Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Periode og År

Sorter etter:
Her forklares hvilke årsaker dette kan ha, og hvordan du retter opp
Vis hele artikkelen
31-08-2022 09:05 (Sist oppdatert 29-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5414 Visninger
Her vises en oversikt over regnskapskontoer som blir medtatt i bokført kolonnen i avstemmingen. Merk at dette er referansekonto som er opplistet. Kontrollere derfor referansekonto i meny Vedlikehold - kontoplan dersom en konto ikke vises eller vises feilaktig:
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:34 (Sist oppdatert 27-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2419 Visninger
Her viser vi hvordan man går frem for å foreta avviklingsregnskap 2024 i Periode & År.
Vis hele artikkelen
14-11-2023 13:51 (Sist oppdatert 02-04-2024)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 2252 Visninger
Avstemming av MVA baserer seg på at kontoer i regnskapet med referansekontoer for omsetning, MVA og oppgjørskonto. Referansekontoen til den enkelte konto avgjør hvorvidt kontoen fremkommer i avstemmingen og på hvilken post den fremkommer.
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:40 (Sist oppdatert 10-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1433 Visninger
Skal du sette opp direkte regnskapsintegrasjon mot Visma Business i Periode og År trenger du en cloud Agent.  Ta kontakt med de som drifter serveren din så installerer de denne for deg.  Etter installasjon av cloud agenten vil det bli generert en brukernøkkel du kan lime inn i Periode og År(se bilde).    
Vis hele artikkelen
12-10-2022 14:21 (Sist oppdatert 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1445 Visninger
Her forklares hvordan Primærnæring og flere næringer er løst i Periode & År. Samt hvordan man eventuelt fordeler Næringsinntekt med ektefelle.
Vis hele artikkelen
06-03-2023 11:09 (Sist oppdatert 29-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1291 Visninger
Fra Skatteetaten har vi følgende informasjon om rettigheter som gjelder nye skattemeldinger, og kan være greit å kjenne til:
Vis hele artikkelen
21-02-2023 19:25 (Sist oppdatert 31-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 781 Visninger
Har du ved en feil opprettet en klient, eller opprettet samme klient to ganger kan du nå deaktivere klienten. Her viser vi hvordan.
Vis hele artikkelen
25-02-2022 09:10 (Sist oppdatert 25-02-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 747 Visninger
Hvor finner man dette i ny skattemelding.
Vis hele artikkelen
22-03-2023 13:43
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 663 Visninger
Korrigering av formuesverdi for  næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap og som ligger i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger:
Vis hele artikkelen
12-02-2024 11:57 (Sist oppdatert 07-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 686 Visninger
Følg instruksjonene nedenfor for å beregne skattemessige avskrivninger: Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Opplysninger og under Grunnlagsverdier. Klikk på "Legg til oppføring", den grønne plussen øverst til høyre for å opprette nye skattemessige avskrivninger. Velg type oppføring: Saldoavskrivning, Ikke avskrivbar, eller Lineær avskrivning. En oppføring opprettes i egen arkfane. Fyll ut relevante felter. Du kan slette en oppføring ved å trykke på knappen Slett nederst på hver enkelt fane. På første fane vises en Oversikt over opprettede avskrivninger gruppert på type avskrivning og summering av alle skattemessige avskrivninger. Skatteskjemaet RF-1084 Avskrivninger blir automatisk generert under Årsoppgjør - Skatteskjemaer. Videre blir skattemessig verdi på driftsmidler automatisk overført til Endring i midlertidige forskjeller. 
Vis hele artikkelen
02-05-2022 10:06
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 638 Visninger
Det er fullt mulig å teste Årsoppgjørsfunksjonaliteten i Periode & År allerede nå, og det er Gratis. Her beskriver vi hvordan du går frem.
Vis hele artikkelen
25-10-2022 13:00 (Sist oppdatert 22-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 574 Visninger
Her viser vi hvordan du endrer pakketype på klientene dine.
Vis hele artikkelen
21-03-2023 10:44 (Sist oppdatert 22-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 585 Visninger
Her finner du informasjon om roller og rettigheter for RF-1030 Skattemeldingen for personlige skattytere. 
Vis hele artikkelen
09-05-2022 08:57 (Sist oppdatert 09-05-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 532 Visninger
Kontrolloppstilling for lønns-og pensjonskostnader er plassert i næringsspesifikasjonen som en del av seksjonen 'Andre forhold'. Den skal signeres av revisor når virksomheten er revisjonspliktig.   Periode & År markerer informasjonsområdet med signeringskrav av revisor, på tilsvarende måte som område for 'forskning og utvikling' dersom det er opprettet.   Etter signering av klient vil revisor få anledning til å signere de markerte områdene på Altinn, før informasjonen leveres endelig til Skatteetaten.   Virksomheter som ikke leverer skattemelding eller selskapsmelding skal avstemme på samme måte som andre forhold i regnskapet avstemmes.   Det er ingen formkrav til avstemmingen, og den skal heller da ikke signeres av revisor.   Generelt kan det sies at dersom et selskap leverer dokumenter/opplysninger som skal signeres av revisor, blir de pr definisjon revisjonspliktige og må krysse av for revisjonsplikt på de rette stedene på skattemeldingen før innsendingen. Da vil dette plukkes opp av skatteetatens signaturtjenester og revisors signatur vil bli påkrevet.   Har ikke selskapet valgt revisor må dette gjøres og registreres rette steder for at vedkommende revisor skal få signert forsendelsen.    En presisering vedrørende FOU: Om et selskap er revisjonspliktig eller ikke angis under foretaksopplysninger uavhengig av FoU. FoU skal alltid signeres av revisor og systemet setter automatisk alltid "Ja" på at forskningsprosjektet skal signeres av revisor på skattemeldingen. Det stemmer at selskap uten revisjonsplikt og der revisor skal signere må ha rollen "Revisorattesterer".
Vis hele artikkelen
13-02-2024 20:07 (Sist oppdatert 20-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 537 Visninger
  DatasystemID og innloggingsinformasjon finner du under Altinn - Profil - Avanserte innstillinger.  DatasystemID  Når du oppretter DatasystemID er det veldig viktig at man har valgt programmet : Visma Periode & År.  Dersom du er usikker på dette. Trykk rediger datasystemID for å sjekke.  Dersom du har opprettet datasystem allerede, men er usikker på passordet som står her, kan du opprette et nytt passord. Vi råder til at du ikke bruker spesialtegn i passordet.  Det er dette passordet du bruker sammen med datasystemID i Periode & År.  Innloggingsinformasjon  Det er viktig at man legger denne inn under samme profil i Altinn, som datasystemID er opprettet.  1. Brukernavn er ikke obligatorisk. Dersom denne står blank, så bruker man f.nr  2. Er du usikker på passordet her, så trykk "Endre passord" og legg inn et passord som ikke inneholder spesialtegn som eksempelvis: !"#¤%&/()  3. Legg inn telefonnummer. Her kommer SMS med passord for innlogging  4. Huk av for å tillate innsending         Det er dette passordet og brukernavn/f.nr du legger inn her:  (fødselsnummer er 11 siffer uten mellomrom.)    
Vis hele artikkelen
11-01-2024 14:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 490 Visninger
Midlertidige forskjeller på tilvirkningskontrakter har følgende referansekontoer som dine regnskapskontoer lenkes til:
Vis hele artikkelen
18-01-2024 09:02 (Sist oppdatert 15-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 401 Visninger
Når det gjelder konsernbidrag, så har vi endret funksjonen i forhold til det som skjer i Finale. Den viktigste endringen er at all regnskapsføring er automatisert, og ut fra registrering av konsernbidraget foretas posteringer automatisk. Når det gjelder behandlingen i Finale var denne litt på siden av det som har være "bransjenormen" eller anbefalingen fra blant annet revisorforeningen, og litt på siden av hvordan det ellers ble gjort ved at vi benyttet konto 8304 til skatt på konsernbidrag, og vi får i Finale en indirekte påvirkning av konto 2500, mens vi i Periode & År posterer skatt på konsernbidraget direkte mot konto 2500, slik som eksempler fra både revisorforeningen og Sticos. Skattekostnaden på konto 8300 skal alltid vise skattekostnad upåvirket av konsernbidraget unntatt tilfeller der konsernbidraget regnskapsføres som finansinntekt. Vi har løftet funksjonaliteten ved at alt gjøres automatisk. Her er et eksempel på hvordan forhold ble i Finale og i Periode & År med et enkelt eksempel: Stiftet AS med 30 000 i aksjekapital og kr 100 000 i inntekt og hele inntekten gis som konsernbidrag: D 1920 Bank K 2000 Aksjekapital kr 30 000 D 1920 Bank K 3900 Andre inntekter kr 100 000 Postering av konsernbidrag i Finale: Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag K 2921 Skyldig konsernbidrag kr 100 000 (Manuell) Skatt D 8304 Skattekostnad D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 22 000 (Auto) Posteringer i Periode & År (automatiske posteringer) Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 D 2500 Betalbar skatt kr 22 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 Skatt D 8300 Betalbar skatt K 2500 Betalbar skatt kr 22 000 Dette er to ulike veier mot samme resultat, som her i dette eksempelet for begge løsningene vil gi: D 1920 Bank kr 130 000 K 2000 Aksjekapital kr 30 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 K 3900 Andre inntekter kr 100 000 D 8300 Betalbar skatt (Periode & År) kr 22 000 D 8304 Skatt på konsernbidrag (Finale) kr 22 000 D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 Tilsvarende gjelder for øvrige konsernbidrag. Begrunnelsen for at vi har valgt å endre i forhold til Finale er for å harmonisere vår løsning mot de løsningsforslagene som er angitt blant annet av Sticos Oppslag, og et ønske om å ha en automatisert løsning, der data som i Finale måtte registreres manuelt nå er automatisert. Vi har i vår løsning også tatt høyde for tilfeller der det er ikke regnskapsført utsatt skattefordel og tilfeller der konsernbidraget går mot utsatt skattefordel eller har innvirkning på utsatt skatt.
Vis hele artikkelen
23-03-2023 09:54 (Sist oppdatert 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 320 Visninger
Artikkel sakset fra Skatteinfo nr 5/2023
Vis hele artikkelen
06-09-2023 15:10 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 326 Visninger
Her vises hvordan dette føres
Vis hele artikkelen
08-03-2024 17:52
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 336 Visninger
Kategorier