Mine områder
Hjelp

Nytt reiseregulativ - virkningstidspunkt fra 22.06.2018

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:19 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Følgende endringer gjelder innenlandsavtalen:

 • Kilometergodtgjørelse
  Satsen for km.godtgjørelse reduseres fra kr. 4,10,- pr. km. til kr. 3,90,- pr. km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte km, kjøring i inn- og utland, og for alle type biler. Det vil si at egen km. sats for el-bil fjernes. I tillegg oppheves skillet på kjøring over og under 10 000 km.

 • Tillegg for tjenestekjøring i Tromsø
  Tillegget for tjenestekjøring i Tromsø er opphevet.
  I stedet gis et tillegg på kr. 0,10,- pr. km. dersom den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Det må redegjøres nærmere for denne utgiften.

 • Satser for kostgodtgjørelse
  Reiser over 12 timer med overnatting - satsen økes fra kr. 733,- til kr. 754,-
  Reiser over 12 timer uten overnatting - satsen økes fra kr. 537,- til kr. 552,-
  Reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer - satsen økes fra kr. 289,- til kr. 297,-

 • Reiser som varer ut over hele døgn (“6-timersregelen”)
  På reiser med varighet 6 timer eller mer inn i neste døgn, fikk de ansatte tidligere full kostsats for et ekstra døgn.
  Dette er endret til:
  6 - 12 timer inn i neste døgn: kr. 297,-
  12 timer eller mer inn i neste døgn: kr. 552,-

 • Måltidstrekk
  Måltidstrekk på 20% for frokost, 30 % for lunsj, 50% for middag skal alltid trekkes fra satsen for reiser over 12 timer med overnatting - kr. 754,-.
  Slik vi forstår det vil dette gjelde selv om den ansatte har krav på en av de andre satsene for dagsreiser.

 • Mobilt arbeidssted
  Arbeidstakere med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting.

 • Makssats overnatting på hotell
  Øvre grense på kr. 1 800,- for dekning av overnatting på hotell eller lignende fjernes.

 • Nattillegg
  Nattillegget er uendret. Satsen for 2018 vil fortsatt være kr. 430,-.

 

Følgende endringer gjelder utenlandsavtalen:

 • Kilometergodtgjørelse
  Ved bruk av egen bil i utlandet gjelder samme satser som i innenlandsavtalen. Det betyr kr. 3,90,- uavhengig av antall kjørte km. I tillegg gjelder denne satsen ved bruk av el-bil i utlandet.

 • Satser for kostgodtgjørelse
  Reiser f.o.m 6 timer inntil 12 timer - satsen reduseres fra ⅔ av satsen i det aktuelle landet/byen, til 50% av gjeldende sats.

 • Reiser som varer ut over hele døgn (“6-timersregelen”)
  6 - 12 timer inn i neste døgn: 50% av kostsats for det aktuelle landet/byen.
  12 timer eller mer inn i neste døgn: full kostsats for det aktuelle landet/byen.

 • Måltidstrekk
  Måltidstrekk gjennomføres med samme trekk som ved reiser i Norge - 20% trekk for frokost, 30% trekk for lunsj, og 50% trekk for middag.
  Slik vi forstår det skal trekket alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for døgnreiser. Dette gjelder selv om den ansatte kun har krav på 50% av kostsatsen.

 • Kompensasjonstillegg
  Kompensasjonstillegget økes fra kr. 491,- pr. døgn til kr. 515,- pr. døgn.

 • Kostsats for hvert enkelt land
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal via ECA heretter beregne kostsatsene for hvert enkelt land. Tidligere har dette blitt gjort av utenrikstjenesten.

Nærmere informasjon kommer når statens særavtaler med kommentarer er publisert.

25 Kommentarer
Gøran Habberstad
CHAMPION *
av Gøran Habberstad

Dette blir vel implementert i Expense?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Vil det være en trekkpliktig del av km-godtgjørelsen fremdeles?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei Liv,

Endringene i særavtalene berører kun arbeidsgivere som har forpliktet seg til å utbetale statens sats, satsen er nå redusert fra kr 4,10 til kr 3,90.

Skattesatsene er ikke endret. Trekkfri sats for kilometergodtgjørelse er fortsatt kr 3,50. 

(For arbeidsgivere som følger statens særavtaler vil nå som utgangspunkt kr 0,40 være trekk- og agapliktig beløp per kjørte kilometer. )

Anne-Lise Løvdahl
CONTRIBUTOR *
av Anne-Lise Løvdahl

Hei.

Hva med trekkpliktig del av diett innland? Er denne fremdeles 164 kr?

 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei Anne Lise,

Hvis den ansatte får statens sats og overnatter ett døgn på hotell så vil trekkpliktig del nå være kr 185,-. 

 

(Statens sats for ett diettdøgn er nå kr 754,-. Trekkfri sats for ett døgn er kr 569,-. Differansen er trekkpliktig del: 754-569=185.

Dette forutsetter at ingen måltider er dekket.)

av Eivind Smedsvig_

Bør få med at det også er endringer i passasjertillegget. Tidligere var tillegget kr. 1,00 pr. kilometer pr. passasjer. Nå er tillegget kr. 1,00 pr. kilometer uavhengig av antallet passasjerer.

Gøran Habberstad
CHAMPION *
av Gøran Habberstad (Oppdatert ‎27-06-2018 13:46 av Gøran Habberstad )

Jeg spør igjen. De nye satsene blir lagt inn i Expense?

av Sandra Iselin Olsen

Hei,

 

Vi har lagt ut informasjon på Expense Community område.

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-Expense/Nytt-reiseregulativ-fra-22-juni/ba-p/1516...

 

Mvh Sandra.

Visma HRM support. 

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***
av Marianne Nilsen2

Hvor finner vi satsene for passasjer osv. greit å få med seg alle endringer ikke bare kilometer satsen. Bruker H&L, regner med at dette ikke blir automatisk endret. Send meg gjerne en link så jeg har noe å skrive ut.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei,

 

Det er usikkerhet knyttet til hvordan passasjertillegget skal beregnes, men satsen er fortsatt 1 kr. pr. km. 

Vi kommer med oppdatering så fort dette er avklart. 

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***
av Marianne Nilsen2

Takk for svar, da er det litt dumt at det blir skrevet at det er endringer når det ikke er klart ennå. Da fortsetter vi med 1 kr. pr. passasjer inntil videre.

twidlund
CONTRIBUTOR *
av twidlund

Hei, det står ikke noe her om at det er endring på passasjertillegg.

Mener jeg også har lest at der det tidligere var kr 1,- per passasjer nå kun er kr 1,-  pr km samme hvor mange passasjerer det er med.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Diett utover første døgnet - hhv 297 og 552 alt etter hvor lenge det er ut i nytt døgn

Den skattefri satsen pr døgn er kr 569

Dette betyr vel at hele andelen for nytt døgn er skattefri?  

 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Ved reiser med varighet 6 - 12 timer inn i neste døgn: diettsats etter statens satser kr. 297,-. Denne satsen er også trekkfri.

Ved reiser med varighet f.o.m 12 timer eller mer inn i neste døgn: diettsats etter statens satser kr. 552,-. Denne satsen er også trekkfri.

 

Ved reiser over 12 timer med overnatting: diettsats etter statens satser: kr. 754,-. Trekkfri diettsats: kr. 569,- (ved overnatting på hotell). 

 

Synnøve Hansen1
CHAMPION *
av Synnøve Hansen1

Alle slike endringer både i satser for diett utland/innland og endringer i hvordan regler er bør skje så fort som mulig.

I slutten av Juli er alt for sent

 

LAILAAM
CONTRIBUTOR *
av LAILAAM

Tidligere var det 3,50 skattefritt og 0,6 skattepliktig. Forstår jeg det riktig nå at alt er skattefritt?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Skattefri sats i 2018: Kr. 3,50,-

Statens sats fra 22.06.2018: Kr. 3,90,- 

Benyttes statens satser blir trekkpliktig fordel kr. 0,40,-.

Nermana Kurtovic
CHAMPION ***
av Nermana Kurtovic

Jeg har prøvd å registrere en reiseregning på meg selv i Expense.net. Virker ikke denne:

Reiser som varer ut over hele døgn (“6-timersregelen”)
På reiser med varighet 6 timer eller mer inn i neste døgn, fikk de ansatte tidligere full kostsats for et ekstra døgn.
Dette er endret til:
6 - 12 timer inn i neste døgn: kr. 297,-
12 timer eller mer inn i neste døgn: kr. 552,-

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Er det forskjell mellom ikke frokost og frokost på døgndietten, slik det var tidligere i år? Hvordan regner jeg ut skattefri del med frokost på døgndietten?

av Sandra Iselin Olsen

Hei,

 

Vi har lagt ut informasjon vedr Expense her:

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-Expense/Expense-er-oppdatert-med-nytt-reiseregula...

 

Følg med på denne tråden.

Satsene er oppdatert, men ikke "6- timersreglen" enda.

 

Mvh Sandra

Bente Østefjells
CONTRIBUTOR *
av Bente Østefjells

Ref svar fra Jenny Høiby, Visma den 29.06.18 kl 13.36.
Hva er trekkfri sats for diett inn i neste døgn, ved overnatting på hotell?
Er den kr 569,- uansett?

Mvh

Bente

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Dersom man har en dagsreise til utlandet ( 18 timer ) - skal man da ha full kostsats for landet?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Er det kommet noen avklaring på passasjertillegget? 1kr.pr. passasjer pr. km eller 1 pr. km  uavhengig av antall passasjerer? 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

 Eg er tilsett i eige aksjeselskap, og har ikkje interesse av å betala ut til meg sjølv meir enn dei trekkfrie satsane. Er mykje i utlandet og leiger hus for opphaldet. Det ser jo nesten ut til at eg hadde hatt meir igjen for å bu på hotell. No endar eg opp med 88 kroner pr. dag i diett, i staden for over tusen. Skatteetaten viser til pkt. 3.2.7. i sjølvmeldinga (for 2017). Der ser det ut til at ein kan føra opp eit frådrag på 205 kroner pr. dag. Gjeld dette sjølv om ein får utbetalt 88 kroner pr. dag frå arbeidgjevar?

av Eivind Smedsvig_

I de nye satsene for 2019 er det definert forskjellig hvordan passasjertillegget skal håndteres:

Bruk av egen bil (§6)

Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"