avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Kontotyper

06-07-2017 17:14 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2007 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

I Visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto. Mange lønnsarter kan ha den samme kontoen (f.eks fastlønn, timelønn, overtid osv.) og i stedet for å knytte den samme kontoen til alle disse lønnsartene, kan man knytte kontoen til en kontotype som er felles for alle disse lønnsartene. Dette vil kunne gjøre det enklere å vedlikeholde kontoregisteret siden man kan endre konto kun på kontotypen. Oppdatering av lønnsartene som er knyttet mot den aktuelle kontotypen skjer da automatisk.

 

Figuren under illustrerer knytningen mellom lønnsarter, konto og kontotype.

 tabell.JPG

Employees / Innstillinger / Kontotyper

Alle kontotyper må knyttes mot korrekt konto før første lønnskjøring, for å sikre at alle transaksjoner blir kontert mot korrekt konto i regnskapet. Et sett med standard kontotyper ligger allerede inne i systemet. Har kunden valgt standard kontoregister vil også kontoene automatisk bli knyttet til en kontotype. 

kontotyper.png

 

For å koble kontotypen mot korrekt konto, kan du klikke på den enkelte kontotypen.  

endre kontotype.png

  

 Klikk på «Endre» for å endre innstillingene på kontotypen.

Endre-knapp.jpg

 endre fastelønninger.png

 

Navn: Du kan endre navnet på kontotypen dersom du ønsker.

Konto: Velg konto fra hovedbokskontoene som tidligere er lagt inn under Employees / Innstillinger / Kontoer eller som ligger i standard kontoplan.

Versjon gyldig fra: Legg inn ny startdato for når versjonen skal være gjeldene dersom den skal gjelde fra en bestemt dato. Dersom den skal gjelde tilbake i tid så angir du ingen dato. 

Slett denne versjonen: Du kan velge å slette versjonen av kontotypen du står på. Vær obs på at dette kan medføre retroaktive endringer tilbake i tid, dersom kontotype benyttes. 

 

Merk.jpgMERK! Dersom du setter endringsdato tilbake i tid, før siste lønnskjøring ble godkjent, vil dette medføre re-kalkulering av transaksjoner på regnskapsrapporten for neste lønnskjøring.

Dersom du benytter knappen «Slett denne versjonen» vil kontotypen stilles tilbake til tidligere versjon, og medføre re-kalkulering av transaksjoner på regnskapsrapporten for neste lønnskjøring. 

 

 

Etter lagring kan du enkelt se hvilken konto som er knyttet mot den enkelte kontotypen i oversiktsbildet.  Kontotyper, oversikt.png

NB! Dette er bare et eksempel. Her må det knyttes til kontoene som er gjeldende for bedriften.

 

 

Merk.jpgMERK! Vi anbefaler at alle kontotyper er knyttet til en hovedbokskonto selv om de ikke er i bruk, i tilfelle du begynner å bruke kontotypen på et senere tidspunkt. Konsekvensen ved at det ikke er konto på en kontotype er at regnskapsbilaget blir ufullstendig dersom du bruker en lønnsart som er knyttet mot denne kontotypen.

 

Dersom du benytter standard kontoplan og dermed også knytning mot kontotyper, bør du se over forslaget slik at det stemmer ut i fra deres bedrift.

 

Kontotypene 32410, 32420 og 32430 (Reisekostander, ikke oppgavepliktig med forskjellige mva-satser) ligger uten konto selv om du har valgt standard kontoplan. Disse må derfor kobles mot en konto manuelt.

 

Tips.PNGTips! Hvis du vil at bankkontoen skal vises på regnskapsbilaget så må dette settes opp. For å sette opp dette, endrer du kontoen som ligger på kontotype 23000 - skyldig lønn, til å ha kontoen for bank f.eks. konto 1920. 

 

skyldiglønnkonto.png

 

 

Klikk her for å gå videre til neste steg.

Aktuelt brukertips