Mine områder
Hjelp

Mulige feilmeldinger på lønnskjøringen

13-04-2018 16:08 (Sist oppdatert 10-05-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3969 Visninger

I noen tilfeller kan du oppleve å få feil på lønnskjøringen. Steget i lønnskjøringen som feiler, markeres i oversikten med "Feil". 

feilmelding.png

 

Vi skal i dette brukertipset gi den en forklaring på de mest vanlige feilmeldingene. Merk at løsningen på feilmeldingene kun er veiledende, og at løsningen kan variere med hvilke parameter i feilmeldingen som er feil. 

"Henting av skattekort feilet"
skattekort ikke tilgjengelig i Altinn.PNG

Denne feilmeldingen indikerer at skattekortfilen fra Altinn ikke er klar enda. Av og til kan det være tregheter fra både Altinn og skattetaten som medfører at returen av filen kan bruke lengre tid enn forventet. 

Løsning: Forsøk å hente skattekortfilen senere. 

"Received invalid format response"

Received invalid format response_NY.png

 

 

 


Feilmelding oppstår f.eks ved innhenting av skattekortopplysninger eller ved innhenting av returmelding ved A-melding.

 

Mulig årsak kan være ikke-standard innstillinger i kundens nettleser som forårsaker problemet. Pga mangelfull logging av innstillinger i kundens nettleser, er det vanskelig å si hvilken type innstillinger som kan forårsake dette.

 

Mulig workaround er å bytte til annen nettleser og prøve på nytt.

"Mandatory accounting dimension missing"

mandatory account.png

Denne feilmeldingen indikerer at det mangler en kostnadsbærer på en konto som krever dette. Kontoen som etterlyser en kostnadsbærer er sannsynligvis satt opp med en kostnadsbærer til å være "obligatorisk". Feilmeldingen gir oss også en beskjed om hvilken ansatt det gjelder. 

 

Lønnsartene som finnes i Visma.net Payroll kan hente informasjon fra "Ansatt" eller "Stilling", alt ettersom hva som er valg i feltet "Beregn pr." på fanen Avansert. 

beregn pr. ansatt.png

Dersom feltet er satt til Beregn pr. Stilling, vil lønnsarten kunne hente de faste kostnadsbærerne satt opp under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Stilling

Dersom feltet er satt til Beregn pr. Ansatt, vil lønnsarten hente informasjon som ligger på fanen Ansatt under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt. Her ligger det ingen kostnadsbærer, og dermed er det heller ingen kostnadsbærer å hente. Dette medfører feilmeldingen vist over. 

 

Løsning: Sjekk at det er lagt inn faste kostnadsbærere på de(n) ansatte under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Stilling. Dersom det ikke er satt opp faste kostnadsbærere her, legg opp dette. 

Videre kan du sjekke hvilke lønnsarter som er lagt inn på den ansatte, under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt |  Transaksjoner. Lønnsarten du er ute etter skal være med på lønnskjøringen du får feil på, dvs, at dersom den er fast skal den fortsatt være aktiv. Dersom den ligger under Variable transaksjoner har den status som "ikke utbetalt" eller "korrigert". Det samme gjelder også dersom den ligger under Inngående saldo. 

Videre må du sjekke feltet Beregn pr. for de lønnsartene som ligger i Employees. Er en av lønnsartene satt opp med Beregn pr. Ansatt, må du legge inn kostnadsbærere direkte på transaksjonen under Employees. 

Tips til hvilke lønnsarter som kan medføre denne feilen: 

13100 - Forskudd, fast

13110 - Forskudd, variabelt

61000 - Fagforeningskontigent fradrag, manuell

61050 - Fagforeningskontigent uten fradrag, manuell

63000 - Kantinetrekk

 

Se også gjerne dette brukertipset for en veiledning på hvilke innstillinger på hvilke kontoer som også kan medføre feilmeldingen: Spesielt om kontoer; innstillinger og endringer

 

 

"The debit and credit does not balance during accounting"

debet and credit.png

 

Feilmelding gir oss beskjed om at det mangler avrundingskonto i selskapsinnstillingene og det finnes beløp som skal føres mot avrunding.

avrundingskonto.png

 

Løsning: Legg til en Avrundingskonto under Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Bokføring i Employees. Ved valg av dato anbefaler vi "Bruker eksisterende gyldig fradato ∞"

 

 

"Noe gikk galt i lønnsart xxxxx"

feil på lønnsart.PNG

Feilmeldingen gir oss beskjed om at det er feil på oppsettet av lønnsart 60101.

I tilfellet på bildet er feilen at det ligger et script på lønnsarten ("Total.MinusOne") i kombinasjon med at beløp er "Påkrevd" og at lønnsarten er satt opp som "Datosensitiv".

Løsning: Endre lønnsarten under Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter ved å enten fjerne haken for "Datosensitiv" under fanen Generell informasjon, eller fjerne scriptet "Totalt.MinusOne" under fanen Avansert. Dersom scriptet fjernes, må beløpet som skal trekkes legges inn med negativt beløp for å bli trukket på lønnskjøringen.

 

Overføring av fil til Financials: "The account is inactive"

account inactive.png

 

For at Visma.net Financials og Visma.net Payroll må "webhooks" være aktivert i Financials.Det kan også være en konto i regnskapsbunten som er "inaktiv" i Financials.

Løsning: Korriger kontoinnstillingene i  Visma.net Financials. 

Alternativ løsning: Finn hvilke lønnsarter som konteres mot denne kontoen. Endre kontoen på lønnsarten til en annen konto du ønsker å benytte for transaksjonen - dette gjøres i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter

 

Eksempler på kontoer som kan mangle i Visma.net Financials (avhengig av hvilket kontoregister som benyttes)

2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger

5092 - Feriepenger beregnet – 5180 finnes i Financials

5252 – Ulykkesforsikring

5405 - Arb.avg. påløpne feriepenger

5919 – Kantinetrekk

 

Merk! Noen av kontoene finnes på andre HB-kontonr. i Financials, avhengig av hvilket kontoregister som er tatt i bruk ved oppstart av Visma.net Financials. 

 

Overføring av fil til Financials: "Error: "Avdeling" of "SubCD" do not exist"

SubCD.png

Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i feilmeldingen over. I dette tilfellet er det "Prosjekter" som mangler. 

Løsning: Ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer". Denne rapporten viser alle transaksjoner i lønnskjøringen, hvilke kontoer de konteres mot og hvilke kostnadsbærere som ligger på transaksjonen. Se etter en transaksjon som ligger uten kostnadsbærer. Legg til kostnadsbærer på denne transaksjonen.

Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med deg endringene på denne lønnskjøringen, og kan forsøke å overføre filen på nytt. 

Dersom du allerede har bekreftet lønnskjøringen bør endringen gjøres fra og med neste kalendermåned, slik at du sikrer at denne filen kan overføres uten problemer. 

For å sikre at du ikke får lignende feilmeldinger senere bør alle kontoer, unntatt de nevnte under, settes opp med "obligatorisk" på alle kostnadsbærere - dersom samme feil oppstår senere vil du få feilmeldingen "Mandatory accounting dimension missing" i starten av lønnskjøringen, i stedet for når du overfører filen til Financials. 

Følgende kontoer skal ikke settes opp med kostnadsbærere obligatorisk: 

1579 - Andre kortsiktige fordringer

1950 - Bankkonto for skattetrekk

1920 - Bankkonto for utbetaling av lønn

2600 - HB-konto for skattetrekk 

 

Se også gjerne dette brukertipset for en veiledning på hvilke innstillinger på hvilke kontoer som også kan medføre feilmeldingen: Spesielt om kontoer; innstillinger og endringer

 

Merk! Dersom lønnskjøringen allerede er bekreftet, vil du ikke kunne rette opp feilmeldingen i denne lønnskjøringen. Regnskapsbilaget må derfor bokføres manuelt i Visma.net Financials. 

 

Overføring av fil til Financials: "Error creating journal transaction. Error: Avdeling of SubID do not exist"

SubID.png

Regnskapsbunten som sendes fra Visma.net Payroll inneholder en eller flere kostnadsbærere som er satt som inaktiv eller ikke opprettet i Visma.net Financials.

Løsning: Ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert". Denne rapporten viser alle transaksjoner i lønnskjøringen og mot hvilken kostnadsbærere det er ført mot. Kontroller kostnadsbærere som er benyttet mot Financials disse to stedene:

 

Alternativ 1: En benyttet kostnadsbærer er satt som inaktiv i Financials. Du kan sjekke dette i Flere valg | Konfigurasjon | Registerverdier | Subaccount (CS203000).

 

Alternativ 2: Kombinasjoner av kostnadsbærere som er brukt i regnskapsfilen er satt som inaktiv i Financials. Du kan sjekke dette i Hovedbok | Registre | Kostnadbærerer (GL203000).

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"