Mine områder
Hjelp

A-melding - felter som har betydning på ansatte

06-03-2015 18:15 (Sist oppdatert 20-12-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 12747 Visninger

Oversikt over felter med betydning for a-meldingen, og viktigheten med dette.

Arbeidsforhold.PNG

Ansettelsesforhold

-1 Fast ansatt

-2 Vikar / midlertidig

-3 Ekstra / engasjement

 

Ansettelsesforhold blir ikke i seg selv sendt inn til a-meldingen, men verdien her overfører verdi til fanen Arbeidsforhold, i kolonnen "Form for ansettelse". Du kan lese mer om dette her.

 

Arbeidsforholdstype 

- 1. Ordinært arbeidsforhold: Brukes for faste ansatte i firma, les mer her. Meldes inn til AA-registeret.
- 2. Frilanser, oppdragstaker m.m: Brukes til f.eks. styremedlemmer. Meldes inn til AA-registeret fra 2021.
- 3. Maritimt arbeidsforhold: Brukes til sjømenn, krever "Fartøy" registrert. Meldes inn til AA-registeret.
- 4. Pensjon og annet: Brukes til pensjonister o.l. Meldes ikke inn til AA-registeret.

 

Arbeidsstatus

Her velger du hvilken arbeidsstatus den ansatte har. Du kan velge hvor Visma Lønn skal hente informasjon om at den ansatte i permisjon / permittert skal hentes ifra. Visma anbefaler at du benytter fraværsregistrering som grunnlag. Les mer her.  Alternativt fra "Ansattopplysninger". Informasjon om permisjon og permittering brukes av NAV i forhold til kontroll av inntektsskjema og inn/utmelding av AA-registeret.  Når den ansatte får status "Sluttet" må du også legge inn sluttdato. Da meldes den ansatte ut av AA-registeret i den neste innsendte A-meldingen

Avlønningstype

Rapporteres ikke i a-meldingen lenger. Er erstattet at "inntektsbeskrivelser (a-meldingsnr.)".

Arbeidstidsordning

Med arbeidstidsordning menes om innteksmottaker har:
- Arbeid offshore - 33,6 t/u
- Døgnkontinuerlig skiftarbeidd og turnusarbeid - 35,5 t/u
- Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
- Ikke skift
- Skiftarbeid - 36,5 t/u

- Andre skift-/turnusordninger enn angitt over


Merk at hvis du har et annet timeantall i feltet "Arb.timer pr. uke" inne på fanen "Personalopplysninger" enn det det du har valgt som skift, vil du få avvik i A-meldingen. Hvis du ikke ønsker å endre dette timeantallet må du velge "- Andre skift-/turnusordninger enn angitt over". 

Stillingsbrøk

Med stillingsprosent menes hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten har betydning for både SSB og NAV. NAV bruker opplysningene når de skal vurdere om en inntektsmottaker har rett på ytelser, og ved selve beregningen av ytelser. SSB presiserer at i dette feltet skal det ligge avtalt stillingsbrøk. Skal ikke endres løpende hvis den ansatte i et kort tidsrom jobber med eller mindre. Stillingsbrøk blir hentet fra Ansatt / Historikk / Lønn. Les mer om stillingsbrøk her.

Siste lønnsendringsdato 

Her blir datoen for siste lønnsendring registert. For ansatte med årslønn blir datoen hentet fra fanen "Arbeidsforhold / Lønn". For ansatte som ikke har årslønn blir datoen hentet fra "Faste transaksjoner". 

Yrke

Yrke skal angis med en 7 sifret kode i henhold til yrkeskatalogen. Se her for hvordan tilpasse yrkeskoderegisteret. 

Hovedarbeidssted

Her angir du hvilket arbeidssted den ansatte er tilknyttet. Det er viktig at dette arbeidstedet er registert med et virksomhetnummer. Les evt. mer om virksomhetsnummer her

Ansattdato

Her legger du inn datoen for når den ansatte er ansatt i firmaet. Hvis den ansatte har sluttet og begynt igjen så må du passe på at det blir opprettet en ny linje under "Arbeidsforhold". 

Sluttdato

Her legger du inn sluttdato på den ansatte når den ansatte slutter.

Årsak til sluttdato

Når en ansatt slutter må du velge en årsak til dette i nedtrekkslisten, du kan lese mer om hvilken årsak du skal velge på Skatteetatens sider

ArbeidsforholdID

Arbeidsforholdid er et nummer den ansatte er identifisert med i A-meldingen. Denne ser f.eks. slik ut "2-20030101-1". Det første tallet 2 er ansattnummeret, tallet 20030101 er ansettelsesdatoen (altså 01.01.2003) og det siste tallet 1 er arbeidsstedsnummeret. Dette nummeret må være likt alle A-meldinger, hvis ikke kan du oppleve å få denne feilmeldingen.   ArbeidsforholdID blir nå bygd bygget opp på følgende måte. Da kan det f.eks. være 2-21. 2 er fortsatt ansattnummeret, mens 21 er et løpenummer. 

Les mer om Arbeidsforholdsfanen her. 

ArbeidsforholdsId.PNG

 

Ordinært arbeidsforhold

De fleste arbeidsforhold vil være et ordinært arbeidsforhold. Ordinært arbeidsforhold skal brukes på alle ansatte dersom de hadde jobbet i full stilling. Det vil si uavhengig av timeantall. For eksempel tilkallingsvakter, sommervikarer og deltidsansatte. Beskrivelse av de forskjellig typer arbeidsforhold finner du i "Veiledningen for A-melding".

 

Relaterte brukertips:

A-ordningen i Visma Lønn

Fanen arbeidsforhold på ansatte

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"