Mine områder
Hjelp

Kontering Visma.net Payroll - forskjeller fra Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn

27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 16-05-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 4419 Visninger

Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll

 

I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.

 

Vær oppmerksom på følgende når du skal endre:

  • Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra.
  • Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon».
  • Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto).

Kontering utbetalt (skyldig) lønn

Payroll bruker lønnsart 901100 - Til Utbetaling for utbetaling av lønn. Dersom du har krysset av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank. 

Hvis du ikke har krysset av for Bokføre bank bokføres beløpet på kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn.

 

Kontering forskuddstrekk

Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.

 

Kontering av utleggstrekk skatt

Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk. Systemet benytter lønnsart 110920 - Ubetalt skatt som bokføres debet kontotype/konto 20200/2610 Utleggstrekk fra skatteoppkrever. I tillegg benytter systemet lønnsart 110930 - Ubetalt skatt regnskap for å bokføre kredit kontotype/konto 10400/1950 - Bankinnskudd skattetrekk

 

Kontering av fagforeningskontingent

Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.

I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.

 

Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.


Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 

 

Kontering av andre utleggstrekk

Andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.

 

For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart, klikk her.

Relaterte brukertips

Kontering av fagforening

Kontering bank og forskuddstrekk

Kostnadsfordeling av 5% ekstra arbeidsgiveravgift

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"