Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business februari 2023

02-02-2023 13:56 (Bijgewerkt op 28-02-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 388 Weergaven

28 februari 2023

Mededeling - Rapportage statistieken weer overdag beschikbaar

Vanaf deze release gaan we de rapportage met statistieken weer beschikbaar stellen onder kantoortijd. We hebben de volgende verbetering doorgevoerd:

  • de performance is verbeterd
  • het rapport loopt niet meer vast, zodat je geen foutmelding meer krijgt

Let op: als er veel output is en het om een groot rapport gaat, kan het enkele minuten duren voordat het rapport gereed is.
We zullen de komende tijd de performance van het rapport blijven monitoren.

Tonen juiste documentsoort aan einde mutatie zoals geconfigureerd in de workflow (change 2818256)

Tijdens het configureren van de workflow kan je bij Knop-conditie aangeven of de bijlage naar dossier gestuurd moet worden. Als je deze actie op Handmatig instelt, kun je nu kiezen uit verschillende bestemmingen. Voorheen kon je de bestemming niet handmatig kiezen. Als de bestemming bij de workflowinrichting leeg is, zie je vanaf deze release bij het uitvoeren van de workflow in deze activiteit, de optie om een bestemming te kiezen.

Er verschijnt geen foutmelding meer bij Inzicht autorisatie in het menu Beheer (change 2965431)

We hebben de achterliggende queries verbeterd zodat de foutmelding niet meer voorkomt. Je krijgt nu de correcte autorisatielijst te zien. 

Als begin- en einddatum in verlofformulier ontbreken, krijg je voortaan een foutmelding (change 3349425)

In het verlofformulier is het verplicht om een begin- en einddatum op te geven. Als deze rubrieken niet zijn ingericht of ingevuld, wordt er een foutmelding getoond in de mutatie. Dit voorkomt het indienen van onjuiste formulieren. 

Tekst in Tekst voor en Tekst na nu ook vertaald in mutatie (change 3991530)

Menu Beheer > formulieren: de vertaalde teksten die zijn ingericht voor tekst voor en tekst na worden nu ook getoond in de mutatie.

Tooltip niet meer over andere menu-opties heen getoond (change 3612139)

We hebben de stijl en positie van de tooltip aangepast, zodat deze niet meer over andere menuknoppen heen staat, zoals het geval was in het beheermenu formulieren en dialogen. In plaats van zijwaarts komt de tooltip nu onderaan te staan. 

Engelse omschrijving werd opgeslagen in mutatie (change 3530385)

Verborgen rubrieken werden soms vertaald wat tot onverwachte mutaties kon leiden. Dit is opgelost. We hebben ervoor gezorgd dat verborgen rubrieken niet meer worden vertaald.

Performance delegatie pop-up Management Self Service was niet goed (change 4274604)

Om de performance van de MSS-delegatie pop-up te verbeteren, hebben we de achterliggende query's verbeterd die worden gebruikt om de pop-up te starten. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat je nu een zogenaamde loading-spinner ziet, zodat je weet dat het programma bezig is met laden en je niet nogmaals hoeft te klikken. 

Vacature rubrieken (VC) niet getoond in nieuwe werknemers workflow (change 3415244)

We hebben voor het kandidatenoverzicht de volgende vacaturerubrieken toegevoegd:

  • functienaam
  • organisatienaam
  • veld Intern/Extern)

Vervangende tegel werkte niet (change 2889039)

De performance van de vervangende tegel is verbeterd als de lijst met Management Self Service (MSS) en Professional (PRO) wordt weergegeven.

Tegel Afdelingsgroepen - tabblad Afdelingen toonde onjuist aantal afdelingen (change  3745314)

We hebben het veld voor de totale som van het aantal afdelingsgroepen aangepast dat wordt weergegeven in het tabblad Afdelingen van de tegel Afdelingsgroepen, zodat je nu het juiste aantal afdelingen ziet. 

 

9 februari 2023

Keuzelijst verdween na gemaakte selectie (change 2320733)

Beheer > Autorisatie > Activiteitenprofiel >Activiteit

Als je bij de tab Activiteit een waarde in een keuzelijst had geselecteerd, verdween de keuzelijst. Dit is opgelost: de keuzelijst blijft nu zichtbaar.

Bij het uploaden van een spreadsheet kwam de bestandsnaam in de database niet overeen met de naam van het downloadbestand (change 3031535)

Bij het uploaden van een declaratie-spreadsheet kwam de naam die in de database was opgeslagen niet overeen met de naam van het geüploade bestand. De bestandsnaam in de database was gelijk aan die van het oorspronkelijke excelbestand dat werd geüpload. Dit is opgelost, zodat voortaan bij elke import van een nieuw excelbestand ook de excelnaam in de database wordt bijgewerkt en de naam bij het downloaden hetzelfde is.

Mutaties gerelateerd aan een inactief medewerkercontract waren zichtbaar (change 2888099)

Soms werd in Home een medewerker getoond met een verlopen contract. Dit is opgelost: voortaan wordt alleen het actieve contract getoond.

 

2 februari 2023

Afdelingscode niet ingevuld bij ingetrokken verlof waardoor verzenden e-mail niet mogelijk was (change 3783209)

De afdelingscode (rubriek 96DV) vind je op de formulieren Verlof intrekken en Verlofperiode. Deze afdelingscode verschijnt bij het aanvragen van verlof, maar verscheen niet bij het intrekken van het verlof. Hierdoor was het niet mogelijk een e-mail te verzenden. Voortaan is de afdelingscode ook ingevuld bij het intrekken van verlof, waardoor je zo nodig een aanvullende e-mail met conditie kunt koppelen en verzenden.

Afdelingslijst gaf niet alle actieve managers weer (change 3460367)

Als er een back-upmanager en een manager voor dezelfde afdeling aanwezig zijn, zag je slechts één manager in de afdelingslijst, terwijl beide zichtbaar moeten zijn. Dit is opgelost. Je ziet nu alle gekoppelde managers in de afdelingslijst.

Declaratie indienen zonder toevoegen informatie niet meer mogelijk (change 2426469)

Het is niet meer mogelijk om het declaratieformulier te verzenden zonder een mutatie. Als er geen mutatie is toegevoegd, krijg je nu deze melding: Er is geen mutatieregel in deze declaratie. Je dient eerst een mutatie toe te voegen voordat je op verzenden kunt klikken.

 

Actieve onderwerpen