Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-10

21-09-2023 14:40
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 522 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) - rapport Aangifte details

Vanaf deze release hebben we het rapport Aangifte details, dat in de oude module bekend was als Download werknemergegevens, toegevoegd aan de UPA-aangifte. Hiervoor hebben we het bestaande rapport Aangifte details gebruikt, dat je al kent uit de Loonaangifte.

Het gaat om hetzelfde rapport, alleen kun je het nu opvragen vanuit het gebruikersprofiel Uniforme pensioenaangifte. Het bevat dan de tabbladen en gegevens die betrekking hebben op de Pensioenaangifte. De elementen en tabbladen voor de Loonaangifte zijn eruit weggelaten. 

Uniforme Pensioenaangifte - rapport Aangifte details

Rapporten > Aangifte details

Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen.

Het rapport wordt standaard aangemaakt in het Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit bijvoorbeeld Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, zoals csv of oudere  Excel-versies.

De gegevens zijn gegroepeerd in de volgende tabbladen:

 • Inkomstenverhouding:
  Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, nummer inkomstenverhouding (IKV), naam van de medewerker en alle berekende bedragen.
 • Inkomstenperiode:
  Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen.
 • Sector
  Dit gegeven word apart vermeld, omdat er in de aangifte in principe meerdere waarden binnen een aangiftetijdvak kunnen voorkomen.
 • Regelinggegevens
  Hier vind je per regelingkenmerk en regelingvariant de  details van de regeling:
  • Regelingloon
  • Premiegrondslag
  • Premie totaal
  • Premie wn
  • Aantal verloonde uren periode
 • Verlof
  Hier vind je de opgaaf van verlofsoorten en -uren per inkomstenverhouding.
 • Intrekkingen
  Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes. 
 • Legenda
  Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen.
 • Rapport-parameters
  Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg.

Werkwijze

 • Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen.
 • Geef aan welke tijdvakken je wilt zien:
  • Alleen de tijdvakken die je met deze aangifte aangeeft.
  • Alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Pensioenuitvoerder kenbaar zijn gemaakt of kenbaar worden gemaakt als de aangifte nog niet is verzonden. 
 • Klik op Rapport uitvoeren.
  Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten.

Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m

Het rapport toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen.

Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken.

APG - rapport Aangifte details

Vanaf deze release hebben we het rapport Aangifte details, dat in de oude module bekend was als Download werknemergegevens toegevoegd aan de APG-aangifte. Hiervoor hebben we het bestaande rapport Aangifte details gebruikt, dat je al kent uit de Loonaangifte.

Het gaat om hetzelfde rapport, alleen kun je het nu opvragen vanuit het gebruikersprofiel APG-aangifte. Het bevat dan de tabbladen en gegevens die betrekking hebben op de Pensioenaangifte. De elementen en tabbladen voor de Loonaangifte zijn eruit weggelaten. 

APG-aangifte - rapport Aangifte details

Rapporten > Aangifte details

Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen.

Het rapport wordt standaard aangemaakt in het Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit bijvoorbeeld Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, zoals csv of oudere  Excel-versies.

De gegevens zijn gegroepeerd in zes tabbladen:

 1. Inkomstenverhouding:
  Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, nummer inkomstenverhouding (IKV), naam van de medewerker en alle berekende bedragen.
 2. Inkomstenperiode:
  Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen.
 3. PensioenVerzekering
  Hier vind je per regelingkenmerk en regelingvariant de  details van de regeling:
  • Regelingloon
  • Premiegrondslag
  • Premie totaal
  • Premie wn
  • Aantal verloonde uren periode
 4. Intrekkingen
  Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes. 
 5. Legenda
  Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen.
 6. Rapport-parameters:
  Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg.

Werkwijze

 • Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen.
 • Geef aan welke tijdvakken je wilt zien:
  • Alleen de tijdvakken die je met deze aangifte aangeeft.
  • Alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Pensioenuitvoerder kenbaar zijn gemaakt of kenbaar worden gemaakt als de aangifte nog niet is verzonden. 
 • Klik op Rapport uitvoeren.
  Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten

Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m

Het rapport toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen.

Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken.

Benefitbudget reservering via werkgever - Corrigeren saldo

Waarom

In Release 2023-07 is het mogelijk gemaakt om in bepaalde situaties een hoger bedrag Benefitbudget uit te betalen dan het gereserveerde saldo. Bij automatisch uitbetalen van het saldo in de periode van uitbetalen, kan het voorkomen dat dit teveel uitgekeerde bedrag weer wordt ingehouden. Ook is het  omslachtig om bij de overgang van een medewerker naar een ander bedrijf, het saldo van de reserveringen over te zetten.

Daarom hebben we aan het medewerkerscherm Benefitbudget res. via werkgever een veld toegevoegd waarmee je het saldo kunt corrigeren.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Benefitbudget res. via werkgever

Met ingang van 1-9-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget res.via werkgever het veld Correctie saldo (Ben. Budg.) toegevoegd.

In de periode waarin in dit veld een bedrag is ingevuld, wordt het saldo met dit bedrag verhoogd. Gaat het om een negatief bedrag, dan wordt het saldo hiermee verlaagd.

Actie

Als je het saldo bij een medewerker wilt aanpassen, kun je hier in de betreffende periode het bedrag opgeven waarmee je het saldo wilt verhogen of verlagen.

Vakantiegeld periodiek uitbetalen

Waarom

Als je vakantiegeld iedere periode wilt laten uitbetalen, dan was dat alleen mogelijk door de arbeidsvoorwaardevariant te wijzigen naar Betalen per periode. Dit kon je echter alleen zonder problemen doen in de eerste periode van het vakantierechtjaar.

Daarom hebben we het vanaf oktober 2023 mogelijk gemaakt het vakantiegeld iedere periode te laten uitbetalen, terwijl de medewerker gekoppeld blijft aan de opbouw-, peil- of combinatiemethode. Je kan deze instelling wijzigen in de loop van een vakantierechtjaar.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Vakantietoeslag

Met ingang van 1-10-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag het volgende veld toegevoegd:

 • Vakantiegeld iedere periode uitbetalen
  In de periode waarin je dit veld op Ja zet, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd en vanaf de volgende periode wordt de vakantietoeslag periodiek uitgekeerd.
  Vanaf de periode waarin je dit veld op Nee zet of leeg maakt, wordt het saldo opgebouwd en uitbetaald in de betaalperiode.

Let wel op als de betaalperiode vóór de eindperiode ligt, zie hiervoor de toelichting bij dit veld in de online help, onderwerp Medewerkerinstellingen vakantietoeslag.

Actie

Als je bij een medewerker het vakantiegeld periodiek wil laten uitbetalen, dan kun je het veld Vakantiegeld iedere periode uitbetalen op Ja zetten.

Gratificatie en Winstdeling periodiek uitbetalen

Waarom

Als je gratificatie of winstdeling iedere periode wilt laten uitbetalen, dan was dat alleen mogelijk door de arbeidsvoorwaardevariant te wijzigen naar Betalen per periode. Dit kon je echter alleen zonder problemen doen in de eerste periode van het opbouw/rechtjaar.

Daarom hebben we het vanaf oktober 2023 mogelijk gemaakt gratificatie en winstdeling iedere periode te laten uitbetalen, terwijl de medewerker gekoppeld blijft aan de opbouw-, peil- of combinatiemethode. Je kan deze instelling wijzigen in de loop van een opbouw/rechtjaar.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Gratificatie
Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Winstdeling

Met ingang van 1-10-2023 zijn aan de medewerkerschermen van de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling respectievelijk de volgende velden toegevoegd:

 • Gratificatie iedere periode uitbetalen
 • Winstdeling iedere periode uitbetalen

In de periode waarin dit veld op Ja zet wordt het opgebouwde saldo uitbetaald en vanaf de volgende periode wordt de gratificatie/winstdeling periodiek uitbetaald.

Vanaf de periode waarin je dit veld op Nee zet of leeg maakt, wordt saldo opgebouwd en uitbetaald in de betaalperiode.

Let wel op als de betaalperiode vóór de eindperiode ligt, zie hiervoor de toelichting in de online help, onderwerpen Medewerkerinstellingen gratificatie en Inleiding winstdeling.

Actie

Als je bij een medewerker de gratificatie of winstdeling periodiek wil laten uitbetalen dan kun je de hierboven genoemde velden op Ja zetten.

 

 

Opgeloste melding

Technische code organisatorische eenheid op loonstrook in plaats van omschrijving (change 4969044)

Melding

Op de loonstrook werd sinds de juli release de technische code van de Organisatorische eenheid getoond in plaats van de omschrijving. 

Hoe 

Dit probleem hebben we via extra onderhoud op 8 september verholpen.

Actie

Om ervoor te zorgen dat de omschrijving voor de Organisatorische eenheid weer wordt getoond, moet je een herberekening opstarten.

 

Opmerkingen
Marianne van Loenen
CONTRIBUTOR **
door Marianne van Loenen

In de september-release stond mbt de registratie voor de CO2-aangifte een opmerking dat in een volgende release betreffende velden ook worden toegevoegd aan de schermen voor dagmutaties.

Ik begrijp dat dit dus nog niet in de oktober-release gerealiseerd gaat zijn?

door Levin Lenaerts

Hoi Marianne,  dat klopt we zijn hier druk mee bezig en houden jullie hiervan op de hoogte via de nieuwsartikelen mbt CO2 (op deze community). Is het gereed dan melden we het natuurlijk ook in onze releasenotes.

Medewerkers
Actieve onderwerpen