Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business januari 2023

05-01-2023 15:12 (Bijgewerkt op 02-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 339 Weergaven

26 januari 2023

Knop Opslaan werkt niet bij het opslaan van het pop up-scherm Vertalingen (change3640035)

Bij bepaalde vrije velden (rubrieken) werkte de knop Opslaan niet als je het pop up scherm Vertalingen wilde opslaan. Je kon deze knop niet selecteren. Dit is nu verbeterd. Je kunt de knop Opslaan nu aanklikken. 

Infloblok type veld wordt niet gekopieerd (change 2848788)

Als beheerder wil je een formulier kopiëren met alle kolommen en waarden, inclusief de kolom Infoblok. De kolom Infoblok werd niet gekopieerd. Dit is nu gerepareerd, zodat deze kolom nu ook wordt gekopieerd.

Een single quote sign (') veroorzaakt een 500-error in het activiteitenprofiel bij aanpassen autorisatie (change 3037816)

Als je via het activiteitenprofiel een workflow activiteit wilde toevoegen, kreeg je een 500-error als in de naam van de workflow een single quote (') stond. Dit is opgelost. Als de naam van een workflow een single quote (') bevat, wordt de naam geaccepteerd en opgeslagen.

Verlofdag boeken werkt niet met komma als decimaal scheidingsteken (change 67620)

Bij het aanvragen van verlof voor het boeken van uren op een verlofdag mocht slechts één punt tussen de decimalen in het uur verlofvoorstelvak. Het is nu toegestaan om een komma te gebruiken bij het schrijven van decimalen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld 8,00 ook kan opgeven als 8,00. Let op: zodra je urennotatievak verlaat, wordt de komma vervangen door een punt.

Opeenvolgende komma's worden getoond als onderdeel van de  werknemernaam (change 2999056)

In de Te doen lijst bij de Werknemer kolom kwam het soms voor dat er meerdere opeenvolgende komma's werden getoond, bijvoorbeld bij ontbrekende tussenvoegsels van een naam. Dit is aangepast. Er wordt altijd maar één komma getoond.

Optimalisatie gekoppeld aan importeren Workflow-definitie - unieke ID's (change 2784904)

Je kon een workflow in de workflowdefinitie niet wijzigen. Dit vond plaats als je de functionaliteit: Definities importeren proces had gebruikt. Werd er bijvoorbeeld  een activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie werd geïmporteerd, terwijl er al een andere activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie (zonder spatie) bestond, dan kon je deze workflows niet wijzigen omdat ze dezelfde ID hadden. Dit ID moet uniek zijn.
Vanaf nu maakt Self Service voor elke workflow een unieke ID aan.

Verbetering voor het proces inrichtingsrapport (change 2663795)

Als je een inrichtingsrapport wilde genereren en downloaden, kreeg je de melding: Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de mutatie. Probeer het opnieuw of neem contact op met uw beheerder.
Dit gebeurde als er geen inrichting aanwezig was in een van de tabbladen. Voortaan zie dan in het tabblad of bestand de tekst: Geen inrichting aanwezig.

 

19 januari 2023

Door HRCore aangeboden nieuwe rubrieken worden niet goed geïmporteerd in Self Service (change 4101591)

Bij het in gebruik nemen van een nieuwe rubriek in Self Service, die was aangemaakt in HRCore, werd deze niet altijd in Self Service bijgewerkt. In Self Service ontbrak dan de nieuwe rubriek.
Dit is nu opgelost. Self Service werkt voortaan de rubriekentabel bij met de informatie vanuit HRCore, zodat de rubrieken in Self Service altijd gelijk zijn met die in HRCore.

Nieuwe medewerker aangemaakt. Naam is gewijzigd in formulier, maar niet in lijsten (change 577034)

Dit is geen fout. Als je een werknemer aanmaakt met een verkeerde naam en de werknemer wordt geëxporteerd naar HR Core en geïmporteerd in Self Service, dan wordt  overal de verkeerde naam weergegeven. Deze verkeerde naam zie je ook in de Te doen-lijst, totdat de naam van de werknemer is vastgesteld in Self Service of in HRCore en beide applicaties synchroon lopen. De informatie is afgestemd tussen HRCore en Self Service, dit geldt dus ook voor de naam.

Als je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker met een verkeerde naam aanmaakt en de mutatie opslaat, blijft deze bij dezelfde activiteit (Indienen). Je opent de mutatie opnieuw, werkt de naam bij, maar vergeet op Verder te klikken. In dit geval wordt de verkeerde naam weergegeven in de Te doen-lijst. Zodra je op de knop Verder klikt, zie je de juiste naam in de Te doen-lijst staan.

4 januari 2023

Configuratie workflow - verbeteringen Extra e-mails

 • De pop-up knoppen zijn altijd zichtbaar, het maakt hierbij niet uit hoeveel rijen er zijn.
 • Voor het toevoegen van een nieuwe rij is er nu de knop Nieuwe Distributie Regel.
 • Het e-mailveld is groter, zodat je meer kunt bekijken.
 • Het laden gaat nu als volgt:
  • bij het openen, wordt de informatie in de pop-up voor het eerst geladen
  • als een gebruiker klikt op de knop Nieuwe Distributie Regel, vindt het laden opnieuw plaats
  • alle andere validaties vinden plaats als de gebruiker op de knop Opslaan klikt, het scherm wordt dus niet meer ververst bij elke klik door de velden van een rij

Na

2023-01-04_Additional emails na_01.png

2023-1-4_aanvullende e-mail_01.png

 

Voor

2023-01-04_Additional emails na_01.png

 

2023-1-4_aanvullende e-mail_02.png

Verlofoverzicht - Verlofsaldo  vervallen verlof

Als de waarde voor vervallen verlofrechten nul is, staat er in het Verlofoverzicht geen vervaldatum meer in de kolom Vervaldatum, maar zie je een liggend streepje: - .

 

2023-1-4_verlofoverzicht.png

Actieve onderwerpen