Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Periode og År

Sorter etter:
Her viser vi hvordan man går frem for å foreta avviklingsregnskap 2024 i Periode & År.
Vis hele artikkelen
14-11-2023 13:51 (Sist oppdatert 02-04-2024)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 2251 Visninger
Her vises en oversikt over regnskapskontoer som blir medtatt i bokført kolonnen i avstemmingen. Merk at dette er referansekonto som er opplistet. Kontrollere derfor referansekonto i meny Vedlikehold - kontoplan dersom en konto ikke vises eller vises feilaktig:
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:34 (Sist oppdatert 27-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2419 Visninger
Her viser vi hvordan du endrer pakketype på klientene dine.
Vis hele artikkelen
21-03-2023 10:44 (Sist oppdatert 22-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 585 Visninger
Kontrolloppstilling for lønns-og pensjonskostnader er plassert i næringsspesifikasjonen som en del av seksjonen 'Andre forhold'. Den skal signeres av revisor når virksomheten er revisjonspliktig.   Periode & År markerer informasjonsområdet med signeringskrav av revisor, på tilsvarende måte som område for 'forskning og utvikling' dersom det er opprettet.   Etter signering av klient vil revisor få anledning til å signere de markerte områdene på Altinn, før informasjonen leveres endelig til Skatteetaten.   Virksomheter som ikke leverer skattemelding eller selskapsmelding skal avstemme på samme måte som andre forhold i regnskapet avstemmes.   Det er ingen formkrav til avstemmingen, og den skal heller da ikke signeres av revisor.   Generelt kan det sies at dersom et selskap leverer dokumenter/opplysninger som skal signeres av revisor, blir de pr definisjon revisjonspliktige og må krysse av for revisjonsplikt på de rette stedene på skattemeldingen før innsendingen. Da vil dette plukkes opp av skatteetatens signaturtjenester og revisors signatur vil bli påkrevet.   Har ikke selskapet valgt revisor må dette gjøres og registreres rette steder for at vedkommende revisor skal få signert forsendelsen.    En presisering vedrørende FOU: Om et selskap er revisjonspliktig eller ikke angis under foretaksopplysninger uavhengig av FoU. FoU skal alltid signeres av revisor og systemet setter automatisk alltid "Ja" på at forskningsprosjektet skal signeres av revisor på skattemeldingen. Det stemmer at selskap uten revisjonsplikt og der revisor skal signere må ha rollen "Revisorattesterer".
Vis hele artikkelen
13-02-2024 20:07 (Sist oppdatert 20-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 537 Visninger
Midlertidige forskjeller på tilvirkningskontrakter har følgende referansekontoer som dine regnskapskontoer lenkes til:
Vis hele artikkelen
18-01-2024 09:02 (Sist oppdatert 15-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 401 Visninger
Preutfylte opplysninger fra Skatteetaten kommer dessverre først i begynnelsen av mars. Her viser vi hvordan du henter de ned
Vis hele artikkelen
15-02-2024 13:40 (Sist oppdatert 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 174 Visninger
Her vises hvordan dette føres
Vis hele artikkelen
08-03-2024 17:52
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 336 Visninger
Korrigering av formuesverdi for  næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap og som ligger i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger:
Vis hele artikkelen
12-02-2024 11:57 (Sist oppdatert 07-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 685 Visninger
Aksjonæroppgave 2024 kan nå sendes inn. Hente fjorårsdata for de som sendte på nytt teknisk format i fjor.
Vis hele artikkelen
05-03-2024 08:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 128 Visninger
Her forklares hvordan dette skal gjøre i Periode & År
Vis hele artikkelen
16-02-2024 09:59 (Sist oppdatert 19-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 191 Visninger
Her forklares hvilke årsaker dette kan ha, og hvordan du retter opp
Vis hele artikkelen
31-08-2022 09:05 (Sist oppdatert 29-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5414 Visninger
Når du skal bytte importkilde fra Visma Business til Business NXT er det 3 mulig alternativer:
Vis hele artikkelen
26-01-2024 09:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 102 Visninger
I Periode & År har vi flere alternativer for dette når det gjelder mottatt konsernbidrag. Normalt utgangspunkt er at ikke-bokført utsatt skattefordel ikke blir regnskapsført, slik som referert til fra "Årsoppgjøret i teori & praksis".  
Vis hele artikkelen
20-01-2024 11:58 (Sist oppdatert 20-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 230 Visninger
  DatasystemID og innloggingsinformasjon finner du under Altinn - Profil - Avanserte innstillinger.  DatasystemID  Når du oppretter DatasystemID er det veldig viktig at man har valgt programmet : Visma Periode & År.  Dersom du er usikker på dette. Trykk rediger datasystemID for å sjekke.  Dersom du har opprettet datasystem allerede, men er usikker på passordet som står her, kan du opprette et nytt passord. Vi råder til at du ikke bruker spesialtegn i passordet.  Det er dette passordet du bruker sammen med datasystemID i Periode & År.  Innloggingsinformasjon  Det er viktig at man legger denne inn under samme profil i Altinn, som datasystemID er opprettet.  1. Brukernavn er ikke obligatorisk. Dersom denne står blank, så bruker man f.nr  2. Er du usikker på passordet her, så trykk "Endre passord" og legg inn et passord som ikke inneholder spesialtegn som eksempelvis: !"#¤%&/()  3. Legg inn telefonnummer. Her kommer SMS med passord for innlogging  4. Huk av for å tillate innsending         Det er dette passordet og brukernavn/f.nr du legger inn her:  (fødselsnummer er 11 siffer uten mellomrom.)    
Vis hele artikkelen
11-01-2024 14:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 490 Visninger
Skatteetaten har ikke støtte for krav om forhåndsfastsetting for personlige skattytere som lønnstakere/pensjonister og ENK, samt deltakere i ANS/DA på nytt teknisk format (skattemelding)   Løsningen er da å sende inn via RF-1040 som du finner hos skatteetaten.
Vis hele artikkelen
14-12-2023 11:05
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 106 Visninger
Får du problemer med innsending av skattemeldingen og i enkelte tilfeller mangler en konkret valideringsmelding fra skatteetaten. Da kan løsningen ofte ligge på år for markedsverdi/Takstverdi om dette er benyttet. Her er det likevel viktig å merke seg at det er 2 metoder å benytte markedsverdi på. Det ene er Dokumentert markedsverdi og det andre er Markedsverdi siste 5 år.       På skatteetaten sin veiledning til bruk av takstverdi står det dette.   Data for dokumentert markedsverdi Her legger du inn datoen da eiendommen ble taksert eller verdivurdert, eller datoen for dokumentasjon av observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår). Taksten, verdivurderingen eller dokumentasjonen av observerbar markedsverdi må være av nyere dato og ikke eldre enn fra 1. juli i inntektsåret.   Dokumentert markedsverdi Her legger du inn markedsverdien du har fått fra en takstmann eller eiendomsmegler. Du kan også bruke en observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssum fremkommer). Du må legge ved dokumentasjon av markedsverdien.   Markedsverdi siste 5 år Benytter du derimot Markedsverdi siste 5 år, legger du inn markedsverdien og år for markedsverdi, inntil 5 år tilbake i tid)  Du må da også legge inn prosentvis reduksjon av formuesverdi basert på tidligere års registrerte markedsverdi.   Det forholdsmessige fradraget, som reduserer formuesverdien for de neste fem inntektsårene, tilsvarer det prosentvise avviket mellom beregnet utleieverdi og dokumentert omsetningsverdi. Dersom avviket utgjorde 20 prosent ved fastsettingen i 2022, kan den beregnede utleieverdien for de fem påfølgende inntektsårene (til og med 2027) reduseres med 20 prosent.
Vis hele artikkelen
08-09-2023 14:53 (Sist oppdatert 15-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 263 Visninger
Artikkel sakset fra Skatteinfo nr 5/2023
Vis hele artikkelen
06-09-2023 15:10 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 326 Visninger
Her forklares hvordan dette skal gjøre i ny skattemelding
Vis hele artikkelen
23-08-2023 10:32
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 215 Visninger
Fra Skatteetaten har vi følgende informasjon om rettigheter som gjelder nye skattemeldinger, og kan være greit å kjenne til:
Vis hele artikkelen
21-02-2023 19:25 (Sist oppdatert 31-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 780 Visninger
Her forklares hvordan Primærnæring og flere næringer er løst i Periode & År. Samt hvordan man eventuelt fordeler Næringsinntekt med ektefelle.
Vis hele artikkelen
06-03-2023 11:09 (Sist oppdatert 29-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1291 Visninger
Kategorier