My Products
Help

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
 Kassan ohjaustiedoissa on mahdollista määritellä kassoille 48 kappaletta pikanäppäimiä eri nimikkeille tai nimikeryhmille. Käytännössä näppäimiä voi olla rajoittamattomasti. Pikanäppäimet voidaan märitellä kassakohtaisesti. Avaa Kassa-osiosta ”Asetukset” – ”Kassan ohjaustiedot” Valitse ”Pikanäppäimet” välilehti Määrittely tehdään valitsemalla hiirellä haluttu pikanäppäin ja valitaan, että lisätäänkö näppäimeen nimikeryhmä vai nimike. Myös pikanäppäimen väri on valittavissa tässä lisäysikkunassa. Jos valitaan Nimike, niin aukeaa ”Nimikehaku”, josta valitaan pikanäppäimelle tuleva nimike. Tehdyt valinnat voidaan tarvittaessa poistaa hiiren ”2. painikkeella” Jos halutaan luoda pikanäppäimelle Ryhmä, valitaan tällöin vaihtoehto ”Uusi ryhmä” ja kirjoitetaan ryhmälle nimi ja painetaan ”OK” –painiketta Kun ryhmä on luotu, niin voit valita ryhmälle uusia alaryhmiä tai nimiketietoja. Ryhmän taakse pääset hiirenklikkauksella. Luodut pikanäppäimet voidaan kopioida kaikille kassoille käyttöön ”Kopioi pikanäppäimet kaikille kassoille” –painikkeesta ja pikanäppäimet voidaan tallentaa ”Käytä” –painikkeesta.
View full article
22-12-2017 09:44
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 558 Views
 Myyntitilaus tai -toimitus maksetaan kassaan Kassakuitin kirjaus-toiminnossa. Avaa kassakuitin kirjausikkuna Anna kassakuitille asiakas, jonka myyntitilauksen tai -toimituksen tiedot haetaan kassakuitille. Avaa Riviosa -valikosta ”Lisää myyntitilaus kuitille” tai ”Lisää toimitus kuitille” ja valitaan listasta haluttu myyntitilaus tai -toimitus. Myyntitilaukselta tai -toimitukselta tulevia nimiketietoja ei voida muokata, mutta voit lisätä kuitille uusia nimikkeitä Mahdollisten lisäysten jälkeen voit kirjata kuitille maksutapahtuman Maksusuorituksen jälkeen myyntilauksen sekä myyntitoimituksen tila päivittyy oikeaksi
View full article
22-12-2017 09:41
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 562 Views
 Kassalle määritelty myyjä voidaan vaihtaa kassakuitin kirjausnäkymässä. Myyjä on mahdollista vaihtaa kun kuittiin on kirjattu maksutapahtuma. Kesken kuitinkirjausta myyjän vaihtaminen ei ole mahdollista. Myyjä voidaan vaihtaa painamalla ”Myyjän vaihto” -painiketta tai painamalla F9 näppäintä Mikäli Myyjän vaihto -painike ei ole valittavissa, kuitin kirjaus on kesken, tai kassa on suljettu
View full article
22-12-2017 09:40
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 479 Views
Mikäli kuittiin ei ole vielä kirjattu maksusuoritusta, voidaan kirjattu kuitti perua Peru kuitti- painikkeella. Kassakuitin kirjausikkunassa voit perua kuitin ”Peru kuitti” –painikkeella tai F4 näppäimellä Kuittia johon on kirjattu maksutapahtuma, ei voida poistaa. Näissä tapauksissa kuittiin voidaan luoda hyvityskuitti ”Hyvityskuitti” toiminnolla
View full article
22-12-2017 09:36
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 528 Views
Kassassa on mahdollista luoda hyvityskuitti kassassa luoduista kuiteista. Tällöin hyvitetään koko kuitti. Kassassa voidaan myös luoda pelkkä hyvityskuitti, jolloin kuitinkirjauksessa annetaan hyvitettävän nimikkeen määräksi negatiivinen arvo. Kun kuitinkirjaus ei ole kesken, paina ”Hyvityskuitti” -painiketta tai F8 näppäintä Kassakuitin kirjausikkunassa Anna hyvitettävän kuitin numero Hyvitettävän kuitin tiedot tulevat näytölle ja ohjelma varmistaa hyvityskuitin luonnin. Mikäli haluat luoda hyvityksen näytöllä olevasta kuitista, valitse ”Kyllä”. Ohjelma tulostaa hyvityskuitin
View full article
22-12-2017 09:36
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 625 Views
Kassan ohjaustiedoissa pitää olla valittuna käytettävä kassa, ennen kuin kassakuittien luonti voidaan avata. Kassan avauksessa määritellään myyjä ja pohjakassa. Avaa ”Kassakuittien luonti”, jolloin pääset kassakuitin kirjausikkunaan Valitse kuitille asiakas, jonka jälkeen voit valita nimiketietoja kassakuitille Nimiketietoja voidaan lisätä antamalla Nimikekoodi, Nimikehaulla, Viivakoodinlukijalla tai ”Kassan ohjaustiedoissa” määritellyillä pikanäppäimillä. Maksutapahtuman pääset kirjaamaan ”Kuitin maksutapahtuma” –painikkeesta tai F5 näppäimestä
View full article
22-12-2017 09:35
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 540 Views
Uuden kassan luominen Käytettävät kassat luodaan Kassaosion perustiedoissa. Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” – ”Kassat” Kirjoita ”Kassat” ikkunan riville uuden kassan tunnus ja valitse mahdollinen kustannuspaikka OK –painikkeen jälkeen, kassa on valittavissa ”Kassan ohjaustiedoissa”   Käytettävän kassan määrittäminen käyttöön Ennen kassakuittien luontia, tulee Kassa-osioon määritellä tietokoneella käytettävä kassa. Kassa valitaan käyttöön Kassan ohjaustiedoissa. Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” – ”Kassan ohjaustiedot” ”Käytä kassaa” –valikossa on valittavissa ne kassat, joita ei ole muilla tietokoneilla käytössä Kun olet valinnut kassan, tallenna muutokset ”Käytä” painikkeesta
View full article
22-12-2017 09:34
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 558 Views