Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-05

21-04-2022 16:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 595 Weergaven

Nieuw

Invoer dubbel Nummer inkomstenverhouding voortaan onmogelijk

Waarom 

De Belastingdienst accepteert geen aangiftebestanden waarin binnen hetzelfde Loonheffingennummer meerdere keren dezelfde combinatie van Burgerservicenummer (BSN) en Nummer inkomstenverhouding (IKV) voorkomt. Tot nu was het wel mogelijk om een dergelijke mutatie in Payroll Business in te voeren. Vervolgens werd er na het afsluiten van de salarisverwerking een rapport gegenereerd en moest je deze fout oplossen, voordat er een bestand voor de Loonaangifte werd aangemaakt. Om het invoeren van BSN en IKV meteen goed te laten gaan, zodat geen herstel achteraf nodig is,  hebben we er vanaf deze release voor gezorgd dat het onmogelijk is om eenzelfde combinatie BSN / IKV in te voeren bij hetzelfde Loonheffingennummer als deze combinatie al in het systeem staat.

Hoe 

Bij de onderstaande processen en functionaliteiten controleert het systeem de invoer van BSN en IKV zodanig, dat je binnen een Loonheffingennummer niet meer dezelfde combinatie hiervan kunt invoeren.

 • Workflow nieuwe medewerker
 • Aanpassen bij huidige medewerker
 • Kopiëren medewerker
 • Mutatie vanuit HRSS
 • Import CSV
 • Externe mutaties

Bij al deze manieren van invoer, zal HR Core / Payroll Business dubbele IKV-nummers meteen afkeuren, 

Actie 

Pas het nummer inkomstenverhouding aan en biedt daarna de mutatie opnieuw aan.

CAO E-commerce Nederland

Waarom 

Vanuit de markt is gevraagd om met ingang van 2022 de CAO E-commerce Nederland (CAO-code 4236) te ondersteunen. Daarom ondersteunen we nu ook deze CAO pro-actief, zoals we ook de overige CAO's ondersteunen.

Hoe 

We hebben de CAO E-Commerce met ingang van 2022 ingericht, zodat je die nu kunt selecteren bij het aanmaken van een nieuw bedrijf.

Actie 

Als je de CAO E-commerce Nederland gaat gebruiken, kun je deze nieuwe CAO met het betreffende arbeidsvoorwaardencluster nu laten inrichten door een consultant of Administratiekantoor.

Functionaliteit individuele salarisverwerking uitgebreid

Waarom 

Het blijkt dat er in de praktijk veel gebruikt wordt gemaakt van de functionaliteit van de individuele salarisverwerking, die we in de zomer van 2021 hebben opgeleverd. Om het gebruik ervan nog makkelijker te maken, hebben we in deze release de functionaliteit als volgt uitgebreid/aangepast:

 • Aan alle schermen waarin je individuele mutaties kunt invoeren, hebben we het icoon Plan salarisverwerking01.png toegevoegd waarmee je de individuele salarisverwerking kunt starten.
 • Vanaf deze release kan je, zodra de individuele verwerking is afgerond, vanuit het scherm Salarisberekening direct de salarisstrook van de betreffende medewerker opvragen.
 • Omdat bleek dat het niet gewenst was om na een individuele salarisverwerking, automatische rapportages af te roepen, hebben we dit proces uitgezet.

Hoe 

Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening
Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting)
Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants

In de schermen voor Salarisberekening herken je een afgeronde individuele verwerking aan het icoon  Icoon_selectieve run.png.  Door op dit icoon te klikken, wordt de salarisstrook van deze medewerker direct op het scherm getoond.

Actie 

Er is geen actie nodig.

Gewijzigd en verbeterd

Veld Verwijderen IKV ook te gebruiken voor UPA

Waarom

Soms is er onterecht een inkomstenverhouding (IKV) aangemaakt, bijvoorbeeld een zogenoemde No-show. De medewerker is niet op komen dagen, maar je wilt wel de registratie van deze medewerker in het HR-systeem behouden. Om ervoor te zorgen dat deze persoon niet meegaat in de diverse aangiftes kun je in het scherm Loonaangifte (IKV) het veld Verwijderen IKV op Ja zetten. Hiermee verwijder je alleen deze IKV uit de Loonaangifte en, vanaf deze release, ook uit de UPA-aangifte.

Herstarten aangifte
Als je je een aangifte moet herstarten terwijl je de volgende periode al hebt opgestart en een persoon met terugwerkende kracht in dienst meldt over de periode die je gaat herstarten, kan het voorkomen dat deze medewerker daarom in het vorige aangiftebestand wordt meegenomen. Omdat bepaalde verplichte payrollelementen nog niet zijn aangemaakt, wordt deze aangifte afgekeurd. Ook in dit geval kun je ervoor zorgen dat deze persoon niet meegaat in de diverse aangiftes.

Actie

Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonaangifte (IKV)
 • Als je in bovenstaande gevallen de IKV van de betreffende medewerker uit de loonaangifte en/of UPA-aangifte wilt halen, zet dan in het scherm Loonaangifte (IKV) het veld Verwijderen IKV op Ja.
  Als je dit veld het op ja hebt gezet, wordt deze IKV automatisch uit de loonaangifte verwijderd. Voor de UPA geldt dat je deze zelf moet herstarten.
 • Na het succesvol insturen van de aangifte(s) waaruit de IKV is verwijderd, moet je het veld Verwijderen IKV weer op Nee zetten, zodat de persoon de volgende periode wel mee komt in de aangifte met alle benodigde velden.

WAB overschrijding 30% urennorm, berekening gemiddelde contracturen 

Waarom

Als gevolg van veranderende Wet en Regelgeving, moeten de contractueel overeengekomen uren in een jaar, ook worden berekend in de volgende situaties:

Medewerker is jonger dan 21 en voldoet aan gewerkte urennorm
Medewerker is BBL-er
Medewerker is Stagiair
Medewerker  wordt gedurend het jaar doorwerken AOW-er

Als de situatie van de medewerker gedurende het jaar verandert, dan worden vanaf nu de contracturen van bovenstaande situaties ook meegenomen voor berekening van de gemiddelde contracturen per week. Als dit aantal tenminste 35 uur is, dan hoeft er nooit te worden herzien.

Hoe
Vanaf nu worden de volgende payrollelementen in bovenstaande situaties ook berekend:

AWF Contr. overeengek.uren per week gemiddeld
AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum)
AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum)
AWF Weken per jaar (cum)

Actie

Er is geen actie nodig.

Huisnummer nul bij medewerker niet meer toegestaan

Waarom

Als in een loonaangifte een huisnummer met de waarde nul voorkwam, keurde de Belastingdienst de aangifte af en kon de gehele aangifte van het bedrijf niet worden ingezonden. In het kader van het verbeteren van het aangifteproces, hebben we er ervoor gezorgd dat je vanaf deze release als huisnummer niet meer de waarde 0 kunt vastleggen.

Hoe

Medewerker > Medewerker > Medewerkers

Het Huisnummer is een verplicht veld bij een medewerker en voorheen kon je hier een nul invoeren. Omdat voor de loonaangifte de waarde groter of gelijk aan 1 moet zijn, geldt dat nu ook binnen Payroll Business. Als je een nul invoert, zie je bij het opslaan bovenin het scherm de foutmelding: Huisnummer (mdw.) - Buiten waardebereik Min: 1 - Max: 99999

Actie

Als je een nieuwe medewerker invoert of een medewerker wijzigt, voer dan een huisnummer in met de waarde 1 of hoger.

Controles loonheffingennummer

Waarom

De Belastingdienst controleert het loonheffingennummer dat wordt gebruikt om aangifte te doen. Als een loonheffingennummer niet aan de eisen voldoet, keurt de Belastingdienst de aangifte bij het insturen meteen af. In het kader van het verbeteren van het aangifteproces hebben we er daarom voor het veld Loonheffingennummer dezelfde twee controles toegevoegd die de Belastingdienst ook uitvoert. 

Hoe

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Loonaangifte

In het interfacescherm Loonaangifte hebben we voor het veld Loonheffingnummer de volgende controles ingesteld:

 • Elfproef
  Het systeem controleert nu of het eerste gedeelte van het Loonheffingennummer voldoet aan de elfproef. Dit is dezelfde controle die er is voor het Burgerservicenummer (BSN). 
 • Eerste drie cijfers ongelijk aan 000
  De eerste 3 cijfers van het Loonheffingnummer mogen niet gelijk zijn aan 000. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Nieuwe opties schermen Salarisberekening

Waarom

We hebben aan de salarisberekeningsschermen twee opties toegevoegd. Een om de performance van de schermen te verbeteren en een om een salarisverwerking in de tijd te kunnen plannen. Hierdoor kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een salarisverwerking te laten starten in de avond.

Hoe

Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening
Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting)
Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants
 • Datum/tijd
  Aan de schermen Salarisberekening en Salarisberekening (met afsluiting) is het veld Datum/tijd toegevoegd. 
  Tot nu toe was het alleen mogelijk om een verwerking direct te laten uitvoeren. In dit veld kun je de datum en het tijdstip opgeven waarop je de verwerking wilt inplannen, bijvoorbeeld in de avond.
 • Toon individuele verwerkingen
  Aan alle salarisberekeningsschermen is deze optie toegevoegd. Omdat je tegenwoordig een salarisverwerking voor 1 medewerker kan uitvoeren, wordt de lijst met gedraaide verwerkingen steeds groter. Om ervoor te zorgen dat de gedraaide verwerkingen in het scherm snel zichtbaar zijn, laten we voortaan bij het openen van het scherm niet meer de regels zien van de individuele verwerkingen, maar alleen van de verwerkingen voor het hele bedrijf. Wil je ook de regels van de individuele verwerkingen zien, dan kun je de optie Toon individuele verwerkingen aanvinken,

Actie

Wil je een verwerking inplannen op een bepaald tijdstip, vul dan bovenin het scherm bij Datum/tijd de gewenste datum en tijd in.  

Wil je in de lijst Reeds gedraaide verwerkingen ook de medewerkers zien waarvoor je een individuele verwerking hebt gedraaid, vink dan de optie Toon individuele verwerkingen aan.

Doorstroomindicatie beschikbaar voor gebruik in profielen

Waarom

Kort geleden hebben we het gegevenselement Doorstroomindicatie geïntroduceerd: dit element ondersteunt twee situaties:

 • De overgang van stagiair naar medewerker
 • Herindienst 

Je hoeft hierdoor geen nieuwe medewerker meer aan te maken. Door het gebruik van de doorstroomindicatie wordt er automatisch een nieuw nummer inkomstenverhouding toegekend. Twee nieuwe workflows in de menu's Instroom en Doorstroom ondersteunen deze processen.

De profielen worden vooral gebruikt om mutaties verrijken die vanuit externe HR-applicaties worden aangeleverd. Binnen die context is het handig om ook de Doorstroomindicatie te kunnen gebruiken.

Hoe

Instellingen > Vastlegging > Profielen

Aan de lijst met beschikbare gegevenselementen is het element Doorstroomindicatie (10527025) toegevoegd.

Je kunt dit element de volgende waardes geven:

 • Stagiair wordt medewerker (1)
 • Herindienst (2)

Actie

Als je met vastlegprofielen werkt kun je vanaf nu de Doorstroomindicatie toepassen. 
Meer uitleg over de doorstroomindicatie vind je in de releasenotes 2022-01 (Stagiair) en 2022-03 (Herindienst).
Meer uitleg over het nut en de toepassing van profielen vind je in de Online help.

Opgeloste meldingen

Afrekenresultaten D/C - Transitievergoeding dubbel in rapport (3310819)

Melding

Het rapport Afrekenresultaten D/C gaf dubbele waarden als een medewerker meerdere contracten heeft en je het rapport aanmaakte met een groepeerkenmerk.

Oplossing

Vanaf deze release is dit probleem opgelost en worden medewerkers met meerdere contracten juist worden weergegeven in het rapport.

Actie

Er is geen specifieke actie nodig. Als je het rapport eerder had aangemaakt met verkeerde informatie, kan je het vanaf deze release opnieuw aanmaken. 

 

Medewerkers