Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 11:57 )
Sandra Iselin Olsen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4505 Visninger

Fremgangsmåte for å integrere Visma Lønn med Visma.net er beskrevet her.

 

Ofte stilte spørsmål og feilsøking vedr integrasjon med Visma.net (OPG og Sync Engine).

On Premises Gateway - installasjon

On Premises Gateway - customer administrator 

On Premises Gateway - vertifiseringen står å henger

Bytte til faktisk IP adresse

Kontrollere at OPG kjøre mot samme kundenr. som det som brukes i Visma Lønn

Intgrasjon med Visma.net / registrer firma feiler

Sync Engine

Ingen synkronisering av grunndata fra Visma Lønn til Visma.net

 

Lurer du på noe vedr On Premises Gateway installasjon og/eller intgrasjon mellom Visma Lønn og Visma.net vil forhåpentligvis denne siden være til hjelp. Oppsettet finner du under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".

Etter førstegangs oppsett, så vil det nestegang du går inn på dette bildet, så vil alle punkter alltid gåes igjennom automatisk. Ved feilsøking, klikk da på "Tøm meldinger" nede til venstre. Klikk så på knapp 2. Hvis denne går igjennom så kan videre feilsøking gjøres. Hvis denne feiler, er det ikke lik kunde i OPG og Visma Lønn.


On Premises Gateway - installasjon

Har du installert OPG fra før trenger du ikke å gjøre det på nytt.  


On Premises Gateway -

Visma Lønn kontrollerer automatisk at OPG er installert mot samme kunde som benyttes i Visma Lønn.

 

On Premises Gateway - vertifiseringen står å henger 

Det kan også være at dere har en proxy server. OPG støtter offisielt ikke proxy -  konfigurasjon. Det er allikevel mulig å sette det opp, men dette ligger utenfor vår support område. Hør med IT ansvarlig eller forhandler. Det står litt mer om dette i OPG installasjonsbrevet. 

 

Bytte til faktisk IP adresse (anbefaling)

Må gjøres hvis OPG er installert på en annen server / maskin enn Visma Lønn

Support anbefaler helst at OPG installeres på samme server / maskin som Visma Lønn. Har du ikke gjort det må du endre i to filer for at kommunikasjonen går gjennom køene til Visma.net. 

  • C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn\Config\VafConfig.ini - linjen OPGURL=http://127.0.0.1:55555/OPGatewayService/OPGatewayService - her må ip-adressen endres hvis OPG er installert på en annen maskin. 

 

  • VL_srv.exe.config (du finner denne der hvor Visma Lønn er installert) -Har du gjort endringer i VAFConfig.ini så må du også endre i denne filen.  Endre "localhost" til maskinen hvor OPG er installert.

 

Kontrollere at OPG kjøre mot samme kundenr. som det som brukes i Visma Lønn

1. Gå til: C:\Program Files (x86)\Visma\OnPremisesGateway\OPGDiagnosisApp

2. Kjør Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe, Velg fanen "Check Machine", kjør 'Check' 
Nederst i loggen finner du: OPG  CustomerID: 'for eksempel 519095.  Support kan også bistå med å finne ut hvilken kunde dette nr. er knyttet til.

3. Sjekk at det er samme customer som ligger i lisens fila "C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn\Config". Åpne filen .lic'  på linjen  <customerId>519095</customerId>.

Hvis det er forskjellige kundenr. her, må du enten avinstallerer OPG og innstallere med riktig kunde. Det finnes også andre mer omfattende alternativer, ta kontakt med support.

Du ser også kundenr, i Visma Lønn under "Vis / Lisensinformasjon" feltet "Customer id". Og i Visma.net under "Settings / Lisenser" klikk på "Visma Lønn" og feltet "Kunde-ID for ERP" her må du finne samme kundenr. 


Intgrasjon med Visma.net / registrer firma feiler

Hvis det skulle stoppe opp på punktet under "Intgrasjon med Visma.net" eller "Firma" er det ofte pga at det forskjellig kunde i OPG og Visma Lønn 
For å kontrollere dette vil det Det vil si at kundeforholdet må ligge under rett "Customer" i Visma.net mot kundeforholdet som er aktivert i Visma Lønn. Typisk regnskapskontorer som kjører på et kundenr og lisens i Visma Lønn, men kunden selv har kjøpt en Visma.net tjeneste under sitt kundeforhold. For at firma i oppsettet skal bli registrert må kundeforholdet flyttes til regnskapskontoret sitt kundeforhold, eller regnskapskontoret opprette en ny bedrift for kunden under sitt kundeforhold.

Er dette tilfelle ta kontakt med support eller deres Visma forhandler. 


Sync Engine

Sync Engine krever at "Windows Feature" "Microsoft Message Queue (MSMQ) Server" er aktivert i Windows. Du finner meldingskøene under "Computer Management / Services and Applications / Message Queuing / Private Queues".  

 

Kommunikasjonen med køene gjøres via Microsoft Message Queue Server.  I problemsituasjoner, endre sikkerhetsinstillingen til at "Everyone" har tilgang til Visma Lønn tjenestene. 
Noen kunder opplever å ha en kø med navn "visma lonn messaging receive queue" og en "VL_$$$$$_masseTegnOgSiffer". Det er den siste som anbefales. Hvis det finnes 2 slike køer, sammenlign da med verdien i filen "VAFConfig.ini". Slett den køen som ikke finnes i filen "VAFConfig.ini". 

Hvordan registrere riktig kø i Visma.net? - Dette skjer når du trykker på knapp nummer 2 i Visma.net oppsettbildet i Visma Lønn.

Sammenheng mellom VAFConfig.ini og MQ

Verdien i VafConfig under "ServiceQueue" og "AppQueue" skal være like og stemme med det som ligger i MQ. 

vafconfig.PNG  mq.PNG

 

 

Ingen synkronisering av grunndata fra Visma Lønn til Visma.net

Vi på support har erfart at MDM ansatte / lønnsarter / ansvarsenheter / hovedbokskonto ikke blir overført til Visma.net. I oppsettsbilde er det gule trekanter (kan også være grønt ikon) og ingenting blir overført til MDM og meldingskøene er i orden. I oppsettet kan du prøve å trykke på "Aktiver" under feltet "Integrasjon med Visma.net" slik at tunnelkøene blir "oppfrisket".

Trykk deretter på MDM ansatte / lønnsarter / ansvarsenheter / hovedbokskonto. Overføring fra Visma Lønn til MDM vil da synkroniseres på nytt. 


Sjekk også i logg-filen vl_odsrv.log at det ikke ligger noen feilmeldinger. Det er en begrensing tjenesten som tar seg av integrasjonen med Visma.net og det er at det ikke er flere firmaer med samme org.nr. i Visma Lønn. Dette ser du i vl_odsrv.log filen. Slett da org.nr fra et av firmaene.

 

 

Selvom OPG er installert på samme server  / maskin som Visma Lønn, kan det være at synkroniseringen av grunndata til MDM ikke blir gjort. Grunndata menes med ansatte, lønnsarter, hovedbokskontoer og ansvarsenheter. Som vi skrev tidligere at du måtte endre i VafConfig.ini filen hvis OPG kjørte på annen server, kan du også endre i denne filen hvis kunden har problemer med å overføre grunndata. Det har løst mange supportsaker her hos oss. Her trenger du kun å bytte ut IP adressen, med servernavn som i dette tilfelle er servernavnet hvor Visma Lønn er installert. Maskinnavn vil stå sterkere enn IP adressen som ligger standard inne på vafconfig filen. 

MERK! Bruker dere synk fra Visma Business / Visma Global versjon så skal ansvarsenheter og hovedbokskonto være gult i oppsettet, og dermed skal ikke dette blir overført fra Visma Lønn. 

MERK! Vi har ikke lenger støtte for at Visma Document Center sender kostnadsbærer og hovedbokskontoer. Dette kan kun sendes fra regnskapssystemet.

 

Meldinger fra og til Visma.net - timer og fravær.

Meldinger kommer ikke fra Visma.net, kontroller i hht. ovenstående avsnitt: "Sammenheng mellom VAFConfig.ini og MQ".

 

For å kontrollere at meldinger går som de skal benytt "Verktøy / Visma.net / Feilsøking" og knappen "Send feilsøkingsmeldinger". Du kan også via "Visma.net Eksport" bildet overføre fraværskoder. Informasjonen om eventuelt feil vil bli lagret i vl_odsrv.log og OPG.log. 

Se hvor lagres log-filer.

 

Relaterte brukertips

Oppsett Visma Lønn mot Visma.net

Bidragsytere