Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business april 2023

11-04-2023 14:30 (Bijgewerkt op 27-04-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 301 Weergaven

27 april 2023

Waardes Persoonsgerelateerde rubrieken niet meegenomen bij Rehire-workflow bij aanmaken nieuw dienstverband (change 4462094)

Bij het aanmaken van een nieuw contract voor een bestaande medewerker (rehire/herindiensttreding), werden sommige waardes van beschikbare rubrieken met de status Hidden , zoals de Jubileumdatum, niet meegenomen naar het nieuwe dienstverband. Dit is nu opgelost.

Uitvalsverslag gaf geen oorzaak weer voor niet aankomen documenten in Personeelsdossier (change 4462247)

Beheer > Systeem > Uitvalsverslag

We hebben in het Uitvalsverslag het status proces verbeterd voor het verzenden van documenten (bijlagen) naar Personeelsdossier. Daarnaast hebben we waarschuwingsberichten toegevoegd waardoor je - eventueel vooraf- een foutieve inrichting direct kunt corrigeren. 

menu Te doen

Nadat een document is verzonden, kun je in het menu Te Doen in de audit de gelogde informatie van de mutatie terugzien. Deze informatie wordt zichtbaar zodra je aan het begin van de regel op het plusteken [ + ] klikt . Bij Status staat dan: In de wachtrij. Dit betekent dat het document wordt aangeboden aan het Personeelsdossier. 

2023-4-26_Uitvalsverslag_01.png

 

Heeft het Personeelsdossier  het document geaccepteerd, dan wordt de Status gewijzigd in: Verzonden . Het document staat dan bij de medewerker in het Personeelsdossier in de betreffende dossiermap. In de audit verandert de Status dan in:  Succes.

2023-4-26_Uitvalsverslag_02.png

 

Beheer > Systeem > Uitvalsverslag

Het kan voorkomen dat het Personeeldossier het document niet accepteert. In eerste instantie wordt het document dan een aantal malen vanuit Self Service aangeboden aan het Personeelsdossier. In het Uitvalsverslag staat dan bij Type: opnieuw proberen

2023-4-26_Uitvalsverslag_03.png

 

Als het document nog steeds niet wordt geaccepteerd krijgt het de Status: Fout .
Als functioneel beheerder of HR Professional kun je op de statusregel klikken om naar het Uitvalsverslag te gaan.

2023-4-26_Uitvalsverslag_04.png

 

Je ziet dan een Fout- regel zoals in de afbeelding hieronder met de onderstaande opmerking. Klik op Lees verder om de gehele tekst te zien.

2023-4-26_Uitvalsverslag_05.png

 

In de Opmerkingen lees je wat je precies moet doen om de fout te herstellen.

2023-4-26_Uitvalsverslag_06.png

 

Fout is hersteld
Als het is gelukt om de fout te herstellen, kun je via het Uitvalsverslag zelf de actie opnieuw proberen uitvoeren, zodat het document opnieuw wordt aangeboden aan het Personeelsdossier.

2023-4-26_Uitvalsverslag_07.png

 

Fout is niet hersteld
Als het niet lukt om de fout te herstellen, neem dan contact op met onze Service Desk. Zij helpen je verder.

Waarschuwingsberichten toegevoegd

We hebben een waarschuwingsberichten toegevoegd om je erop te attenderen dat er geen bestanden zijn geslecteerd
Het is nu verplicht om in ieder geval één document te selecteren. Als je documenten in de bijlage van de mutatie in Self Service naar het personeelsdossier wilt sturen, kun je deze documenten selecteren en op de knop Bevestigen klikken om de documenten naar het personeelsdossier te verzenden. Dit is de handmatige optie.

2023-4-26_Uitvalsverslag_08.png

 

Als je bent vergeten om een document te selecteren en je klikt op Bevestigen, dan krijg je nu een waarschuwingsbericht zodat je alsnog een of meer documenten kunt selecteren.

2023-4-26_Uitvalsverslag_09.png

 

Keuzelijst voor koppelen Persoonlijk Dossieroverzicht aan document aangepast
In de workflowconfiguratie kun je documenten naar een vooraf gedefinieerde map Persoonsdossier zenden. Je kunt in Self Service een Persoonsdossier-map selecteren uit een lijst om de documenten op een geautomatiseerde manier naar het Personeelsdossier te verzenden.
Je kon hierin kiezen voor: <formulier configuratie>. Omdat deze keuze een fout veroorzaakte en de documenten daardoor niet naar het Persoonsdossier werden verzonden, hebben we deze keuze uit de lijst verwijderd.

2023-4-26_Uitvalsverslag_10.png

 

We hebben ook een waarschuwingsbericht toegevoegd om je erop te attenderen dat je een map moet kiezen

Je ben verplicht om een vooraf gedefinieerde map te kiezen, anders kun je niet doorgaan. Je kunt deze lijst niet leeg laten.

2023-4-26_Uitvalsverslag_11.png

 

11 april 2023

Tegel Vervanging werkte alleen als je ook geautoriseerd was voor de tegel Gebruikersrol (change 3099882)

De tegel Vervanging werkte alleen als je ook geautoriseerd was voor de tegel Gebruikersrol. Dit is nu opgelost. Je hoeft niet meer geautoriseerd te zijn voor de tegel Gebruikersrol als je alleen de tegel Vervanging wilt gebruiken

Actieve onderwerpen