avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Knytning av typer mot lønnsarter

25-07-2017 10:36
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 3767 Visninger

Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn.

Har du integrasjon mot Visma Lønn og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense.

En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense. 

 

NB! Du kan få typene i Expense automatisk knytting til lønnsartene i Visma Lønn, les mer om det her.

Vi anbefaler deg å benytte deg av dette (så lenge du har Bilgodtgjørelse på lønnsart 100, Diett som lønnsart 110 osv), det går mye fortere enn manuelt knytte hver enkelt type til de forskjellige lønnsartene!!!

 

 

Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet. For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag). 

NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiseregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart. 

 

Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.

 

Til info: Du kan også opprette grupper av ansatte, og ha forskjellige satser for disse gruppene.

Kostnad betalt av arbeidsgiver

Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver.

Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.

 

Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning:

TYPE Lønnsart trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig

A-meldingsnr trekkpliktig

Kjøring          
Andre fremkomstmidler 106 4800 109 4901
Arbeidssted Tromsø Brukes  lenger    
Bil  100 4900 103 4901
Båt 105 4800 109 4901
El-Bil 100 4900 103 4901
Kjøring Tromsø 100 4900 103 4901
Kjøring utland 100 4900 109 4901
Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 4800 109 4901
Motorsykkel over 125 ccm 106 4800 109 4901
Passasjer 105 5100 109 4901
Skog- og anleggsvei 106 4800 109 4901
Snøscooter og ATV 106 4800 109 4901
Tilhenger 106 4800 109 4901
         
Diett        
Innland - Hotell 110 7200 135 7100
Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 7201 135 7100
Innland - over 12 timer 114 7400 135 7100
Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 7202 135 7100
Innland - Privat innlosjering  123 7201 135 7100
Innland 6-12 timer 114 7400 135 7100
Kompensasjonstillegg utland     139 9700
Nattillegg 115 7600 137 7500
Utland - 6-12 timer 114 7400 135 7100
Utland - Administrativ forpleining Brukes lenger    
Utland - Hotell 110 7200 135 7100
Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 7201 135 7100
Utland - Over 12 timer 114 7400 135 7100
Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 7202 135 7100
Utland - Privat innlosjering  123 7201 135 7100
         
Utlegg     Lønnsart utland Konto utland
Avis / tidskrift 140   Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning. Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn.
Bompenger 143      
Bredbånd / Telekommunikasjon 147      
Buss 140      
Drosje 140      
Fly 140      
Frokost Hotell 142      
Gaver 300      
Kontorustyr / rekvisita 300      
Måltid 142      
Overnatting 141      
Parkering 300      
Representasjon 300      
Sosiale arrangementer 300      
Tog 140      

 

Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.

 

Fremgangsmåte - oppstart Expense:

Betalt av arbeidsgiver

Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer. Her kan du f.eks kopiere standard lønnsart 400.

Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.
 

Relaterte brukertips

Grupper i Expense

Automatisk knytning

Oppsett mot Visma.net

Selvbetjening
Aktuelt brukertips