Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
In dit kennisartikel gaan we in op een vraag die wij ontvingen over de module Duurzame Inzetbaarheid (DI) van Visma.Net HRM. Het antwoord dat bij die vraag werd gegeven willen wij via dit artikel met jullie delen.   De vraag De Payroll mutaties uit DI kunnen door ons pas worden beoordeeld nadat ze door DI zijn verwerkt. Dat gebeurt nu op de 1 ste dag van de (salaris) maand. Kan dat niet op een eerder moment zodat er al eerder kan worden begonnen met het beoordelen van de payroll mutaties uit DI?  Des te sneller heb je een actueel en correct beeld van de salarisstroken. Het antwoord Dit is zeker mogelijk, maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. In de instellingen van een Bestedingsschema kun je opgeven wanneer de verwerking van de mutaties moet plaatsvinden. Doorgaans zal deze ingesteld zijn op de 1ste dag van de maand. Dit betekent bijv. dat de Payroll mutaties voor de maand april op 1 april zullen worden doorgestuurd naar Payroll.  Zie hieronder een voorbeeld van de inrichting van het bestedingsschema “Verlof 57+” dat doorgaans gebruikt wordt voor Senioren/Bapo verlof. De instelling voor “Taak verwerken op” is hier ingesteld op de 1e dag v.d. maand. Via dit scherm kun je inrichten dat het systeem de mutaties eerder moet verwerken, bijv.: Met deze instelling worden de payroll mutaties voor bijv. de maand april al op 20 maart verstuurd naar payroll.   Let op Het wijzigen van deze instelling heeft geen effect op de reeds ingediende aanvragen. Dit komt omdat, wanneer je een nieuwe aanvraag indient, het systeem de maandelijkse mutaties voor die aanvraag direct al klaarzet voor verzending. Het wijzigen van de betreffende instelling heeft dan ook alleen effect op mutaties uit aanvragen die nadien worden ingediend. Advies Het is geen enkel probleem om op elk willekeurige moment de instelling voor “Taak verwerken op” te wijzigen. Alleen heb je vanaf dat moment te maken met een hybride situatie: mutaties uit de al aanwezige aanvragen worden op een ander moment doorgezet naar Payroll dan de mutaties uit aanvragen die daarna worden ingevoerd (en dus de nieuwe instelling meekrijgen). Wil je zo veel mogelijk een hybride situatie voorkomen, dan adviseren we je om de instelling voor “Taak verwerken op” te wijzigen vlak voordat je nieuwe aanvragen voor het volgende budgetjaar gaat opvoeren,  of (als dit eerder gebeurt) vlak voordat je het huidige budgetjaar afsluit (via Duurzame inzetbaarheid > Acties > Jaarafsluiting duurzame inzetbaarheid). Tijdens de jaarafsluiting worden bestaande aanvragen namelijk doorgezet naar het nieuwe budgetjaar (mits ingesteld). De aldus gecreëerde nieuwe aanvragen krijgen dan de instelling voor “Taak verwerken op” mee zoals die op dat moment is ingesteld.
Volledig artikel weergeven
06-05-2024 19:33 (Bijgewerkt op 06-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 146 Weergaven
In dit kennisartikel gaan we in op een vraag uit het wensenportaal van Visma.Net HRM. Het antwoord dat bij die vraag werd gegeven willen wij via dit artikel met jullie delen. De vraag Kan aan het elektronisch bericht naar het UWV meegegeven worden dat bij ziekte van een medewerker, die valt onder het vangnet (no risk polis), 100% uitgekeerd moet worden? Dit omdat 100% van het loon wordt doorbetaald (in het eerste ziektejaar). Het antwoord Dit kun je regelen via de instellingen in de verzuimmodule. Configureer voor de gewenste verzuimdefinitie het veld "100% loondoorbetaling tijdens AO", zodat deze op het scherm voor de Ziekmelding verschijnt of onderhuids verborgen aanwezig is. Configureer het zo dat dit gegeven standaard gevuld wordt met Ja.    Stappen (zie ook de schermafdruk hieronder): Open het scherm Verzuim > Onderhoud > Definities en klik op de betreffende Verzuimdefinitie,  bijv. “Ziek(Vangnet)” Klik op de TAB “Velden” en scroll helemaal naar beneden naar het gegeven "100% loondoorbetaling tijdens AO". Wijzig voor dit gegeven (voor de acties Ziekmelden en Mijn Ziekmelding) de keuze naar "VERBERGEN" of "WEERGEVEN". Om het scherm van de ziekmelding overzichtelijk te houden, adviseren we om de optie op Verbergen te zetten. Stel de standaardwaarde in op Ja. Dit zorgt ervoor dat de indicator bij een nieuwe ziekmelding automatisch wordt aangevinkt. Hierdoor zal de waarde 100% loonbetaling toegevoegd worden aan het elektronische bericht naar het UWV.     Let op: er kan alleen worden opgeven dat het percentage 100% is. Dit percentage wordt dan doorgegeven aan het UWV.  Een ander percentage, bijv. 85%, kan niet worden ingesteld of opgegeven. In dat geval zal 0% worden doorgegeven aan het UWV. Het UWV hanteert dan 70% voor de uitkering.   
Volledig artikel weergeven
30-04-2024 18:51 (Bijgewerkt op 30-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
In deze bijlage vind je de handleiding om het indiensttredingsproces in Visma.net HRM in te richten met formulieren. In de laatste releases zijn hier steeds nieuwe functionaliteiten voor ontwikkeld. Deze handleiding beschrijft stap voor stap wat er nodig is om dit in gebruik te nemen en hoe dit werkt voor de eindgebruikers. 
Volledig artikel weergeven
09-04-2024 11:56 (Bijgewerkt op 23-04-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 472 Weergaven
Deze handleiding beschrijft de stappen die je als klant uitvoert ter voorbereiding op het gebruik van Digitaal Ondertekenen in Visma.net HRM met API integratie. Daarnaast beschrijft het de stappen die nodig zijn voor de aanvraag.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 17:54 (Bijgewerkt op 16-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 962 Weergaven
Uitnodigings e-mail voor formulier Vanuit de actie nieuwe werknemer is het mogelijk om een nieuwe werknemer zelf gegevens in te laten vullen. Dit werkt via een link in een e-mail die verstuurd wordt naar de nieuwe werknemer. Deze link opent een taak in Visma.net HRM met een formulier. De medewerker kan dit formulier direct invullen of later. Zodra deze compleet is en ingediend, wordt de link ongeldig gemaakt. Indien de werknemer op ‘Later doen’ klikt zal er een nieuwe e-mail verstuurd worden met een nieuwe link. De oude wordt dan ongeldig. De werknemer kan in plaats van te kiezen voor de knop ‘Later doen’ de pagina ook sluiten. In dat geval blijft de oude link nog een bepaalde tijd bruikbaar. Verderop in dit document zijn de verschillende scenario’s meer gedetailleerd uitgeschreven. Als de medewerker het formulier volledig invult en verstuurd, zal de volgende stap in de actie nieuwe werknemer uitgevoerd worden. Nadat de nieuwe werknemer volledig is ingevoerd en goedgekeurd, kan er een gebruikersaccount worden gekoppeld. Vanaf dat moment kan de werknemer zelf inloggen in Visma.net HRM. Link in uitnodigings e-mail De link in de e-mail blijft niet altijd geldig totdat het formulier is ingediend.  De link is na verzending 30 dagen geldig.  Vanaf het moment dat de link wordt geopend is deze 36 uur geldig. Dit geldt vanaf release 1.142.00 die 6 april beschikbaar is. Als je op ‘Later doen’ klikt, krijg je een nieuwe link toegestuurd. Deze is vanaf het moment van verzenden weer 30 dagen geldig.  We beschrijven hieronder een aantal scenario’s.   Scenario 1: in 1 keer afronden In dit scenario opent de nieuwe collega de link, vult het formulier in en klikt op indienen.  Zolang de webpagina open blijft staan is het formulier gewoon beschikbaar.    Scenario 2: openen en later afronden via later doen In dit scenario opent de nieuwe collega de link, opent het formulier en klikt dan op ‘Later doen’. Eventuele wijzigingen in het formulier worden opgeslagen. De oorspronkelijke link is niet meer geldig. Er wordt een nieuwe e-mail met link verstuurd. Deze nieuwe link is 30 dagen geldig.   Scenario 3: openen, browser sluiten en later verder In dit scenario opent de nieuwe collega de link, vult eventueel het formulier deels in en sluit dan de browser. De link is vanaf het moment van openen 36 uur geldig.  Opent de nieuwe collega nogmaals de link binnen de 36 uur, dan kan het formulier alsnog worden afgerond.  Gebeurt dit niet, dan is de link na 36 uur ongeldig. Er moet dan een nieuwe e-mail worden verstuurd.  Via het Actie overzicht - ‘bekijk details' - kan de e-mail opnieuw worden verzonden.     Scenario 4: link wordt gebruikt door bestaande Visma.net HRM gebruiker Het kan zijn dat de gegevens al bekend zijn van de nieuwe collega. Er hoeft dan geen formulier verzonden te worden. We maken binnenkort een optie beschikbaar op het startscherm van de actie nieuwe werknemer waarmee kan worden aangegeven dat de initiatiefnemer dan het formulier krijgt. Hiermee kan degene die de actie is gestart gelijk door met het invullen van het formulier en is de uitnodigingslink niet nodig. Houdt hiervoor de releasenotes van release updates in de gaten!     Momenteel wordt vaak het emailadres van de initiatiefnemer ingevuld. Als de link wordt geopend door iemand die ook als gebruiker in Visma.net HRM is ingelogd, opent het formulier niet. Tip: kopieer de link en plak deze in een andere browser, of plak deze in een incognito versie van de browser.
Volledig artikel weergeven
04-04-2024 12:46
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 332 Weergaven
Deze handleiding is geschreven voor Educatie klanten met een AO-structuur. Het beschrijft de stappen die nodig zijn voor de aanvraag en configuratie om getekende documenten na ondertekening via IntraDocs automatisch op te slaan in het Edossier van de medewerker. In deze handleiding gaan we uit van de API integratie.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 17:58 (Bijgewerkt op 21-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1675 Weergaven
Het genereren van een werkgeversverklaring met Visma.net HRM - E-dossier incl. de handleiding.   Hieronder vind je de nieuwe versie van 2024.   Update: 4 maart De documenten zijn aangepast, uitgebreid.   Update:  4 januari  Er zijn kleine aanpassingen in het document gemaakt.
Volledig artikel weergeven
26-10-2021 08:56 (Bijgewerkt op 04-03-2024)
 • 24 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 6417 Weergaven
Introductie Een nieuwe medewerker invoeren in Visma.net HRM. Dat kan. Op dit moment moet je dan x stappen doorlopen (afhankelijk van je inrichting) waarin je secties voorbij ziet komen met vaak veel velden. Deze velden kennen voor de gemiddelde HR en salarismedewerker geen geheimen. Maar voor een manager die ‘even’ die nieuwe collega wil aanmelden is dit geen pretje. En wat te denken van die nieuwe medewerker zelf! Moet deze nu eerst op papier zijn/haar eigen gegevens invullen en wordt dat vervolgens overgetypt? Of is dat een andere manier voor bedacht?   Dit jaar zijn we begonnen met de implementatie van een vernieuwd proces voor het invoeren van een nieuwe medewerker. In release 1.139.00 op 1 juli 2023 worden de eerste functionaliteiten uitgebracht. Jullie kunnen na de release zelf gaan testen hoe dit werkt en het concept eigen maken. Feedback is van harte welkom!   Plan nieuwe medewerker proces Maar eerst, wat is het plan in het kort: We maken het mogelijk dat een gebruiker in Visma.net HRM, bijvoorbeeld een manager, een formulier invult voor de nieuwe medewerker met alleen de benodigde velden Ook voor de nieuwe medewerker is het mogelijk om via een link toegang te krijgen tot een formulier in Visma.net HRM waarbij de eigen gegevens ingevuld kunnen worden Daarna kan HR deze gegevens inzien en eventueel verder aanvullen Pas als de invoer compleet is en de goedkeuring is gedaan, gaat de nieuw ingevoerde medewerker naar Visma.net Payroll Het is mogelijk om de medewerker, na de goedkeuring, niet automatisch te versturen naar Visma.net Payroll. Dit kan dan via een handmatige actie. Bijvoorbeeld zodra de VOG binnen is.  Nog een aantal verbeteringen rondom aanmaken gebruikersaccount en inzage van schermen als toekomstige medewerkers.   Kortom: een oplossing binnen Visma.net HRM voor alle Visma.net gebruikers en voor de nog in te voeren nieuwe collega!   Wat zit er in release 1.139.00? Het is mogelijk om een formulier te maken en deze toe te wijzen aan een bestaande gebruiker/gebruikersgroep of rol. In dit formulier is het mogelijk velden op te nemen uit de secties Werktijden en Positie.   Daarnaast is het mogelijk om in te richten dat medewerkers niet automatisch naar Visma.net Payroll worden gestuurd. Dit kan dan later als handmatige actie worden uitgevoerd.   Meer informatie over de gereleasde functionaliteit kun je vinden in de releasenotes van versie 1.139.00. Wat kan ik later in het jaar 2023 verwachten? Voor het formulier moeten ook de overige secties van de module Persoonsgegevens worden toegevoegd. Daar gaan we het komende jaar verder mee aan de slag.  Daarnaast komt er een optie om een 2e formulier aan te maken en die toe te wijzen aan de toekomstige medewerker. Deze hoeft dan nog geen gebruikersaccount te hebben in Visma.net HRM.  Hoe kan ik feedback geven? We horen graag jouw feedback! Zou je het volgende formulier willen invullen? Bij voorbaat dank! Ik wil het graag zien in plaats van lezen In deze video wordt kort het plan toegelicht voor het nieuwe medewerker proces. De gereleasde functionaliteiten in 1.139.00 worden verder toegelicht. Zelf kun je al aan de slag met het inrichten van het formulier om een beeld te krijgen hoe de eindoplossing eruit komt te zien. In de video nemen we jullie mee in de inrichting hiervan. 
Volledig artikel weergeven
22-06-2023 13:10 (Bijgewerkt op 23-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 946 Weergaven
Inleiding Onlangs publiceerden wij een nieuwsbericht over dit onderwerp. Hierin gaven we het advies hoe voor elke bestuurder de juiste salarisschaal vast te leggen en het juiste salaris. Hierop kregen we vanuit het veld veel reacties en waren er ook bezwaren. Die reacties gaven ons aanleiding om het eerdere advies te heroverwegen. We komen nu tot twee alternatieven. Deze alternatieven ondervangen ons inziens de bezwaren van het eerdere advies en komen tegemoet aan de vragen in de reacties.       Gebruikmaken van Eigen Algemene schalen.       Gebruikmaken van CATS-schalen (schalen met min/max salaris i.c.m. een relatieve salarispositie) Advies eigen schalen Wij adviseren om voor nu Eigen Algemene schalen te gaan gebruiken. Met dit alternatief wordt de juiste schaal maar ook het juiste salaris eenduidig weergegeven op de salarisstrook en wordt de schaal en het salaris ook op juiste wijze doorgegeven aan bijv. DUO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Onderstaand vind je een instructie hoe je eigen schalen moet gebruiken om een bestuurder de juiste schaal en het juiste salaris te geven. Cats schalen Het tweede alternatief, CATS-schalen, is op dit moment niet helemaal geschikt voor onderwijs om te gebruiken. Bovendien weten we nog niet zeker of dit alternatief wel de beste keuze is. Dit willen we binnenkort bespreken met een aantal van onze klanten binnen onderwijs. Mogelijk dat we dit alternatief dan verder gaan uitwerken, maar we verwachten sowieso niet dat dit alternatief eerder dan eind van dit jaar geschikt gemaakt zal zijn. Gebruik nu de eigen schalen systematiek voor de bestuurders. Mocht op een later moment de CATS-schalen oplossing beschikbaar komen, dan kun je vanaf dat moment kiezen om CATS-schalen te gaan gebruiken. Maar je kunt dan ook besluiten om gebruik te blijven maken van de eigen schalen.   Instructie inrichten algemene schalen Ga naar het menu Applicatiebeheer - Algemene definities - Algemene schalen. Door met de rechtermuisknop op Eigen schalen te klikken kun je een nieuwe salarisschaal toevoegen.   Vervolgens maak je een nieuwe salarisschaaldefinitie aan:   En daaraan kun je dan de schalen toevoegen:   Per bestuurder die binnen die schaal zit kun je een trede toevoegen met het juiste bedrag voor die bestuurder:     NB: bij een (CAO of individuele) salarisaanpassing zul je het salaris dat hoort bij een eigen schaal ook zelf moeten bijwerken.
Volledig artikel weergeven
13-07-2023 16:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 295 Weergaven
In Visma.net HRM release 1.133 (dec. 2021) zijn aanpassingen gedaan voor het automatisch kunnen aanmaken van een IKV bij een nieuw contract met behulp van de ‘eenvoudige contract-wizard’. Eerder zijn er In Visma.net Payroll aanpassingen gedaan, release 175, voor het automatisch verwerken van de transitievergoeding.    In deze handleiding wordt uitgelegd hoe Visma.net kan worden ingericht om op een efficiënte en eenvoudige manier een nieuw contract en IKV aan te maken t.b.v. de transitievergoeding.  Voor het inrichten van de transitievergoeding is gedegen kennis van Payroll noodzakelijk. Voor ondersteuning bij de inrichting kan Payroll consultancy via 4Me aangevraagd worden. 
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:35 (Bijgewerkt op 01-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1715 Weergaven
De functionele beschrijving van de module Applicatiebeheer, toegespitst op de Educatie sector,
Volledig artikel weergeven
07-03-2023 20:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 703 Weergaven
Hoe kunnen variabele salariscomponenten worden geïmporteerd?
Volledig artikel weergeven
27-10-2021 14:13 (Bijgewerkt op 30-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 966 Weergaven
Medewerkers op andere afdelingen een contract/uitbreiding geven   Middels een extra functiegroep (in onderstaand voorbeeld de manager), kan een extra contract en/of uitbreiding vastgelegd worden voor iedere medewerker in het bedrijf.    Hoe dit werkt wordt beschreven in het artikel hieronder.   Als manager mag je allerlei gegevens van je eigen afdeling zien. Naast de manager rechten heeft de gebruiker ook de rechten via de functiegroep 'contract aanmaken'. In deze groep staan alleen de rechten voor de sectie Contract algemeen en actie contract aanmaken.   Inrichting De functiegroep daarvoor is als volgt in te richten:         Door in de gebruikersgroep DAA gehele organisatie aan te geven dat de functiegroep contract maken bij alle afdelingen kan komen, kan de manager alle medewerkers zien.  Wanneer het niet voor alle afdelingen nodig is, is het wellicht handiger een aparte gebruikersgroep aan te maken.  Daarin kun je bijvoorbeeld alleen de teams van de organisatie of scholen aanvinken en bijvoorbeeld staf en bestuursafdelingen uitsluiten.   De manager ziet alleen contract algemeen en kan alleen de namen van medewerkers zien. Dit zou verder niet anders moeten zijn als hoe zij nu al gewend zijn om te werken in veel gevallen.   Resultaat In onderstaande voorbeeld is de manager ingelogd van Afdeling Inkoop:  Wanneer je op contract staat zie je alle afdelingen:     En probeer je bijv. de persoonlijke gegevens in te zien, dan zie je alleen de eigen afdeling: Als je naar de actie nieuw contract ga, kan je van alle geautoriseerde afdelingen medewerkers selecteren. Het lukt ook om een contract aan te maken:     Van belang is wel dat de manager/indiener het juiste contract pakt (bijvoorbeeld het hoofdcontract bij een uitbreiding, ipv een andere uitbreiding). 
Volledig artikel weergeven
26-01-2023 16:02
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 276 Weergaven
In de release notes 1.137.00 werd in hoofdstuk Applicatiebeheer > Bedrijfsinstellingen melding gemaakt van de nieuwe functionaliteit Gescande handtekeningen en bedrijfslogo als samenvoegvelden.  Er was sprake van een pilot waaraan een beperkt aantal klanten meededen. In de loop van 7 november komt deze functionaliteit nu voor iedereen beschikbaar. Doelgroep: Deze functionaliteit kan voordelen bieden voor bijv. administratiekantoren en service centers. Vooral wanneer er sprake is van een centrale inrichting van sjablonen in Visma.net HRM, die vervolgens gebruikt wordt door meerdere onderliggende bedrijven. Werkinstructie: Het gebruik van samenvoegvelden voor de bedrijfslogo en digitale handtekening heeft een afwijkende werkwijze. Daarom is er hierbij een werkinstructie toegevoegd. Lees deze voordat je deze nieuwe functionaliteit gaat gebruiken.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 13:46 (Bijgewerkt op 13-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 450 Weergaven
De module duurzame inzetbaarheid in Visma.Net HRM is momenteel alleen beschikbaar voor de sector Onderwijs. De handleiding bestaat uit 2 delen: Duurzame inzetbaarheid - Handleiding Inrichtingsmogelijkheden Deze beschrijft hoe je de module kunt configureren om deze op de eigen mogelijkheden te laten aansluiten. Als je reeds de module in gebruik hebt, kun je deze ook naslaan om te begrijpen hoe of waarom het systeem zich op een bepaalde manier gedraagt. Duurzame inzetbaarheid - Handleiding Acties & Scenario's Deze handleiding is er vooral op gericht hoe je bepaalde zaken moet bewerkstelligen, bijv. wat te doen voor een nieuwe medewerker, wat te doen als de uren per week wijzigt, wat te doen bij uitdiensttreding, en meer. Tevens wordt het proces beschreven dat opgestart moet worden aan het einde van het budgetjaar. Dit document is een groei document. Het zal op basis van feedback periodiek worden aangevuld met nieuwe onderwerpen en zonodig worden verbeterd en/of verduidelijkt.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 18:11 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 655 Weergaven
Wijzigingen doorvoeren via mutatieformulieren   Video uitleg Mutatieformulieren 
Volledig artikel weergeven
29-07-2021 11:56 (Bijgewerkt op 27-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1284 Weergaven
Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 keer het aantal uren van hun werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangen. UWV vergoedt 70% van het maximale dagloon en dit geldt voor het eerste levensjaar van het kind. Dezelfde regels gelden ook voor adoptie van/of pleegouderschap voor kinderen onder de 8 jaar. Het betaalde ouderschapsverlof geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. Op zowel CAO- als bedrijfsniveau kan van de financiële bijdrage worden afgeweken. De werkgever moet de uitkering aanvragen voor zijn werknemer bij het UWV. Dit kan wanneer de werknemer minimaal één werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen en maximaal negen weken. In maximaal 3 keer kan de werkgever dit betaalverzoek aanvragen bij het UWV. Voor details of specifieke situaties, bekijk de website van het UWV of neem direct contact op met het UWV.
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 16:09 (Bijgewerkt op 22-07-2022)
 • 5 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3086 Weergaven
Visma|Raet heeft in samenwerking met RPost en Youserve Robotics team een gerobotiseerde oplossing gerealiseerd waarmee de toekomstige medewerker zelf gegevens invult ten behoeve van de registratie in Visma.net HRM & Payroll. Hiermee worden managers en de PSA-afdeling ontlast met het overtypen van gegevens van nieuwe medewerkers.   Lees onderstaande handleiding!   of de FAQs
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:34 (Bijgewerkt op 22-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 845 Weergaven
In deze handleiding wordt beschreven hoe het overzicht Functieprofielanalyse gebruikt kan worden. Daarnaast vindt je een uitleg van de verschillende onderhoudsschermen die je nodig hebt. 
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 14:59
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 527 Weergaven
De release notes en handleiding voor de jaarovergang 2021-2022 zijn gepubliceerd onder Visma.net Payroll. Release notes Handleiding
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 07:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 627 Weergaven
Labels