Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Renate Martensson VISMA ‎18-06-2019 09:27 )
Morten A Karlsen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2590 Visninger

Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn.

Har du integrasjon mot Visma Lønn og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense.

En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense. 

 

Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet. For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag). 

NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart. 

Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.

Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem.

Kostnad betalt av arbeidsgiver

Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver.

Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.

 

Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning:

TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig

A-meldingsnr trekkpliktig

Kjøring              
Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901
Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger      
Bil  100 711 4900 103 153-A 4901
Båt 105 714 4800 109 153-A 4901
El-Bil 100 712 4900 103 153-A 4901
Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901
Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901
Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901
Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901
Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901
Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901
Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901
Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901
             
Diett            
Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100
Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100
Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100
Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100
Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100
Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100
Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700
Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500
Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100
Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger      
Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100
Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100
Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100
Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100
Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100
             
Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland
Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn.
Bompenger 143          
Bredbånd / Telekommunikasjon 147          
Buss 140          
Drosje 140          
Fly 140          
Frokost Hotell 142          
Gaver 300          
Kontorustyr / rekvisita 300          
Måltid 142          
Overnatting 141          
Parkering 300          
Representasjon 300          
Sosiale arrangementer 300          
Tog 140          

 

Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.

 

Fremgangsmåte - oppstart Expense:

Betalt av arbeidsgiver.

Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer. 

Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.
 

Relaterte brukertips

Grupper i Expense

Automatisk knytning