Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business juli 2023

06-07-2023 15:53 (Bijgewerkt op 25-07-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 378 Weergaven

25 juli 2023

Informatieve e-mail voor afhandelen eigen transacties onterecht verzonden (change 4462708)

In Beheer > tabblad Systeem > tegel Instellingen > tabblad Algemeen is er een optie Eindgebruikers (bijv. managers) toestaan hun eigen transacties af te handelen (bijv. declaraties goedkeuren).
Als deze optie is aangevinkt, ontvangt de eindgebruiker een e-mail met informatie, als dit in de workflowdefinitie zo is ingesteld.

Het kwam echter voor dat gebruikers ook een e-mail met informatie ontvingen, als de optie Eindgebruikers (bijv. managers) toestaan hun eigen transacties af te handelen (bijv. declaraties goedkeuren) niet was aangevinkt. Dit is nu opgelost.

 

2023-07-25_SelfServiceRN2023-07.png

 

17 juli 2023

Downtime Self Service

Self Service heeft op twee vaste tijdstippen een zogenaamde downtime en is dan niet beschikbaar. De tijdstippen waarop de applicatie hierdoor niet beschikbaar is, vinden plaats buiten de tijden van de Service Level Agreement, namelijk tussen 24:00 en 06:00 uur in de nacht/ochtend.

De precieze downtime tijdstippen: vanaf 00:00 tot 00:30 in de nacht en vanaf 05:30 tot 06:00 in de ochtend.

Herziening weergave knoppen woensdagavond 23 augustus in productie - update

Vanwege de vakantieperiode hebben we het in gebruik nemen van de herziening weergave knoppen pas na deze periode ingepland. We gaan de herziening weergave knoppen in productie zetten op woensdagavond 23 augustus.  Tot die tijd kun je de herziening weergave knoppen benaderen via de bètategel.

Nieuw verbeterd autorisatiemechanisme in Self Service

Na het wijzigen van een activiteitenprofiel, werden de Self Service-autorisaties niet altijd opnieuw berekend. Dit was vervelend omdat je de wijzigingen niet direct kon zien.

We hebben daarom een nieuwe verbeterde berekeningsmethode in productie genomen, die we eerst uitgebreid hebben getest. Als je nu een activiteitenprofiel wijzigt, worden de Self Service-autorisaties altijd opnieuw berekend. Na uitloggen en weer inloggen kun je het resultaat van de opnieuw berekende autorisatie meteen zien.

MSS taken overnemen - pop-up scherm verdween als je naar volgend selectiescherm wilde gaan (change 4743543)

In Self Service kun je de functionaliteit: MSS taken overnemen (Management Self Service) gebruiken waarmee je taken al dan niet tijdelijk, kunt overhevelen naar een andere persoon. Als er echter meerdere selectiepagina’s waren en je wilde naar een van de volgende pagina’s gaan om een persoon te selecteren, verdween het pop-up scherm en was het niet mogelijk een persoon te selecteren. Dit hebben we opgelost. Je kunt nu zonder problemen naar de volgende selectieschermen gaan om daar een persoon te selecteren.

Tekst Label Tab onderdrukken veranderen in Tab onderdrukken voor manager

In de inrichting van de Medewerkerkaart was het label Tab onderdrukken niet duidelijk omschreven. De betekenis is:

  • Gemarkeerd = Alleen zichtbaar voor Professionals
  • Niet gemarkeerd = zichtbaar voor managers

Daarom is het label veranderd in Tab onderdrukken voor manager.

Mutatie openen niet mogelijk als gebruiker de taal Engels had geselecteerd (change 4483608)

Als een gebruiker in Self Service als taal Engels had gekozen, lukte het niet een mutatie te openen omdat de gebruiker een foutmelding 500 kreeg. Dit kwam omdat een vertaald veld meer dan 100 posities bevatte terwijl het maximum 100 is. 

We hebben dit opgelost door in Self Service voor alle vertaalde velden een maximale lengte in te stellen voor elke rubriek van niet meer dan 100 tekens; ook is het niet meer toegestaan meer dan 100 tekens in te voeren.

7 juli 2023

Probleem met het nieuwe proces voor het berekenen van autorisaties (change 4741470)

In de week van 10 juli 2023 releasen we voor al onze klanten een nieuwe berekeningsmethode voor autorisaties. Als je een activiteitenprofiel wijzigt, worden Self Service-autorisaties altijd opnieuw berekend, ook als het totaal aantal autorisatieregels hetzelfde blijft. Je moet echter uitloggen en vervolgens weer inloggen om het nieuw berekende autorisatieresultaat te zien.

Er zijn twee bètategels zichtbaar (change 4772679)

Er zijn per ongeluk twee Bèta-tegels zichtbaar waarvan er één niet werkt. Je krijgt een foutmelding als je daarop klikt. Als beheerder kun je dit icoontje simpelweg niet autoriseren waardoor het niet meer zichtbaar is in de Portal.

Problemen met postcodes die HERE.com niet herkent (change 4376097)

We hebben geconstateerd dat de API van Here.com die de afstandsberekening en de adressen in Self Service levert de volgende problemen geeft:

  1. Soms bevat de HERE API een verkeerd adres waardoor een verkeerde afstandsberekening ontstaat. Je kunt hiervoor een request indienen bij Self Service. Voor het oplossen van dit probleem voeren wij dan een datafix uit die het juiste adres/postcode in onze cache plaatst. De gebruiker kan dan de afstandsberekening gebruiken en een goed resultaat krijgen. Here.com zal dit probleem uiteindelijk aan hun kant oplossen.
  2. Er verschijnt een verkeerd adres in het adresformulier als je op de pijl klikt. Je haalt het adres op uit de HERE API, maar soms is het een verkeerd adres. De tijdelijke oplossing is hier om niet op de pijl te klikken. Vul het adres handmatig in en klik op de knop Verder. Het juiste adres wordt dan geëxporteerd naar HRCore en de HR Payroll.

 

6 juli 2023

E-mails werden niet verzonden (change 4360485)

We hebben het aanmaakproces verbeterd voor het genereren van een informatie e-mail in een workflow die is gestart vanuit een externe module zoals Recruitment, Actieve signalering en de HRYou app. Soms werd er onterecht geen informatie e-mail aangemaakt. Dit is opgelost. Voortaan wordt er altijd een informatie e-mail aangemaakt en verzonden als dit in de workflow is ingericht.

 

Actieve onderwerpen