Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
Het genereren van een werkgeversverklaring met Visma.net HRM - E-dossier incl. de handleiding.   Hieronder vind je de nieuwe versie van 2024.   Update:  4 januari  Er zijn kleine aanpassingen in het document gemaakt.
Volledig artikel weergeven
26-10-2021 08:56 (Bijgewerkt op 04-01-2024)
 • 20 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 5081 Weergaven
Introductie Een nieuwe medewerker invoeren in Visma.net HRM. Dat kan. Op dit moment moet je dan x stappen doorlopen (afhankelijk van je inrichting) waarin je secties voorbij ziet komen met vaak veel velden. Deze velden kennen voor de gemiddelde HR en salarismedewerker geen geheimen. Maar voor een manager die ‘even’ die nieuwe collega wil aanmelden is dit geen pretje. En wat te denken van die nieuwe medewerker zelf! Moet deze nu eerst op papier zijn/haar eigen gegevens invullen en wordt dat vervolgens overgetypt? Of is dat een andere manier voor bedacht?   Dit jaar zijn we begonnen met de implementatie van een vernieuwd proces voor het invoeren van een nieuwe medewerker. In release 1.139.00 op 1 juli 2023 worden de eerste functionaliteiten uitgebracht. Jullie kunnen na de release zelf gaan testen hoe dit werkt en het concept eigen maken. Feedback is van harte welkom!   Plan nieuwe medewerker proces Maar eerst, wat is het plan in het kort: We maken het mogelijk dat een gebruiker in Visma.net HRM, bijvoorbeeld een manager, een formulier invult voor de nieuwe medewerker met alleen de benodigde velden Ook voor de nieuwe medewerker is het mogelijk om via een link toegang te krijgen tot een formulier in Visma.net HRM waarbij de eigen gegevens ingevuld kunnen worden Daarna kan HR deze gegevens inzien en eventueel verder aanvullen Pas als de invoer compleet is en de goedkeuring is gedaan, gaat de nieuw ingevoerde medewerker naar Visma.net Payroll Het is mogelijk om de medewerker, na de goedkeuring, niet automatisch te versturen naar Visma.net Payroll. Dit kan dan via een handmatige actie. Bijvoorbeeld zodra de VOG binnen is.  Nog een aantal verbeteringen rondom aanmaken gebruikersaccount en inzage van schermen als toekomstige medewerkers.   Kortom: een oplossing binnen Visma.net HRM voor alle Visma.net gebruikers en voor de nog in te voeren nieuwe collega!   Wat zit er in release 1.139.00? Het is mogelijk om een formulier te maken en deze toe te wijzen aan een bestaande gebruiker/gebruikersgroep of rol. In dit formulier is het mogelijk velden op te nemen uit de secties Werktijden en Positie.   Daarnaast is het mogelijk om in te richten dat medewerkers niet automatisch naar Visma.net Payroll worden gestuurd. Dit kan dan later als handmatige actie worden uitgevoerd.   Meer informatie over de gereleasde functionaliteit kun je vinden in de releasenotes van versie 1.139.00. Wat kan ik later in het jaar 2023 verwachten? Voor het formulier moeten ook de overige secties van de module Persoonsgegevens worden toegevoegd. Daar gaan we het komende jaar verder mee aan de slag.  Daarnaast komt er een optie om een 2e formulier aan te maken en die toe te wijzen aan de toekomstige medewerker. Deze hoeft dan nog geen gebruikersaccount te hebben in Visma.net HRM.  Hoe kan ik feedback geven? We horen graag jouw feedback! Zou je het volgende formulier willen invullen? Bij voorbaat dank! Ik wil het graag zien in plaats van lezen In deze video wordt kort het plan toegelicht voor het nieuwe medewerker proces. De gereleasde functionaliteiten in 1.139.00 worden verder toegelicht. Zelf kun je al aan de slag met het inrichten van het formulier om een beeld te krijgen hoe de eindoplossing eruit komt te zien. In de video nemen we jullie mee in de inrichting hiervan. 
Volledig artikel weergeven
22-06-2023 13:10 (Bijgewerkt op 23-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 784 Weergaven
Inleiding Onlangs publiceerden wij een nieuwsbericht over dit onderwerp. Hierin gaven we het advies hoe voor elke bestuurder de juiste salarisschaal vast te leggen en het juiste salaris. Hierop kregen we vanuit het veld veel reacties en waren er ook bezwaren. Die reacties gaven ons aanleiding om het eerdere advies te heroverwegen. We komen nu tot twee alternatieven. Deze alternatieven ondervangen ons inziens de bezwaren van het eerdere advies en komen tegemoet aan de vragen in de reacties.       Gebruikmaken van Eigen Algemene schalen.       Gebruikmaken van CATS-schalen (schalen met min/max salaris i.c.m. een relatieve salarispositie) Advies eigen schalen Wij adviseren om voor nu Eigen Algemene schalen te gaan gebruiken. Met dit alternatief wordt de juiste schaal maar ook het juiste salaris eenduidig weergegeven op de salarisstrook en wordt de schaal en het salaris ook op juiste wijze doorgegeven aan bijv. DUO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Onderstaand vind je een instructie hoe je eigen schalen moet gebruiken om een bestuurder de juiste schaal en het juiste salaris te geven. Cats schalen Het tweede alternatief, CATS-schalen, is op dit moment niet helemaal geschikt voor onderwijs om te gebruiken. Bovendien weten we nog niet zeker of dit alternatief wel de beste keuze is. Dit willen we binnenkort bespreken met een aantal van onze klanten binnen onderwijs. Mogelijk dat we dit alternatief dan verder gaan uitwerken, maar we verwachten sowieso niet dat dit alternatief eerder dan eind van dit jaar geschikt gemaakt zal zijn. Gebruik nu de eigen schalen systematiek voor de bestuurders. Mocht op een later moment de CATS-schalen oplossing beschikbaar komen, dan kun je vanaf dat moment kiezen om CATS-schalen te gaan gebruiken. Maar je kunt dan ook besluiten om gebruik te blijven maken van de eigen schalen.   Instructie inrichten algemene schalen Ga naar het menu Applicatiebeheer - Algemene definities - Algemene schalen. Door met de rechtermuisknop op Eigen schalen te klikken kun je een nieuwe salarisschaal toevoegen.   Vervolgens maak je een nieuwe salarisschaaldefinitie aan:   En daaraan kun je dan de schalen toevoegen:   Per bestuurder die binnen die schaal zit kun je een trede toevoegen met het juiste bedrag voor die bestuurder:     NB: bij een (CAO of individuele) salarisaanpassing zul je het salaris dat hoort bij een eigen schaal ook zelf moeten bijwerken.
Volledig artikel weergeven
13-07-2023 16:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 250 Weergaven
In Visma.net HRM release 1.133 (dec. 2021) zijn aanpassingen gedaan voor het automatisch kunnen aanmaken van een IKV bij een nieuw contract met behulp van de ‘eenvoudige contract-wizard’. Eerder zijn er In Visma.net Payroll aanpassingen gedaan, release 175, voor het automatisch verwerken van de transitievergoeding.    In deze handleiding wordt uitgelegd hoe Visma.net kan worden ingericht om op een efficiënte en eenvoudige manier een nieuw contract en IKV aan te maken t.b.v. de transitievergoeding.  Voor het inrichten van de transitievergoeding is gedegen kennis van Payroll noodzakelijk. Voor ondersteuning bij de inrichting kan Payroll consultancy via 4Me aangevraagd worden. 
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:35 (Bijgewerkt op 01-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1532 Weergaven
Deze handleiding beschrijft de stappen die je als klant uitvoert ter voorbereiding op de aanvraag van Digitaal Ondertekenen via IntraDocs, met of zonder Terugschrijven van getekende documenten naar het Edossier in Visma.net.    
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 17:54 (Bijgewerkt op 24-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 706 Weergaven
De functionele beschrijving van de module Applicatiebeheer, toegespitst op de Educatie sector,
Volledig artikel weergeven
07-03-2023 20:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 616 Weergaven
Deze handleiding is geschreven voor Educatie klanten van Visma|Raet met een AO-structuur. Het beschrijft de stappen die nodig zijn voor de configuratie van digitaal ondertekenen inclusief de configuratie om getekende documenten na ondertekening via IntraDocs automatisch op te slaan in het Edossier van de medewerker.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 17:58 (Bijgewerkt op 02-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1400 Weergaven
Hoe kunnen variabele salariscomponenten worden geïmporteerd?
Volledig artikel weergeven
27-10-2021 14:13 (Bijgewerkt op 30-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 877 Weergaven
Medewerkers op andere afdelingen een contract/uitbreiding geven   Middels een extra functiegroep (in onderstaand voorbeeld de manager), kan een extra contract en/of uitbreiding vastgelegd worden voor iedere medewerker in het bedrijf.    Hoe dit werkt wordt beschreven in het artikel hieronder.   Als manager mag je allerlei gegevens van je eigen afdeling zien. Naast de manager rechten heeft de gebruiker ook de rechten via de functiegroep 'contract aanmaken'. In deze groep staan alleen de rechten voor de sectie Contract algemeen en actie contract aanmaken.   Inrichting De functiegroep daarvoor is als volgt in te richten:         Door in de gebruikersgroep DAA gehele organisatie aan te geven dat de functiegroep contract maken bij alle afdelingen kan komen, kan de manager alle medewerkers zien.  Wanneer het niet voor alle afdelingen nodig is, is het wellicht handiger een aparte gebruikersgroep aan te maken.  Daarin kun je bijvoorbeeld alleen de teams van de organisatie of scholen aanvinken en bijvoorbeeld staf en bestuursafdelingen uitsluiten.   De manager ziet alleen contract algemeen en kan alleen de namen van medewerkers zien. Dit zou verder niet anders moeten zijn als hoe zij nu al gewend zijn om te werken in veel gevallen.   Resultaat In onderstaande voorbeeld is de manager ingelogd van Afdeling Inkoop:  Wanneer je op contract staat zie je alle afdelingen:     En probeer je bijv. de persoonlijke gegevens in te zien, dan zie je alleen de eigen afdeling: Als je naar de actie nieuw contract ga, kan je van alle geautoriseerde afdelingen medewerkers selecteren. Het lukt ook om een contract aan te maken:     Van belang is wel dat de manager/indiener het juiste contract pakt (bijvoorbeeld het hoofdcontract bij een uitbreiding, ipv een andere uitbreiding). 
Volledig artikel weergeven
26-01-2023 16:02
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 230 Weergaven
In de release notes 1.137.00 werd in hoofdstuk Applicatiebeheer > Bedrijfsinstellingen melding gemaakt van de nieuwe functionaliteit Gescande handtekeningen en bedrijfslogo als samenvoegvelden.  Er was sprake van een pilot waaraan een beperkt aantal klanten meededen. In de loop van 7 november komt deze functionaliteit nu voor iedereen beschikbaar. Doelgroep: Deze functionaliteit kan voordelen bieden voor bijv. administratiekantoren en service centers. Vooral wanneer er sprake is van een centrale inrichting van sjablonen in Visma.net HRM, die vervolgens gebruikt wordt door meerdere onderliggende bedrijven. Werkinstructie: Het gebruik van samenvoegvelden voor de bedrijfslogo en digitale handtekening heeft een afwijkende werkwijze. Daarom is er hierbij een werkinstructie toegevoegd. Lees deze voordat je deze nieuwe functionaliteit gaat gebruiken.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 13:46 (Bijgewerkt op 13-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 387 Weergaven
De module duurzame inzetbaarheid in Visma.Net HRM is momenteel alleen beschikbaar voor de sector Onderwijs. De handleiding bestaat uit 2 delen: Duurzame inzetbaarheid - Handleiding Inrichtingsmogelijkheden Deze beschrijft hoe je de module kunt configureren om deze op de eigen mogelijkheden te laten aansluiten. Als je reeds de module in gebruik hebt, kun je deze ook naslaan om te begrijpen hoe of waarom het systeem zich op een bepaalde manier gedraagt. Duurzame inzetbaarheid - Handleiding Acties & Scenario's Deze handleiding is er vooral op gericht hoe je bepaalde zaken moet bewerkstelligen, bijv. wat te doen voor een nieuwe medewerker, wat te doen als de uren per week wijzigt, wat te doen bij uitdiensttreding, en meer. Tevens wordt het proces beschreven dat opgestart moet worden aan het einde van het budgetjaar. Dit document is een groei document. Het zal op basis van feedback periodiek worden aangevuld met nieuwe onderwerpen en zonodig worden verbeterd en/of verduidelijkt.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 18:11 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 534 Weergaven
Wijzigingen doorvoeren via mutatieformulieren   Video uitleg Mutatieformulieren 
Volledig artikel weergeven
29-07-2021 11:56 (Bijgewerkt op 27-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1192 Weergaven
Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 keer het aantal uren van hun werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangen. UWV vergoedt 70% van het maximale dagloon en dit geldt voor het eerste levensjaar van het kind. Dezelfde regels gelden ook voor adoptie van/of pleegouderschap voor kinderen onder de 8 jaar. Het betaalde ouderschapsverlof geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. Op zowel CAO- als bedrijfsniveau kan van de financiële bijdrage worden afgeweken. De werkgever moet de uitkering aanvragen voor zijn werknemer bij het UWV. Dit kan wanneer de werknemer minimaal één werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen en maximaal negen weken. In maximaal 3 keer kan de werkgever dit betaalverzoek aanvragen bij het UWV. Voor details of specifieke situaties, bekijk de website van het UWV of neem direct contact op met het UWV.
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 16:09 (Bijgewerkt op 22-07-2022)
 • 5 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2835 Weergaven
Visma|Raet heeft in samenwerking met RPost en Youserve Robotics team een gerobotiseerde oplossing gerealiseerd waarmee de toekomstige medewerker zelf gegevens invult ten behoeve van de registratie in Visma.net HRM & Payroll. Hiermee worden managers en de PSA-afdeling ontlast met het overtypen van gegevens van nieuwe medewerkers.   Lees onderstaande handleiding!   of de FAQs
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:34 (Bijgewerkt op 22-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 752 Weergaven
In deze handleiding wordt beschreven hoe het overzicht Functieprofielanalyse gebruikt kan worden. Daarnaast vindt je een uitleg van de verschillende onderhoudsschermen die je nodig hebt. 
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 14:59
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 494 Weergaven
De release notes en handleiding voor de jaarovergang 2021-2022 zijn gepubliceerd onder Visma.net Payroll. Release notes Handleiding
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 07:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 604 Weergaven
Je vindt het ondersteunend materiaal voor het werken met werken met 4Me - het Visma Service Management Systeem - hier!
Volledig artikel weergeven
03-12-2021 07:22
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 540 Weergaven
Hoe kunnen vaste salariscomponenten worden geïmporteerd?
Volledig artikel weergeven
27-10-2021 14:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 791 Weergaven
Deze soort verlofaanvraag onderscheidt zich van de reguliere verlofaanvraag, door de mogelijkheid om een frequentie aan te geven in een aan te vragen reeks verlofdagen voor 1 persoon.
Volledig artikel weergeven
29-07-2021 15:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 731 Weergaven
Deze handleiding licht de benodige handelingen toe die je moet uitvoeren om taken over te nemen van een collega.
Volledig artikel weergeven
28-05-2021 14:51 (Bijgewerkt op 29-07-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 830 Weergaven
Labels