Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Periode og År

Sorter etter:
Når det gjelder konsernbidrag, så har vi endret funksjonen i forhold til det som skjer i Finale. Den viktigste endringen er at all regnskapsføring er automatisert, og ut fra registrering av konsernbidraget foretas posteringer automatisk. Når det gjelder behandlingen i Finale var denne litt på siden av det som har være "bransjenormen" eller anbefalingen fra blant annet revisorforeningen, og litt på siden av hvordan det ellers ble gjort ved at vi benyttet konto 8304 til skatt på konsernbidrag, og vi får i Finale en indirekte påvirkning av konto 2500, mens vi i Periode & År posterer skatt på konsernbidraget direkte mot konto 2500, slik som eksempler fra både revisorforeningen og Sticos. Skattekostnaden på konto 8300 skal alltid vise skattekostnad upåvirket av konsernbidraget unntatt tilfeller der konsernbidraget regnskapsføres som finansinntekt. Vi har løftet funksjonaliteten ved at alt gjøres automatisk. Her er et eksempel på hvordan forhold ble i Finale og i Periode & År med et enkelt eksempel: Stiftet AS med 30 000 i aksjekapital og kr 100 000 i inntekt og hele inntekten gis som konsernbidrag: D 1920 Bank K 2000 Aksjekapital kr 30 000 D 1920 Bank K 3900 Andre inntekter kr 100 000 Postering av konsernbidrag i Finale: Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag K 2921 Skyldig konsernbidrag kr 100 000 (Manuell) Skatt D 8304 Skattekostnad D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 22 000 (Auto) Posteringer i Periode & År (automatiske posteringer) Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 D 2500 Betalbar skatt kr 22 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 Skatt D 8300 Betalbar skatt K 2500 Betalbar skatt kr 22 000 Dette er to ulike veier mot samme resultat, som her i dette eksempelet for begge løsningene vil gi: D 1920 Bank kr 130 000 K 2000 Aksjekapital kr 30 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 K 3900 Andre inntekter kr 100 000 D 8300 Betalbar skatt (Periode & År) kr 22 000 D 8304 Skatt på konsernbidrag (Finale) kr 22 000 D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 Tilsvarende gjelder for øvrige konsernbidrag. Begrunnelsen for at vi har valgt å endre i forhold til Finale er for å harmonisere vår løsning mot de løsningsforslagene som er angitt blant annet av Sticos Oppslag, og et ønske om å ha en automatisert løsning, der data som i Finale måtte registreres manuelt nå er automatisert. Vi har i vår løsning også tatt høyde for tilfeller der det er ikke regnskapsført utsatt skattefordel og tilfeller der konsernbidraget går mot utsatt skattefordel eller har innvirkning på utsatt skatt.
Vis hele artikkelen
23-03-2023 09:54 (Sist oppdatert 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 320 Visninger
Hvor finner man dette i ny skattemelding.
Vis hele artikkelen
22-03-2023 13:43
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 663 Visninger
Skal du sette opp direkte regnskapsintegrasjon mot Visma Business i Periode og År trenger du en cloud Agent.  Ta kontakt med de som drifter serveren din så installerer de denne for deg.  Etter installasjon av cloud agenten vil det bli generert en brukernøkkel du kan lime inn i Periode og År(se bilde).    
Vis hele artikkelen
12-10-2022 14:21 (Sist oppdatert 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1445 Visninger
Her forklares hvordan dette skal føres i den nye skattemeldingen.
Vis hele artikkelen
03-03-2023 13:26
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 182 Visninger
Her er en oversikt over kontoer man skal benytte for fordring på utbytte, som er litt ulikt fra f.eks. Finale:
Vis hele artikkelen
10-02-2023 10:26 (Sist oppdatert 10-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 219 Visninger
Det er mange som skal levere aksjonærregisteroppgaver om dagen. Det er ofte misforståelser og begrepsforvirring i denne sammenheng.   Skatteetaten har en egen side med forklaring og eksempler på korrekt utfylling i de senarioene som kan dukke opp.   Du finner oversikten her.
Vis hele artikkelen
27-01-2023 14:23
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 245 Visninger
Det er fullt mulig å teste Årsoppgjørsfunksjonaliteten i Periode & År allerede nå, og det er Gratis. Her beskriver vi hvordan du går frem.
Vis hele artikkelen
25-10-2022 13:00 (Sist oppdatert 22-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 574 Visninger
Avstemming av MVA baserer seg på at kontoer i regnskapet med referansekontoer for omsetning, MVA og oppgjørskonto. Referansekontoen til den enkelte konto avgjør hvorvidt kontoen fremkommer i avstemmingen og på hvilken post den fremkommer.
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:40 (Sist oppdatert 10-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1433 Visninger
Her finner du informasjon om roller og rettigheter for RF-1030 Skattemeldingen for personlige skattytere. 
Vis hele artikkelen
09-05-2022 08:57 (Sist oppdatert 09-05-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 532 Visninger
Følg instruksjonene nedenfor for å beregne skattemessige avskrivninger: Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Opplysninger og under Grunnlagsverdier. Klikk på "Legg til oppføring", den grønne plussen øverst til høyre for å opprette nye skattemessige avskrivninger. Velg type oppføring: Saldoavskrivning, Ikke avskrivbar, eller Lineær avskrivning. En oppføring opprettes i egen arkfane. Fyll ut relevante felter. Du kan slette en oppføring ved å trykke på knappen Slett nederst på hver enkelt fane. På første fane vises en Oversikt over opprettede avskrivninger gruppert på type avskrivning og summering av alle skattemessige avskrivninger. Skatteskjemaet RF-1084 Avskrivninger blir automatisk generert under Årsoppgjør - Skatteskjemaer. Videre blir skattemessig verdi på driftsmidler automatisk overført til Endring i midlertidige forskjeller. 
Vis hele artikkelen
02-05-2022 10:06
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 638 Visninger
Har du ved en feil opprettet en klient, eller opprettet samme klient to ganger kan du nå deaktivere klienten. Her viser vi hvordan.
Vis hele artikkelen
25-02-2022 09:10 (Sist oppdatert 25-02-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 747 Visninger
Kategorier