Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2024-03

23-02-2024 13:54 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 364 Weergaven

Nieuw 

Ad-hoc rapportage ook met groepeerkenmerken op klantniveau

Waarom 

Bij de Ad-hoc rapportage is het mogelijk om groepeerkenmerken op te geven. Tot dusver konden deze groepeerkenmerken alleen worden gebruikt als deze waren ingericht op Bedrijfsniveau. Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van groepeerkenmerken die zijn ingericht op Klantniveau.

Hoe 

Menu bijvoorbeeld: rapporten > controle > Ad-hocrapportage uitgebreid

Als je in het navigatiepad een bedrijf hebt geselecteerd, zie je de groepeerkenmerken die voor het betreffende bedrijf in gebruik zijn.

Als je navigeert naar het niveau Klant, zie je alle groepeerkenmerken die op klantniveau zijn ingericht.

Actie 

Er is geen actie nodig.

Arbeidscontract - nieuw gegevenselement Kostendrager 

Waarom

Naast het al bestaande gegevenselement kostenplaats was er ook behoefte aan een apart element kostendrager. 

Hoe

Op het scherm Arbeidscontract is per 01-01-2024 het gegevenselement Kostendrager toegevoegd.

Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is dit element beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen.

Actie

Wanneer je gebruikt wilt gaan maken van  dit nieuwe veld, kun je hiervoor de waardes vastleggen in de waardenlijst, zodat deze daarna vastgelegd kunnen worden bij de werknemers

Gewijzigd en verbeterd 

Classificatiekenmerk 3 nu ook beschikbaar als groepeerkenmerk

Melding

Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is nu ook classificatiekenmerk 3 beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen.

Oplossing

We hebben de programmatuur aangepast, zodat het classificatiekenmerk 3 te gebruiken is,

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen 

Signaleringsverslag - Reiskosten fiscale ruimte negatief (change 5489993) 

Melding 

Als je in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten had gekozen om de fiscale ruimte te laten berekenen, dan kon het voorkomen dat op het Signaleringsverslag ten onrechte de melding werd gegeven dat de fiscale ruimte negatief was.

Oplossing 

We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release het onterechte signaal niet meer wordt gegeven.

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisberekening niet meer op het Signaleringsverslag. 

Payrollelement niet correct berekend icm mobiliteitsbudget (change 5543819) 

Melding 

Indien bij een medewerker zowel de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget reservering via werkgever en de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget was geselecteerd, werden de volgende drie payrollelementen niet juist berekend.

 • Vast deel opbouw budget (vast).
 • Vast deel opbouw budget (eenmalig).
 • Vast deel opbouw budget (beide).

De grondslag werd dan niet vermenigvuldigd met het opgegeven reserveringspercentage. 

Oplossing 

We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release deze drie payrollelementen wel juist worden berekend. Deze aanpassing is gedaan met ingangsdatum 1-1-2024. 

Actie

Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats voor 2024  

30% regeling pro rata - exclusief extraterritoriale kosten (change 4009972) (Hotfix maandag 19-02-2024) 

Melding 

De 30% regeling (variant exclusief extraterritoriale kosten) is aangepast: als de datum ingang beschikking of de datum einde beschikking in een afrekenperiode valt wordt in die periode de 30% regeling pro rata uitgevoerd. Tot nu toe werd de 30% regeling altijd op het gehele inkomen toegepast als de beschikking op minimaal 1 dag in de afrekenperiode actief was.

De pro rata berekening is op basis van gemiddelde werkdagen voor een jaar met 260 dagen.

Oplossing 

We hebben de programmatuur aangepast met ingang van 01-01-2024, zodat vanaf deze release de payroll de juiste berekening doet. 

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf de salarisverwerking op 19-02-2024 zal de berekening juist gaan.

 

Wet- en regelgeving

Nieuwe Signalering "Fiscale uitruil is > Mobiliteitsbudget" ( Verschoven naar de april release!!)

Melding

Bij sommige mobiliteitsregelingen is het niet toegestaan om meer reiskosten uit te ruilen dan het beschikbare  Mobiliteitsbudget.
Om dit te controleren komt er een Signalering die afgaat als er meer wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald.

Oplossing

Om bovenstaande te controleren is er een Signalering die afgaat als er meer fiscaal wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald.

Actie

Er is geen actie nodig.

30% regeling standaardwaarden

Standaard ingericht

Voor de 30% regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaard waarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024.

 • Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Verlaging 30% percentage (V)
 • Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen (01)
 • Verhoging norminkomen toepassen - Ja
 • Verhogen norminkomen met  - 1,00 Euro

De waarde voor Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon  was al gevuld en staat hier ter volledigheid. 

De elementen voor de verhoging norminkomen zijn nieuw en bestaan per 01-01-2024

Actie

Mocht het nodig zijn voor de berekening van de 30% regeling, één van deze waarden moeten afwijken, dan zal binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant cao de waarde omgezet moeten worden, voorzover dit niet kan op de scherm van de medewerker. 

 • Op medewerker niveau is aan te passen:
  • Toepassen normbedrag 30% regeling
  • Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon
  • Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen
Actieve onderwerpen