Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-10

22-09-2022 15:53 (Bijgewerkt op 22-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 490 Weergaven

Mededelingen 

1. Risicogroep binnenkort niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers

Waarom 

In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn indertijd hierop aangepast.

Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Deze overgangsmaatregel eindigt binnenkort.

Hoe 

Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract)

Met ingang van de volgende release (2022-11) wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep.

Er moet dan óf een correcte default waarde zijn ingericht en als dat niet zo is, moet je bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie vastleggen, in plaats van de risicogroep. 

Het blijft voorlopig nog wel mogelijk om een risicogroepmutatie aan te leveren, maar die heeft dan geen betekenis meer.

Actie 

Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service.

Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector:

 • Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier en vervang deze door Sector.
 • Als je bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector.
 • Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels.

Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in:

 • Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf de volgende release ook op het niveau Klant-CAO en Bedrijf-CAO.
  Dit heeft als voordeel dat je bij een nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen.
 • Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk.

Nieuw

2. Proforma berekening met zelf te kiezen elementen

Waarom

Met de Proforma berekening kun je uitproberen wat het effect is van bepaalde mutaties op de salarisberekening, zonder dat die mutaties daadwerkelijk bij de medewerker worden opgeslagen. Tot nu toe kon je voor deze berekening alleen een vooraf gedefinieerde set arbeidsvoorwaarden en elementen toepassen. Met de  nieuwe  Proforma berekening kun je een proformaberekening maken met elementen die je zelf kunt selecteren. Ook kun je de definitie van een berekening opslaan en ervoor kiezen om deze te delen met je collega's.

Hoe 

Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening

Het scherm is flexibel gemaakt:

 • Je kunt vanaf nu zelf de gegevenselementen kiezen die je wilt gaan muteren. Een zoekfunctie helpt je bij het ophalen van de juiste elementen.
 • Vervolgens kun je de gekozen set elementen bewaren. Daardoor hoef je ze de volgende keer niet opnieuw bij elkaar te zoeken.
 • Kies een naam voor de definitie en klik op Definitie opslaan.

Ben je tevreden bent over een bepaalde definitie? Dan kun je deze ook delen met collega's. Dit werkt hetzelfde als bij de Ad hoc rapportage:

 • Vul Definitie beschikbaar stellen voor in.
  Als je een specifiek bedrijf invult, dan is de definitie alleen beschikbaar voor dat bedrijf.
  Vul je de klant in, dan is de definitie te gebruiken bij alle bedrijven.
 • Klik op Definitie opslaan.
  Let op: collega's kunnen nu de definitie ook wijzigen en/of verwijderen

Tips:

 • Bedenk bij het opslaan van definities duidelijk herkenbare namen.
 • Verwijder definities die je niet meer gebruikt, zodat de lijst overzichtelijk blijft. 

Oude proformaberekening

Let op: de oude proformaberekening die je kon starten via Beheer > Salarisberekening > Proforma zal vanaf de november release niet meer beschikbaar zijn.

Actie 

Er is geen actie nodig. 

Gewijzigd en verbeterd 

3. IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau

Waarom 

Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd, zie Release notes Payroll Business 2022-08, onderwerp 2. Verbeterde indeling schermen.

In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs.

Hoe 

Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid)

De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID:

 • 10524736 Indicatie Jaaruren norm
 • 10526534 Aanvullend geboorteverlof - boven 70%
 • 10301872 Verstr aanv op uitk wn verzekering
 • 10204692 Incl. WAJONG uitkering
 • 10204694 Vervoer vanwege inhoudingsplichtige
 • 10204766 Alimentatie in uitkering
 • 10204767 Rechtstreekse alimentatie
 • 10205316 Invloed verzekeringsplicht 1
 • 10205317 Fase indeling F en Z
 • 10311888 Wachtgeld oude regeling 

Actie

Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract.

Opgeloste meldingen

4. Payrollelement Jaarinkomen fulltime (Pens.) niet altijd correct bepaald (change 3655214)

Melding

Als bij een vaste pensioenregeling een afwijkend fulltime jaarloon bij een medewerker wordt opgegeven, wordt bij het bepalen van het payrollelement Jaarinkomen fulltime altijd het percentage vakantietoeslag gebruikt:

 • dat is vastgelegd op niveau Bedrijfs CAO bij benoemde pensioenen of
 • dat is vastgelegd in de referentietabel voor een eigen regeling

Als er een afwijkend percentage vakantietoeslag bij de medewerker is opgegeven, wordt dat in dit geval niet gebruikt, terwijl het afwijkende percentage wel wordt gebruikt bij de berekening van de pensioenpremie. Dit kan leiden tot meldingen van het pensioenfonds.

Deze fout treedt op bij alle 16 pensioensoorten.

Oplossing

De regelingen voor de vaste pensioenen zijn aangepast zodat het afwijkende percentage vakantietoeslag wordt gebruikt voor de bepaling van het payrollelement. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2022.

Actie

Als je vanwege deze fout een afkeuring van het pensioenfonds hebt gekregen, kun je na de herrekening door Payroll Business de pensioenaangifte opnieuw (laten) aanmaken en verzenden.

5. Signaleringsverslag - ABP Generatiepact verschil (change 3618548)

Melding 

Bij ABP moet de inrichting voor het Generatiepact voor elke pensioensoort die je moet doorgeven, gelijk zijn. Het systeem controleert dit en geeft een signaal als bij een klant de inrichting binnen de diverse pensioenregelingen verschilt. Dit signaal werd echter ten onrechte ook gegeven, bij klanten bij wie de inrichting van het Generatiepact voor de pensioenregelingen niet gel heen, maar niet de ABP-koppeling aan hebt staan. 

Oplossing 

We hebben het signaal aangepast. Voortaan verschijnt dit alleen zoals het bedoeld is, dus als de pensioenkoppeling ABP is aangevinkt en er verschillen zijn in de inrichting van het Generatiepact, Bij andere pensioenfondsen mag deze inrichting verschillen en verschijnt het signaal niet meer. 

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisverwerking niet meer in het Signaleringsverslag.

6. Signaleringsverslag - Reiskosten fiscale ruimte negatief (change 3748421)

Melding 

Als je in de arbeidsvoorwaarden voor reiskosten bij Reiskosten middelen had gekozen voor Ja en de fiscale ruimte wilde berekenen, dan werd deze niet goed bepaald. Hierdoor ontstond soms onterecht een kleine negatieve fiscale ruimte. Hiervoor werd dan, naast de onjuiste berekening, ook onterecht een signaal gegeven in het Signaleringsverslag.

Oplossing 

We hebben de progammatuur aangepast, zodat vanaf deze release het berekenen van de fiscale ruimte correct plaatsvindt, ook als bij Reiskosten middelen de waarde Ja is ingevuld. Hierdoor ontstaat er geen negatieve fiscale ruimte meer en wordt het signaal niet meer onterecht gegeven. Ook hebben we in de online help de matrix over de diverse berekeningsmethodes aangepast, zie het onderwerp  Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Reiskosten > Reiskosten matrix.

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisverwerking niet meer in het Signaleringsverslag.

7. Foutcode L1812 en L1813 Belastingdienst (change 3792204)

Melding 

Als je gedurende het jaar het veld Reden geen bijtelling auto had leeggemaakt, bleef de waarde van daarvoor in de loonaangifte staan. Dit zorgde voor de foutmeldingen L1812 en L1813.

Oplossing 

We hebben de code aangepast. Als je het veld Reden geen bijtelling auto in Payroll Business leegmaakt, worden voortaan ook de corresponderende velden in de loonaangifte als leeg naar de Belastingdienst gestuurd.

Deze oplossing hebben we via extra onderhoud uitgeleverd op maandag 12-09-2022.

Actie

Er is geen actie nodig. De onterecht ingevulde velden zullen bij de volgende loonaangifte met terugwerkende kracht zijn hersteld. Omdat de de foutcodes L1812 en L1813 met de september aangifte worden opgelost, kun je de brieven van de Belastingdienst over de aangifte van juli en augustus als niet verzonden beschouwen,

8. Foutcode onterecht bij code ziekte Belastingdienst (change 3792224)

Melding 

Als een medewerker ziek is, wordt er automatisch een Code incidentele inkomstenvermindering gevuld richting de Belastingdienst. Als de medewerker niet meer ziek was, werd deze code echter nog steeds doorgegeven.

Oplossing 

We hebben de code aangepast zodat, als het veld Incidentele inkomstenvermindering in Payroll Business wordt leeggemaakt, ook de corresponderende velden in de loonaangifte als leeg naar de Belastingdienst worden gestuurd.

Deze oplossing hebben we via extra onderhoud uitgeleverd op maandag 12-09-2022.

Actie

Er is geen actie nodig. De onterecht ingevulde velden zullen bij de volgende loonaangifte met terugwerkende kracht zijn hersteld. De foutcode wordt dus opgelost met de aangifte van september. Daarom kun je de brieven van de Belastingdienst over de aangifte van juli en augustus als niet verzonden beschouwen.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen