Mine områder
Hjelp

Brev fra Skatteetaten om feil rapportering av trekkfri utgiftsgodtgjørelse i a-meldingen

11-06-2020 15:22 (Sist oppdatert 09-11-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3918 Visninger

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2022.

 

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2022. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

  • trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
  • trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 609)
  • trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
  • trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 94)

Mer om reise og diett kan du finne på Altinn sine sider.

Hvordan korrigere?

 

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil. Sett på haken for "Send korreksjon" dersom du sender a-melding tilbake i tid.

 

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

 

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

 

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en lønnskjøring i inneværende måned.

Registrer antallet totalt for året som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil. Sett på haken for "Erstattningsmelding" dersom du sender a-melding tilbake i tid.

 

 

Relaterte brukertips

Hvordan sende erstatningsmelding

Sende korreksjonskjøring tilbake i tid

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"