Mine områder
Hjelp

Visma Lønn og GDPR

av Gunnar Glendrange (Oppdatert ‎05-07-2019 12:16 av Gunnar Glendrange VISMA )

Visma Lønn og GDPR

 

Retten til å bli glemt

Dette punktet omhandler sletting av data. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at data som ikke lenger kreves for å ivareta oppbevaringsplikten blir slettet. Dette gjelder f.eks.pårørende informasjon og fravær som ikke er rapporteringspliktig i a-melding. Dette er opplysninger som kan slettes på vanlig måte fra systemet.


Visma Lønn har rutine for å slette sluttede ansatte. Du kan lese om det her.

Du kan også slette ikke oppbevaringspliktige ansattopplysninger, les om det her.

 

Innsyn i egne data

Visma  Lønn har i dag en rekke rapporter som samlet vil kunne gi den ansatte informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om vedkommende.

Rapportene blir i versjon 13 samlet i en mappen “Personalrapporter”, for å gjøre en totaloversikt enkel.

 

Hvem har innsyn?

Alle som er gitt tilgang til Visma Lønn, har normalt tilgang til alle ansatte og samtlige data.

Hvem som har tilgang er bedriftens eget ansvar.  

 

Portabilitet

Du kan eksportere personopplysninger fra Visma Lønn. Rutinen kan benyttes om ansatt ønsker “portabilitet”, “ta med seg dataene sine”. Om vi tenker ansattopplysninger og mulig  ny “samarbeidspartner”, som i denne sammenheng vil si ny arbeidsgiver - så er det i praksis svært få opplysninger som kan være aktuelle. Du kan lese om eksport av data her.

 

Lønnsslipper og kryptering

Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Lønn.

Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem.

 

Utvidet passordbeskyttelse sikrer ulovlig adgang

Den sikres måten å sende lønnsslipper på, er via Visma.net.

Tjenesten er gratis, og heter Visma.net Payslip. Du kan lese mer om Payslip her.

 

I Visma.net kan bruker benytte 2-faktor-autentisering. Det innebærer at man i tillegg til brukernavn og passord også vil benytte en engangskode fra mobil.

 

Sensitive data - rapporter (fødselsnummer)

Vedr rapporter som skriver ut fødselsnummer, kan skrives ut uten.

Vi gjør oppmerksom på at lønnsslipp lovpålagt skal inneholde fødselsnummer.

 

Rapporter som sendes ledere sendes kryptert

Visma Lønn har en rekke rapporter som kan sendes bedriftens ledere.

Rapportene sendes kryptert på e-post.

 

Logg

Alle opprettelser, endringer og slettinger som utføres i systemet, kan logges.

Du kan lese om logg her.

 

Generell sikkerhet

Visma Lønn har i alle år hatt streng sikkerhet. Denne er ytterligere sikret i versjon 13.  

 

For generell GDPR-informasjon fra Visma

https://www.visma.no/gdpr/

https://www.visma.com/trust-centre/

 

For "spørsmål & svar", les her.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"