Mine områder
Hjelp

Flytte Visma Lønn og Visma.net Expense / Calendar til ny kunde

25-11-2020 12:29 (Sist oppdatert 12-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2492 Visninger

Når Visma Lønn er integrert med Visma.net så er det flere verdier som knytter VL og .net sammen. Det er mulig å flytte et firma fra en kunden til en annen, men det er flere ting som må passes på.

Visma support erfarer mindre problemer hvor firmaet ikke flyttes i Visma.net. Dette betyr i praksis følgende:

Scenario 1 - anbefalt.

I gammelt kundeforhold så fjernes rollene på alle ansatte.
Firmaet opprettes manuelt i VL og legges inn verdier manuelt (ansatte + hittilverdier. Innkopierer ikke data fra tidligere installasjon. Registrering av ansatte kan gjøres ved hjelp av dette brukertipset og det settes opp integrasjon med Visma.net som om firmaet aldri har vært i Visma.net. Knytter typer mot lønnsarter, koder i Calendar mot lønnsarter og setter opp godkjenningsflyt.
Merk! Eksisterende bruker vil få en e-post om at de må inn i Visma.net og godkjenne koblingen sin. Før de ansatte har godkjentkobling vil det ikke være mulig å tildele / endre roller i Visma Lønn.
Hvis det ønsket muligheter for å se gamle data, beholder en / noen få tilgangen til tidligere firma -rollen Expense admin, Calender / Time admin ikke "regular user". Dette fordi admin rollen gir tilgang til rapporter, men ikke mulighet for å reg.ny verdier. 

Scenario 2 - flytting kun av VL data

Hvis Visma Lønn data flyttes over:
1 - I gammelt kundeforhold så fjernes rollene på alle ansatte.
2- Firmaet opprettes manuelt i VL og det innkopieres data fra tidligere installasjon.
3 - Før firmaet knyttes mot Visma.net,  må det fjernes følgende verdier i tabellen "FrmData" og "Employee".

Dette kan gjøres ved å gå til "Verktøy / Adm.funk. / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv 700338  og trykk enter for "FrmData" og 700339 for "Empolyee". 

Eller via SQL  
I tabellen "FrmData" må dere fjerne verdien som ligger i kolonnen "OdpExternalCompanyId".
I tabellen "Employee" må dere fjerne verdier som ligger i kolonnen "OdpExternalId".
Er det mange ansatte kan dere kjøre dette scriptet ved å logge inn med firmaets login, ikke SA.

Script: "update Employee set ODPExternalId = NULL"
Hvis firmaet har brukt Absence må også følgende script kjøres for å få over historisk fravær: update WgAbsInst set chkIsExternal = 0
Husk ta backup før dere kjører disse script!

Videre må du gå inn i "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett" og registrere firma og ansatte på nytt.

Merk! Eksisterende bruker vil få en e-post om at de må inn i Visma.net og godkjenne koblingen sin. Før de ansatte har godkjentkobling vil det ikke være mulig å tildele / endre roller i Visma Lønn. Videre må og det settes opp integrasjon med Visma.net som om firmaet aldri har vært i Visma.net. Knytter typer mot lønnsarter, koder i Calendar mot lønnsarter og sette opp godkjenningsflyt.

 

4- Hvis det ønsket muligheter for å se gamle data, beholder en / noen få tilgangen til tidligere firma.

Scenario 3 - flytting av både VL data og firma i .net.

I gammelt kundeforhold så fjernes rollene på alle ansatte.
Firmaet opprettes manuelt i VL og det innkopieres data fra tidligere installasjon.
ta kontakt med lisens avd. i Visma for flytting til ny kunde.
MERK! Lisensen må inneholde tilsvarende tjenester som gammel kunde i .net.

Visma Partnere kan lese mer her.

 

Før firmaet knyttes mot Visma.net, må koblingen fjerne følgende verdier:

 

I tabellen "FrmData" må dere fjerne verdien som ligger i kolonnen "OdpExternalCompanyId".
I tabellen "Employee" må dere fjerne verdier som ligger i kolonnen "OdpExternalId". Er det mange ansatte kan dere kjøre dette scriptet ved å logge inn med firmaets login, ikke SA.
Script: "update Employee set ODPExternalId = NULL"
Husk ta backup før dere kjører dette scriptet!
Alternativt kan skjermbilde 700338 Firmaopplysninger og 700339 Ansattliste brukes. Gå til "Verktøy / Adm.funk. / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv inn nevnte nummere og trykk "enter".


5. Videre må du gå inn i "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett" og registrere firma og ansatte.
Merk! Eksisterende bruker vil få en e-post om at de må inn i Visma.net og godkjenne koblingen sin. Før de ansatte har godkjent kobling vil det ikke være mulig å tildele / endre roller i Visma Lønn. Og godkjenningsflyt må settes opp på nytt.
6. Alle data er med over, all historikk både i VL og .net.

 

Scenario 4 - bytte lønnssystem når Calendar er benyttet, eller flytte Calendar og ikke lønnsdata


Dette vil garantert feile og må ikke gjøres.

I slike tilfeller må gamme Calendar avsluttes og ny opprettes. Hvis det ønskes oppslag, så husk å fjerne rollene på de ansatte slik at de ikke fører på fravær / timer i feil "firma".

 

Relaterte brukertips

Integrere Visma Lønn med Visma.net

Feilsøking når integrasjon med Visma.net

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"