cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Årsavslutning

18-12-2017 08:49 (Updated 27-11-2019)
  • 0 Replies
  • 1 kudos
  • 1494 Views

Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring.

 

Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning 2019".  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner.

Årsavslutning.png

Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske.

Sammenstillingsoppgave til de ansatte

Sammenstilling over innrapporterte opplysninger skal sendes ut til inntektsmottaker for å få oversikt over forrige års innrapporterte opplysninger om seg selv fra arbeidsgiver

Sammenstillingen inneholder:

  • Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
  • Summen av feriepengegrunnlaget
  • Summen av rapportert forskuddstrekk

Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.  

 

Fra 2019 kan du sende sammenstillingsoppgaven til de ansatte via Payslip.

Lønnsforum Høst
Featured Article