Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-09

19-08-2022 13:59 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 594 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

Nummer inkomstenverhouding is voortaan een contractgegeven

Waarom 

Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving rondom inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen moet een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd kunnen hebben. Om die reden is het nummer IKV de vorige releas op het scherm Arbeidscontract gezet. In deze release is het gegeven ook daadwerkelijk een contractgegeven geworden.

Hoe 

Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslagen

Wijzigingen van het nummer inkomstenverhouding zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie, en zijn dus te zien op het rapport met een Contract ID.

Bij alle bestaande transitievergoedingen is het Nummer inkomstenverhouding als mutatie aan het contract toegevoegd, met als muteerder RPD Technisch grote aantallen.

Actie

Er is geen actie nodig. Externe HR applicaties kunnen het nummer inkomstenverhouding gewoon als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch op het hoofdcontract terecht 

Loonaangiftedetails niet meer op de oude manier beschikbaar

Waarom

De medewerkergegevens voor de loonaangifte waren tot voor kort beschikbaar via Medewerker > Interfaces > Loonaangifte.

Bijvoorbeeld: Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en Incidentele inkomstenvermindering.

In de vorige release zijn deze gegevens ondergebracht in nieuwe schermen, die je via het menu kunt benaderen 

Hoe

Arbeidsrelatie > Instellingen > Loonaangifte  (HR Core)
Medewerker  > Instellingen > Loonaangifte  (Payrol only)

In dit scherm kun je vanaf nu uitsluitend de medewerker blokkeren voor de loonaangifte. Dit is overigens alleen nodig in zeer specifieke gevallen.

Medewerker  > Contract > Arbeidscontract

Hier wijzig je sinds de vorige release Soort inkomen en Aard arbeidsrelatie.

Medewerker  > Contract > Loonaangifte (contract)

In dit scherm zijn sinds de vorige release de overige loonaangiftegegevens beschikbaar. Alleen de gegevens van het hoofdcontract kun je wijzigen, die van het nevencontract (de transitievergoeding) zijn alleen-lezen.

Actie

Er is geen actie nodig. Het onderhoud van de reguliere loonaangiftegegevens doe je voortaan uitsluitend via de nieuwe schermen.

Betaald ouderschapsverlof is hoger dan de uitkering

Waarom 

De hoogte van de uitkering tijdens betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer en dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon. In de CAO of arbeidsovereenkomst kunt u echter hebben afgesproken dat u de uitkering aanvult. 

Indien u dit doet moet deze aanvulling naar de Loonaangifte worden doorgegeven via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering.

Vanaf deze release berekent Payroll Business deze aanvulling op de uitkering automatisch en wordt deze doorgegeven naar de Loonaangifte.

Hoe 

Naast het bedrag dat wordt uitgekeerd aan betaald ouderschapsverlof berekent Payroll Business nu ook het bedrag van de uitkering. Indien het uitgekeerde bedrag hoger is dan de berekende uitkering dan wordt het verschil bepaald en dit verschil is zichtbaar in de volgende elementen:

  • Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 1 - boven 70%. 
  • Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 2 - boven 70%.
  • Het payroll element Aang.- Verstr aanv op uitk wn verzekering contract.

Tevens wordt dit verschil dan doorgegeven naar de Loonaangifte via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering. 

Actie

Er is geen actie nodig.  

 

Opgeloste meldingen

De einddatum ANW-hiaatregeling werd niet in een payrollelement gezet (3660394)

Melding 

In het UPA-bericht ontbrak de einddatum in de rubriek RegelingEinddatum als een medewerker alleen ANW-hiaat had.

Oplossing

In de ANW-hiaatregeling wordt nu de einddatum deelname bepaald en doorgegeven aan de UPA-regeling.  De UPA-regeling zorgt er voor dat in het UPA-veld RegelingEinddatum de einddatum komt te staan.

Actie

Er is geen actie nodig. Na afsluiting van de salarisverwerking, zal in de huidige en in de vorige periode de rubriek RegelingEinddatum aanwezig zijn.

Medewerkers met ouderschapsverlof bij wie het pensioen op 100% doorloopt (3324040)

Melding 

Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van de ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en werknemer een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte.

Tot deze release was deze optie nog niet in Payroll Business beschikbaar en gingen de inhouding en aangifte ervan niet goed.

Oplossing

Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (benoemd ) zijn de volgende velden toegevoegd:

  • Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME)
  • Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME)

In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen ouderschapsverlof - PME kiezen voor Ja

Actie

Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022. 

Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen.

 

Actieve onderwerpen