Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Periode og År

Sorter etter:
Her finner du informasjon om roller og rettigheter for RF-1030 Skattemeldingen for personlige skattytere. 
Vis hele artikkelen
09-05-2022 08:57 (Sist oppdatert 09-05-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 532 Visninger
Har du ved en feil opprettet en klient, eller opprettet samme klient to ganger kan du nå deaktivere klienten. Her viser vi hvordan.
Vis hele artikkelen
25-02-2022 09:10 (Sist oppdatert 25-02-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 747 Visninger
Når det gjelder konsernbidrag, så har vi endret funksjonen i forhold til det som skjer i Finale. Den viktigste endringen er at all regnskapsføring er automatisert, og ut fra registrering av konsernbidraget foretas posteringer automatisk. Når det gjelder behandlingen i Finale var denne litt på siden av det som har være "bransjenormen" eller anbefalingen fra blant annet revisorforeningen, og litt på siden av hvordan det ellers ble gjort ved at vi benyttet konto 8304 til skatt på konsernbidrag, og vi får i Finale en indirekte påvirkning av konto 2500, mens vi i Periode & År posterer skatt på konsernbidraget direkte mot konto 2500, slik som eksempler fra både revisorforeningen og Sticos. Skattekostnaden på konto 8300 skal alltid vise skattekostnad upåvirket av konsernbidraget unntatt tilfeller der konsernbidraget regnskapsføres som finansinntekt. Vi har løftet funksjonaliteten ved at alt gjøres automatisk. Her er et eksempel på hvordan forhold ble i Finale og i Periode & År med et enkelt eksempel: Stiftet AS med 30 000 i aksjekapital og kr 100 000 i inntekt og hele inntekten gis som konsernbidrag: D 1920 Bank K 2000 Aksjekapital kr 30 000 D 1920 Bank K 3900 Andre inntekter kr 100 000 Postering av konsernbidrag i Finale: Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag K 2921 Skyldig konsernbidrag kr 100 000 (Manuell) Skatt D 8304 Skattekostnad D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 22 000 (Auto) Posteringer i Periode & År (automatiske posteringer) Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 D 2500 Betalbar skatt kr 22 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 Skatt D 8300 Betalbar skatt K 2500 Betalbar skatt kr 22 000 Dette er to ulike veier mot samme resultat, som her i dette eksempelet for begge løsningene vil gi: D 1920 Bank kr 130 000 K 2000 Aksjekapital kr 30 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 K 3900 Andre inntekter kr 100 000 D 8300 Betalbar skatt (Periode & År) kr 22 000 D 8304 Skatt på konsernbidrag (Finale) kr 22 000 D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 Tilsvarende gjelder for øvrige konsernbidrag. Begrunnelsen for at vi har valgt å endre i forhold til Finale er for å harmonisere vår løsning mot de løsningsforslagene som er angitt blant annet av Sticos Oppslag, og et ønske om å ha en automatisert løsning, der data som i Finale måtte registreres manuelt nå er automatisert. Vi har i vår løsning også tatt høyde for tilfeller der det er ikke regnskapsført utsatt skattefordel og tilfeller der konsernbidraget går mot utsatt skattefordel eller har innvirkning på utsatt skatt.
Vis hele artikkelen
23-03-2023 09:54 (Sist oppdatert 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 320 Visninger
Her er en oversikt over kontoer man skal benytte for fordring på utbytte, som er litt ulikt fra f.eks. Finale:
Vis hele artikkelen
10-02-2023 10:26 (Sist oppdatert 10-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 219 Visninger
Det er mange som skal levere aksjonærregisteroppgaver om dagen. Det er ofte misforståelser og begrepsforvirring i denne sammenheng.   Skatteetaten har en egen side med forklaring og eksempler på korrekt utfylling i de senarioene som kan dukke opp.   Du finner oversikten her.
Vis hele artikkelen
27-01-2023 14:23
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 245 Visninger
Avstemming av MVA baserer seg på at kontoer i regnskapet med referansekontoer for omsetning, MVA og oppgjørskonto. Referansekontoen til den enkelte konto avgjør hvorvidt kontoen fremkommer i avstemmingen og på hvilken post den fremkommer.
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:40 (Sist oppdatert 10-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1433 Visninger
Her vises en oversikt over regnskapskontoer som blir medtatt i bokført kolonnen i avstemmingen. Merk at dette er referansekonto som er opplistet. Kontrollere derfor referansekonto i meny Vedlikehold - kontoplan dersom en konto ikke vises eller vises feilaktig:
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:34 (Sist oppdatert 27-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2419 Visninger
Her vises hvordan dette føres
Vis hele artikkelen
08-03-2024 17:52
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 336 Visninger
Aksjonæroppgave 2024 kan nå sendes inn. Hente fjorårsdata for de som sendte på nytt teknisk format i fjor.
Vis hele artikkelen
05-03-2024 08:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 128 Visninger
Her forklares hvordan dette skal gjøre i Periode & År
Vis hele artikkelen
16-02-2024 09:59 (Sist oppdatert 19-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 191 Visninger
Preutfylte opplysninger fra Skatteetaten kommer dessverre først i begynnelsen av mars. Her viser vi hvordan du henter de ned
Vis hele artikkelen
15-02-2024 13:40 (Sist oppdatert 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 174 Visninger
Kontrolloppstilling for lønns-og pensjonskostnader er plassert i næringsspesifikasjonen som en del av seksjonen 'Andre forhold'. Den skal signeres av revisor når virksomheten er revisjonspliktig.   Periode & År markerer informasjonsområdet med signeringskrav av revisor, på tilsvarende måte som område for 'forskning og utvikling' dersom det er opprettet.   Etter signering av klient vil revisor få anledning til å signere de markerte områdene på Altinn, før informasjonen leveres endelig til Skatteetaten.   Virksomheter som ikke leverer skattemelding eller selskapsmelding skal avstemme på samme måte som andre forhold i regnskapet avstemmes.   Det er ingen formkrav til avstemmingen, og den skal heller da ikke signeres av revisor.   Generelt kan det sies at dersom et selskap leverer dokumenter/opplysninger som skal signeres av revisor, blir de pr definisjon revisjonspliktige og må krysse av for revisjonsplikt på de rette stedene på skattemeldingen før innsendingen. Da vil dette plukkes opp av skatteetatens signaturtjenester og revisors signatur vil bli påkrevet.   Har ikke selskapet valgt revisor må dette gjøres og registreres rette steder for at vedkommende revisor skal få signert forsendelsen.    En presisering vedrørende FOU: Om et selskap er revisjonspliktig eller ikke angis under foretaksopplysninger uavhengig av FoU. FoU skal alltid signeres av revisor og systemet setter automatisk alltid "Ja" på at forskningsprosjektet skal signeres av revisor på skattemeldingen. Det stemmer at selskap uten revisjonsplikt og der revisor skal signere må ha rollen "Revisorattesterer".
Vis hele artikkelen
13-02-2024 20:07 (Sist oppdatert 20-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 537 Visninger
Korrigering av formuesverdi for  næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap og som ligger i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger:
Vis hele artikkelen
12-02-2024 11:57 (Sist oppdatert 07-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 685 Visninger
Når du skal bytte importkilde fra Visma Business til Business NXT er det 3 mulig alternativer:
Vis hele artikkelen
26-01-2024 09:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 101 Visninger
I Periode & År har vi flere alternativer for dette når det gjelder mottatt konsernbidrag. Normalt utgangspunkt er at ikke-bokført utsatt skattefordel ikke blir regnskapsført, slik som referert til fra "Årsoppgjøret i teori & praksis".  
Vis hele artikkelen
20-01-2024 11:58 (Sist oppdatert 20-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 230 Visninger
Midlertidige forskjeller på tilvirkningskontrakter har følgende referansekontoer som dine regnskapskontoer lenkes til:
Vis hele artikkelen
18-01-2024 09:02 (Sist oppdatert 15-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 401 Visninger
  DatasystemID og innloggingsinformasjon finner du under Altinn - Profil - Avanserte innstillinger.  DatasystemID  Når du oppretter DatasystemID er det veldig viktig at man har valgt programmet : Visma Periode & År.  Dersom du er usikker på dette. Trykk rediger datasystemID for å sjekke.  Dersom du har opprettet datasystem allerede, men er usikker på passordet som står her, kan du opprette et nytt passord. Vi råder til at du ikke bruker spesialtegn i passordet.  Det er dette passordet du bruker sammen med datasystemID i Periode & År.  Innloggingsinformasjon  Det er viktig at man legger denne inn under samme profil i Altinn, som datasystemID er opprettet.  1. Brukernavn er ikke obligatorisk. Dersom denne står blank, så bruker man f.nr  2. Er du usikker på passordet her, så trykk "Endre passord" og legg inn et passord som ikke inneholder spesialtegn som eksempelvis: !"#¤%&/()  3. Legg inn telefonnummer. Her kommer SMS med passord for innlogging  4. Huk av for å tillate innsending         Det er dette passordet og brukernavn/f.nr du legger inn her:  (fødselsnummer er 11 siffer uten mellomrom.)    
Vis hele artikkelen
11-01-2024 14:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 490 Visninger
Skatteetaten har ikke støtte for krav om forhåndsfastsetting for personlige skattytere som lønnstakere/pensjonister og ENK, samt deltakere i ANS/DA på nytt teknisk format (skattemelding)   Løsningen er da å sende inn via RF-1040 som du finner hos skatteetaten.
Vis hele artikkelen
14-12-2023 11:05
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 106 Visninger
Her viser vi hvordan man går frem for å foreta avviklingsregnskap 2024 i Periode & År.
Vis hele artikkelen
14-11-2023 13:51 (Sist oppdatert 02-04-2024)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 2251 Visninger
Får du problemer med innsending av skattemeldingen og i enkelte tilfeller mangler en konkret valideringsmelding fra skatteetaten. Da kan løsningen ofte ligge på år for markedsverdi/Takstverdi om dette er benyttet. Her er det likevel viktig å merke seg at det er 2 metoder å benytte markedsverdi på. Det ene er Dokumentert markedsverdi og det andre er Markedsverdi siste 5 år.       På skatteetaten sin veiledning til bruk av takstverdi står det dette.   Data for dokumentert markedsverdi Her legger du inn datoen da eiendommen ble taksert eller verdivurdert, eller datoen for dokumentasjon av observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår). Taksten, verdivurderingen eller dokumentasjonen av observerbar markedsverdi må være av nyere dato og ikke eldre enn fra 1. juli i inntektsåret.   Dokumentert markedsverdi Her legger du inn markedsverdien du har fått fra en takstmann eller eiendomsmegler. Du kan også bruke en observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssum fremkommer). Du må legge ved dokumentasjon av markedsverdien.   Markedsverdi siste 5 år Benytter du derimot Markedsverdi siste 5 år, legger du inn markedsverdien og år for markedsverdi, inntil 5 år tilbake i tid)  Du må da også legge inn prosentvis reduksjon av formuesverdi basert på tidligere års registrerte markedsverdi.   Det forholdsmessige fradraget, som reduserer formuesverdien for de neste fem inntektsårene, tilsvarer det prosentvise avviket mellom beregnet utleieverdi og dokumentert omsetningsverdi. Dersom avviket utgjorde 20 prosent ved fastsettingen i 2022, kan den beregnede utleieverdien for de fem påfølgende inntektsårene (til og med 2027) reduseres med 20 prosent.
Vis hele artikkelen
08-09-2023 14:53 (Sist oppdatert 15-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 263 Visninger
Kategorier