cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Lønnsart 201 Elektronisk kommunikasjon

28-01-2014 02:31 (Updated 27-10-2020)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 3031 Views

Lønnsart 201 er ikke en standard lønnsart, men benyttes i dette brukertipset.

Oppgaven til denne lønnsarten er å stoppe fordelsbeskattning når grensen (4392) er nådd.

I beløp er det her skrevet inn 0,0001. Dette er ikke så lett å se, men må gjøres hvis ikke vil du få en feilmelding når grensen er nådd.

Legg merke til at "Vis på utskrift" er deaktivert. Dette fordi det ikke er noen grunn for at denne lønnsarten skal vises på ansattes lønnsslipp.

Vi anbefaler at konto og motkonto ikke har verdi, da det ikke er noen grunn for å postere dette tusendels øret.

 Lart201.JPG

Relaterte brukertips

Anbefalt oppsett elektronisk kommunikasjon

Lønnsart 200

Lønnsart 203

Lønnsart 204

Lønnsforum Høst
Featured Article