Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
I dette brukertipset forklarer vi hva du må tenke over dersom du benytter dimensjoner i Visma.net Payroll, og ønsker at transaksjoner skal konteres på dimensjoner. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter en helt ny lønnsart. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
I denne artikkelen kan du lese om integrasjoner mellom Visma.net ERP og Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-05-2019 15:32
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valgt du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Calendar | Innstillinger | Ferieavtaler Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger eller løpende) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du i Calendar | Innstillinger | Innstillinger ansatt | Ferie.     Calendar | Innstillinger | Innstillinger ansatt | Ferie Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Calendar | Innstillinger | Innstillinger ansatt | Ferie.   Dersom du ansatte har redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Calendar | Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie        
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Skyldig lønn Standard i I Visma.net Payroll er at nettolønn krediteres konto for skyldig lønn. Dersom du ønsker at denne skal krediteres direkte på bankkonto gjør du følgende: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 901100 - Til Utbetaling Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Legg inn kontotype 10300 - Bank på kredit. Klikk «Lagre». Kontering av forskuddstrekk Hvis bedriften ikke har bankgaranti for forskuddstrekk, skal forskuddstrekket overføres til bankkonto for skattetrekk. Vanligvis gjøres dette i forbindelse med utbetaling av lønn. Standard i Payroll er ingen kontering av forskuddstrekk. Du må derfor endre kontering på lønnsarten for forskuddstrekk: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 - Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit. Klikk «Lagre». Kontering av fagforeningskontingent Standard i Visma.net Payroll er at fagforeningskontingent krediteres konto for skyldig lønn. Dersom du ønsker at denne skal krediteres direkte på bankkonto gjør du følgende: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre». Endre kontotype for debet fra 23000- Skyldig lønn til 10300 - Bank Klikk «Lagre». Kontering av utleggstrekk skatt I Visma.net Payroll er utleggstrekk skatt koblet til betalingsregel og ikke til lønnsart. Dette medfører at utleggstrekket ikke bli kontert. I henhold til regelverket skal utleggstrekk for skatte oppbevares på samme måte som forskuddstrekket. Siden dette ikke gjøres automatisk i Visma.net Payroll, anbefales det at det gjøres en manuell avsetning av utleggstrekket i regnskapet (debet bankkonto for skattetrekk og kredit utleggstrekk skatt).   Kontering av andre utleggstrekk Også andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Når du starter opp med Visma.net Payroll i løpet av året, vil en del ansatte allerede ha avviklet deler av ferien. For at den ansatte skal får korrekt antall feriedager i Payroll, må du korrigere antall feriedager.   Velg Calendar | Ferieberegning. Påse at du har valgt Inneværende under Ferieåret  i menyen til venstre. Hent opp aktuell ansatt og angi antall feriedager den ansatte har tilgode under Ordinære. Dersom den ansatte allerede har registrert ferie i Visma.net Calendar vil dette påvirke Nåværende saldo. Denne vil også bli oppdatert når du lagrer.   Ett alternativ til denne løsningen kan være å legge inn ferie som er avviklet hittil i år som historisk fravær i Calendar.  Klikk Overstyre lønn og merk deretter Historisk registrering.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎22-05-2019 10:10
Dette brukertipset er for ansatt som ikke får registrere fravær ifm barns sykdom fra Employee-appen.   Når du som ansatt skal registrere fravær ifm barns sykdom, forutsetter det at dine barn er registrert med fødselsdato i Visma.net Employee - Ansatt og fanen Pårørende. Hvis opplysninger mangler eller du ikke lenger har rett på fri ved barns sykdom, f.eks. på grunn av barnets alder, vil du ikke få frem koden for sykt barn ved registrering av fravær.   NB! Dette er opplysninger som pr idag må fylles ut av lønningsansvarlig, så ta kontakt med denne personen i din bedrift.   Lønningsansvarlig må ved registrering fylle ut barnets Fødselsdato, samt andre opplysninger som kan være aktuelle f.eks. Aleneforsørger og Kronisk sykt barn. Disse opplysningene brukes til å beregne antall dager, håndtere regelverk ved fravær pga sykt barn, og påvirker registrering av fravær i Visma.net Calendar.                                                         Etter at opplysninger om barn er lagt inn vil det ligge et nytt symbol tilgjengelig i Employee-app'en slik at det lar seg gjøre å registrere fravær ved "Barns sykom" fra appen.                    
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten.   Fremgangsmåte: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre » . Angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon » . Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden du skal kjøre neste lønn. (NB! Dersom du også endrer konto/kontotype, så husk å angi samme endringsdato) Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit.   Klikk «Lagre».
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:52
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Calender / Arbeidstid / Medarbeidere Her kan du knytte malen for arbeidstiden til de ansatte det gjelder.   Trykk på den første dagen malen for arbeidstiden skal gjelde fra. Du får da opp følgende bilde: Her kan du velge den arbeidstidsmalen som skal gjelde for den ansatte ved å trykke på den og trykke lagre. I kalenderen til den ansatte vil det nå stå ett timeantall på hver dag den ansatte skal jobbe.   Du kan lage en arbeidstidsordning som er utenfor arbeidstiden i kontrakten, da vil du få denne meldingen ved lagring: Hvis turnusen i kalenderen ikke samsvarer med arbeidstiden oppgitt i Employees på den ansatte, f.eks. at turnusen er lagt opp med virkning fra før startdatoen på den ansatte, vil du få opp følgende varsel i kalenderen: Justere timer Calender / arbeidstid / Medarbeidere Du har også mulighet til å justere arbeidstimene på spesifikke dager som ikke påvirker turnusen. Trykk på dagen det gjelder og gå til fanen «Tilpass vakt». Her ligger det noen standard vaktkoder og eventuelt de du har oppretter selv. Hvis det ikke ligger en vaktkode som passer trykker du på «Ny vaktkode». Du må fylle inn de samme innstillingene her som når du opprettet en ny vaktkode under arbeidstidsoppsett.   Trykk på den vaktkoden du skal benytte og trykk «lagre».   Denne vil da legge seg kun på den dagen du valgte. Ikke mulig å legge inn ny verdi Jeg ønsker å legge inn en ny verdi på en dag, men får denne meldingen: Denne meldingen kommer når det allerede finnes registrering på denne dagen. Disse må fjernes før det er mulig å endre arbeidstiden. Løsning: Slett det som er registrert på dagen. Endre arbeidstiden. Registrer det som er slettet på nytt.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:39
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:25
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 08:58
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-04-2019 13:15
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte      D: Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com eller telefon 21 89 64 04 mellom 08:00 - 18:00 (Man-Fre). Du kan også chatte med oss nederst på siden her.    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 08:40
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker