte, trenger du ikke å sende a-melding.
Les mer om dette på Altinn sine sider her. 

Sjekkliste

Du må ha gjort understående før innsending av A-melding fra Visma Lønn. Vi har derfor laget denne sjekklisten for deg.

Opplysninger:

Forklaring:

Aktuelle linker:

Virksomhetsnummer / Underenhetsnummer.

Pass på at det ligger virksomhetsnummer (IKKE juridisk org.nr) på alle arbeidsstedene som er i bruk under «Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidssteder».

www.brreg.no

Ansattopplysninger

 

 

 

 

 

 

 

Påse at det ligger fødselsnummer/D-nummer på alle ansatte i feltet"Fødselsnummer". Dersom du har utenlandske ansatte som ikke enda ikke har mottat D-nummer så må det legges inn en identifikator på den ansatte.

A-ordningens veiledning - valg av riktig arbeidsforholdstype

Ansatte - felter som har betydning for A-melding

Utenlandsk ansatte, A-melding

 

Yrkeskode

Alle ansatte må ligge inn med yrkeskode under «Ansattopplysninger». Du trenger ikke å legge inn yrkeskode på de ansatte som har arbeidsstatus "Sluttet". 

Hvordan legge inn yrkeskode på ansatte.

Arbeidsforhold

Under fanen "Ansatte / Arbeidsforhold" ligger det flere felt som har en betydning på de ansatte. Opplysninger som ligger her er de faktiske opplysningene som blir med til A-meldingen. Gjør deg kjent med denne fanen.

Fanen "Arbeidsforhold" - forklaring av felter

 


Innsending

Se vår film.

Lønn, pensjon og andre ytelser skal alltid rapporteres etter kontantprinsippet. Det vil si at det er utlønningsdatoen på lønnskjøringen som styrer hvilken måned den skal innrapporteres på.

A-melding lønnskjøring.PNG

 

I eksempelet over blir lønn for januar utbetalt 10.02. Da skal denne lønnskjøringen innrapporteres på rapporteringmåned 2 som er februar.

Når du har kjørt og godkjent lønnen, sender du inn en A-melding ved å gå på "Utskrifter / Altinn / A-melding". Velg siste lønnskjøring og aktuell rapporteringsmåned. Når du sender inn A-melding for en lønnskjøring vil også opplysninger om de ansatte bli sendt.  

 

A-melding sende lønnskjøring.PNG

Kun ansattopplysninger

Er det behov for å melde inn et nytt arbeidsforhold snarest mulig, for eksempel for utenlandske ansatte som trenger identitetskort til bygg og anlegg, kan du melde start på arbeidsforholdet så snart det er startet. Dette gjør du ved å huke av for "Kun ansattopplysninger" i utksriftsparameteren og velge riktig rapporteringsperiode. En slik A-melding kan du sende så ofte du ønsker.

A-melding kun ansattopplysninger.PNG

 

Tilbakemeldingen

Tilbakemeldingen finner du i Visma Lønn under "Forespørsel / Altinn meldingsboks" (samme innloggingsmetode som for skattekort). Du kan også åpne denne direkte i Altinn, men vi anbefaler at du åpner tilbakemeldingen i Visma Lønn.

Eksempel på en tilbakemelding uten noen avvik:

A-melding tilbakemelding.PNG

Du kan kontrollere tallene som står her mot regnskapsbilaget. Der skal du finne igjen "skyldig arbeidsgiveravgift" og "skylid forskuddstrekk". Tilbakemeldingen kan du også skrive ut.

Videre så er det viktig å kontrollere at tilbakemeldingen ikke viser noe feil. Får du "gule trekanter" eller røde kryss i tilbakemeldingen så er ikke A-meldingen godkjent. 

Les om hva disse betyr og rettelser her.

I noen tilfeller kan det oppstå ulike ting som gjør at du må gjøre endringer på allerede innsendt A-melding. Du må da bruke enten erstatningsmelding eller nullstille A-melding. Les mer om dette her.

Rapporter / kontroll av A-melding / se hva som er innsendt

 • Du har flere A-meldingsrapporter under "Utskrifter / Kontrollrapporter" som du kan bruke til kontroll av A-meldingen. Les mer om de ulike rapportene her.
 • I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene. Les mer her. 
 • Under "Utskrifter / Kontrollrapporter A-melding" finner du "Beregnet arbeidsgiveravgift pr. lønnskjøring". Denne viser beregnet arbeidsgiveravgift pr. lønnskjøring og gir deg en oversikt over beregnet arb.g.avg.
 • Under "Utskrifter / Avstemming" finner du rapporten "Avstemming regnskap A-melding uten detaljer ". Denne kan bl.a. gi deg oversikt over hvilke hovedbokskontoer "A-meldingsnr." er kontert på.
 • Rapporten "Lønnsticker", her er det mulig i "Detaljnivå" å sortere på A-meldingsnummer. Dette gir en oversikt over hva som er rapportert inn på den ansatte.
 • Innsendt A-melding kan åpnes i Altinn, og ligger i mappen "Arkiv". Dette er en XML fil, denne kan åpnes i f.eks. Internet Explorer, Excel, Notisblokk. Denne XML filen kan du også finne på lokal pc under C:\Users\brukernavn\AppData\Local\Temp og filen heter: AltinnRequestAttachmentData_.....xml. For at filen skal blir lagret lokalt, må det endres i filen VL.SSP som ligger på  C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys (på server). Her må du endre linjen "PARAMETER=ALTINNDUMPREQUESTTOFILE 1" fra "0" til "1". 

Noen spørsmål til support:

 • Hvordan kan jeg kontrollere at mine lønnsarter har fått korrekt verdi? - I fanen "Lønnsarter med koder", sorter etter L/T-kode og de lønnsarter som har L/T-kode, skal ha en verdi i A-meldingsnr. Du kan også avstemme A-meldingsnummer mot kodespeilet.  MERK! det er kommet nye inntektsbeskrivelser som ikke fantes som LT koder. Så det kan være mer effektivt å "glemme" L/T koder og benytte veiledningen til A-meldingen.
 • Må vi rapportere for hver lønnskjøring? - Nei, innsending styres av deg som bruker via utskrifter og mappen "Altinn" og rapporten "A-melding". Her kan du angi ett eller flere kjørenummer som kan sendes inn i en A-melding. Visma anbefaler å rapportere pr. lønnskjøring, da dette kan gi deg bedre oversikt.
 • "Nulloppgave" - i vårt firma utbetales ikke lønn hver måned. Kan vi sende nulloppgave / la vær å sende inn A-melding? A-melding må sendes inn hver måned når du har ansatte i "Ordinært arbeidsforhold". Hvis det ikke har vært noen lønnsutbetalinger, må du i utskriftparametrene krysse av for "Kun ansattopplysninger". Har du kun ansatte som har arbeidsforhold "Frilanser, oppdragstaker m.m" som får lønn kanskje bare en gang i året så trenger du ikke å sende inn A-melding hver måned, kun når det er utbetalinger.
 • Jeg har registert OTP / AFP eller refusjon fra NAV i egen kjøring, men får melding at denne ikke lar seg sende inn? - Dette løser du ved at du i kjørenummer feltet tar med f.eks. forrige lønnskjøring. Du må da huske på å krysse av for "erstatningsmelding". 
 • Hvordan får jeg skrevet ut betalingsinformasjonen? - Under "Utskrifter / Periodiske rapporter" finner du rapporten "A-melding bankliste". Denne inneholder all betalingsinformasjon
 • Jeg skal endre ansattdato, hva må jeg tenke på? - Hvis det er sendt inn A-melding med "feil" ansattdato må du enten nullstille meldingene med feil informasjon,  Eller du må sette den ansatte til sluttet, sende inn A-melding (kryss kun for ansattopplysninger). Så sette den ansatte aktiv igjen og ny ansattdato.
 • Kan jeg endre "Arbeidsforholdstype"? - Ja, men er det sendt inn A-melding, må den ansatte settes som sluttet. Send inn A-melding (kryss kun for ansattopplysninger).Sett den ansatte som "Aktiv" igjen, endre "Arbeidsforholdtype" og ny ansattdato. Du kan lese mer om å endre "Arbeidsforholdstype" her. 
 • En ansatte har byttet arbeidssted, hva må gjøres? -Den ansatte settes som sluttet. Sende inn  A-melding (kryss kun for ansattopplysninger). Så settes "Aktiv" igjen,  endre "Arbeidssted" og ny ansattdato.
 • Feilmelding ved åpning av Altinn meldingsboks.

Altinn har også gode informasjonssider.

 

Relaterte brukertips:

Ansatt felter som har betydning på den ansatte.

Erstattningsmelding / nullstille / sende korreksjon

Lønnsart - kodespeil

Lønnsart - beskrivelse av felter

Kontrollrapporter i Visma Lønn