Mine områder
Hjelp

Utbetaling av feriepenger

av Monica Bremtun-Olaussen -

Nå er det snart på tide for arbeidsgivere å utbetale feriepenger. Årets hovedferieperiode nærmer seg, og i henhold til ferielovens bestemmelser skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling, ferielovens §11 nr. 1.

 

"Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Dersom ferien deles opp, så skal feriepengene fordeles tilsvarende."

 

Utbetale alle feriepengene en gang i året?

Selv om ferieloven knyttet utbetaling av feriepenger opp til avvikling av ferie,  er det likevel vanlig i mange bedrifter å utbetale alle feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni. Hvorfor velger mange arbeidsgivere å gjøre det slik? 

 

For det første så er det slik at de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene, det er derfor naturlig at utbetaling av feriepenger skjer i denne sammenheng. For det andre kan arbeidsgiver bli ferdig med utbetaling av feriepenger samt trekk for ferien i løpet av en lønnskjøring ved å utbetale alle feriepengene i en fast måned. 

 

Når arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene på en gang, trekkes arbeidstaker samtidig for alle feriedagene som skal avvikles i løpet av året. Når arbeidstakerne da avvikler ferie i løpet av året, mottar de den lønnen de ble trukket når feriepengene ble utbetalt. Dette gjør lønnsarbeidet enklere for arbeidsgiver, og ivaretar ferielovens formål med hensyn til at den ansatte får utbetalt noe å leve av i forbindelse med ferieavvikling.  

 

Ikke alltid man bør utbetale en gang i året

Det er viktig å være oppmerksom på at utbetaling av alle feriepengene i en måned ikke anbefales for alle grupper arbeidstakere. 

 

Når det gjelder utbetaling av feriepenger til timelønnede anbefaler vi at arbeidsgiver følger ferielovens regler for utbetaling av feriepenger, og gjør dette i sammenheng med at ferien skal avvikles. 

 

Har arbeidstaker fravær når feriepengene utbetales bør arbeidsgiver vurdere hvordan feriepengene skal utbetales til denne ansatte. Er arbeidstaker f.eks. permittert, sykmeldt, i permisjon e.l., så vil dette kunne være tilfeller der arbeidstaker ikke har krav på lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil da være i en situasjon der det ikke kan trekkes for ferien. Her bør arbeidsgiver følge ferielovens bestemmelser for utbetaling av feriepenger, for å unngå at arbeidstaker får ferieperioder der de verken får utbetalt feriepenger, eller lønn fra arbeidsgiver.

 

Hvordan utbetale feriepenger en gang i året?

Årsaken til at man opptjener seg feriepenger, er at disse skal dekke lønnsbortfallet under ferien. Når ferie avvikles arbeider man ikke, og har derfor som hovedregel ikke krav på lønn. Dersom feriepenger skal utbetales kun en gang i året, uavhengig av når ferie faktisk skal avvikles, må arbeidsgiver sørge for arbeidstaker har en utbetaling til gode også når ferie skal avvikles på andre tidspunkt i løpet av året. Dette gjøres ved at arbeidsgiver foretar et lønnstrekk for feriedagene når feriepengene utbetales.

 

Hvis vi ser for oss at alle feriepengene utbetales i juni, hvordan skal denne utbetalingen gjøres korrekt slik at arbeidsgiver sikrer at arbeidstaker har en utbetaling til gode når ferien skal avvikles? Under viser vi hvordan avregning av feriepenger i juni kan være for de som har fem ukers ferie, det vil si trekk for 25 dager ferie hvis arbeidstaker har 5-dagers uke, og trekk for 30 virkedager ferie dersom arbeidstaker har 6-dagers uke. Dersom arbeidstaker har færre, eller flere dager ferie, så må trekket for ferien justeres til det antall dager ferie som arbeidstaker har i løpet av ferieåret. Har arbeidstaker f.eks. 4 uker og 1 dag ferie, så må trekket for ferie justeres i henhold til dette, det vil si trekk for 21 dager ferie hvis man har 5-dagers uke, og trekk for 25 virkedager ferie dersom man har 6-dagers uke.

 

Ved avregning av feriepenger i juni er utbetalingen som følger for arbeidstaker med 5 uker ferie:

 

Junilønn

+

Feriepenger (12 % av feriepengegrunnlaget)

-

Lønn for 25 feriedager (evt. 30 virkedager med ferie)

 

Ved å utbetale på denne måten har arbeidsgiver foretatt en avregning av ferie og feriepenger en gang for arbeidstakeren i løpet av året. Den ansatte kan nå avvikle ferie i løpet av året med vanlig månedslønn, dvs. den lønnen som ble trukket ved feriepengeutbetalingen i juni.

 

Brukertips i lønnssystemet ditt

Huldt & Lillevik Lønn

Kjørejournal feriepenger

Praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger til fastlønnede

Utbetale feriepenger når ansatte er permittert

 

Visma.net Payroll

Utbetale feriepenger i Visma.net Payroll

Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert

 

Visma Lønn

Utbetaling av feriepenger

Utbetale feriepenger når ansatte er permittert

 

Hvilket beløp skal arbeidstaker trekkes i lønn?

For å finne ut hvilket beløp som skal trekkes for ferien, må man først finne ut hva den ansatte tjener pr. dag. For en arbeidstaker med månedslønn, så vil dette avhenge av hvor mange arbeidsdager arbeidstaker i gjennomsnitt har i løpet av en måned.

 

Månedslønnede har lik lønn i alle årets måneder, lønnen er med andre ord en gjennomsnittslønn. Det er i slike sammenhenger også vanlig å regne at hver måned har et likt antall arbeidsdager. Beregningen av dagsatsen for den enkelte vil variere avhengig av hvor mange arbeidsdager en arbeidsuke består av.

 

6-dagers uke

Seks virkedager per uke x 52 uker / 12 måneder = månedslønnen dekker i snitt 26 dager per måned.

 

Trekk for en feriedag vil da bli 1/26-del. Brøken må oppjusteres i henhold til hvor mange feriedager arbeidstaker har i løpet av et ferieår.

 

5-dagers uke

Fem arbeidsdager per uke x 52 uker: 12 måneder = månedslønnen dekker i snitt 21,67 dager per måned. Dette velger noen arbeidsgivere å runde opp til 22 dager.

 

Trekk for en feriedag vil da bli 1/21,67-del, eller 1/22-del. Brøken må oppjusteres i henhold til hvor mange feriedager arbeidstaker har i løpet av et ferieår.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"