Mijn Communities
Help

Technische nummers voor betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

door Levin Lenaerts (Bijgewerkt ‎27-09-2023 18:01 door Léon van Berkel VISMA )

In ons bericht over betaald ouderschapsverlof van 24 mei 2022, hebben we gemeld dat voor de klanten die de gegevens rechtstreeks aan Payroll Business aanleveren via een interfacebestand, technische nummers beschikbaar zijn die je in de interface moet opnemen. 

 

Voor betaald ouderschapsverlof is het mogelijk om naast het wettelijke uitbetalingspercentage van 70% ook een afwijkend percentage op te geven: dit doe je dan via Betaald ouderschapsverlof 2.

 

Het inrichten op bedrijfsniveau kan je als volgt doen: 

 

Betaald ouderschapsverlof 1 max dagloon toepassen

technisch nummer 10527417

Betaald ouderschapsverlof 2 max dagloon toepassen

technisch nummer 10527418

Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 1

technisch nummer 10527444

Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 2

technisch nummer 10527445

Betaald ouderschapsverlof 1

invoer via, technisch nummer 10527446

Betaald ouderschapsverlof 2

invoer via, technisch nummer 10527447

 

Medewerker Scherm Loondoorbetaling bij verlof

Voor betaald ouderschapsverlof zijn aan het medewerker scherm van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevenselementen toegevoegd:

 

Betaald ouderschapsverlof 1 percentage periode

technisch nummer 10527432

Betaald ouderschapsverlof 2 percentage periode

technisch nummer 10527433

Betaald ouderschapsverlof 1 uren periode

technisch nummer 10527438

Betaald ouderschapsverlof 2 uren periode

technisch nummer 10527439

Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast

technisch nummer 10527434

Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast

technisch nummer 10527435

Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast

technisch nummer 10527440

Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast

technisch nummer 10527441

Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 1

technisch nummer 10527444

Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 2

technisch nummer 10527445

 

Let op: ouderschapsverlof kan je opgeven/aanleveren via Uren vast of periode of via een Percentage vast of periode.

 

Als je geen gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Business
Voor de gebruikers die de verlofmodule in HR Core Business niet gebruiken, zijn er nog de volgende gegevenselementen beschikbaar: 

 

  • Betaald ouderschapsverlof 1 uren (dag)
  • Betaald ouderschapsverlof 2 uren (dag)

 

Hierin kan de gebruiker per dag opgeven hoeveel uur ouderschapsverlof er is opgenomen op die dag.

 

Conversieschema
Als je gebruik maakt van een conversieschema, kun je in de online help van Payroll/HR Core Business informatie vinden over het inrichten hiervan: zoek in de online help op conversieschema en op conversieregels.

 

Ondersteuning vanuit consultancy is hiervoor natuurlijk mogelijk.