cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Lønnsart 204, elektronisk kom. -refusjon

28-01-2014 02:34 (Updated 27-10-2020)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 2721 Views

Lønnsart 204 er ikke en standard lønnsart., men benyttes i dette brukertipset.

Hovebokskonto er kun et eksempel, bruk "riktig" kontonummer ut ifra din kontoplan.

Relaterte brukertips

Anbefalt oppsett elektronisk kommunikasjon

Lønnsart 200

Lønnsart 201

Lønnsart 203

 

Lønnsforum Høst
Featured Article