Mine områder
Hjelp

Oversikt over loggfiler

09-04-2013 18:09 (Sist oppdatert 17-03-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 6533 Visninger

Det kan i enkelte "feilsituasjoner" være behov for å sjekke logg-filene for å få informasjon om hva som er feil. Under er en oversikt over de mest aktuelle logg-filer og hvor disse er lagret. Logg-filene lagres på arbeidstasjon og server.

Vær kjent med at de fleste logg-filer kan vises inne i Visma Lønn, under "Verktøy / System loggfiler".

Hvordan lage gode logg-filer

Påse at log-nivå er satt korrekt, se under. Stopp Visma Lønn, slett alle loggfiler som lar seg slette. Restart Visma Lønn og tjenester som benyttes. Fremprovoser feilen. Nå vil logg-filen kun inneholde relevant informasjon knyttet til feilen.

Feil med integrasjon mot Visma.net

 • VL_srv.log -  C: \ ProgramData \ Visma \ Visma Lønn \ Log (på server)
  • Se under "Feil i Visma Lønn" hvordan høyt loggnivå settes.
  • Du har tilgang til denne loggfilen via  "Verktøy / System loggfiler". 
 • Expense webservice (for henting av reiser og publisering til Payslip): C: \ ProgramData \ Visma \ Visma Lønn \ Log (på server)\ VismaPayrollPortal(bruker).log
  • Denne brukes når import av reiser feiler eller kunden bruker gammel integrasjon - webservice.  Du har tilgang til denne loggfilen via  "Verktøy / System loggfiler". 
 • VCG logg: C:\ProgramData\Visma\CloudGatewayService\x.x\Logging\log  nyeste fil 

  Høyt logg-nivå settes ved å editere i filen: Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config som ligger C:\Program Files (x86)\Visma\OnPremisesGateway\OPGatewayService  alternativt C:\\Program Files (x86)\Visma\CloudGateway\VCGService.  (6.nederste linjen) Endre til "All" i linjen <add key="LogLevel" value="All" /> . 

  Deretter må VCG restartes for at endringene trår i kraft. 

 • vl_mdm.log: C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn\Log.  Du har tilgang til denne loggfilen via  "Verktøy / System loggfiler". 

 • vl_odsrv.log: C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn\Log. I denne loggfilen lagres informasjon fra tjenesten "Visma Lønn OnDemand Service". Denne tjenesten brukes for all kommunikasjon med Visma.net. Så denne loggfilen er viktig.  Du har tilgang til denne loggfilen via  "Verktøy / System loggfiler". 

Tekisk beskrivelse av integrasjonen med Visma.net og feilsøking.

Feil i Visma Lønn

 • VL_Cli.log ligger på C: \ ProgramData \ Visma \ Visma Lønn \ Logg på brukers pc / brukers profil på terminalserver. Denne loggfilen er sjelden viktig, men er aktuell når Visma Lønn virker som forventet på server, men ikke på arbeidsstasjon.  Du har tilgang til denne loggfilen via  "Verktøy / System loggfiler". 
 • VL_srv.log -  C: \ ProgramData \ Visma \ Visma Lønn \ Log (på server).  Du har tilgang til denne loggfilen via  "Verktøy / System loggfiler". 
 • Altinn log: C: \ ProgramData \ Visma \ Visma.Services.Altinn \ Log

 

Husk at høyt loggnivå må settes! Dette settes 2 steder.

 1. I registry, dette påvirker VL_cli(bruker).log filen.
  Dette setter du ved å starte "Regedit" og finn nøkkelen HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Rubicon \ Visma Lønn-Profiles \ Application \ LogLevel. Klikk på LogLevel, du får opp følgende bilde, kryss av for "Decimal" og skriv i "Value data:" 15.

 

2. I Visma Lønn. Gå på "Verktøy \ Administratorfunksjoner \ Generelt \ Generelt", sett "Server logg nivå" til "Høy".

 

Hvis du ikke får logget på programmet kan også dette endres i registry:

Dette setter du ved å starte "Regedit" og finn nøkkelen "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Rubicon \ Visma Lønn-Server \ Application \ LogLevel". Klikk på LogLevel, du får opp følgende bilde, kryss av for "Decimal" og skriv i "Value data:" 15.

 

Avslutt så Visma Lønn, slett filene på ovenstående angitte områder. Start Visma Lønn, fremprovoser feilen. Sjekk loggfilene om de har informasjon om hva som feiler. Din forhandler eller Visma kan bistå i å gå igjennom filene.

Event viewer i Windows

Feilsituasjoner kan også skyldes problemer i windows. Disse kan være registrert i "event viewer". Kontroller derfor i denne også.

 

Relaterte brukertips

Feilsøking ved integrasjon med Visma.net

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"