Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce App

Sorteren op:
In deze video leggen we uit hoe je declaratie onkosten in de Youforce App activeert.
Volledig artikel weergeven
20-03-2024 12:31
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 137 Weergaven
In deze video leggen we uit hoe je declaratie onkosten in de Youforce App activeert.
Volledig artikel weergeven
20-03-2024 09:36
 • 1 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 117 Weergaven
Met het in gebruik nemen van de declaraties via de Youforce app & desktop zal de werkwijze voor de Salarisprofessional ook veranderen. Dit betekent dat de Salarisadministratie andere en extra controle mogelijkheden krijgt.   In bijgaande presentatie lichten we toe welke extra controle mogelijkheden er zijn. Ook is zichtbaar hoe dit verschilt ten opzichte van bijvoorbeeld een declaratieformulier in Self Service.  
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 09:02 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 867 Weergaven
Een veel gehoorde opmerking vanuit medewerkers was dat het onduidelijk was wanneer een in Self Service ingediende declaratie zou worden uitbetaald. Ondanks notificaties was het bijvoorbeeld voor een medewerkers vaak niet duidelijk of een declaratie bij het huidige salaris of het daaropvolgende salaris zou zitten. Met de directe integratie met Gemal is het mogelijk geworden om de medewerker in de Youforce app direct te laten zien of de declaratie in deze salarisperiode wordt uitbetaald.   Tevens willen wij binnen Visma|Raet we de gegevensuitwisseling binnen Youforce zo betrouwbaar, snel en eenvoudig mogelijk houden. Een directe integratie tussen de Youforce app --> Gemal past daar volledig bij. Een integratie vanuit Youforce app --> Self Service --> HR Core Beaufort --> Gemal zou vele malen complexer zijn.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:57 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 290 Weergaven
Hoewel uit de praktijk blijkt dat de meeste klanten door middel van steekproeven achteraf, de variabele mutaties (declaraties) controleren hebben we een volledige export beschikbaar gemaakt voor de beheerder. Je kunt voor zowel onkosten- als kilometerdeclaraties een CSV-bestand downloaden die je kunt gebruiken om controles en analyses op uit te voeren. Naast een export op basis van de Datum van indiening, kun je ook exporteren op basis van de Verwerkingsperiode Gemal. Zo zorgen we ervoor dat je eenvoudig alle declaraties van een bepaalde salarisrun kunt controleren. (dit kun je op ieder moment doen, dus ook voor het draaien van de betreffende periode)     Daar waar we bij de combinatie HR Self Service / Beaufort zien dat er reeds geaggregeerd wordt in HR Self Service (denk aan de rekenbladen), heb je in dit geval de beschikking over (bijna) alle detail-gegevens. Je kunt dus een zeer gedetailleerde controle uitvoeren.   Ook declaraties die nog niet volledig zijn goedgekeurd, zijn onderdeel van de export:  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:59 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 380 Weergaven
Ja, Als beheerder richt je voor een bepaalde (KM-)categorie in dat de vermindering beschikbaar is voor de medewerker en een maximum.     Diverse CAO's (bijv. Gehandicaptenzorg, Huisartsenzorg, Ziekenhuizen) kennen een maximale vergoeding voor woon-werkverkeer. Dit maximum (bijv. 30 km) is ingericht in Gemal zodat daar de vergoeding gemaximeerd kan worden. Is de afstand woon-werk groter dan dit maximum, dan wordt daar geen vergoeding over toegekend, maar wordt wel fiscale ruimte opgebouwd. In Beaufort kennen we de rubriek Fiscale reisafstand woon-werk enkele reis (P00372); deze rubriek bevat de totale (werkelijke) afstand woon-werk.   Medewerker Op het moment dat een medewerker een KM-declaratie wil indienen en gekozen heeft voor een categorie waarbij Woon-werkverkeer in mindering gebracht mag worden, ziet deze een extra optie (schakelaar) met daar achter de afstand die hoort bij een retour woon-werk. In onderstaand voorbeeld is de waarde van rubriek P00372, 8,75 (km) Was de waarde P00372 groter geweest dan het maximum (in dit voorbeeld 30 km), dan had het systeem 60 km (2 x 30 km; heen en terug) in mindering gebracht.     Standaard wordt de vermindering toegepast. De medewerker moet zelf de schakelaar omzetten om de vermindering ongedaan te maken De medewerker ziet dan direct dat de afstand van de declaratie is aangepast.     Indien voor het betreffende dienstverband geen waarde bekend is in Beaufort voor woon-werkverkeer (P00372), wordt de schakelaar ook niet weergegeven.   Controle Tijdens de controle (veelal door de manager) van de declaratie, tonen we - indien de vermindering is toegepast - een beknopt overzicht. Hierdoor kan men eenvoudig en snel zien wat de totale afstand van de route was, de vermindering en het totaal van de declaratie.     Beheerder Ook beheerders zijn we niet vergeten, de export van KM-declaraties hebben we uitgebreid met het veld Correctie woon-werkverkeer. Daarnaast hebben we het veld Reisbewegingen geintroduceerd zodat er meer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld controles. De declaraties op regel 2 en 3 zijn van het type A --> B --> C; dus 2 bewegingen (van A --> B en van B --> C) Op regel 4 betreft het een route met 3 reisbewegingen (A --> B --> C --> D).      
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:12 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 528 Weergaven
Nee, we hebben ook geen concrete plannen om ondersteuning voor directe doorbelasting toe te voegen daar er een zeer kleine groep klanten is die dit gebruikt.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:28 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 255 Weergaven
Op dit moment zijn de declaraties voor onkosten en kilometers gescheiden. Mogelijk gaan we in de toekomst de kilometer-declaraties uitbreiden zodat daar ook een aantal onkosten aan toegevoegd kunnen worden (denk aan parkeerkosten of tol).
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:30 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 270 Weergaven
Als een toekomstige medewerker een account heeft voor Youforce kan hij/zij ook gewoon inloggen in de Youforce app. De medewerker zal alle functionaliteiten zien die geautoriseerd zijn. Een medewerker kan zo bijvoorbeeld zijn dossier zien of zijn adresgegevens wijzigen.   In de onderdelen waar de medewerker een declaratie kan indienen (dus zowel gewerkte dagen, onkosten als kilometers) zal de volgende melding worden weergegeven.     In Profiel / Dienstverbanden zal de medewerker zien dat er nog geen actief dienstverband is. Dit ziet de medewerker als  volgt.    Vanaf de eerste werkdag kunnen de volledige functionaliteiten van de Youforce app worden gebruikt door de medewerker.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:44 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 311 Weergaven
Declaraties beoordelen (goedkeuren of afkeuren) kan heel eenvoudig in de Youforce app op je smartphone. Maar we weten dat er ook mensen zijn die het fijner vinden op declaraties te beoordelen vanaf hun pc/laptop. Daarom zijn er twee mogelijkheden.   De manager (of andere rol die geautoriseerd is) gebruikt de Youforce app In de Youforce app ziet de manager (of andere rol die geautoriseerd) onder Declaraties eenvoudig alle declaraties die moeten worden beoordeeld         De manager (of andere rol die geautoriseerd is) beoordeelt de declaraties via pc/laptop Alle functionaliteit die beschikbaar is in de Youforce app is ook te vinden via https://expense.youforce.com         Vanuit Home naar https://expense.youforce.com Indien de gebruiker inlogt op Home is de optie Declaraties eenvoudig beschikbaar in het onderdeel Jouw applicaties     Vanuit Youforce naar https://expense.youforce.com  Als Home bij jouw organisatie nog niet in gebruik is dan zullen managers (of andere rol die geautoriseerd is) geïnformeerd moeten worden over de link https://expense.youforce.com/ Als beheerder van Youforce kun je overwegen om de links op te nemen via Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Gebruikersinstellingen beheren. De link is dan als volgt zichtbaar:   Let op: het vinkje bij de optie ''Gebruikers mogen favoriete hyperlinks instellen in rubriek websites'' moet ook geactiveerd zijn om het onderdeel links te tonen op Youforce  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:48 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 434 Weergaven
De medewerker heeft de mogelijkheid om tot 30 locaties op te geven, wat resulteert in maximaal 29 reisbewegingen. Dit is vooral wenselijk voor ambulante medewerkers die meerdere clienten/locaties per dag bezoeken.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:22 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 332 Weergaven
Bij iedere kilometer-declaratie die wordt ingediend, slaan we de gebruikte locaties op zodat de gebruiker deze bij een volgende declaratie makkelijk - en snel - kan kiezen. Momenteel onthouden we 30 (unieke) locaties, waarbij de meest recente gebruikte bovenaan de lijst staan.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:26 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 295 Weergaven
Jazeker! Juist door onze App, geloven we dat managers af zullen stappen van een wekelijks HR-uurtje om bijvoorbeeld declaraties goed te keuren, en dit dus veel meer tussendoor zullen doen. De voorwaarde is uiteraard dat er snel en makkelijk te controleren is, en dat is natuurlijk precies de kracht van de Youforce app. We bieden - op basis van een recht - de mogelijkheid voor gebruikers om ook meerdere declaraties in 1 keer goed- of af te keuren. Voorbeeld via Youforce desktop: Voorbeeld via Youforce app: Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht en in de handleiding van de Youforce app   
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:54 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 504 Weergaven
De medewerker zal in de Youforce app het onderdeel ''Mijn dossier'' en ''Profiel'' blijven zien. In ''Mijn dossier'' zijn alle oude salarisstroken & jaaropgaven nog beschikbaar als deze rechten zijn toegekend aan het onderdeel ''standaardgebruiker'' in Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren. In ''Mijn dossier'' zijn alle documenten uit het personeelsdossier nog beschikbaar als deze rechten zijn toegekend aan het onderdeel ''standaardgebruiker'' in Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren. Daarnaast is de toegang van de Youforce app voor medewerkers die uitdienst zijn afhankelijk van de rechten die zijn toegekend in Autorisatiebeheer. De volgende inrichting kan bijvoorbeeld voorkomen: Rechten op ''Contact gegevens wijzigen'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog contactgegevens wijzigen via de Youforce app Rechten op ''WorkLocationRegistration'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog eerder ingediende werklocatie declaraties bekijken. Nieuwe declaraties indienen kan niet meer. Rechten op ''Expense Management'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog eerder ingediende declaraties bekijken. Nieuwe declaraties indienen kan niet meer. Een medewerker die dus uitdienst is maar nog wel rechten heeft op ''WorkLocationRegistration" & ''Expense Management" zal de volgende schermen zien als hij/zij een nieuwe declaratie wil indienen:            
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:57 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 629 Weergaven
Zoals je kunt zien in de Youforce app, voorzien we daar een Inbox. Deze Inbox zal een overzicht van geven van openstaande taken en meldingen voor de ingelogde gebruiker.       We verwachten dat gebruikers een totaal-overzicht willen hebben, dus een combinatie van de bestaande taken (Inbox, Mijn taken) en nieuwe taken zoals deze ontstaan bij het gebruik van de declaratiemodule. Het is dus zeer zeker niet de bedoeling onderscheid te maken.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 12:03 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 408 Weergaven
Dit document is bedoeld voor functioneel beheerders van organisaties die zowel in de Youforce app als in Youforce op de desktop gebruik maken van declaraties. In dit document wordt de werking en inrichting van declaraties beschreven.    Dit document is niet bedoeld als gebruikershandleiding voor eindgebruikers zoals medewerkers en managers, maar het document beschrijft welke functionaliteit beschikbaar is en hoe het gebruikt kan worden.
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 16:19 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 21 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 5047 Weergaven
Het zou kunnen dat een bepaalde locatie wel beschikbaar is maar dat de aanvullende gegevens onjuist zijn of ontbreken.     Je ziet in bovenstaand voorbeeld dat we zoeken op de tekst “raet” en ons adres (Plotterweg 38) een aantal keren voorkomt. Dit komt omdat bij onze locatie aanvullende gegevens zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat we beschikken over een parkeerplaats… Dit soort plaatsen noemen we POI's, Point of Interests   Mocht jouw organisatie niet bekend zijn onder de juiste naam, dan kun je zelf onze leverancier hier op attenderen via de volgende website: https://wego.here.com/   Je zult daarvoor eerst een account moeten aanmaken als je dat nog niet gedaan hebt Zodra je dit gedaan hebt, en bent ingelogd, kun je wijzigingen voorstellen:   Zoek de locatie en klik op “Een bewerking voorstellen”   Voer de juist informatie in en klik op “Verzenden ter beoordeling”   Jouw aanvraag zal worden beoordeeld en indien goedgekeurd, worden doorgevoerd in het kaartmateriaal.
Volledig artikel weergeven
02-12-2022 15:15 (Bijgewerkt op 15-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 329 Weergaven
Om de afstand te bepalen tussen 2 of meer locaties zijn het kaartmateriaal en het algoritme (de berekening) van belang.   De kaart bevat de locaties (huizen, panden, bijzondere locaties / POI’s), wegen en allerlei andere informatie (gemiddelde snelheid, eenrichtingsverkeer, verhard/onverhard) die nodig is om een route te bepalen.   Het algoritme bepaalt de route op basis van een aantal criteria en het kaartmateriaal. Bijvoorbeeld wordt de snelste of kortste route gevraagd? Moet de verkeerssituatie meegenomen worden? Etc.   In de Youforce App (en Desktop) bepaal stel je per categorie in of je de snelste of kortste route wil gebruiken. De route wordt bepaald per auto.   Onze instellingen zorgen er voor dat het algoritme Geen rekening houdt met de actuele verkeerssituatie en andere tijdsafhankelijke zaken * Onverharde wegen worden vermeden (tenzij er geen alternatief is) Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat de afstand tussen locaties zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dit zal niet in alle gevallen zo zijn; zowel de kaart als het algoritme zijn aan verbeteringen onderhevig en dit heeft invloed op de berekende afstand. Denk bijvoorbeeld aan een straat die van twee- naar eenrichtingsverkeer is gewijzigd. * Langdurige afsluitingen van wegen (d.w.z. huidige afsluitingen die langer dan een dag duren) worden nog steeds meegenomen in de bepaling van de afstand. Dit is sinds 1 december 2023 niet meer het geval, zie dit nieuwsbericht
Volledig artikel weergeven
02-12-2022 15:14 (Bijgewerkt op 12-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 523 Weergaven
Het zou kunnen dat een bepaalde locatie (bijvoorbeeld een postcode/huisnummer combinatie) niet gevonden kan worden.    Standaard activeren we Nederland voor het zoeken naar adressen. Op verzoek kunnen we dit uitbreiden met andere landen. Vraag dit aan met behulp van een ticket bij ons Service Center. Na het activeren zoeken we door alle toegevoegde landen heen. Vraag dus alleen een extra land aan als dit strikt noodzakelijk is. Je gebruikers krijgen immers resultaten te zien uit alle landen. Mocht een adres (bij een van de geactiveerde landen) niet beschikbaar zijn / gevonden kunnen worden, maak je ook een ticket aan bij ons Service Center met daarin een link (URL) naar de betreffende locatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Klik hier voor een voorbeeld   Houd er rekening mee dat een verbetering van het kaartmateriaal een minimale doorlooptijd heeft van 4 tot 6 weken.
Volledig artikel weergeven
02-12-2022 15:14 (Bijgewerkt op 11-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 414 Weergaven