Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-07

22-06-2023 16:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 350 Weergaven

Mededelingen

1. Gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau

Waarom

Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. 

Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In de releases daarna hebben we deze gegevens groepsgewijs ook daadwerkelijk fysiek omgezet naar een contractgegeven. In deze release wordt de laatste groep gegevens omgezet.

Hoe

Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid)

De volgende elementen zijn voortaan voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract-ID op het verslag:

 • ZW verzekerd (340)
 • WW verzekerd (10000029)
 • WAO/IVA/WGA verzekerd (10000030)
 • WW herzien (10524457)

Actie

Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract.

2. AOW Datum - Update per 1-1-2023

Waarom

In 2028 gaat de AOW leeftijd met 3 maanden omhoog van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. Deze nieuwe datum wilt iedereen vast graag zien in het systeem.

Hoe

Wij hebben deze update op dinsdag 6 juni 2023 aangezet en dit houdt in dat elke medewerker van elk bedrijf met een geboortedatum van 1 januari 1961 en later wordt aangepast.

 • Het uitvoeren vindt plaats in kleine blokken per uur om de performance van het systeem niet teveel te belasten en zal de komende weken in beslag nemen.
 • De volgorde gaat in per 1-1-1961. We gaan dus alle medewerkers per leeftijdsjaar aanpassen. 
 • In de Delivery updates laten we weten wat de status van de update is.

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf heden worden de AOW-leeftijden aangepast in het systeem.

Gewijzigd en verbeterd 

3. Raadplegen en wijzigen medewerkergegevens vóór 1-1-2017 

Waarom 

Bij een aantal schermen in het menu Medewerker is vorig jaar de lay-out verbeterd. Als ingangsdatum voor de nieuwe versie van die schermen was 1-1-2017 gekozen.  

Omdat het in specifieke gevallen toch nodig is om bepaalde medewerkergegevens van voor 2017 te kunnen raadplegen of wijzigen, hebben wij dit vanaf deze release mogelijk gemaakt.

Hoe 

In de volgende schermen in het menu Medewerker kun je voortaan door het wijzigen van de peildatum terug in de tijd tot 1 januari 2010 in plaats van 1 januari 2017:

 • Medewerker > Medewerker
 • Medewerker > Arbeidsrelatie
 • Contract > Arbeidscontract

Actie

Er is geen actie nodig.

4. Performance Rapport Afrekenresultaten D/C 

Waarom

Uit diverse calls bleek dat de performance van het rapport Afrekenresultaten D/C sterk verbeterd kon worden. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, kan het even duren voordat het rapport klaar is. Als het om heel veel gegevens ging, verscheen er na een tijd draaien soms een foutmelding in het scherm en kwam het rapport niet in Mijn rapporten te staan. 

Hoe

Rapporten > Controle > Afrekenresultaten D/C

De performance van Afrekenresultaten D/C is sterk verbeterd, zodat het rapport sneller wordt aangemaakt. De oplossing hebben we op 30 mei 2023 uitgeleverd. 

Actie

Er is geen actie nodig. 

5. Benefitbudget reservering via werkgever - Meer uitbetalen dan saldo

Waarom

Omdat klanten die gebruik maken van een extern systeem voor Flex benefits, de wens hadden om in bepaalde situaties meer dan het gereserveerde saldo uit te betalen, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt.

Hoe

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Benefitbudgetregeling res. via werkgever

Met ingang van 1-1-2023 is aan het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget res.via werkgever het veld Uit te betalen bedrag boven saldo toegevoegd. Dit veld heeft als standaardwaarde Nee.

Als je dit veld op Ja zet, is het mogelijk om meer uit te betalen dan het gereserveerde saldo op dat moment.

Let op: als je gebruik maakt van Flex Benefits, moet dit veld de waarde Nee hebben.

Actie

Als je wilt toestaan dat er een hoger bedrag Benfitbudget wordt uitbetaald dan er is gereserveerd, zet dan het veld Uit te betalen bedrag boven saldo op Ja. Dit kan vanaf 1-1-2023.

Opgeloste meldingen

6. Wens - Markeren te verwijderen regel in Arbeidsvoorwaardenpakket (4662202)

Melding

Bij het verwijderen van een arbeidsvoorwaarde uit het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket kwam er niet eerst een markering voor de regel te staan, maar werd de regel direct verwijderd zodra je aan het eind van de regel op Verwijderen Knop_delete_01.png klikte. Bij het toevoegen van een arbeidsvoorwaarde toevoegde, werd deze aan het eind van de lijst getoond met als markering een groen bolleje Markering-regel toevoegen.png voor de regel.  Pas als je op Opslaan klikte werd de arbeidsvoorwaarde definitief toegevoegd. 

 

Omdat het verwijderen van een regel soms per ongeluk gebeurde, was er de nadrukkelijke wens om ook bij het verwijderen eerst een markering voor de regel te plaatsen om de gebruiker erop te attenderen dat de regel verwijderd gaat worden als je de gegevens in het scherm opslaat. 

Oplossing

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket

Om het ongewild verwijderen van een arbeidsvoorwaarde te voorkomen, hebben we de werking van het scherm aangepast. Voortaan komt er voor een te verwijderen regel als markering een rood bolletje Markering_regel_verwijderen.png te staan en wordt de regel pas verwijderd als je op Opslaan klikt. 

Kies je voor verwijderen en ga je vervolgens voordat je opslaat, naar een ander scherm, dan krijg je een pop-up met de vraag of je dit wilt doorvoeren of niet.

Actie

Er is geen actie nodig.

7. Audit file geeft rubrieknummers zonder omschrijving (4575769)

Melding

In de Audit file kwamen onterecht ook regels naar voren vanuit de zelf aangemaakte vrije velden. Deze hadden alleen een nummer en geen omschrijving. 

Oplossing

De Audit file is een bestand dat is opgesteld in samenwerking met de Belastingdienst. Omdat de vrije velden geen gegevens bevatten waar de Belastingdienst om vraagt, hebben we ervoor gekozen de vrije velden uit de Audit file te verwijderen.

Vanaf deze release komen er geen vrije velden meer voor in de Audit files

Actie

Er is geen actie nodig. Als er behoefte is aan rapportages waarin vrije velden zijn opgenomen, kun je hiervoor een van de andere rapporten gebruiken.

8. Fout L1818 in werknemergegevens aangifte Loonheffingen (4575593)

Melding

Bij sommige medewerkers werd de loonaangifte afgekeurd, omdat deze niet voldeed niet aan de controle 1818: 

 • Als Datum einde inkomstenverhouding niet is aangeleverd en Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, Indicatie verzekerd WW en Indicatie verzekerd ZW gelijk zijn aan N, dan moet Loon SV gelijk zijn aan € 0.

Het ging om nieuwe medewerkers waarbij de Datum indienst werd gewijzigd en bij medewerkers die halverwege een periode weer indienst kwamen met dezelfde medewerkercode.

Bij deze medewerkers werd voor het loonaangiftebericht ten onrechte de vervangende waarde N doorgegeven voor de volgende velden:

 • Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA
 • Indicatie verzekerd  WW
 • Indicatie verzekerd ZW

Oplossing

Dit is nu hersteld, zodat er voor deze situaties geen vervangende waardes meer worden bepaald. 

Actie

Wij gaan dit vanaf deze release met terugwerkende kracht herstellen. Hier hoef je niets voor te doen.

Let op het volgende: als je via de Workflow de Datum indienst hebt gewijzigd of de Herindienst hebt uitgevoerd, dan wordt de Datum aanvang inkomstenverhouding nog niet op de juiste begindatum gezet.
Deze staat nu op de begindatum van de afrekenperiode. Dit moet je tijdelijk nog zelf aanpassen. Ga hiervoor naar het scherm Medewerker > Contract > Inkomstenverhouding en vul bij het veld Begindatum de Datum indienst in.

 

Medewerkers