Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Morten A Karlsen VISMA ‎29-03-2019 10:59 )
Visma - Inaktiv bruker
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 8642 Visninger

Oversikt over felter med betydning og viktigheten med dette

Ansattkort.PNG

Arbeidsforholdstype 

- 1. Ordinært arbeidsforhold: Brukes for faste ansatte i firma, les mer her. Meldes inn til AA-registeret.
- 2. Frilanser, oppdragstaker m.m: Brukes til f.eks. styremedlemmer. Meldes ikke inn til AA-registeret.
- 3. Maritimt arbeidsforhold: Brukes til sjømenn, krever "Fartøy" registrert. Meldes inn til AA-registeret.
- 4. Pensjon og annet: Brukes til pensjonister o.l. Meldes ikke inn til AA-registeret.

 

Arbeidsstatus

Her velger du hvilken arbeidsstatus den ansatte har. Du kan velge hvor Visma Lønn skal hente informasjon om at den ansatte i permisjon / permittert skal hentes ifra. Visma anbefaler at du benytter fraværsregistrering som grunnlag. Les mer her.  Alternativt fra "Ansattopplysninger". Informasjon om permisjon og permittering brukes av NAV i forhold til kontroll av inntektsskjema og inn/utmelding av AA-registeret.  Når den ansatte får status "Sluttet" må du også legge inn sluttdato. Da meldes den ansatte ut av AA-registeret i den neste innsendte A-meldingen

Avlønningstype

Rapporteres ikke i a-meldingen lenger. Er erstattet at "inntektsbeskrivelser (a-meldingsnr.)".

Arbeidstidsordning

Med arbeidstidsordning menes om innteksmottaker har:
- Arbeid offshore - 33,6 t/u
- Døgnkontinuerlig skiftarbeidd og turnusarbeid - 35,5 t/u
- Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
- Ikke skift
- Skiftarbeid - 36,5 t/u

Hvis virksomheten har andre skiftordninger enn beskrevet ovenfor, skal de innrapportes med arbeidstidsordningen "Ikke skift".
Merk at hvis du har et annet timeantall i feltet "Arb.timer pr. uke" inne på fanen "Personalopplysninger" enn det det du har valgt som skift, vil du få avvik i A-meldingen. Hvis du ikke ønsker å endre dette timeantallet må du velge "Ikke skift". 

Stillingsbrøk

Med stillingsprosent menes hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten har betydning for både SSB og NAV. NAV bruker opplysningene når de skal vurdere om en inntektsmottaker har rett på ytelser, og ved selve beregningen av ytelser. SSB presiserer at i dette feltet skal det ligge avtalt stillingsbrøk. Skal ikke endres løpende hvis den ansatte i et kort tidsrom jobber med eller mindre. Les mer om stillingsbrøk her.

Siste lønnsendringsdato 

Her blir datoen for siste lønnsendring registert. For ansatte med årslønn blir datoen hentet fra fanen "Arbeidsforhold / Lønn". For ansatte som ikke har årslønn blir datoen hentet fra "Faste transaksjoner". 

Yrke

Yrke skal angis med en 7 sifret kode i henhold til yrkeskatalogen. Se her for hvordan tilpasse yrkeskoderegisteret. 

Hovedarbeidssted

Her angir du hvilket arbeidssted den ansatte er tilknyttet. Det er viktig at dette arbeidstedet er registert med et virksomhetnummer. Les evt. mer om virksomhetsnummer her

Ansattdato

Her legger du inn datoen for når den ansatte er ansatt i firmaet. Hvis den ansatte har sluttet og begynt igjen så må du passe på at det blir opprettet en ny linje under "Arbeidsforhold". 

ArbeidsforholdID

Arbeidsforholdid er et nummer den ansatte er identifisert med i A-meldingen. Denne ser f.eks. slik ut "2-20100101-1". Det første tallet 2 er ansattnummeret, tallet 20100101 er ansettelsesdatoen (altså 01.01.2010) og det siste tallet 1 er arbeidsstedsnummeret. Dette nummeret må være likt alle A-meldinger, hvis ikke kan du oppleve å få denne feilmeldingen.   ArbeidsforholdID blir nå bygd bygget opp på følgende måte. Da kan det f.eks. være 2-21. 2 er fortsatt ansattnummeret, men s 21 er et løpenummer. 

Les mer om Arbeidsforholdsid fanen her.

 

Ordinært arbeidsforhold

De fleste arbeidsforhold vil være et ordinært arbeidsforhold. Ordinært arbeidsforhold skal brukes på alle ansatte dersom de hadde jobbet i full stilling. Det vil si uavhengig av timeantall. For eksempel tilkallingsvakter, sommervikarer og deltidsansatte. Beskrivelse av de forskjellig typer arbeidsforhold finner du i "Veiledningen for A-melding".

 

Relaterte brukertips:

A-ordningen i Visma Lønn

Fanen arbeidsforhold på ansatte