avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Reverta Al-Safar VISMA ‎29-04-2020 11:44 )
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 45115 Visninger

Dette brukertipset er en veiledning på hvordan du enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Lønn.

Generelt

Etter den nye ferieloven trådte i kraft 1.januar 1990, har alle som arbeider i annens tjeneste rett til 10,2% av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Det stilles ikke lenger krav til arbeidsforholdets omfang og varighet. Se forøvrig "Lov av 29.april 1988".

For arbeidstakere på skip og fiskere gjelder egne lover/forskrifter.

Feriedager og feriepengesats

Feriedager og feriepengesats er individuelle i Visma Lønn.

Se tabellen ”Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger” inne på den ansatte for å se hvilken sats som gjelder for den ansatte.

MERK!

 • Ønsker du å endre feriepengesats på en eller flere ansatte? Les mer om dette her.
 • Ønsker du å registrere eller korrigere feriepengegrunnlag på en ansatt? Les mer om dette her.

Feriepenger tilgode

Under "Utskrifter/Årsrapporter" så ligger rapporten "Feriepengeliste". Denne viser alle ansatte med grunnlag for feriepenger, feriepenger tilgode, tidligere utbetalt, opptjent over 60år, påløpt arbeidsgiveravgift m.m.

Generering av feriepenger - alle ansatte

 • Velg "Lønnsregistrering" og opprett en lønnskjøring, ikke endre "Trekkode".  La denne stå til fult trekk. 
 • Overfør eventuelle faste transaksjoner.
  Hvis ditt firma har 10,2 % feriepenger / 4 uker ferie så kan du endre til trekkfri på transaksjonene for firmabil, elektronisk kommunikasjon og andre skattepliktige naturalytelser. Les mer her.
 • Gå ut av lønnsregistreringsbildet og velg "Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger". 
 • Velg lønnsår og kjørenummer feriepenger skal genereres til. 

    

 • I dialogen vil den automatisk sette et trekk på 25 dager. Da er det viktig at du i samme lønnskjøring overfører fastlønnen.
  Vi anbefaler å endre navnet på lønnsarten til f.eks. "Trekk pga. 5 uker / 25dg ferie". Når du da overfører faste transaksjoner til lønnskjøringen trykker du som normalt bare OK. 
  Det er også en egen linje for trekk i lønn ved feriepengeutbetaling for ansatte over 60år. 
 • Trykk OK og gå tilbake til lønnsregistrering, du vil nå finne at alle feriepenger i lønnsregistreringen.

MERK! Husk at ved genererering av feriepenger blir alle feriepengene oveført. Det er først ved lønnsberegning at beløpet blir korrigert for det som er tidligere utbetalt. 

MERK! Husk at feriepenger for de over 60år er skattepliktige.

Trekk i lønn for ferie

Ønsker du å lese mer om lønnsartene for trekk i lønn for ferie så kan du trykke her.

Feriedager brukt

Når ferie avvikles må du registrere det i fraværsregistreringen. Fraværsregistrering har du tilgang til fra hovedmenyen "Rutiner / Fravær / Registrering av fravær".

Velg den ansatte det gjelder og merk de aktuelle dagene.

Feltene "Feriedager brukt" og "Feriedager tilgode" blir da korrekt på lønnsslippen.

Manuelt utbetale feriepenger til en eller flere ansatte

Dersom du ønsker å utbetale feriepenger til enkelte personer, benyttes følgende lønnsarter i "Lønnsregistrering".

Alle feriepengene

Skal du utbetale alle feriepengene så tar du bare "Lønnsberegning alle" etter at du har lagt inn lønnsart 290 og 291. Da vil systemet hente feriepengene som ligger på feriepengelisten. 


Deler av feriepenger      

Dersom du ønsker å utbetale deler av feriepengene en ansatt har tilgode, benytter du lønnsart 290 / 6510 - Feriepenger tilgode i lønnsregistreringen.

Angi antall dager eller beløp. Hvis du skal utbetale for 10 dager, kan du altså angi 10 i antall-feltet.

Ved lønnsberegning, vil Visma Lønn beregne ut hva dette utgjør. 

Trekk i lønn for ferie utfører på standard lønnsart 285 / 6502 - Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling.

 

MERK!  Hvis du har kjørt lønnsberegning og så skal endre beløpet, må du huske på å slette verdien som står i antall kolonnen. Da det er antall som styrer beløpet.

 

Fra og med versjon 14.10 er det mulig å delutbetale feriepenger tilgode for tidligere år. Da benytter du lønnsart 292 og registrerer ønsket beløp på denne i lønnsregistreringen.

Ansatte som sluttet i fjor

Ansatte som sluttet i fjor, men ikke fikk utbetalt feriepenger sluttoppgjør kommer med når du genererer feriepenger.

 

MERK! Du trenger ikke å endre arbeidsstatus på den ansatte til "Aktiv" for å utbetale feriepenger.

Ansatte som har fått delutbetalt / alt av feriepenger tidligere, vil komme over til lønnsregistreringsbilde, men disse linjene blir korrigert/slettet når du kjører "Lønnsberegning alle".

Skattetrekk

Ordinære feriepenger opptjent ifjor som utbetales i år, er trekkfri på utbetalingstidspunktet. Men vær kjent med at feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn.

Feriepenger over 60 år og feriepenger som utbetales i andre år enn ferieåret, for eksempel ved sluttoppgjør eller feriepenger opptjent tidligere år, er trekkpliktige på utbetalingstidspunktet.

 

Spørsmål til support

 • Feriepenger og skattepliktige ytelser
  Den ansatte har flere skattepliktige ytelser som for eksempel firmabil, overtid, feriepenger over 60 år, men det blir ikke trukket noe skatt?  -Grunnen for dette er at i feriepenge kjøringen skjer følgende:
  Fastlønn                               60 000 kr   Trekkpliktig
  Ekom                                   366 kr -       Trekkpliktig
  Ferietrekk 5 uker              - 69 220       Trekkpliktig
  Ferietrekk 6. ferieuke       - 13 844       Trekkpliktig
  Feriepenger                         76 432       Trekkfritt (skattepliktig)
  Feriepenger 6. ferieuke      12 775       Trekkpliktig

  Det trekkpliktige grunnlaget for denne ansatte  blir da:
  Fastlønn + Ekom - Ferietrekk - ferietrekk  6.ferieuke + feriepenger 6.ferieuke = -9 922.
  Dvs. et negativt skattetrekkgrunnlag og da beregner ikke Visma Lønn  skatt. Den ansatte har trukket nok skatt i andre måneder til at det ikke blir restskatt pga. denne lønnskjøringen.
 • Avsetning / beregning av feriepenger over 60 år er ikke beregnet fullt ut
  Som standard og ihht. ferieloven beregnes det ikke ekstra feriepenger av et grunnlag på mer enn 6G.
  Ønsker ikke ditt firma denne begrensingen så kan du endre dette i kolonnen "G FP o/60" og endre tallet til den grensen ditt firma ønsker. F.eks. 99 vil da ikke gi noen grense.
  Følg dette brukertipset for hvordan du kan endre på flere ansatte.

Tilhørende artikler:

Trekk av lønn ved uttak av ferie, når ansatt ikke har full opptjening

Utbetale sluttoppgjør

Korrigering av utbetalte feriepenger / sluttoppgjør

Endre feriepengeprosent på en eller flere ansatte

Registrere / endre feriepengegrunnlag

Nulle ut "Tidl. opptjent, ikke utbetalt" på feriepengelisten

Feriepenger annulleres ved lønnsberegning

Feil beregning av utleggstrekk / pålagte trekk ved utbetaling av feriepenger

Feriedager - hvordan endre dette på den ansatte?

Ferieplan