Mine områder
Hjelp

Ambulerende virksomhet – Differensiert arbeidsgiveravgift

30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 03-11-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 2087 Visninger

Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Forutsetningen for ambulering er at den ansatte i løpet av en a-meldingsperiode har jobbet mer enn 50% i en annen sone. Ved beregning av prosent, skal antall arbeidsdager legges til grunn.

 

Fra 2021 skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres, både når arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats og til en sone med lavere sats, enn der virksomheten er registrert.


Registrere på ansatt

Hvis en ansatte oppfyller kravene til Ambulerende virksomhet må du legge inn dette som en variabel transaksjon. Velg aktuell ansatt i Employees, fanen Transaksjoner | Variable og klikk Legg til lønnsart

 

  1. Velg en dato i måneden lønnen utbetales. Dvs. er lønnen opptjent og registrert med dato i f.eks. juli, men utbetales i august. Så registrer lønnsart 109000 med dato i august. Blir lønnsarten registrert med dato i juli, vil beregningen gjøres på transaksjonene fra juli lønnskjøring (sannsynligvis lønn opptjent i juni).
  2. Velg lønnsart 109000 - Ambulerende kommune.
  3. Legg inn % som er jobbet i annen kommune i feltet Faktor. Har den ansatte jobbet 60% i annen kommune angir du 0,6 i feltet.
  4. Velg kommunen den ansatte har jobbet i feltet Kommune.

 

Screenshot_10.png

 

Beregning i Payroll

Lønnen som er grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for denne ansatte vil bli splittet mellom kommunen for din virksomhet og kommunen det er ambulert til, med angitt faktor.

 

I steget Detaljer i lønnskjøringen ser du hvordan ambuleringen påvirker arbeidsgiveravgiften. Husk å fjerne haken i feltet Synlig på lønnslipp, slik at lønnsartene vises. I dette eksemplet har den ansatte ambulert til en kommune med sone 0, som medfører at tidligere beregnet arbeidsgiveravgift blir redusert.

 

Screenshot_11.png

 

En annen måte å kontrollere at arb.g.avgifen endres, er før lønnsart 109000 er registrert. Hent ut regnskapsrapporten og noter beløpet på konto 5400/2770. Legg så inn 109000 og kontroller samme kontoer. Du skal da se en endring. 


A-meldingen 

I A-melding ser du at arbeidsgiveravgift er splittet på 2 soner:

Screenshot_12.png

 

Ansatte i hjemmekontor i annen sone

Endring fra 2022, så må ansatte som jobber fra hjemmekontor i annen sone med høyere sats, beregne arbeidsgiveravgift som gjelder for kommune som hjemmekontoret er i.

Lønnsart 109000 kan ikke opprettes som en fast transaksjon, så du må lage en kopi av denne lønnsarten. På den nye lønnsarten så fjerner du avhukingen i feltet  Variabel.   Dette gjør at du kan legge opp denne nye lønnsarten som en fast transaksjon på den / de ansatte hvor det skal beregnes høyere arbeidsgiveravgift.

Utelate lønnsarter for beregning på ambulerende kommune

Dersom du har lønnsarter som ikke skal beregnes med ambulerende kommune, kan du huke av feltet Ekskluder fra beregning av ambulerende virksomhet under Basis på disse lønnsartene.

Screenshot_2.png

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"