avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-09-2019 14:43 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 656 Visninger

Dersom regnskapsbilaget ikke balanserer vil differansen bli ført på konto for øreavrunding.

Du sette opp konto som skal benyttes til øreavrunding i Employees under Innstilinger | Selskapsinnstillinger. I dette eksemplet konto 7740 Avrundingskonto.

 

Avrundingskonto.png

 

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forstå hvor et beløp på avrundingskontoen kommer fra. Her finner du noen tips til hva du bør sjekke for å finne differansene.

 

Manglende konto på lønnsart

Dette er det vanligste årsaken til at man får differanser. Du må derfor sjekke at alle lønnsarter som er med i en lønnskjøring er til tilknyttet en konto. Dette vises i fanen Kontering på lønnsarten:

 

KonteringLart10000.png

 

I Payroll er kontoer knyttet mot en Kontotype. I eksemplet over er lønnsarten knyttet til kontotype 30000 Faste lønninger som igjen er koblet til konto 5010 Fast lønn. Du må derfor alltid påse at kontotypen er tilknyttet en konto. Dersom konto mangler på kontotypen, vises det slik på lønnsarten. Dette medfører at transaksjoner fra denne lønnsarten vil bli bokført på konto for avrunding.

 

KonteringLart33320.png

I slike tilfellet anbefaler vi at du angir konto på kontotypen under Innstilinger | Kontotype. Les mer om kontotyper her.

 

Feil definisjon på lønnsart

Under Generell Informasjon på lønnsart, angir du i feltet Til utbetaling om en lønnsart skal utbetales eller ikke. Alt som skal utbetales skal ha hake i dette feltet, mens f.eks. naturalytelser som kun skal øke grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift ikke skal ha det.

 

OppsetLartUtbet.png

 

Hvis oppsettet er feil vil det medføre en differanse som føres mot konto for øreavrunding. Følgende bør sjekkes:

  • At lønnsarter med hake i feltet Til utbetaling kun er definert med debet konto i fanen kontering
  • At lønnsarter uten hake i feltet Til utbetaling er definert med både debet og kredit konto i fanen kontering

 

Manglende konto på kontotypen

Du bør også kontrollere at alle kontotyper er tilknyttet en konto. Dette ser du enkelt i Employees under Innstilinger | Kontotyper.  Er konto blank for noen av kontotypene, anbefaler vi at du legger inn aktuell konto.

 

Kontotyper.png

 

Tidspunkt for endring

Når du endrer på en lønnsart må du angi dato for når endringen skal gjelde i fra. Dersom du velger "I nåværende versjon", vil det medfører at Payroll rekalkulerer endringene tilbake til foregående endringsdato/startdato. Dette medfører at bokføring som tidligere er gjort på avrundingskontoen vil bli tilbakeført.

 

Endringsdato.png

 

Husk også å angi dato for når endringen skal gjelde fra når du endrer konto på en kontotype!

 

Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned, for å unngå at du får med deg rekalkuleringer fra tidligere kalendermåneder.

  • Når du gjør endringer i august før lønnskjøringen er bekreftet kan du benytt endringsdato 01.08
  • Når du har bekreftet lønnskjøringen for august, bruk endringsdato fra neste måned, altså 01.09

 

Feilsøking

For å se hvilke transaksjoner som er ført på avrundingskontoen i en periode, anbefaler vi transaksjonsoversikten i Payroll. Velg Rapporter | Transaksjoner per konto og kostnadsbærer. Legg inn utvalg på avrundingskontoen i feltet Kontoer, i vårt eksempel konto 7740.

 

Transkasjonsoversikt.png

 

Du vil da se hvilke ansatte som har transaksjoner mot den aktuelle kontoen. Gå deretter til  lønnskjøringen/lønnsslippen for den aktuelle ansatte for å forsøke å finne igjen beløpet som kom på avrundingskontoen.

 

Periodens transaksjoner.png

 

I dette eksemplet ser vi at det var lønnsarten for kontorrekvisita som manglet konto.

 

Relaterte brukertips:

Innstilling lønnsarter 

Endre lønnsart

Kontoer, innstilling og endring

Kontotyper

 

 

Bidragsytere