avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Renate Martensson VISMA ‎02-03-2020 12:23 )
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 39723 Visninger

Veiledning på hvordan du enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Lønn.

Innhold

Generelt 
Feriepengesats og feriedager
Feriepenger tilgode
Generering av feriepenger - alle ansatte
Trekk i lønn ved ferieutbetaling
Lønn/trekk for feriedager
Feriedager bruk
Betale ut feriepenger - enkelte ansatte
Del-utbetaling feriepenger   

Ansatte som sluttet i fjor

Spørsmål til support


Generelt  

Etter den nye ferieloven trådte i kraft 1.januar 1990, har alle som arbeider i annens tjeneste rett til 10,2% av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Det stilles ikke lenger krav til arbeidsforholdets omfang og varighet. Se forøvrig "Lov av 29.april 1988".

For arbeidstakere på skip og fiskere gjelder egne lover/forskrifter.

 

Feriedager og feriepengesats

Feriedager og feriepengesats er individuelle i Visma Lønn.

Se tabellen ”Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger” inne på den ansatte for å se hvilken sats som gjelder for den ansatte.


Feriepenger tilgode

Under "Utskrifter/Årsrapporter" så ligger rapporten "Feriepengeliste". Denne viser alle ansatte med grunnlag for feriepenger, feriepenger tilgode, tidligere utbetalt, opptjent over 60år, påløpt arbeidsgiveravgift m.m. 

Generering av feriepenger - alle ansatte

 • Velg "Lønnsregistrering" og opprett en lønnskjøring, ikke endre "Trekkode".  La denne stå til fult trekk. 
 • Overfør eventuelle faste transaksjoner. Hvis ditt firma har 10,2 % feriepenger / 4 uker ferie, endre til trekkfri på firmabil, el.kom og andre skattepl. naturalytelser. 
 • Gå ut av lønnsregistreringsbildet
 • Velg "Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger". 
 • Velg lønnsår og kjørenummer feriepenger skal genereres til. 

    

 • I dialogen vil den automatisk sette et trekk på 25 dager. Da er det viktig at du i samme lønnskjøring overfører fastlønnen.  
 • Vi anbefaler å endre navnet på lønnsarten til f.eks. "Trekk pga. 5 uker / 25dg ferie". Når du da overfører faste transaksjoner til lønnskjøringen trykker du som normalt bare OK. 
 • Det er også en egen linje for trekk i lønn ved feriepengeutbetaling for ansatte over 60år. 
 • Trykk OK.

Gå tilbake til lønnsregistrering, du vil nå finne at alle feriepenger i lønnsregistreringen.

Merk! Husk at feriepenger for de over 60år er skattepliktige.

LES OM TREKK VED FERIEPENGEUTBETALING HER

 

MERK! 
Ved genererering av feriepenger blir alle feriepengene oveført. Ved lønnsberegning blir beløpet korrigert for tidligere utbetalt. 


Feriedager brukt

Når ferie avvikles må du registrere det i fraværsregistreringen. Fraværsregistrering har du tilgang til fra hovedmenyen "Rutiner / Fravær / Registrering av fravær".

Velg den ansatte det gjelder og merk de aktuelle dagene.

Feltene "Feriedager brukt" og "Feriedager tilgode" blir da korrekt på lønnsslippen.


Betale ut feriepenger til en person (helt eller delvis)

Dersom du ønsker å utbetale feriepenger til enkelte personer, benyttes følgende lønnsarter i "Lønnsregistrering".

Skal du utbetale alle feriepengene så tar du bare "Lønnsberegning alle" etter at du har lagt inn lønnsart 290 og 291. Da vil systemet hente feriepengene som ligger på feriepengelisten. 


Del-utbetaling feriepenger      

Dersom du ønsker å utbetale deler av feriepengene en ansatt har tilgode, benytter du Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) i Lønnsregistrering.

Angi antall dager eller beløp. Hvis du skal utbetale for 10 dager, kan du altså angi 10 i antall-feltet. Ved lønnsberegning, vil Visma Lønn beregne ut hva dette utgjør. 

 

MERK!  Hvis du har kjørt lønnsberegning og så skal endre beløpet, må du huske på å slette verdien som står i antall kolonnen. Da det er antall som styrer beløpet.

 

Fra og med versjon 14.10 er det mulig å delutbetale feriepenger tilgode for tidligere år. Da benytter du lønnsart 292 og registrerer ønsket beløp på denne i lønnsregistreringen.


Ansatte som sluttet i fjor

Ansatte som sluttet i fjor, men ikke fikk utbetalt feriepenger sluttoppgjør kommer med når du genererer feriepenger.
Det er unødvending å endre arbeidssatus til "Aktiv" på den ansatte for å få utbetalt feriepenger.

Ansatte som har fått delutbetalt / alt av feriepenger tidligere, vil komme over til lønnsregistreringsbilde, men disse linjene blir korrigert/slettet når du kjører "Lønnsberegning alle".

 

Skattetrekk

Ordinære feriepenger opptjent ifjor som utbetales i år, er trekkfri på utbetalingstidspunktet. Men vær kjent med at feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn.

Feriepenger over 60 år og feriepenger som utbetales i andre år enn ferieåret, for eksempel ved sluttoppgjør eller ved bruk av utbet. av feriepenger opptjent tidligere år, er trekkpliktige på utbetalingstidspunktet.

 

Spørsmål til support

Den ansatte har flere skattepliktige ytelser som for eksempel firmabil, overtid, feriepenger over 60 år, men det blir ikke trukket noe skatt?  -Grunnen for dette er at i feriepenge kjøringen skjer følgende:

Fastlønn 60 000 kr - Trekkpliktig

Ekom 366 kr - Trekkpliktig

Ferietrekk 5 uker - -69 220 - Trekkpliktig

Ferietrekk 6.ferieuke - -13 844 - Trekkpliktig

Feriepenger - 76 432 - Skattepliktig (men inngår ikke i trekkgrunnlaget)

Feriepenger 6.ferieuke - 12 775 - Trekkpliktig

 

Det trekkpliktige grunnlaget for denne ansatte  blir da,  Fastlønn + Ekom - Ferietrekk - ferietrekk  6.ferieuke + feriepenger 6.ferieuke = -9 922. Dvs. et negativt skattetrekkgrunnlag og da beregner ikke Visma Lønn  skatt. Den ansatte har trukket nok skatt i andre måneder til at det ikke blir restskatt pga. denne lønnskjøringen. 

 

For ansatt over 60 beregnes det ikke ekstra feriepenger ut ifra grunnlaget?  -Som standard og hht ferieloven beregnes det ikke ekstra feriepenger av et grunnlag på mer enn 6G. Hvis ditt firma ikke ønsker denne begrensingen, gå inn på ansatt, i delvinduet  "Forskuddstrek og feriepengeopplysninger" hent frem via tabelloppsett kolonnen "G FP o/60" og endre tallet til den grensen ditt firma ønsker. F.eks. 99 vil da ikke gi noen grense. 

Tilhørende artikler:

Fraværsmal - ansatt i redusert stilling.

Ferieplan

Feriepengeprosent

Feriedager - hvordan endre dette på den ansatte?

Trekk av lønn ved uttak av ferie, når ansatt ikke har full opptjening.

Lønnsart for trekk av dagslønn - angi antall dager.