Mine områder
Hjelp

Knytning av typer mot lønnsarter

25-07-2017 10:36 (Sist oppdatert 13-10-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 5156 Visninger

For å kunne ta i bruk i Visma.net Expense og for at transaksjonene skal bli overført til lønnsregistreringe i Visma Lønn så må du knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter.

En oversikt over typene finner du i "Visma.net Expense / Innstillinger / Oppsett / Typer".

 

Automatisk knytning av typer mot lønnsart

Du kan få typene i Expense automatisk knyttet til lønnsartene i Visma Lønn. Les mer om dette her. Vi anbefaler det å benytte deg av dette da det er veldig tidsbesparende. 

 

Manuell knytning av typer mot lønnsarter

Gå inn på "Visma.net Expense / Innstillinger / Oppsett / Typer". Trkk på typen du vil legge til lønnsart på. Gå inn på fanen "Lønn / bokføring" for å angi lønnsart. 

For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Bruker dere satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Vi anbefaler at det alltid legges inn lønnsart for "Lønnsart trekkpliktig" slik at dersom reglene endres så vil det ligge en verdi her. 
For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart og evt. lønnsart utland dersom brukeren angir utlegg i utland (annen konto uten mva-fradrag). 

 

MERK!  Dette gjøres for alle typene som er i bruk. Under "Diett"  alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiseregulativ.

Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart. 

 

Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.

 

MERK! Du kan også opprette grupper av ansatte, og ha forskjellige satser for disse gruppene.

Kostnad betalt av arbeidsgiver

Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver.

Lønnsarten som skal knyttes mot denne typen må ha lønnsarttype "Trekk" og en konto i balansen.

Her ser du hvordan denne lønnsarten kan se ut.

Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.

 

MERK! Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. 

 

Eksempel - oversikt over knytning av typer

TYPE Lønnsart trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig

A-meldingsnr trekkpliktig

Kjøring          
Andre fremkomstmidler 106 4800 109 4901
Arbeidssted Tromsø Brukes  lenger    
Bil  100 4900 103 4901
Båt 105 4800 109 4901
El-Bil 100 4900 103 4901
Kjøring Tromsø 100 4900 103 4901
Kjøring utland 100 4900 109 4901
Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 4800 109 4901
Motorsykkel over 125 ccm 106 4800 109 4901
Passasjer 105 5100 109 4901
Skog- og anleggsvei 106 4800 109 4901
Snøscooter og ATV 106 4800 109 4901
Tilhenger 106 4800 109 4901
         
Diett        
Innland - Hotell 110 7200 135 7100
Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 7201 135 7100
Innland - over 12 timer 114 7400 135 7100
Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 7202 135 7100
Innland - Privat innlosjering  123 7201 135 7100
Innland 6-12 timer 114 7400 135 7100
Kompensasjonstillegg utland     139 9700
Nattillegg 115 7600 137 7500
Utland - 6-12 timer 114 7400 135 7100
Utland - Administrativ forpleining Brukes lenger    
Utland - Hotell 110 7200 135 7100
Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 7201 135 7100
Utland - Over 12 timer 114 7400 135 7100
Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 7202 135 7100
Utland - Privat innlosjering  123 7201 135 7100
         
Utlegg     Lønnsart utland Konto utland
Avis / tidskrift 140   Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning. Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn.
Bompenger 143      
Bredbånd / Telekommunikasjon 147      
Buss 140      
Drosje 140      
Fly 140      
Frokost Hotell 142      
Gaver 300      
Kontorustyr / rekvisita 300      
Måltid 142      
Overnatting 141      
Parkering 300      
Representasjon 300      
Sosiale arrangementer 300      
Tog 140      

 

Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.

 

Relaterte brukertips

Integrasjon Visma Lønn og Visma.net.

Ansattgrupper i Visma.net Expense

Automatisk knytning av typer mot lønnsarter

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"